◘ ANP

 

Om wie gaat het hier?
Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP), het grootste persbureau van Nederland. Het ANP levert artikelen, foto’s en video’s aan talloze media. Om een beetje de omvang te tonen: het bureau produceert jaarlijks 160.000 nieuwsberichten en zo’n 600.000 foto’s. Sinds 2018 is het ANP onderdeel van Talpa Netwerk.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
Het gaat om twee bestanden: een algemene modelovereenkomst en een opdrachtovereenkomst. De modelovereenkomst stamt uit 2016, de opdrachtovereenkomst is van 2019.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Het gaat om de voorwaarden voor schrijvende journalisten. De voorwaarden gelden dus voor tekst. Ben je op zoek naar de voorwaarden voor fotografen? Klik dan hier.

 

Wat mag het ANP daar allemaal mee doen?
Alles wat het persbureau wil. Door de opdrachtovereenkomst te tekenen draag je namelijk al je intellectuele eigendomsrechten over aan het ANP. Dat geldt dus ook voor je auteursrecht. Mocht er om wat voor reden dan ook een situatie optreden waarin jij tóch het intellectueel eigendom houdt? Dan verplicht je jezelf dat aan het ANP over te dragen als het persbureau daarom vraagt.

 

Mag het ANP de rechten op mijn werk ook doorverkopen aan anderen?
Ja, dat mag. Want alles wat je maakt wordt eigendom van het ANP. Het persbureau verkoopt in zo’n geval een licentie op je werk. Het is in dit geval ook wel logisch dat het ANP het recht claimt om licenties te verkopen. Artikelen, foto’s en video’s aan anderen verkopen zodat zij ze kunnen publiceren is immers het hele businessmodel van het ANP.

 

Ik heb kosten gemaakt voor een klus voor het ANP. Kan ik die declareren?
De tarieven van het ANP zijn inclusief eventuele kosten die je maakt. Toch zijn er dingen die je kunt declareren. Je reiskosten bijvoorbeeld. Als je op pad moet, mag je 25 cent per kilometer rekenen. In de tarieflijst van het ANP staat daarnaast dat correspondenten per maand maximaal 20 euro kunnen declareren voor een krantenabonnement én maximaal 30 euro voor een telefoonabonnement.

 

Da’s best wel netjes. Maar afgezien daarvan…
Daar zijn de voorwaarden wat onduidelijk over. In principe kun je andere kosten niet declareren, behálve als je chef je vooraf toestemming geeft om de kosten te maken. Conclusie: altijd vooraf even checken.

 

Betaalt het ANP een beetje oké?
Ik weet niet wat jij oké vindt. Maar volgens de tariefkaart voor correspondenten krijg je als freelancer 31 euro per uur. Lever je losse berichten, dan krijg je 42 euro per bericht. Maak je een bericht van een rechtszaak en moet je daarvoor fysiek naar de rechtbank, dan mag je 52 euro in rekening brengen.

 

Het ANP heeft me gevraagd een tip na te bellen bij de politie of brandweer. Maar het levert geen bericht op. Krijg ik nu alsnog betaald?
Tja, dat hoort bij het ondernemersrisico. Maar… in zo’n geval mag je van het ANP 15 euro declareren voor de moeite.

 

Ik heb een bericht gemaakt voor het ANP, maar moet dat herschrijven omdat er nieuwe informatie naar buiten is gekomen. Krijg ik daar extra voor betaald?
Nee. Het bijwerken van je bericht is inbegrepen in je honorarium. Al is er wel een uitzondering: als je je bericht in de derde versie helemaal op zijn kop moet zetten, dan mag je het als nieuw bericht op je factuur zetten.

 

Hoelang laat het ANP me op mijn geld wachten?
Niet langer dan het gros van de mediabedrijven. Je ontvangt je geld dertig dagen nadat het ANP je factuur heeft ontvangen. Het ANP wil overigens dat je maandelijks een factuur stuurt voor je werkzaamheden.

 

Staat er nog iets over schijnzelfstandigheid in deze voorwaarden?
Jazeker. Door de opdrachtovereenkomst te tekenen verklaar je dat je werkt als zelfstandige en dat je niet de intentie hebt in dienst te treden bij het ANP. Je bouwt dus geen pensioen op via het persbureau en bent via het persbureau ook niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Maar dat je die zaken zelf regelt is wel de standaard in het land der freelancers.

 

Moet ik aanwijzigingen van het ANP opvolgen? Ik ben immers zelfstandige…
Deels. Het ANP mag je wel instructies geven over het onderwerp van je artikel en de lengte van je tekst. Maar het persbureau mag je niet vertellen wie je moet bellen om je nieuwsartikel rond te krijgen of vanuit welk perspectief je een foto moet maken.

 

Wat gebeurt er als de Belastingdienst vindt dat ik toch in dienst ben bij het ANP?
Dan volgen er naheffingen voor de door de staat misgelopen loonbelasting en premies voor werknemers- en werkgeversverzekeringen. Grote kans dat de Belastingdienst in zo’n geval ook boetes oplegt.

 

Mpf. Wie betaalt die?
Veel uitgeverijen en omroepen sturen die rechtstreeks door aan hun freelancers, die ze dan mogen betalen. In de voorwaarden van het ANP staat niet dat het persbureau dat doet.

 

Ah, nice!
Ho, niet te vroeg juichen! Want er staat ook niet in dat het ANP die kosten en boetes niet op jou verhaalt. Aangezien er niets over gezegd wordt in de voorwaarden kan het beide kanten op gaan. De praktijk moet uitwijzen hoe het ANP hiermee omgaat.

 

Mag ik van het ANP ook voor andere opdrachtgevers werken?
Ja. Daar heeft het persbureau (in ieder geval op papier) geen moeite mee.

 

Mag ik een vervanger regelen als ik toch geen tijd heb voor mijn klus bij het ANP?
In de voorwaarden staat niet dat dat niet mag. Dus kun je daarover overleggen. Als je een klus om wat voor reden dan ook niet op tijd af denkt te krijgen, dan ben je verplicht dat op tijd aan het ANP te melden.

 

Ik lees op deze site steeds vaker dingen over een geheimhoudingsplicht. Doet het ANP daar ook aan?
Ja, informatie die je opdoet over het persbureau heb je voor je te houden. Ook nadat je klus erop zit. Bijzonder is dat het ANP expliciet noemt dat je ook niet op sociale media uit de school mag klappen. De geheimhoudingsplicht geldt overigens ook voor informatie die je opdoet over organisaties die banden hebben met het ANP, zoals de andere takken van Talpa Network en klanten van het persbureau.

 

Ik heb een tijdje terug leveringsvoorwaarden opgesteld. Daarin staan een paar bepalingen die botsen met de voorwaarden van het ANP. Welke hebben voorrang?
Die van het ANP. Het persbureau schrijft in zijn voorwaarden namelijk dat alle eerder gemaakte afspraken vervallen. Wanneer je een krabbel zet onder de opdrachtovereenkomst van het ANP, ga je daarmee akkoord.

 

Kan het ANP deze overeenkomst eenzijdig wijzigen?
Nee. Als het ANP wijzigingen doorvoert in zijn overeenkomst, dan gelden die pas als jij ze schriftelijk hebt ondertekend.

 

Valt er over deze voorwaarden te onderhandelen?
Er staat niet in dat het niet kan. Gewoon proberen, dus. Vergeet niet om eventuele afwijkende afspraken die je maakt schriftelijk vast te leggen. Anders gelden ze niet.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Het ANP heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -