◘ Audax Publishing

 

Om wie gaat het hier?
Audax Publishing, uitgever van de tijdschriften CosmoGiRL!, GIRLZ, Gloss, Glossy, Gooisch… als lifestyle, Mijn Geheim, Party, Royalty, Santé, Vriendin en Weekend.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
De laatste aanvulling op deze voorwaarden stamt van 9 juli 2018.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Alles wat je aanlevert ter publicatie. Dat kan tekst zijn, maar ook beeldmateriaal, inclusief videomateriaal, illustraties en tekeningen.

 

Wat mag Audax Publishing daar mee doen?
Allereerst publiceren in de titel waarvoor je de bijdrage hebt gemaakt. Daarnaast mag Audax Publishing je werk ook gebruiken in andere uitgaven van de titel en mag Audax Publishing je werk voor onbepaalde tijd bewaren in een elektronisch archief. Dat geldt ook voor eventueel restmateriaal dat je meelevert, zoals foto’s waar in het artikel geen plek meer voor is. Je werk, of een deel daarvan, mag ook gebruikt worden als reclame of promotie.

 

Mag Audax Publishing mijn werk ook in andere titels gebruiken?
Dat wordt in de oorspronkelijke voorwaarden niet genoemd, maar wel in aanvullende voorwaarden (de zogeheten ‘Regeling gebruik intellectuele eigendomsrechten’) die Audax Publishing op 9 juli 2018 aan freelancers heeft gestuurd. Daarin eigent de uitgeverij zich meer eigendomsrechten toe. Sindsdien mag Audax Publishing je werk ook in andere titels gebruiken én verkopen via digitale kiosken als Blendle en eLinea én informatiediensten zoals LexisNexis en ANP.

 

Mag dat zomaar?
Ja. Je mag in Nederland in principe alles afspreken in een contract, behalve als het in strijd is met de wet. En dat zijn deze afspraken niet. Audax Publishing zegt wel je toestemming te vragen voor hergebruik. Maar dat mag je volgens de Regeling gebruik intellectuele eigendomsrechten niet op onredelijke gronden weigeren.

 

Als mijn werk opnieuw wordt gebruikt, krijg ik daar dan extra geld voor?
Doe niet zo mal. Natuurlijk niet!

 

Hoelang mag Audax Publishing mijn werk blijven gebruiken?
Forever. And ever. And ever. (Voor altijd dus.)

 

Mag ik er dan zelf nog iets anders mee doen?
Uiteindelijk wel, maar Audax Publishing hanteert wel een zogenoemde ‘exclusiviteitsperiode’ van zes maanden. Dat betekent dat je een half jaar na de eerste publicatie je werk niet elders opnieuw mag aanbieden. Blijft je werk langer dan een jaar op de plank liggen, dan mag je er daarna alsnog zelf mee de boer op.

 

Mag ik mijn werk dan wél op mijn eigen site zetten?
Ja, maar in principe alleen nadat de exclusiviteitsperiode voorbij is. Pas wel op met PDFs van je artikelen online zetten. Als je je werk in de vormgeving van een Audax-titel wil publiceren, moet je daarvoor mogelijk aan Audax betalen.

 

Wacht! Moet ík aan Audax betalen als ik míjn werk op mijn site wil zetten?!
Ja. Als je dat in de vormgeving van de titel waarvoor je werkt wil doen wel.

 

Mag ik voor bladen van andere uitgeverijen over dezelfde onderwerpen schrijven als ik bij Audax Publishing doe?
Ja, maar heb je in de afgelopen drie maanden elders een soortgelijk idee gepitcht of geleverd, dan moet je dat wel melden. Doe je dat niet en komt Audax Publishing er toch achter, dan vindt de uitgeverij dat je geen vergoeding hoeft te krijgen voor je werk.

 

Over vergoeding gesproken… wanneer krijg ik doorgaans betaald van Audax Publishing?
Je krijgt uiterlijk betaald aan het eind van de maand ná publicatie. Staat je stuk deze maand in een van de bladen? Dan krijg je aan het eind van komende maand betaald.

 

Audax Publishing heeft een artikel of foto van me wel geaccepteerd, maar niet geplaatst.
Vervelend voor je, maar dat kan natuurlijk gebeuren. De uitgeverij is in zo’n geval overigens wel gewoon verplicht je het afgesproken honorarium te betalen. Dat zegt Audax Publishing zelf ook in haar voorwaarden.

 

De redactie heeft zomaar dingen in mijn stuk gewijzigd. Mag dat?
Ja, dat mag. Bij grote wijzigingen neemt de titel waar je voor werkt contact met je op. Gewone eindredactie-dingetjes worden niet eerst aan je gecommuniceerd.

 

Ik heb onvoorziene kosten gemaakt tijdens het uitvoeren van mijn opdracht. Die betaalt Audax wel, toch?
Nee. Audax Publishing betaalt alleen de vooraf afgesproken vergoeding. Daarnaast vindt de uitgeverij dat eventuele kosten die je maakt inbegrepen zijn bij het afgesproken honorarium. Je kunt overigens wel onderhandelen over vergoeding van gemaakte kosten. Maar dat moet je dus wel vooraf doen.

 

De redactie is mijn naam vergeten te vermelden bij mijn productie.
Dat is vervelend en niet de bedoeling. En dat vindt Audax Publishing zelf ook, gezien de voorwaarden. Daarin staat dat je een maximale vergoeding van 25 euro kunt claimen als je naam bij je werk ontbreekt of niet juist is vermeld. Als het bij de titel normaal is om geen namen te vermelden, dan gaat deze vlieger natuurlijk niet op.

 

Ik heb het eigenlijk te druk met andere klussen. Mag ik mijn klus door iemand anders laten uitvoeren?
Ja, je mag een derde inschakelen (en tof dat je het zo druk hebt!).

 

Hoe zit het met schijnzelfstandigheid?
Audax Publishing benadrukt in haar voorwaarde dat er geen arbeidsrelatie is tussen de uitgeverij en jij als freelancer. Daarnaast ben je verplicht een geldige Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aan Audax te overleggen. Die moet aantonen dat je écht zelfstandige bent en niet per ongeluk in loondienst blijkt. De uitgeverij vraagt er in de voorwaarden zelfs meerdere keren naar en is dus – net als veel andere uitgeverijen – nogal bang voor schijnzelfstandigheid. Overleg je geen VAR, dan krijg je ook niet betaald.

 

De VAR? Die bestaat toch niet meer?
Inderdaad. De voorwaarden zijn op dat vlak verouderd.

 

En wat nou als de Belastingdienst plots soep in zijn ogen heeft en toch bepaalt dat ik schijnzelfstandige ben?
Dan ga je nat. Audax Publishing mag in dat geval eventuele loonbelasting en het werknemersdeel van volksverzekeringen en premies op je verhalen. Eventuele boetes die Audax opgelegd krijgt mogen ze niet aan jou doorschuiven.

 

Ik heb mijn eigen leveringsvoorwaarden en daarin staan hele andere dingen.
Heel goed dat je die hebt. Je hebt er alleen niet veel aan in dit geval. Audax Publishing wijst jouw eigen voorwaarden nadrukkelijk van de hand. De uitgeverij vindt dus dat ze er niet toe doen.

 

Mooi is dat! En over de voorwaarden van Audax valt zeker ook al niet te onderhandelen?
Jawel! Je kunt met Audax in onderhandeling gaan over de algemene voorwaarden. Maak je afwijkende afspraken, dan moet je deze vastleggen in een zogenoemde ‘raamovereenkomst’. Of het onderhandelen je ook echt lukt in de praktijk is een tweede. Maar Audax staat er in ieder geval voor open.

 

Blijven deze voorwaarden altijd hetzelfde?
Dat is eigenlijk nooit het geval. Audax Publishing mag de voorwaarden op elk gewenst moment veranderen. Die wijzigingen gaan automatisch dertig dagen nadat je ze hebt gekregen in. In die periode kun je schriftelijk bezwaar maken tegen de nieuwe voorwaarden. Ga je niet akkoord met een wijziging, dan zegt Audax Publishing met je om de tafel te gaan om een oplossing te zoeken.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Audax Publishing heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt is er vast wel iemand die je die kan sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -