◘ Blink

 

Om wie gaat het hier?
Blink (voorheen Blink Uitgevers BV), een educatieve uitgeverij die lesmethodes ontwikkelt, maar ook tijdschriften uitgeeft. Die tijdschriften zijn Bobo, Okki (wie is er niet groot geworden met die twee?), Wild van Freek en National Geographic Junior.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
2020.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alles wat je als freelancer maakt voor Blink. Dat kan een artikel zijn of een foto, maar Blink kan je ook inhuren voor webredactie, vormgeving of andere diensten.

 

Wat mag Blink allemaal met mijn werk doen?
Het korte antwoord: alles! Het langere antwoord: door de opdrachtovereenkomst van Blink te ondertekenen draag je de intellectuele eigendomsrechten (waaronder je auteursrecht) op je werk over aan de uitgeverij. Die overdracht is van onbeperkte duur en geldt wereldwijd. In andere woorden: Blink mag je werk zo lang en zo vaak gebruiken en hergebruiken als de uitgeverij wil. Ook nadat de samenwerking met jou is gestopt.

 

Betekent dat dat Blink mijn werk ook mag doorverkopen aan andere partijen?
Ja. De uitgeverij mag anderen toestemming geven om werk dat jij gemaakt hebt te publiceren. Omdat je het auteursrecht hebt overgedragen, krijg je daar geen extra geld voor.

 

Mag Blink mijn werk ook gebruiken op een totaal nieuwe manier?
Dat mag. Een artikel dat jij voor een van de tijdschriften van Blink hebt geschreven, mag ook opnieuw worden gebruikt in een digitale versie van het tijdschrift dat in een verlaten hut in een virtual reality-oerwoud is te vinden. Om maar eens iets geks te noemen. Als Blink daar winst mee maakt, heb je mogelijk recht op een aanvullende vergoeding. Blink belooft met je over die vergoeding te overleggen.

 

Wat gebeurt er als ik die rechten om wat voor reden dan ook helemaal niet over kán dragen?
Dan geef je Blink een licentie op het werk. Met die licentie mag Blink je werk uitgeven. De licentie is breed: Blink mag je werk onbeperkt gebruiken en is de enige die dat mag doen. De licentie is ook onherroepelijk. Dat betekent dat je hem niet nog op een later moment kunt intrekken.

 

Als Blink de intellectuele eigendomsrechten op mijn werk overneemt, betekent dat dan ook dat de uitgeverij mijn werk zomaar mag aanpassen?
Jep. Alle rechten van het werk liggen na de overdracht immers bij Blink. De uitgeverij mag je werk dus aanpassen en hoeft daarvoor niet eerst met jou te overleggen.

 

En wat als ik het niet eens ben met die aanpassingen? Kan ik me daar dan nog tegen verzetten?
Dat zou kunnen op basis van de zogenoemde persoonlijkheidsrechten. Maar wanneer je de voorwaarden van Blink ondertekent, doe je voor zover dat kan afstand van die rechten. Dat betekent dat je je niet kunt verzetten als de uitgeverij je werk publiceert zonder naamsvermelding. Blink mag zelfs de naam van iemand anders boven je werk zetten. En je kunt je ook niet meer verzetten tegen wijzigingen van je werk.

 

Kan dat ook niet als Blink mijn werk enorm verprutst?
Als wijzigingen heel ver gaan en je kunt aantonen dat de wijzigingen je goede naam en eer schaden, dan kun je nog wel naar de rechter stappen. Je hebt het dan over aantasting van je werk. Van het persoonlijkheidsrecht dat dát regelt kun je namelijk geen afstand doen.

 

Mijn werk wordt opnieuw gebruikt in een uitgave waar ik helemaal niet aan verbonden wil zijn. Kan ik van Blink vragen mijn naam weg te laten?
Ja hoor, dat kan.

 

Ik heb feedback op mijn werk gekregen, maar ik heb geen tijd om die nog te verwerken voordat het tijdschrift naar de drukker gaat. Dat is geen probleem, toch?
Natuurlijk is dat wel een probleem! Door de voorwaarden van Blink te ondertekenen verplicht je jezelf feedback tijdig te verwerken. Maar ook als dat niet in de voorwaarden zou staan, is dat de normale gang van zaken.

 

Mag ik mijn werk nadat het in een titel van Blink is verschenen zelf ook nog ergens publiceren?
Nee. Dat recht sta je af. Je zegt ook toe dat jij de enige rechthebbende op het werk bent.

 

Wat houdt dat laatste in?
Als iemand anders ook auteursrecht blijkt te hebben op het werk dat jij levert (bijvoorbeeld omdat je dingen naar Blink stuurt die niet door jou, maar door iemand anders zijn gemaakt), dan kan die persoon bezwaar maken tegen publicatie en een schadeclaim indienen. Door de opdrachtovereenkomst te tekenen vrijwaar je de uitgeverij van zulke claims.

 

Hoe zit dat bij andere schadeclaims? Bijvoorbeeld als iemand vindt dat hij schade heeft geleden door mijn werk voor Blink?
Gelet op de aard van de tijdschriften die Blink uitgeeft is die kans klein. Maar mocht het toch gebeuren, dan heb je die claim zelf af te handelen. Want ook voor dit soort claims geef je de uitgeverij een vrijwaring. Hetzelfde geldt ook voor claims van jouw kant als je schade oploopt tijdens een klus voor Blink.

 

Iemand heeft een artikel dat ik voor Blink heb geschreven zonder toestemming ergens anders gepubliceerd. Wat nu?
Dan heb je het over een auteursrechtenschending en kun je een schadeclaim voor indienen. Tenminste, als je het auteursrecht op het werk hebt. En aangezien je dat hebt overgedragen aan Blink, ben niet jij maar Blink gerechtigd de claim in te dienen.

 

Ai, ik heb een klus voor Blink aangenomen, maar kan die klus toch niet uitvoeren. Mag ik een vervanger inschakelen?
Dat mag, mits je dat met Blink overlegt. Alleen als de uitgeverij je schriftelijk toestemming geeft om iemand anders in te schakelen, mag je dat ook daadwerkelijk doen. De persoon die je inschakelt is automatisch gebonden aan de afspraken uit de voorwaarden van Blink (dus: alles wat je op deze pagina leest).

 

Ik ben nog onervaren als freelancer. Blink heeft mijn eerste opdracht daarom aangemerkt als proefopdracht. Die opdracht is helaas afgekeurd. Wat nu?
Dan krijg je helaas ook niet betaald.

 

Mag ik van Blink voor andere opdrachtgevers werken?
Dat mag volgens de voorwaarden. Maar in de praktijk doet Blink hier nogal eens moeilijk over en mag het niet als het gaat om een direct concurrerende titel. Wat vreemd is met het oog op schijnzelfstandigheid.

 

Hoe zit het daarmee? Is Blink bang voor schijnzelfstandigheid?
Niet banger dan andere uitgeverijen (dus, om je vraag te beantwoorden: ja, daar is Blink bang voor). In de opdrachtbevestiging van de uitgeverij staat dat jullie samenwerking beschouwd wordt als overeenkomst van opdracht. En dat je zelf bepaalt hoe je je opdracht invult. Al dien je wel aanwijzingen vanuit de uitgeverij op te volgen.

 

Als de Belastingdienst toch vindt dat ik verkapt in loondienst ben bij Blink, wat gebeurt er dan?
Dan kan er een naheffing voor de loonbelasting en sociale premies komen, inclusief boete. Die naheffing stuurt Blink dan weer door aan jou. Tenminste, voor zover dat mag van de wet.

 

Wat mag er wel en wat mag er niet van de wet?
Blink mag eventuele naheffingen en boetes op de premies voor werknemersverzekeringen en loonbelastingen aan jouw doorberekenen. Naheffingen en boetes op de premies voor werkgeversverzekeringen en de bijdrage aan de zorgverzekeringswet mag de uitgeverij niét op jouw bord gooien.

 

Tijdens een klus heb ik samengewerkt met een klant van Blink. Nu mijn klus bij Blink erop zit, wil die klant me inhuren. Kan dat?
Nee. Door de voorwaarden te ondertekenen ga je akkoord met een concurrentiebeding. Daarin staat dat je tot een jaar na het aflopen van je klus, niet in zee mag gaan met klanten van Blink.

 

Hoelang doet Blink erover om facturen te betalen?
De betalingstermijn is 30 dagen, maar in de voorwaarden wordt gemeld dat betaling soms tot 60 dagen op zich kan laten wachten.

 

Ik heb kosten gemaakt voor mijn opdracht. Kan ik die declareren?
In principe niet. Gemaakte kosten zijn inbegrepen in het werk.

 

Halverwege het afronden van mijn klus, heeft Blink mijn opdracht veranderd. Daardoor ben ik een stuk meer tijd kwijt geweest aan de klus. Kan ik die extra tijd factureren?
Die optie laat Blink wel open. Meerwerk kun je alleen factureren in overleg met de uitgeverij.

 

Ik werk langdurig met Blink samen, maar wil ermee stoppen. Heb ik een opzegtermijn?
Ja. De opzegtermijn bedraagt drie maanden, óók als het Blink is die besluit de samenwerking stop te zetten. De samenwerking stopzetten moet trouwens schriftelijk gebeuren. Er zijn trouwens uitzonderingen. Zo heb je geen opzegtermijn als Blink of jijzelf failliet gaat of als je tekortschiet in het nakomen van je verplichtingen. In andere woorden: lever je het afgesproken werk niet, dan mag Blink de samenwerking stopzetten.

 

Blink heeft me al een hele tijd geen opdracht gegeven. Kan ik ze dwingen me alsnog een nieuwe klus te geven?
Nee, dat kan niet.

 

Nu ik niet meer voor Blink werk ben ik gevraagd door een concurrerende titel. Mag ik die klus aannemen?
Natuurlijk, je bent niet voor niets ondernemer. Maar wat niet mag is gevoelige bedrijfsinformatie die je van Blink hebt doorspelen aan je nieuwe klant. Vertrouwelijke informatie hoor je vertrouwelijk te houden.

 

Staan er nog meer dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Ja. Blink wil namelijk dat je informatie verstrekt over de manier waarop je je opdracht hebt uitgevoerd. Dat is best een unieke bepaling, die andere uitgeverijen doorgaans niet in hun voorwaarden opnemen.

 

Ik kan me niet vinden in de voorwaarden van Blink en teken niet. Wat nu?
Dan krijg je niet betaald. Je kunt dan beter proberen te onderhandelen over de voorwaarden.

 

Haha, onderhandelen? Dat kan toch nooit bij uitgeverijen?
In theorie kan het bij Blink wel. Of dat in de praktijk ook lukt is natuurlijk een andere vraag. Maar wie niet waagt… Laat afwijkende afspraken wel altijd schriftelijk vastleggen. Anders gelden ze niet.

 

Ik hanteer leveringsvoorwaarden die botsen met de voorwaarden van Blink… 
Het kan natuurlijk dat je zelf leveringsvoorwaarden hebt, maar als je voor Blink wil werken heb je daar weinig aan. De uitgeverij wijst jouw voorwaarden namelijk van de hand. Dat betekent dat ze niet gelden bij werk dat je voor Blink verricht.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Blink heeft zijn raamovereenkomst helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -