◘ BlazHoffski

 

Om wie gaat het hier?
BlazHoffski Productions BV, een productiebedrijf dat televisieprogramma’s maakt. Bekende programma’s zijn De rekenkamer, De wondere wereld van Chriet Titulaer, Eureka en Keuringsdienst van waarde. (Klik hier voor een volledig overzicht). Ook de producties van Dahl TV en BlazHoffski Music vallen onder deze voorwaarden. BlazHoffski zelf is dan weer onderdeel van Warner Bros.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
September 2014.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
In het kort: voor alles wat je maakt voor BlazHoffski. Van concepten, formats, ontwerpen en titels tot uitvoeringen, ideeën en ander werk dat tot stand komt tijdens je klus voor het productiebedrijf.

 

Wat mag BlazHoffski allemaal met mijn werk doen?
Alles. BlazHoffski eist namelijk dat jij je intellectuele eigendomsrechten overdraagt. Daaronder verstaat het productiebedrijf: ‘alle wereldwijde, huidige en toekomstige auteursrechten, naburige rechten, modelrechten, merkrechten, databankrechten, octrooirechten, knowhow, domeinnamen en overige rechten van intellectuele eigendom’.

 

En wat betekent dat concreet?
Dat BlazHoffski je werk geheel of gedeeltelijk openbaar mag maken. Zo vaak als het productiebedrijf maar wil. En overal ter wereld. Het productiebedrijf mag je werk ook wijzigen en in andere of nieuwe vormen gieten. Dat ‘wereldwijd’ is trouwens best een dingetje, aangezien BlazHoffski onderdeel is van Warner Bros., een van de grootste tv- en filmproducenten ter wereld.

 

Mmm…
En dat is nog niet alles! Je doet namelijk ook afstand van je persoonlijkheidsrechten. Dat wil zeggen dat je niet het recht hebt om er iets van te zeggen als BlazHoffski je geleverde werk aanpast (behalve als de aanpassingen zo ver gaan dat ze je reputatie kunnen schaden). Ook als het productiebedrijf je naam niet noemt op de aftiteling van een programma heb je niet het recht je daar tegen te verzetten.

 

Krijg ik extra betaald als mijn werk vaker wordt gebruikt?
Soms wel, soms niet. BlazHoffski betaalt een dag-, of maandvergoeding óf een variabele vergoeding. Werk je op basis van dat laatste, dan krijg je meer betaald als een productie meer geld oplevert. In zo’n geval kan een wereldwijde uitrol van jouw documentaire flink meer geld betekenen. Met welke van de smaken je te maken krijgt zal verschillen per klus.

 

Heb ik nog wel recht op mijn deel van de leenrecht- en thuiskopievergoedingen?
Ja. Dat laat BlazHoffski ongemoeid. Als je documentaire dus op dvd verschijnt en wordt uitgeleend door een bibliotheek, dan krijg je daar een bedrag voor. Meer over zulke vergoedingen vind je op de website van Lira.

 

Mag ik zelf nog wel wat met mijn werk doen?
Nee. BlazHoffski eigent zich het exclusieve recht toe om je werk openbaar te maken.

 

Hoelang doet BlazHoffski erover om facturen te betalen.
30 dagen.

 

Mag ik mijn klus voor BlazHoffski ook door iemand anders laten uitvoeren?
Dat mag. Wanneer je werknemers hebt mag je werk aan hen delegeren. Wil je de hele klus aan een derde partij uitbesteden, dan mag dat alleen na overleg met het productiebedrijf.

 

Mag ik van BlazHoffski voor andere opdrachtgevers werken?
Ja en nee. Het productiebedrijf wil niet dat jij tijdens de looptijd van je overeenkomst vergelijkbare werkzaamheden verricht voor anderen als deze kunnen botsen met het werk dat je voor BlazfHoffski doet.

 

Mmm. BlazHoffski is niet tevreden over mijn werk. Nu wil het productiebedrijf mijn factuur niet betalen…
Dat kan. BlazHoffski houdt zich het recht voor je te korten op je vergoeding als je de gemaakte afspraken niet of niet helemaal nakomt.

 

Kan ik kosten die ik moet maken voor mijn werk doorberekenen?
In principe niet. Maar in de voorwaarden zit wel ruimte om kosten tóch vergoed te krijgen. Als je BlazHoffski zo ver krijgt je kosten te vergoeden, dan ben je wel verplicht bonnetjes mee te sturen met je facturen.

 

Balen! Ik ben ziek en kan niet werken. Krijg ik nu toch doorbetaald?
Nope. Geen werk, geen geld. Dat hoort er een beetje bij als je zelfstandige bent.

 

Ik wil stoppen met mijn werk voor BlazHoffski. Heb ik een opzegtermijn?
Ja, van een maand. Het productiebedrijf heeft dezelfde opzegtermijn. Als jij dus een vast aantal dagen op een redactie werkt kun je niet zomaar van de ene op de andere dag naar huis worden gestuurd.

 

Over zelfstandigheid gesproken: staat er in deze voorwaarden iets over schijnzelfstandigheid?
Wanneer je de voorwaarden ondertekent geef je aan dat er geen sprake is van een zogenoemde gezagsverhouding. Lees: BlazHoffski is niet jouw baas en jij bent geen werknemer. Je stelt dus dat je zelfstandige bent (dat staat er zelfs meerdere keren in). Dat er geen gezagsverhouding is wil overigens niet zeggen dat BlazHoffski je geen aanwijzingen geeft bij het uitvoeren van je werk.

 

De Belastingdienst heeft een andere mening en vindt dat ik toch in dienst ben geweest. Wat nu?
Dan krijg je waarschijnlijk een naheffing aan je broek. Die naheffingen zijn voor jouw rekening. Door de voorwaarden te ondertekenen vrijwaar je BlazHoffski voor claims. Dat geldt voor achterstallige loonbelasting, premies voor werknemersverzekeringen én premies voor werkgeversverzekeringen. Ook eventuele boetes zijn voor jou.

 

Mag dat zomaar?
Ja en nee. Het productiebedrijf mag naheffingen en boetes op het gebied van loonbelastingen en werknemersverzekeringen wel doorschuiven aan jou. Maar bij premies en boetes voor werkgeversverzekeringen mag dat niet.

 

Mooi is dat! Tuig! 
Niet meteen je hooivork pakken! De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie die het bedrijven verbiedt om naheffingen en boetes van werkgeversverzekeringen aan jou door te schuiven stamt uit 2016. En deze voorwaarden zijn uit 2014. Ze zijn dus wat verouderd op dit vlak. Zo staat er ook in dat je verplicht bent een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) te leveren. De VAR bestaat inmiddels allang niet meer.

 

Of jij hebt gewoon niet de nieuwste versie…
Dat kan. Heb je een nieuwere versie van de voorwaarden van BlazHoffski? Dan ontvang ik die graag!

 

Er is iemand boos op me omdat hij vindt dat ik zijn auteursrecht heb geschonden met mijn werk voor BlazHoffski…
Net als eventueel gedoe met de Belastingdienst mag jij dit ook lekker zelf oplossen. Ook eventuele rechtszaken die je aan je broek krijgt naar aanleiding van je werk komen op jouw bordje. Smakelijk eten!

 

Ik heb duur materieel van BlazHoffski in bruikleen gekregen en van het dak van mijn flatgebouw laten vallen. Wat nu?
Dan moet je de schade vergoeden. Ook als de schade per ongeluk is ontstaan of wanneer het materieel uit je auto of huis is gestolen. Het productiebedrijf wil dat je jezelf voldoende verzekerd voor dit soort mogelijke gevallen.

 

BlazHoffski heeft me een opdrachtovereenkomst gestuurd en daar staan dingen in die afwijken van deze algemene voorwaarden. Wat nu?
Dan is hetgeen in de opdrachtovereenkomst staat leidend. Gespecificeerde afspraken hebben doorgaans voorrang op algemene afspraken. En bij BlazHoffski al helemaal, want dat staat zo in de voorwaarden beschreven.

 

En mijn eigen leveringsvoorwaarden? Hebben die ook voorrang op deze algemene voorwaarden?
Nee, dat dan weer niet. BlazHoffski wijst die af. Opvallend: het productiebedrijf doet dat ook met branchevoorwaarden die op jou van toepassing zijn.

 

Wat staat er verder nog in deze voorwaarden dat ik moet weten?
Onder andere dat je tot een jaar na het einde van je opdracht geen personeel van BlazHoffski mag overnemen (wat vooral van belang is voor de wat grotere bedrijven die voor BlazHoffski werken). Daarnaast verbieden de voorwaarden je iets te doen dat het productiebedrijf kan schaden, moet je bedrijfsgevoelige informatie die je hebt opgevangen voor jezelf houden en mag je persoonsgegevens alleen verwerken volgens de regens in de privacywet.

 

Wat nou als ik me niet houd aan de voorwaarden van BlazHoffski?
Dat kan je duur komen te staan. De voorwaarden bevatten namelijk een boeteclausule. Als je tijdens je klus voor BlazHoffski toch voor andere opdrachtgevers vergelijkbare werkzaamheden verricht of de naam van het productiebedrijf schaadt, dan kan BlazHoffski een schadevergoeding op je verhalen van 25.000 euro per overtreding én 2.500 euro voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

 

Geldt die boeteclausule voor alle bepalingen in deze voorwaarden?
Nee. Alleen voor de voorbeelden die hierboven genoemd zijn, én wanneer je materieel van het productiebedrijf niet teruggeeft of vergoedt bij schade. En ook wanneer je de geheimhoudingsplicht schendt kun je een boete krijgen.

 

Mag BlazHoffski deze voorwaarden zomaar eenzijdig veranderen?
Nee. De voorwaarden kunnen alleen gewijzigd worden als zowel jij als het productiebedrijf een krabbel onder een nieuwe set voorwaarden zetten.

 

Valt er op deze voorwaarden te onderhandelen?
Daar laat BlazHoffski op sommige plekken in de voorwaarde wel ruimte toe. Gewoon proberen dus. Nee heb je, ja kun je krijgen. Nou ja, misschien dan.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
BlazHoffski Productions heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -