◘ Blue Circle

 

Om wie gaat het hier?
Blue Circle, een productiehuis dat talloze tv-programma’s maakt en heeft gemaakt. Enkele titels zijn RTL Boulevard, RTL Late Night, VI Oranje Blijft Thuis en VTBL. Een volledige lijst met programma van Blue Circle vind je hier.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
Dat staat niet in de voorwaarden.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Op alles wat jij maakt in opdracht van Blue Circle. In de praktijk huurt bij dit productiehuis je doorgaans in om redactiewerk uit te voeren of om een los items te maken voor een van de programma’s van Blue Circle.

 

Wat mag Blue Circle allemaal met mijn werk doen?
Eigenlijk alles. Blue Circle mag je werk uitzenden via analoge en digitale televisie, op interactieve tv en via een on-demanddienst. Het productiehuis mag je werk ook verspreiden via internet, dvd, Blu Ray, usb, cd-rom, software voor gameconsoles en op andere manieren die nu nog niet bedacht zijn. Blue Circle mag je werk ook aanpassen en nasynchroniseren. En het in licentie geven.

 

In licentie geven? Wat bedoel je daarmee?
Dat Blue Circle een ander bedrijf het recht mag geven jouw werk uit te zenden. Daarbij kun je denken aan een omroep (ook in het buitenland), die jouw fantastische reportages ook wil hebben. Blue Circle wil je werk dus mogen doorverkopen aan anderen. En dat staat om eerlijk te zijn heel erg sneaky verstopt in de voorwaarden.

 

Mag Blue Circle mijn werk zomaar doorverkopen? Is dat geen inbreuk op mijn auteursrecht?
Met zijn voorwaarden claimt Blue Circle alle rechten op je werk, dus ook je intellectueel eigendomsrecht en je auteursrecht. Het productiehuis mag daardoor eigenlijk alles met je werk doen wat het wil.

 

Hoelang mag Blue Circle mijn werk opnieuw blijven gebruiken?
Voor zolang als Blue Circle dat wil. Tot in het einde der tijden dus.

 

Mag ik er zelf ook nog wat mee doen? Het aan iemand anders verkopen bijvoorbeeld?
Nee, dat mag niet. Door de overeenkomst te tekenen geef je Blue Circle de exclusieve licentie op je werk. Dat betekent dat Blue Circle de enige partij is die iets met jouw werk mag doen. Jij mag het zelf dus niet ook nog zelf ergens publiceren. En je mag het óók niet doorverkopen aan anderen.

 

Nu we het daar weer over hebben: krijg ik ook extra geld als Blue Circle een licentie op mijn werk aan iemand anders doorverkoopt?
Nee. Blue Circle vindt dat vergoedingen voor het verkopen van sublicenties verwerkt zitten in je honorarium. Even citeren: ‘Opdrachtnemer heeft geen recht op aanvullende vergoedingen.’

 

Dus ik heb wat aanvullende vergoedingen betreft helemaal nergens recht op?
Jawel (lekker tegenstrijdig, hé?). Als je bent aangesloten bij een collectieve beheersorganisatie zou je via die organisatie nog wat extra’s kunnen krijgen. Een collectieve beheersorganisatie int geld bij partijen die werk van media gebruiken en verdeelt dat onder leden. Stichting Lira Reprorecht doet dat voor schrijvers, Pictoright doet dat voor beeldmakers. Op dergelijke vergoedingen heb je recht, en dat pakt Blue Circle je niet af.

 

Blue Circle heeft mijn werk gewijzigd, zonder dat ze aan mij hebben gevraagd of ik dat goed vindt. Wat nu?
Niet zoveel, helaas. Want door deze voorwaarden te tekenen, doe je afstand van een deel van je persoonlijkheidsrechten. Een van die rechten is het recht om je te verzetten tegen wijzigingen in je werk. Als Blue Circle je werk dus aanpast, heb je niet het recht daar iets aan te doen. Behalve als de wijziging je goede naam of eer kan schaden. Je doet ook afstand van publicatie van je werk zonder je naam erbij óf publicatie van je werk onder een andere naam.

 

Dus als mijn chef zíjn naam bij mijn reportage plakt, dan kan ik daar niets van zeggen?
Er iets van zeggen kan wel. Maar je kunt verder niet voorkomen dat hij dat doet.

 

Blue Circle wil mijn reportage niet in zijn programma opnemen, terwijl het mijn allerbeste werk ooit was. Kan ik afdwingen dat het alsnóg uitgezonden wordt?
Nee, dat kan niet. Blue Circle heeft het recht je werk niet te gebruiken.

 

Mmm. Het programma waar ik voor werk stopt ineens wegens tegenvallende resultaten. Sta ik nu ook op straat?
Ja. Blue Circle mag in zo’n geval de samenwerking met freelancers per direct stopzetten. Dat mag ook als jij bijvoorbeeld lange tijd ziek bent.

 

Krijg ik dan nog een soort schadevergoeding?
Nope.

 

Over geld gesproken: hoelang doet Blue Circle erover om facturen te betalen?
Het productiehuis belooft dat je je geld 30 dagen na facturatie op je rekening hebt.

 

Kan ik bij Blue Circle reiskosten declareren?
Daarover staat niets in de voorwaarden. Dus daarover moet je even losse afspraken maken.

 

Ik heb het te druk. Kan ik mijn klus doorspelen aan iemand anders?
Dat staat niet specifiek genoemd in de voorwaarden. Maar het lijkt erop dat dat niet mag. Blue Circle eist van je dat je tijdens de periode dat je voor het productiehuis werkt ‘geen activiteiten onderneemt die de uitvoering van werkzaamheden zouden kunnen belemmeren’. Je verklaart dus dat je niet te veel werk van anderen gaat aannemen.

 

Mag ik van Blue Circle ook voor andere mediabedrijven werken?
Ook daarover staat niets in de voorwaarden. Maar het zou gek zijn als ze daar moeilijk over doen. Want in dat geval zou de kans vrij groot zijn dat de Belastingdienst vindt dat jij verkapt in dienst bent.

 

Over verkapt in dienst zijn gesproken? Wat staat er  in de voorwaarden over schijnzelfstandigheid?
De voorwaarden verklaren nadrukkelijk dat je niet in dienst bent van het productiehuis. Door de voorwaarden te tekenen verklaar je dat je zelfstandige bent en dat je je werk zelfstandig uitvoert.

 

Betekent dat dat ik zelf kan bepalen hoe ik mijn dag indeel?
Ja en nee, want Blue Circle wil natuurlijk wel een beetje sturing kunnen geven. Anders kom jij straks bij RTL Boulevard ineens aanzetten met een smeuïg en onthullend item over hoe een BN’er geld uit haar zojuist failliet verklaarde modebedrijf heeft gebruikt om een reparatie aan haar privé-auto te betalen. Terwijl ze toevallig nét die dag is geboekt om te komen opscheppen over hoe geweldig ze eigenlijk is. En dat kan natuurlijk niet.

 

Hoe vrij ben ik om mijn klus in te delen?
In het kort: jij bepaalt zelf hoe je je klus uitvoert, maar overlegt wel met het productiehuis over het eindresultaat.

 

Wat gebeurt er als de Belastingdienst vindt dat ik toch verkapt in dienst ben geweest?
Dan wordt om te beginnen je honorarium aangemerkt als brutoloon, inclusief vakantietoeslag. Dat betekent dat belastingen en premies van jouw honorarium afgaan. Dat heeft ook invloed op het honorarium dat je al hebt ontvangen, want eventuele naheffingen en boetes die de Belastingdienst oplegt mag jij ophoesten.

 

Ugh. Daar gaat het potje dat ik opzij had gezet voor mijn vakantie. Wat moet ik in zo’n geval terugbetalen?
Naheffingen en boetes op het gebied van loonbelastingen en premies voor sociale verzekeringen. Het werkgeversdeel van die kosten neemt Blue Circle voor zijn rekening. Dat moet van de wet. Bij een aanslag van de Belastingdienst schiet Blue Circle ook de kosten die jij moet vergoeden voor. Jij betaalt ze vervolgens terug aan het productiehuis.

 

Geldt dat in alle situaties?
Nee, dat geldt alleen als je een eenmanszaak hebt. Als je werkt via een besloten vennootschap of een andere rechtsvorm, dan moet deze de afdracht met de Belastingdienst regelen.

 

Oeps, ik heb in mijn reportage videobeelden gebruikt die eigenlijk door iemand anders waren gemaakt. Nu is de maker boos en dreigt met een rechtszaak. Wat nu?
Foutje, bedankt. Maar wel een foutje waar jij voor mag opdraaien. Door de voorwaarden van Blue Circle te tekenen verklaar je dat jij de rechten hebt over het werk dat je inlevert. Oppassen dus wanneer je een reportage aanvult met beeld van een andere maker. Want als dat niet zo is en er komt een schadeclaim, dan is hij voor jou.

 

Over boze mensen gesproken: die BN’er met haar succesvolle modezaak waar ik het net over had is niet blij met mijn reportage over haar en klaagt me aan. Helpt Blue Circle me met de kosten?
Nee.

 

Pardon? Ik heb die reportage in opdracht van Blue Circle gemaakt!
Dat kan wel zijn, maar door de voorwaarden te ondertekenen vrijwaar je Blue Circle van schadeclaims. En aangezien jij zelf verantwoordelijk bent voor de inhoud van je reportage ga je nat.

 

Valt er over deze voorwaarden te onderhandelen?
Er staat niet in de voorwaarden dat dat niet kan. Dus dan kan het.

 

Ik hanteer mijn eigen leveringsvoorwaarden. Daar staan dingen in die in strijd zijn met dingen in de voorwaarden van Blue Circle. Wat nu?
Blue Circle wijst jouw voorwaarden niet van de hand in de zijne. Je kunt dus proberen in gesprek te gaan over de afwijkende passages.

 

Zijn er verder nog dingen die ik moet weten over deze voorwaarden?
Ja. Door de voorwaarden te tekenen verplicht je jezelf tot geheimhouding van alles wat met je werk voor Blue Circle te maken heeft. Ook nadat je werkzaamheden voor Blue Circle erop zitten.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Blue Circle heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -