Als opdrachtgever denken als freelancer

 

Welke rechten op het werk van je freelancers heb je als opdrachtgever eigenlijk nodig en welke niet? En hoe kun je werken voor hen prettiger maken, zonder dat je jezelf daarmee tekort doet? Die vraag stelde Mila-Marie Bleeksma van Listen&Learn zich na het lezen van Freelancevoorwaarden.nl.

 

In haar werk als freelance podcastmaker en voice-over was Mila-Marie Bleeksma niet anders gewend dan dat de mediabedrijven waar ze voor werkte alle rechten op haar werk van haar overnamen. Ze stuurden haar lijvige documenten met juridische tekst, die ze geacht werd te ondertekenen.

 

Toen ze in mei 2019 zélf een bedrijf oprichtte en daarvoor met freelancers ging werken, deed ze dat daardoor zelf ook. Bleeksma: ‘Ik wist niet dat het ook anders kon.’

 

Inmiddels weet Bleeksma dat het wél anders kan. Via sociale media kwam ze terecht op Freelancevoorwaarden.nl, waar ze de analyses van voorwaarden van verschillende mediabedrijven ging lezen.

 

‘Ik leerde dat je zoveel sympathieker met je freelancers kunt omgaan, zonder dat je er echt zelf nadelen bij hebt’, vertelt Bleeksma, die met haar bedrijf Listen&Learn podcasts ontwikkelt die ingezet kunnen worden als leermiddel. ‘Het is bijvoorbeeld helemaal niet nodig om het auteursrecht van je freelancers op te eisen. Met een licentie dek je de meeste zaken prima af.’

 

Wat is fair?
Bleeksma besloot haar eigen inkoopvoorwaarden voor werk van freelancers eens kritisch te gaan bekijken. Wat daarbij hielp is dat ze naast haar werk met Listen&Learn ook zelf werkt als freelance podcastmaker en voice-over (weetje: ze was de eerste voorleesstem van Blendle). ‘Daardoor kon ik ook in mijn rol als opdrachtgever denken als freelancer en mijn inkoopvoorwaarden van twee kanten bekijken.’

 

De belangrijkste vragen die Bleeksma zichzelf stelde: hoe kom je elkaar tegemoet, welke dingen kun je als opdrachtgever prima loslaten en wat is fair? ‘Als er iets kapot gaat terwijl een freelancer voor mij een klus uitvoert, wie is er dan aansprakelijk? De meeste mediabedrijven laten de freelancer voor zulke schades opdraaien. Ik vind dat je dat risico samen moet delen en dus schade samen moet vergoeden.’

 

Bleeksma nam zich ook voor om in ieder geval altijd binnen dertig dagen te betalen. Daarnaast eist ze geen oneindige exclusiviteit op werk van haar freelancers. Zolang Listen&Learn de geleverde content gebruikt op zijn platform, is dat gebruiksrecht exclusief.

 

‘Maar op het moment dat we die content niet meer gebruiken, kan de maker in overleg daarmee doen wat hij wil. En mocht de situatie zich voordoen dat Listen&Learn werk van freelancer doorverkoopt aan een derde partij, dan deelt de freelancer mee in de winst.’

 

‘Zonder je freelancers ben je niets’
Bleeksma zegt ergens begrip te hebben voor mediabedrijven die in hun voorwaarden alles dichttimmeren om eventueel gedoe te voorkomen. ‘Het is als bedrijf in eerste plaats niet jouw verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat freelancers hun werk op andere manieren opnieuw kunnen gebruiken. Het zijn ondernemers. Maar de huidige standaard is niet wenselijk.’

 

Freelancers verdienen goede behandeling, vindt Bleeksma. En daar hoort bij dat je samen zoekt naar voorwaarden die voor alle partijen werkzaam zijn. ‘Zonder het harde werk van je freelancers heb je niets om te verkopen. Of in ieder geval veel minder. Zonder je content creators ben je niets.’

 

De inkoopvoorwaarden die Bleeksma voor haar freelancers heeft opgesteld zijn nog niet klaar. Het is een work in progress waar ze ook nog naar willen laten kijken door een jurist. Ook Freelancevoorwaarden.nl kijkt op dat moment mee met Bleeksma, om te zien of er nog ruimte is voor verbetering. Bleeksma: ‘Samen zoeken naar wat het beste werkt in plaats van zaken eenzijdig opleggen. Zo zou het moeten gaan.’

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -