◘ BCM Media

 

Om wie gaat het hier?
BCM Media, uitgever van verschillende special interest-tijdschriften, zoals Buitenleven, Draft en Rensport, Herenhuis, Jazzism, Luister, Octane, Onze Hond en Toeractief. Daarnaast maakt BCM Media ook tijdschriften op maat (custom media) in opdracht klanten als de Rabobank, de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en het Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland (KWPN).

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
2018.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
In principe alleen voor tekst.

 

Wat mag BCM Media daar allemaal mee doen?
Alles wat de uitgeverij wil. BCM Media eist het ‘onbeperkte recht’ op je werk op. BCM Media wil je artikelen kunnen uitgeven in print en digitaal. Daarnaast eist de uitgeverij het recht je bijdragen te verwerken in radio-uitzendingen. En het in welke andere vorm dan ook wereldkundig te maken. BCM Media eist ook het recht op om je artikelen te bewerken.

 

Bewerken? Hoe ver gaat de uitgeverij daarin?
Op het eerste gezicht best ver. BCM Media wil je artikelen mogen bewerken, omvormen, wijzigen en verbinden. Jij als maker doet met het ondertekenen van de voorwaarden afstand van het recht je hiertegen te verzetten. In andere woorden: de redactie mag je hele stuk verbouwen en er iets compleet anders van maken. En jij hebt je daar naar te schikken.

 

Dat gaat best ver, toch?
Zeker. BCM Media suggereert in de voorwaarden dat zulke wijzigingen vooral gedaan worden als het nodig is om je artikel in een redactionele vorm te passen. Maar garanties dat de uitgeverij je werk niet volledig verprutst heb je niet.

 

Mooi is dat. Doe ik door deze voorwaarden te tekenen van nog meer dingen afstand?
Ja. Hoewel BCM Media belooft zijn best te doen je naam bij je werk te zetten, kan de uitgeverij niet garanderen dat dat gebeurt. Je doet door het tekenen van deze voorwaarden dus ook afstand van je recht op ‘auteursrechtaanduiding’. Je naamsvermelding dus.

 

Sommige uitgeverijen verkopen werk van freelancers ook aan anderen door. Doet BCM Media dat ook?
De uitgeverij eist in ieder geval het recht op om dat te doen. BCM Media mag dus licenties op je werk verkopen, zodat het elders wordt gepubliceerd.

 

Krijg ik daar dan extra geld voor?
Nee.

 

Mag ik reiskosten en andere declareren bij BCM Media?
Reiskosten declareren mag alleen na overleg. Andere kosten die je voor je klus maakt zitten inbegrepen in je vergoeding.

 

Hoelang doet BCM Media erover om mijn factuur te betalen?
De uitgeverij belooft facturen binnen één maand na publicatie van je artikel te betalen. Als je artikel lang op de plank blijft liggen kan dat in theorie dus betekenen dat je een stuk langer op betaling moet wachten.

 

Hoelang mag BCM Media mijn werk gebruiken? 
Voor zolang als de uitgeverij dat wil. Er is geen exclusiviteitstermijn die op een gegeven moment afloopt. Dat wijkt af van de wijze waarop veel andere uitgeverijen werken. Daar mag je na een bepaalde periode (meestal een paar weken of maanden) zelf weer de boer op met je werk.

 

Dus als ik het goed begrijp mag ik werk dat ik aan BCM Media verkoop niet ook nog elders publiceren?
Dat wil BCM Media inderdaad niet. De uitgeverij wil dat je verklaart dat de artikelen die je levert ook niet eerder elders zijn verschenen. En ook na publicatie mogen ze nérgens anders verschijnen. Zélfs niet op je eigen website.

 

Dus eigenlijk eist BCM Media mijn auteursrecht op?
Niet in zoveel woorden. Maar de uitgeverij eist zó veel rechten op je werk op dat het eigenlijk niet heel veel verschilt.

 

Ik heb het te druk. Mag ik mijn klus doorschuiven aan een bevriende freelancer?
Je dient de opdracht zelf uit te voeren. Als je tóch iemand anders wil inschakelen, moet je daarvoor eerst toestemming vragen bij BCM Media. Als je iemand anders inschakelt, blijf jij wel verantwoordelijk voor het resultaat.

 

Wat gebeurt er als ik om wat voor reden dan ook een klus niet helemaal goed kan afronden?
Dan houdt BCM Media (een deel van) je beloning op zak. En kan de uitgeverij de samenwerking stopzetten.

 

Kan dat laatste niet altijd al? Ik ben immers freelancer…
BCM Media hanteert een opzegtermijn van een maand. Die geldt ook voor jou als je de samenwerking stop wil zetten. De uitgeverij is natuurlijk niet verplicht je opdrachten bij je uit te zetten. Dus in de praktijk betekent die opzegtermijn niet zo heel veel.

 

Wordt er in deze voorwaarden nog iets gedaan om schijnzelfstandigheid te voorkomen?
Ja. Net als veel andere uitgeverijen (en omroepen) wil BCM Media niet dat de Belastingdienst op een gegeven moment oordeelt dat jij eigenlijk in dienst bent. Want dat kan de uitgeverij klauwen met geld aan naheffingen en boetes kosten. Daarom staat in de voorwaarden dat jij uitdrukkelijk géén arbeidsovereenkomst hebt met BCM Media. De uitgeverij wijdt er zelfs een (bijna) volledige pagina aan.

 

Betekent dat dat ik ook vrij ben om mijn opdracht zelf uit te voeren zoals ik dat wil?
Ja en nee. Jij bepaalt zelf hoe je je werkt doet, maar BCM Media wil wel graag dat je regelmatig met de redactie overlegt. De uitgeverij geeft je ook instructies en aanwijzingen.

 

Wat als de Belastingdienst van mening is dat ik tóch verkapt  in dienst ben bij BCM Media?
Dan zal de uitgeverij overgaan tot ‘verloning’. Dat betekent dat BCM Media de premies voor werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet en loonheffing inhoudt op je honorarium. De uitgeverij draagt die premies vervolgens af aan de Belastingdienst en stuurt je iedere maand een specificatie, die de uitgeverij overigens tussen aanhalingstekens een loonstrook noemt.

 

Dus die premies gaan dan van mijn honorarium af?
Ja. Jij moet vervolgens een nieuwe factuur maken waarop die premies zijn verrekend.

 

En wat nou als de Belastingdienst boetes uitdeelt voor mijn schijnzelfstandigheid?
Als een van de partijen (jij of BCM Media) schade ondervindt door de schuld van de ander, dan betaalt de schuldige partij. Dat geldt ook voor eventuele boetes rentes die de Belastingdienst berekent en voor andere geleden belastingschade.

 

Mag ik voor andere klanten werken van BCM Media?
Ja, maar de uitgeverij wil wel dat je de redactie daarvan op de hoogte stelt. Wat natuurlijk totale onzin is.

 

Waarom is dat onzin?
Omdat jij zelfstandige bent heeft BCM Media er helemaal niets mee te maken heeft voor wie jij nog meer werkt. Zolang jij geen vertrouwelijke informatie van BCM Media met andere klanten deelt zou er niets aan de hand moeten zijn.

 

Wat als ik vertrouwelijke informatie van BCM Media toch deel met iemand anders?
Dan handel je in strijd met de voorwaarden. Daarin staat namelijk een redelijk uitgebreide clausule over geheimhouding. Zo mag je onder andere niets doorvertellen over de activiteiten van de uitgeverij. Ook informatie over klanten moet je voor jezelf houden. Dat geldt eigenlijk voor alles wat met je werk voor BCM Media te maken heeft. Ook nádat je werk bij BCM Media erop zit.

 

En wat als ik toch dingen doorvertel aan anderen en BCM Media daar achter komt?
Dan eist de uitgeverij een boete bij je op. Per overtreding kost je dat 1250 euro. Per dag dat je overtreding duurt ben je nog een keer datzelfde bedrag kwijt. Dat geldt bijvoorbeeld wanneer je geheime informatie van het bedrijf op een website zet en het vertikt die te verwijderen.

 

Ik heb tijdens mijn werk voor BCM Media een goede band opgebouwd met een klant van de uitgeverij. En die vraagt of ik klussen voor hem kan doen. Dat is geen probleem toch?
Jawel. BCM Media wil dat absoluut niet hebben. En door de voorwaarden te ondertekenen zeg je toe dat je niet met klanten van BCM Media in zee gaat. Dat mag pas twee jaar nadat de overeenkomst tussen jou en BCM Media is ontbonden. Je mag ook niet bij een klant van BCM Media in dienst gaan.

 

En wat als ik dat toch doe?
Dan legt BCM Media je een eenmalige boete op van 2500 euro per overtreding. Daarnaast legt de uitgeverij je óók nog een boete op van 250 euro per dag dat de overtreding voortduurt.

 

Zijn er verder nog dingen die ik over deze voorwaarden moet weten?
Niet per se. Behalve dan dat ze best wollig zijn opgeschreven. Voorbeeldje: de langste zin in het hele document telt 88 woorden. Acht-en-tach-tig!

 

Wat nou als ik besluit dat ik deze voorwaarden niet teken?
Dan krijg je niet betaald voor je werk. BCM Media zegt in zijn voorwaarden pas te betalen nádat je de overeenkomst van opdracht hebt getekend.

 

Mmm. Valt er dan op zijn minst te onderhandelen over deze voorwaarden?
Ja. Afwijkende afspraken die je maakt gelden alleen als je ze schriftelijk laat vastleggen.

 

Sommige uitgeverijen stellen hun voorwaarden boven die van freelancers. Doet BCM Media dat ook?
Daarover staat niets in de voorwaarden. Jouw eigen leveringsvoorwaarden gelden dus gewoon.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
BCM Media heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -