◘ Blink Uitgevers

 

Om wie gaat het hier?
Blink Uitgevers BV, een educatieve uitgeverij die lesmethodes ontwikkelt, maar ook tijdschriften uitgeeft. Die tijdschriften zijn Bobo, Okki (wie is er niet groot geworden met die twee?), Wild van Freek en National Geographic Junior.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
2012.

 

Zo oud? Zijn ze dan nog wel up-to-date?
De kans is inderdaad groot dat Blink Uitgevers zijn voorwaarden inmiddels heeft vernieuwd. Heb je een nieuwere versie van de algemene voorwaarden of de opdrachtbevestiging van Blink Uitgevers, dan ontvang ik die graag!

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alles wat je als freelancer maakt voor Blink Uitgevers. Dat kan een artikel zijn of een foto, maar Blink Uitgevers kan je ook inhuren voor webredactie, vormgeving of andere diensten.

 

Wat mag Blink Uitgevers allemaal met mijn werk doen?
Het korte antwoord: alles! Het langere antwoord: door de opdrachtovereenkomst van Blink Uitgevers te ondertekenen draag je het auteursrecht op je werk over aan de uitgeverij. Die overdracht is van onbeperkte duur. In andere woorden: Blink Uitgevers mag je werk zo lang gebruiken en hergebruiken als de uitgeverij wil. Ook nadat de samenwerking met jou is gestopt.

 

Betekent dat dat Blink Uitgevers mijn werk ook mag doorverkopen aan andere partijen?
Ja. De uitgeverij mag anderen toestemming geven om werk dat jij gemaakt hebt te publiceren. Omdat je het auteursrecht hebt overgedragen krijg je daar geen extra geld voor.

 

Als Blink Uitgevers het auteursrecht op mijn werk overneemt, betekent dat dan ook dat de uitgeverij mijn werk zomaar mag aanpassen?
Jep. Alle rechten van het werk liggen na de overdracht immers bij Blink Uitgevers. De uitgeverij mag je werk dus aanpassen en hoeft daarvoor niet eerst met jou te overleggen. Als jij vindt dat de aanpassingen je naam schaden, dan mag je Blink Uitgevers wel verzoeken je naam weg te halen.

 

Mag ik mijn werk nadat het in een titel van Blink Uitgevers is verschenen zelf ook nog ergens publiceren?
Nee. Dat recht sta je af. Je zegt ook toe dat jij de enige rechthebbende op het werk bent.

 

Wat houdt dat laatste in?
Als iemand anders ook auteursrecht blijkt te hebben op het werk dat jij levert (bijvoorbeeld omdat je je auteursrecht al aan die ander hebt overgedragen of omdat je dingen naar Blink Uitgevers stuurt die niet door jou, maar door iemand anders zijn gemaakt), dan kan die persoon bezwaar maken tegen publicatie en een schadeclaim indienen. Door de opdrachtovereenkomst te tekenen vrijwaar je de uitgeverij van zulke claims.

 

Hoe zit dat bij andere schadeclaims? Bijvoorbeeld als iemand vindt dat hij schade heeft geleden door mijn werk voor Blink Uitgevers?
Gelet op de aard van de tijdschriften die Blink Uitgevers uitgeeft is die kans klein. Maar mocht het toch gebeuren, dan heb je die claim zelf af te handelen. Want ook voor dit soort claims geef je de uitgeverij een vrijwaring. Hetzelfde geldt ook voor claims van jouw kant als je schade oploopt tijdens een klus voor Blink Uitgevers.

 

Ben ik eigenlijk verzekerd als ik voor Blink Uitgevers op pad ga?
Dat ligt eraan of je zelf een verzekering hebt afgesloten. Want via Blink Uitgevers ben je in ieder geval niet verzekerd. De uitgeverij vraagt je wel een goede aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Wanneer je de opdrachtovereenkomst tekent, geef je aan dat je dat hebt gedaan.

 

Ai, ik heb een klus voor Blink Uitgevers aangenomen, maar kan die klus toch niet uitvoeren. Mag ik een vervanger inschakelen?
Dat mag, mits je dat met Blink Uitgevers overlegt.

 

Mag ik van Blink Uitgevers voor andere opdrachtgevers werken?
Daarover staat niets in de voorwaarden. Aangezien je ondernemer bent zou je denken dat dit geen probleem is. Maar in de praktijk doet Blink Uitgevers hier nogal eens moeilijk over en mag het niet als het gaat om een direct concurrerende titel. Wat vreemd is met het oog op schijnzelfstandigheid.

 

Hoe zit het daarmee? Is Blink Uitgevers bang voor schijnzelfstandigheid?
Niet banger dan andere uitgeverijen (dus, om je vraag te beantwoorden: ja, daar is Blink Uitgevers bang voor). In de opdrachtbevestiging van de uitgeverij staat dat jullie samenwerking beschouwd wordt als overeenkomst van opdracht. En dat je zelf bepaalt hoe je je opdracht invult. Al dien je wel aanwijzingen vanuit de uitgeverij op te volgen.

 

Als de Belastingdienst toch vindt dat ik verkapt in loondienst ben bij Blink Uitgevers, wat gebeurt er dan?
Dan kan er een naheffing voor de loonbelasting en sociale premies komen, inclusief boete. Die naheffing stuurt Blink Uitgevers dan weer door aan jou, aangezien jij door het tekenen van de opdrachtbevestiging verklaart in het bezit te zijn van een Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) die bevestigt dat jij als zelfstandige werkt.

 

Huh? De VAR? Die bestaat toch niet meer?
Klopt. Op dit punt zijn deze voorwaarden verouderd. Maar ze stammen dan ook uit een tijd waarin de VAR nog wél bestond.

 

Hoelang doet Blink Uitgevers erover om facturen te betalen?
De betalingstermijn is vier weken na voltooiing van je opdracht. Je mag echter pas je factuur sturen nadat Blink Uitgevers je werk heeft goedgekeurd.

 

Ik heb kosten gemaakt voor mijn opdracht. Kan ik die declareren?
In principe niet. Gemaakte kosten zijn inbegrepen in het werk. Maar voor bijzondere kosten kan een uitzondering gemaakt worden. Maar alleen in overleg met de uitgeverij.

 

Blink Uitgevers vindt dat ik mijn werk niet goed heb gedaan en wil me niet betalen. Kan dat zomaar?
Lullig gezegd: dat kan. Als jij de opdracht niet naar tevredenheid uitvoert, mag de uitgeverij de samenwerking beëindigen. Blink Uitgevers is je in zo’n geval ook geen betaling verschuldigd. Vergelijk het met een schilder die jij inhuurt, maar die je woonkamer in de verkeerde kleur schildert. Die ga je daar ook niet voor betalen…

 

Ik werk langdurig met Blink Uitgevers samen, maar wil ermee stoppen. Heb ik een opzegtermijn?
De opzegtermijn bedraagt een maand, óók als het Blink Uitgevers is die besluit de samenwerking stop te zetten. De samenwerking stopzetten moet trouwens schriftelijk gebeuren.

 

Nu ik niet meer voor Blink Uitgevers werk ben ik gevraagd door een concurrerende titel. Mag ik die klus aannemen?
Natuurlijk, je bent niet voor niets ondernemer. Maar wat niet mag is gevoelige bedrijfsinformatie die je van Blink Uitgevers hebt doorspelen aan je nieuwe klant. Vertrouwelijke informatie hoor je vertrouwelijk te houden.

 

Staan er nog meer dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Ja. Blink Uitgevers wil namelijk dat je informatie verstrekt over de manier waarop je je opdracht hebt uitgevoerd (en gebruikt daar het prachtige woord ‘gekweten’ bij). Dat is best een unieke bepaling, die andere uitgeverijen doorgaans niet in hun voorwaarden opnemen.

 

Valt er over deze voorwaarden te onderhandelen?
Er staat in de opdrachtovereenkomst nergens dat het niet kan. Dus kan het! Pro-tip: Slaag je erin afwijkende afspraken te maken, leg deze dan schriftelijk vast. Anders gelden ze niet.

 

Ik hanteer leveringsvoorwaarden die botsen met de voorwaarden van Blink Uitgevers… 
Dat kan. Als jouw voorwaarden botsen met die van Blink Uitgevers kun je met elkaar gaan onderhandelen. Anders dan sommige andere uitgeverijen wijst Blink Uitgevers jouw voorwaarden in ieder geval niet van de hand.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Blink Uitgevers heeft zijn raamovereenkomst helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -