◘ AVROTROS

 

Om wie gaat het hier?
AVROTROS, de omroep achter programma’s als Buitenhof, Dit was het nieuws, Eenvandaag, Opgelicht?!, Opsporing verzocht, Radar, Radio Eenvandaag en Wie is de mol?. En de omroep van Ivo Niehe, en dat maakt AVROTROS de beste omroep ter wereld. Aldus Ivo. Voor een volledige lijst met radio- en tv-programma’s klik je hier.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
De voorwaarden stammen uit 2016. De meest recente opdrachtovereenkomst uit november 2017.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alles wat je in het kader van een opdracht voor AVROTROS maakt. Denk aan tekst, maar ook aan beeld. Ook eventuele concepten die je (mede) bedenkt vallen eronder, net als fysieke dragers.

 

Fysieke dragers? Waar moet ik dan aan denken?
Geheugenkaartjes met eventuele filmbeelden, bijvoorbeeld.

 

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: hoe zit het met schijnzelfstandigheid?
Die viert hoogtij bij veel omroepen. Dat weten ze bij AVROTROS ook. Daarom benadrukt de omroep in zijn opdrachtbevestiging dat je ab-so-luut niet in dienst bent.

 

Wat als de Belastingdienst toch vindt dat er prake is van een dienstverband?
In dat geval kan AVROTROS de overeenkomst ontbinden. Als ze je toch blijven inhuren, verrekenen ze vanaf dat moment zaken als loonbelasting, premies voor volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage aan de Zorgverzekeringswet met je honorarium.

 

Plannen is niet mijn sterkste punt. En dus is mijn agenda ineens te vol. Mag ik mijn klus ook door iemand anders laten uitvoeren?
Dat mag. Je dient dat wel even te melden bij AVROTROS en je blijft eindverantwoordelijk voor het werk. Daarnaast wil AVROTROS dat jij alle zaken met betrekking tot intellectueel eigendomsrecht regelt met je vervanger.

 

Wat betekent dat?
AVROTROS wil hetzelfde kunnen doen met het werk van je vervanger als met jouw werk.

 

En wat is dat dan?
Heel veel. AVROTROS eist in z’n overeenkomst namelijk dat je je volledige auteursrecht overdraagt. En doet dat in een zin van 143 woorden (serieus, ik heb ze geteld)! Ook eist de omroep in die novelle zin een exploitatiebevoegdheid op. Dat betekent dat AVROTROS het recht eist om je werk te publiceren (wat vrij logisch is). Je doet daarnaast ook afstand van naburige rechten, voor zover de wet dat toestaat. En die staat veel toe.

 

Geldt die overdracht alleen voor het eindproduct?
De overdracht geldt ook voor je ruwe materiaal en je restmateriaal. Dat is het werk dat je wel gemaakt hebt maar dat om wat voor reden dan ook niet wordt gepubliceerd.

 

Da’s best veel. 
Jep. Maar hoe krijg je anders een zin van 143 woorden aan elkaar geknoopt. (Echt AVROTROS, hoé dan?!)

 

Het auteursrecht blijft normaal toch bij de freelancer?
Dat klopt. Maar het is wel overdraagbaar. De omroep denkt ook vooruit en claim alvast mogelijke nieuwe en toekomstige rechten. En doet dat voor alle exploitatievormen, ook als die nog niet zijn bedacht. AVROTROS mag dus ook een tv-productie die je hebt gemaakt ombouwen tot een mixed reality-beleving.

 

Krijg ik daar dan wel extra geld voor?
Alleen in uitzonderlijke gevallen. Als AVROTROS je werk openbaar maakt op een totaal nieuwe manier, dan hoor je daar ook een extra vergoeding voor te krijgen. Dat staat in artikel 25c (lid 6) van de Auteurswet. En als de omroep echt idioot veel extra geld verdient door je werk op een andere manier te gebruiken, dan hoor je een punt van de taart te krijgen. Dat staat in artikel 25d van de Auteurswet. Voor al het andere zit je vergoeding verwerkt in je uur- of dagprijs.

 

Mag AVROTROS nog meer met mijn werk doen?
Vrijwel everything they damn well please, zoals ze dat in het Engels zo mooi zeggen. AVROTROS eigent zich een wereldwijde, exclusieve en oneindige licentie toe op je werk. De omroep mag je werk ook on demand aanbieden, of in een interactieve vorm gieten. En de omroep mag je werk óók bewerken en aan derden geven.

 

En als die derden AVROTROS daar dan voor betalen, krijg ik…
Nee.

 

Wat nee?
Nee, dan krijg je geen extra geld. Komop zeg! Je verwacht toch niet dat een (deels) door de overheid betaalde omroep jou laat meedelen in de winst die gemaakt wordt met jouw werk?

 

De redactie heeft iets gewijzigd in mijn reportage. Mag dat zomaar?
Tot op zekere hoogte wel. AVROTROS vraagt je namelijk afstand te doen van een deel van je persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht om je te verzetten tegen wijziging van je werk. Door de voorwaarden te ondertekenen doe je ook afstand van je recht om je te verzetten tegen publicatie van je werk zonder je naam erbij. En de omroep mag ook de naam van iemand anders op je werk plakken. Wil je meer weten over persoonlijkheidsrechten, klik dan hier.

 

AVROTROS kiest ervoor me niet meer in te huren, terwijl de productie waar ik aan heb gewerkt nog niet klaar is. Mag de omroep het werk dat ik gedaan heb alsnog gebruiken?
Dat mag. De omroep mag het geleverde werk ook verder ontwikkelen, aanpassen en gebruiken. Dat klinkt wat raar als je bijvoorbeeld schrijvende pers bent (Hoezo mogen ze iemand anders de rest van mijn artikel laten schrijven?!), maar bij omroepen wordt natuurlijk veel met beeld gewerkt. AVROTROS wil niet het risico lopen dat een tv-reportage helemaal opnieuw geschoten moet worden omdat jij niet goed bevalt en halverwege wordt vervangen.

 

Wat leuk: ik heb meegewerkt aan een programma en nu wil een krant of tijdschrift me daarover interviewen.
Zeker leuk, maar… daar mag je dus niet aan meewerken van de voorwaarden. Alleen met nadrukkelijke toestemming van de omroep.

 

Ik schep niet graag op, maar ik ben best beroemd geworden door mijn werk bij AVROTROS. Nu wil een bedrijf me geld geven in ruil voor wat reclame op sociale media. Da’s geen probleem, toch?
Jawel. Wanneer je voor een publieke omroep werkt val je onder de Mediawet. En onder die wet mag je geen geld (of producten) van derden accepteren voor een klus die direct verband houdt met je werk. Dat geldt ook voor freelancers. En dat staat heel specifiek omschreven in de voorwaarden. Dus je kunt ook niet doen alsof je dat niet wist.

 

Voor een opname heb ik mijn eigen drone gebruikt, en die is kapot gegaan. Vergoedt AVROTROS de schade?
Nee. Wanneer je eigen materiaal (zoals een drone of camera) gebruikt, zijn eventuele schades voor jou.

 

Is er ook nog goed nieuws?
Gelukkig wel. Als je veel voor AVROTROS werkt, dan mag de omroep je niet van de ene op de andere dag op straat kegelen. Als de opdracht buiten jouw schuld om beëindigd wordt (lees: als je niet hebt lopen prutsen en de klus stopt toch), dan moet AVROTROS een redelijke opzegtermijn hanteren. De omroep moet ook een vervangende opdracht voor je regelen als je klus ineens wegvalt, bijvoorbeeld wanneer een programma plots stopt. Als die vervangende opdracht extra werk met zich meebrengt, krijg je een extra vergoeding van maximaal 25 procent van je oorspronkelijke honorarium.

 

Mag ik ook voor andere opdrachtgevers werken?
Ja. Daar gaat AVROTROS ‘uitdrukkelijk mee akkoord’.

 

Ik ben het niet eens met deze voorwaarden. Wat nou als ik ze gewoon niet teken?
Dan krijg je in principe niet betaald. AVROTROS wil dat je de overeenkomst tekent voordat betaling plaatsvindt.

 

Valt er eigenlijk te onderhandelen over deze voorwaarden?
Ja hoor. En dat wordt ook nadrukkelijk benoemd. Maar andere afspraken gelden alleen als je ze schriftelijk hebt vastgelegd.

 

En wat nou als ik eigen leveringsvoorwaarden heb waar hele andere dingen in staan?
AVROTROS schrijft in de voorwaarden niet dat zijn voorwaarden boven de jouwe gaan. Je kan dus afwijkende bepalingen in je eigen voorwaarden opnamen. Maar als het tot een conflict komt, is de kans wel groot dat AVROTROS ervoor kiest gewoon niet meer met je te werken.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
AVROTROS heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -