◘ Bindinc.

 

Om wie gaat het hier?
Bindinc. BV (ja, die punt hoort erbij in de naam), een uitgeverij die zich van oudsher richt op tv-magazines en programmabladen. Daarbij moet je denken aan de Avrobode, KRO Magazine, de NCRV-gids, de Mikro Gids, Televizier en TROSkompas. Daarnaast geeft Bindinc. ook custom media uit voor klanten als het Diabetes Fonds, KNGF Geleidehonden en de Nierstichting. Een volledige lijst met uitgaven vind je hier.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
Bindinc. werkt met een overeenkomst van opdracht én een apart document met inkoopvoorwaarden. De versie die hier wordt besproken stamt uit 2020.

 

Wat gebeurt er als er in de opdrachtovereenkomst iets staat dat afwijkt van de inkoopvoorwaarden?
Dan gaat dat wat in de opdrachtovereenkomst staat voor.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor al het ‘redactioneel materiaal’ dat je levert aan een van de Bindinc.-titels. Dat kan bijvoorbeeld een geschreven interview zijn, maar ook een foto van een hele populaire (of uitgerangeerde) soap-acteur.

 

Wat mag het Bindinc. daar allemaal mee doen?
Alles. Bindinc. eist van zijn freelancers dat ze het auteursrecht op hun werk overdragen. Dat betekent dat Bindinc. eigenaar wordt van je werk.

 

En wat betekent dat in de praktijk?
Dat de uitgeverij de enige is die je werk mag publiceren. Bindinc. mag je werk openbaar maken op alle manieren en in elk medium dat de uitgeverij wil. Dat geldt ook voor eventueel restmateriaal. Dat zijn bijvoorbeeld foto’s die je wel hebt gemaakt voor een opdracht maar die in eerste instantie niet zijn gepubliceerd. Bindinc. mag je foto of tekst ook bewerken, digitaliseren en hergebruiken.

 

Wat versta je onder hergebruiken?
Bindinc. mag volgens deze voorwaarden werk dat je voor de ene titel hebt gemaakt doorplaatsen in een andere titel die het uitgeeft. Misschien dat dat verklaart waarom er zo vaak tegelijk dezelfde mensen op de covers van de verschillende omroepbladen van Bindinc. staan…

 

Als Bindinc. mijn werk vaker dan één keer gebruikt, krijg ik daar dan extra geld voor?
Nee. Het honorarium dat Bindinc. je betaalt voor je opdracht is de enige vergoeding die je krijgt. Bindinc. is daar vrij duidelijk in en schrijft: ‘Uitgeverij is in geen geval gehouden om meer te betalen dan de genoemde vergoeding.’

 

Dus ook als Bindinc. een foto die ik heb gemaakt via een digitaal kanaal verkoopt en daar helemaal op binnenloopt deel ik niet mee in de winst?
Nope. Bindinc. is in zo’n geval de enige die van de extra vergoedingen ‘mag genieten’ (niet mijn woorden, zo staan ze in de opdrachtovereenkomst).

 

Hoelang mag Bindinc. mijn werk blijven gebruiken?
Voor onbepaalde tijd. En overal ter wereld. Als je deze voorwaarden tekent draag je immers het auteursrecht op je werk over aan de uitgeverij.

 

Mag Bindinc. mijn werk ook wijzigen?
Dat mag. En daar mag je je niet tegen verzetten. Wanneer je de voorwaarden ondertekent doe je afstand van een je persoonlijkheidsrechten. Daar valt onder andere het recht onder om je te verzetten tegen wijzigingen van je werk én publicatie van je werk zonder je naam óf onder de naam van iemand anders. Als de redactie je werk echt compleet vernachelt, kun je jezelf daar overigens nog wél tegen verzetten.

 

Eigenlijk wil ik mijn auteursrecht niet overdragen. Kan ik dat weigeren?
Als je goede redenen kunt aandragen waarom je het auteursrecht op je werk niet wil of kan overdragen, dan wil de uitgeverij dat je Bindinc. een volmacht geeft om je rechten uit te oefenen. Dat betekent dat de rechten wel bij jou blijven, maar dat Bindinc. de enige is die iets met je werk mag doen.

 

Ik lees elders op deze website dat er uitgeverijen zijn die werk van freelancers doorverkopen aan andere uitgeverijen. Doet Bindinc. dat ook?
Of de uitgeverij dat in de praktijk doet weet ik niet. Maar in theorie mag Bindinc. het wel. En voordat je het vraagt: nee, je deelt bij doorverkoop niet mee in de winst.

 

Mag ik werk dat ik voor Bindinc. heb gemaakt later zelf nog ergens anders publiceren?
Dat mag niet. Wanneer je deze voorwaarden ondertekent is Bindinc. de enige die je werk openbaar mag maken.

 

Ah joh, weet je wat? Ik doe het gewoon. Wat kunnen ze me maken?
Als je de afspraken in de voorwaarden schendt en je werk alsnog ergens anders publiceert, heb je geen recht meer op de vergoeding die je met Bindinc. hebt afgesproken. De uitgeverij kan in zo’n geval ook nog bij je aankloppen voor een schadevergoeding (bijvoorbeeld wanneer je al betaald hebt gekregen voor je werk en het alsnog elders publiceert).

 

Ik heb te veel werk. Mag ik mijn klus voor Bindinc. ook aan iemand uitbesteden?
Je mag van Bindinc. een vervanger inschakelen. Al moet je dat wel eerst even melden aan de uitgeverij. De ingeschakelde derde factureert aan jou, en jij aan de uitgeverij. Je blijft overigens eindverantwoordelijke. Als je vervanger prutswerk levert, komt Bindinc. bij jou aankloppen.

 

Ik heb de deadline voor mijn klus gemist. Wat nu?
Dan ben je in verzuim, zoals dat zo mooi heet. In dat geval mag Bindinc. de samenwerking stopzetten. De uitgeverij hoeft je daarbij niet alsnog de kans te bieden om alsnog je werk op een later moment te leveren. Je krijgt ook niet betaald voor eventuele uren die je al in je werk hebt gestopt.

 

Da’s wel heel drastisch. Het kan toch gebeuren dat ik een keer verhinderd ben?
Natuurlijk kan dat. Maar als dat gebeurt, dan moet je Bindinc. daar wel van op de hoogte te stellen. Doe je dat, dan is er vast iets te regelen. Al krijg je natuurlijk niet betaald voor werk dat je niet kunt leveren.

 

Bindinc. vindt werk dat ik heb geleverd niet goed genoeg om te publiceren. Wat nu?
Bindinc. betaalt pas nadat de uitgeverij het door jou geleverde werk heeft goedgekeurd. Als de uitgeverij je werk niet goed genoeg vindt, krijg je dus niet betaald. De voorwaarden stellen wel dat je de kans krijgt werk dat tekort schiet te verbeteren.

 

Ik heb mijn werk goed gedaan, maar de opdracht die Bindinc. verstrekte was gewoon niet duidelijk genoeg…
Als je geleverde werk niet goed genoeg is en dat aan Bindinc. is aan te rekenen, dan zoekt de uitgever samen met jou naar een passende oplossing.

 

Bindinc. was wel tevreden over mijn werk, maar mijn opdracht is om een andere reden stopgezet. Krijg ik het werk dat ik al heb gedaan vergoed?
Ja, in zo’n geval houd je recht op betaling voor werk dat je al hebt geleverd.

 

Wanneer mag ik van Bindinc. een factuur sturen? Is daar een vast moment voor of kan ik mijn factuur meteen de deur uit doen als ik mijn werk heb geleverd?
Geen van beiden. Bindinc. doet aan iets wat reverse billing heet. De uitgeverij stelt een zogenoemde creditfactuur op en stuurt die aan jou. Bindinc. belooft die factuur vervolgens 30 dagen later te betalen.

 

Kan ik kosten die ik voor mijn klus gemaakt heb declareren?
In de meeste gevallen kan dat niet. De vergoeding voor eventuele kosten die je moet maken zit inbegrepen in je honorarium. Maar er zijn uitzonderingen.

 

Zoals?
Wanneer je bijvoorbeeld voor een foto-opdracht rekwisieten nodig hebt, kun je de kosten daarvan in overleg aan Bindinc. doorberekenen. Wanneer je dat doet worden de rekwisieten in kwestie wel eigendom van de uitgeverij.

 

Als Bindinc. me inhuurt op basis van deze voorwaarden, ben ik dan in loondienst?
Bindinc. stelt in zijn voorwaarden meerdere keren dat je niet in loondienst bent. De uitgeverij benadrukt voor ook dat je als freelancer geen aanspraak maakt op een ww-uitkering of een uitkering op basis van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Het kan maar duidelijk zijn, hé!

 

Hoe vrij ben ik in het bepalen hoe ik mijn werk doe?
In principe mag Bindinc. je niet vertellen hoe je je werk moet doen. Als de uitgeverij dat wel zou doen, zou de Belastingdienst kunnen vinden dat je alsnog in dienst bent. Maar dat wil niet zeggen dat je zomaar wat kan doen. De uitgeverij mag je namelijk wel instructies geven wat betreft je opdracht. Denk aan zaken als woordlengte, spellingskeuze en (natuurlijk) het onderwerp van je verhaal of foto.

 

De Belastingdienst vindt dat ik tóch in dienst ben bij Bindinc. en komt met een fikse naheffing. Wie moet die betalen?
Jij. Als de Belastingdienst bij Bindinc. aanklopt met die naheffingen, dan verhaalt de uitgeverij de kosten voor achterstallige loonheffingen en premies voor werknemersverzekeringen op jou. Datzelfde geldt voor eventuele boetes.

 

Mag dat zomaar?
Ja. Sorry. Leuker kunnen we het niet maken…

 

Kan ik bij Bindinc. rekenen op een vast aantal opdrachten per jaar?
Als je een goede band met een van de redacties opbouwt, kun je met hen vast afspraken maken over eventuele terugkerende klussen. Maar je kunt Bindinc. niet aan die afspraken houden. In andere woorden: de uitgeverij hoéft je geen klussen te geven.

 

Mag ik van Bindinc. ook voor andere opdrachtgevers werken?
Ja, dat mag.

 

Ik heb voor Bindinc. een artikel geschreven en daar foto’s bij geleverd die ik van internet heb geplukt. Nu is de maker van die foto’s boos op me. 
En terecht, want jatten mag niet. Als de maker bij Bindinc. aanklopt voor een schadevergoeding, dan verhaalt de uitgeverij die op jou. Ook andere schadeclaims die voortvloeien uit werk dat je voor de uitgeverij hebt verricht – stel: iemand klaagt je aan voor smaad en laster naar aanleiding van een artikel dat je voor een van de bladen van Bindinc. hebt geschreven – komen voor jou rekening.

 

Staan er nog meer dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Ja. Bindinc. wil dat je je houdt aan de Mediawet. Zo mag je jezelf niet laten sponsoren of reclame maken in werk dat je voor de uitgeverij maakt. Daarnaast wil Bindinc. dat je jezelf goed bent verzekerd tegen zaken als arbeidsongeschiktheid en ziekte. De uitgeverij wil ook dat je een goede pensioenvoorziening voor jezelf regelt.

 

In mijn eigen leveringsvoorwaarden heb ik opgenomen dat ik binnen 14 dagen betaald wil worden voor mijn werk. Dat botst met de Bindinc.-voorwaarden. Wat nu?
Wanneer je de opdrachtovereenkomst van Bindinc. tekent zijn jouw leveringsvoorwaarden niet meer van toepassing. Je krijgt dus gewoon betaald volgens de betalingstermijn van Bindinc. (en die is, zoals je hebt kunnen lezen, 30 dagen).

 

En als ik de voorwaarden van Bindinc. gewoon niet teken? Gelden dan mijn eigen voorwaarden?
In theorie wel. Maar Bindinc. behoudt zich in zijn voorwaarden het recht voor om je dan gewoon niet te betalen voor je werk. Je dient de voorwaarden en opdrachtovereenkomst te ondertekenen vóórdat je aan een klus voor de uitgeverij begint.

 

Kan ik nog met Bindinc. onderhandelen over die betaaltermijn en over andere dingen? Ik wil toch graag zien of we wat kunnen wijzigen?
De voorwaarden laten ruimte over voor onderhandeling. Als je afspraken maakt die afwijken van de opdrachtovereenkomst of de inkoopvoorwaarden, leg ze dan altijd schriftelijk vast. Alleen dan gelden ze (en het is ook wel fijn om afspraken zwart op wit te hebben, voor het geval de uitgeverij onder de gemaakte afspraken uit probeert te komen).

 

Kan Bindinc. zijn voorwaarden zomaar eenzijdig wijzigen?
Dat kan. Als dat gebeurt heb je twee weken de tijd om de nieuwe voorwaarden af te wijzen. Als je dat doet, blijven de voorwaarden gelden waar je al onder werkte.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Bindinc. heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -