◘ ANWB Media

 

Om wie gaat het hier?
ANWB Media, de mediatak van de Algemene Nederlandsche Wielrijders-Bond. Je weet wel, die van de Wegenwacht en de snelle rij-opleidingen. De ANWB geeft diverse verschillende media uit, waaronder het tijdschrift Kampioen. Dat is met een oplage van 3,6 miljoen het grootste tijdschrift van Nederland! ANWB Media geeft ook websites en boeken uit.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
Het gaat om twee bestanden: een modelovereenkomst en algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden stammen uit 2017. Op de modelovereenkomst staat geen datum. Maar beide bestanden werden in ieder geval in 2020 nog gebruikt.

 

Wat gebeurt er als er dingen in de algemene voorwaarden staan die botsen met wat er in de modelovereenkomst staat?
Dan heeft dat wat er in de modelovereenkomst staat voorrang. Dat is (bijna) altijd zo, ook in de wet. Bijzondere afspraken hebben (bijna) altijd voorrang op algemene afspraken.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alle teksten en beelden die je maakt voor uitgaven van ANWB Media. Onder beelden vallen naast foto’s ook video’s en illustraties. Ben je stylist bij een fotoshoot, dan valt ook jouw werk onder deze voorwaarden.

 

Wat mag ANWB Media allemaal met mijn werk doen?
Als je werk aan ANWB Media levert, mag de uitgeverij dat werk publiceren in het tijdschrift of op de website waar je het voor hebt gemaakt. Daarnaast mogen ANWB Media en zijn dochterondernemingen je werk opnieuw gebruiken in andere uitgaven.

 

Als ANWB Media mijn werk opnieuw gebruikt, laat de uitgeverij me dat dan weten?
Als de uitgeverij je werk op een manier hergebruikt die anders is dan wat je in je opdracht hebt afgesproken, dan word je over het hergebruik ingelicht. Spreek je bijvoorbeeld af dat je een artikel schrijft dat alleen in de Kampioen komt en wordt dat artikel opnieuw gebruikt in een app die artikelen over een bepaalde vakantiebestemming voorleest, dan geeft ANWB Media je een seintje.

 

Hoelang mag ANWB Media mijn werk opnieuw blijven gebruiken?
De meeste uitgeverijen melden in hun voorwaarden dat ze je werk tot het einde der tijden mogen blijven gebruiken. ANWB Media schrijft dat niet, maar noemt ook geen andere termijn. Je kunt er dus vanuit gaan dat de uitgeverij je werk voor altijd wil kunnen blijven gebruiken.

 

Ook als ik stop met werken voor ANWB Media?
Ja. Als jullie samenwerking stopt, houdt de uitgeverij het recht om werk dat je al hebt geleverd te blijven publiceren.

 

Mag de redactie waar ik voor werk mijn werk aanpassen?
ANWB Media mag je werk ‘kopijklaar’ maken. De uitgeverij mag je artikel bijvoorbeeld inkorten als het anders niet op de pagina past en mag ook eindredactie voeren op je stuk. Als de redactie grotere wijzigingen wil aanbrengen, belooft ANWB Media dat alleen te doen in overleg met jou.

 

Verkoopt ANWB Media mijn werk ook door aan andere partijen zodat zij het elders kunnen publiceren?
De kans kan zich voordoen dat ANWB Media je werk aan een andere partij wil doorverkopen. Maar de uitgeverij belooft dat alleen te doen als jij er schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Krijg ik eigenlijk extra geld als ANWB Media mijn werk opnieuw gebruikt of aan een andere partij doorverkoopt?
In principe is de vergoeding die je afspreekt de enige vergoeding die je krijgt. Maar het kan gebeuren dat je volgens de wet wél recht hebt op extra geld. Bijvoorbeeld wanneer je werk op een manier gebruikt wordt die nog niet bestond toen jij je werk inleverde bij ANWB Media. Als die nieuwe manier de uitgeverij extra geld oplevert én ervoor zorgt dat je minder geld verdient met de oorspronkelijke wijze waarop je werk wordt gebruikt, heb je recht op een extra vergoeding. Als je werk wordt gebruikt om reclame te maken heb je ook recht op een extra vergoeding.

 

Hoelang laat ANWB Media freelancers eigenlijk op hun geld wachten?
De uitgeverij belooft je factuur binnen dertig dagen na ontvangst te betalen.

 

Kan ik kosten die ik voor mijn klus gemaakt heb declareren?
Dat kan, maar alleen nadat de hoofdredactie van de uitgave waar je voor werkt de kosten schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Mag ik mijn werk eigenlijk nog ergens anders publiceren? Op mijn eigen website bijvoorbeeld? En mag ik mijn werk ook aan een andere uitgeverij verkopen?
ANWB Media noemt nergens in zijn voorwaarden dat de uitgeverij het exclusieve recht op je werk krijgt. En dus mag jij ermee doen wat je wil. Er wordt in de voorwaarden ook geen exclusiviteitstermijn genoemd. Dat is de termijn waarin een uitgeverij de enige is die je werk mag gebruiken. Dus in principe mag je je werk direct al aan een andere uitgeverij verkopen. Al zullen ze daar bij ANWB Media niet zo blij mee zijn.

 

Als ik onder deze voorwaarden een klus voor ANWB Media aanneem, kom ik dan bij de uitgeverij in dienst?
De voorwaarden benadrukken dat jij en ANWB Media geen arbeidsovereenkomst aangaan. Je komt dus niet in dienst en hebt ook geen recht op een WW- of WIA-uitkering als je ziek wordt. Je zult dus zelf iets moeten regelen voor het geval je arbeidsongeschikt raakt of ziek wordt. Daar staat dan wel tegenover dat je vrij bent om te bepalen hoe je je klus uitvoert.

 

Ah, fijn. Dus ik mag zelf tekstlengtes, het formaat van een foto en deadlines bepalen?
Nee. Hoewel je vrij bent om te bepalen hoe je je klus uitvoert, dien je wel aanwijzigingen van ANWB Media op te volgen. De uitgeverij mag je bijvoorbeeld een maximale woordlengte geven waar je je aan moet houden. De uitgeverij mag ook het onderwerp van je opdracht en de deadline bepalen. En kan je ook vragen bepaalde terminologie te gebruiken.

 

Spreken de antwoorden bij de vorige twee vragen elkaar niet ontzettend tegen?
Dat lijkt misschien zo. Maar er is een duidelijk lijn tussen wat je wel en niet zelf mag bepalen. ANWB Media mag kaders scheppen waarbinnen jij je klus moet doen (zoals woordlengtes en deadlines), maar mag niet bepalen welke bronnen je gebruikt, welke vragen je aan die bronnen stelt en wat je opschrijft.

 

Als ik deze voorwaarden teken, betekent dat dan dat ANWB Media verplicht is om me opdrachten te geven?
Nee.

 

Mag ik van ANWB Media ook voor andere journalistieke opdrachtgevers werken?
Ja, dat mag. Sterker nog: als ANWB Media je dat zou verbieden, zou je zomaar eens verkapt in loondienst kunnen zijn.

 

Waarom zou dat erg zijn?
Als je verkapt in loondienst bent, is de kans groot dat je jezelf als freelancer hebt laten betalen terwijl je eigenlijk als werknemer betaald had moeten worden. In de praktijk betekent dat dat er loonheffingen en een hoop premies voor volksverzekeringen niet zijn betaald. En dat vindt de Belastingdienst vaak niet zo leuk.

 

Als de Belastingdienst die loonheffingen en premies komt innen, wie moet ze dan betalen?
Jij. En eventuele boetes die de Belastingdienst oplegt zijn ook voor jou. Als de Belastingdienst niet bij jou aanklopt maar bij ANWB Media, houdt de uitgeverij de achterstallige premies, naheffingen en boetes in op je honorarium.

 

Ik accepteer overal waar ik kan klussen en laat die dan door anderen uitvoeren. Vindt ANWB Media dat oké?
Ondernemertje ben je, hoor! In principe wil ANWB Media dat je klussen die je aanneemt zelf uitvoert. Een vervanger inschakelen mag, maar alleen in overleg met de uitgeverij. Als je een vervanger inschakelt blijf je verantwoordelijk voor het eindresultaat. Je moet er ook voor zorgen dat je vervanger akkoord gaat met de voorwaarden van ANWB Media.

 

ANWB Media is niet tevreden over het werk dat ik heb geleverd. Krijg ik nu wel betaald?
Dat zou wel fijn zijn, maar nee. Als je werk wordt afgekeurd krijg je niet betaald. Dat is ook wel logisch: als jij een hovenier vraagt een appelboom te planten en hij legt in plaats daarvan een grasmat neer, ga je ook zijn gewerkte uren niet vergoeden. De algemene voorwaarden suggereren overigens dat je wel de kans krijgt afgekeurd werk nog te verbeteren.

 

O ja? Hoe zit dat dan?
In de algemene voorwaarden staat dat ANWB Media het recht heeft om de samenwerking met jou te beëindigen als je werk wordt afgekeurd en je er niet in slaagt binnen tien dagen ‘de tekortkomingen te herstellen’. Dat wekt de indruk dat je dus tien dagen de tijd krijgt om afgekeurd werk te verbeteren.

 

Mijn werk is wel goedgekeurd, maar wordt buiten mijn schuld om toch niet gepubliceerd. Wat nu?
In dit geval hoor je wel betaald te krijgen. ANWB Media heeft je werk immers geaccepteerd.

 

Als ANWB Media mijn artikel of foto publiceert, komt mijn naam er dan bij te staan?
In principe wel, behalve als de redactie standaard geen namen bij werk publiceert.

 

Ik heb bij mijn artikel een foto geleverd die ik van internet heb geplukt. Nu is de fotograaf die de foto heeft gemaakt boos. Hij dreigt met een schadeclaim. Dat lost ANWB Media verder wel op, toch?
Nee, nee, nee, nee. Als jij het intellectueel eigendom van iemand anders schaadt, is de schadeclaim die daaruit voortvloeit voor jou. Wanneer je een foto toch heel graag wil gebruiken, je kunt aantonen dat je er alles aan hebt gedaan om de naam van de maker te achterhalen en dat niet gelukt is, moet je dat schriftelijk aan ANWB Media laten weten. Als de uitgeverij dan toch besluit de foto te gebruiken, dan zijn schadeclaims voor ANWB Media.

 

En wat nou als ANWB Media degene is die zonder toestemming een foto gebruikt bij mijn artikel en er komt gedonder van?
Ook dan is de rekening voor de uitgeverij.

 

Iemand heeft een artikel dat ik voor een uitgave van ANWB Media heb geschreven op zijn website geplaatst. Zonder mijn toestemming. 
Dat is het kassa. Maar niet per se voor jou! Want als je akkoord gaat met de voorwaarden van ANWB Media geef je de uitgeverij het recht op te treden tegen dit soort auteursrechtenschendingen. En kan de uitgeverij dus schadeclaims in dienen.

 

In de leveringsvoorwaarden die ik hanteer staan dingen die botsen met de voorwaarden van ANWB Media. Welke hebben voorrang?
In theorie gelden de voorwaarden die als eerst aan de andere partij zijn gestuurd. Maar daarvan kan afgeweken worden. En dat doet ANWB Media dan ook in zijn voorwaarden. De uitgeverij wijst namelijk alle andere voorwaarden (en dus ook die van jou) van de hand.

 

Het afwijzen van voorwaarden van freelancers is wel echt een dingetje in uitgeversland, hé?
Klopt. Vrijwel iedere uitgeverij doet dat. De omroepen trouwens ook.

 

Valt er dan op zijn minst wel over de voorwaarden van ANWB Media te onderhandelen?
Ja. Althans, volgens de algemene voorwaarden. Als je erin slaagt afwijkende afspraken te maken, leg ze dan wel op papier vast. Want alleen dan zijn ze geldig.

 

Als ANWB Media zijn algemene voorwaarden wijzigt, gaat de uitgeverij daar dan met mij over in gesprek?
In principe niet. ANWB Media mag zijn voorwaarden eenzijdig wijzigen. Behalve als die wijziging leidt tot een verslechtering van jouw positie. Is dat wel het geval, dan moet de uitgeverij met jou in gesprek gaan. Die verplichting heeft ANWB Media aan zichzelf opgelegd in zijn algemene voorwaarden.

 

Staan er verder nog dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
ANWB Media wil dat je alle informatie die je van de uitgeverij krijgt, beschouwt als vertrouwelijk. Ook als je opdrachtgever er niet specifiek bij zegt dat de informatie vertrouwelijk is.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
ANWB Media heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -