◘ BNNVARA

 

Om wie gaat het hier?
BNNVARA, de publiek omroep die is ontstaan nadat omroepen VARA en BNN in 2014 samengingen. BNNVARA maakt onder andere de programma’s 3 Op Reis, Kassa, Over Mijn Lijk, Spuiten en Slikken en Zembla.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
De voorwaarden van BNNVARA zijn van eind 2018. Op het werk dat je voor de omroep verricht zijn ook de voorwaarden van de NPO van toepassing. De voorwaarden van de NPO zijn ook in deze analyse verwerkt.

 

Wat gebeurt er als die twee documenten elkaar tegenspreken?
Dan hebben de voorwaarden van BNNVARA voorrang.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Kort gezegd: voor alles wat je maakt voor BNNVARA. Dat kunnen items voor radio of televisie zijn, maar ook artikelen of foto’s voor online gebruik. Andere mediatypen, zoals podcasts, vallen ook onder deze voorwaarden.

 

Wat mag BNNVARA daar allemaal mee doen?
Door de voorwaarden te tekenen draag je het intellectuele eigendom op je werk over aan de omroep. BNNVARA mag daardoor alles met je werk doen wat de omroep wil. Concreet betekent dat dat BNNVARA je werk waar ook ter wereld openbaar mag maken. En op alle mogelijke manieren.

 

Mag de omroep mijn werk ook wijzigen?
Ja, BNNVARA mag je bijdrage bewerken. Of delen uit je werk knippen en die gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan dat ene citaat waarin je een belangrijke politicus laat bekennen dat hij gesjoemeld heeft met bonnetjes. Dat mag in alle programma’s wordt herhaald.

 

Hé, BNNVARA heeft mijn radio-uitzending omgezet in een podcast. Mag dat?
Goed voorbeeld. Ja, dat mag. De omroep mag je werk in alle denkbare vormen gieten. Ook als het gaat om dingen die nog niet bestaan op het moment dat jij je werk levert. En nee, je krijgt dan geen extra geld.

 

Krijg ik extra geld als de omroep mijn werk vaker dan één keer gebruikt?
Nee. De vergoeding die je afspreekt met de omroep is all-in. Dat betekent dat BNNVARA je werk vrij mag gebruiken, zo vaak als de omroep wil. Zonder jou extra te hoeven betalen. Dat is iets om in je oren te knopen als je gaat onderhandelen over geld.

 

Mag ik werk dat ik voor BNNVARA maak ook zelf nog ergens publiceren?
In principe mag dat niet. De omroep eigent zich de exclusieve rechten op je werk toe. En is dus de enige die mag bepalen waar, wanneer en hoe het openbaar wordt gemaakt.

 

Zijn er nog andere rechten die ik de omroep geef?
Jep. Naast je auteursrecht en de naburige rechten, geef je BNNVARA ook het recht je portret en stem te gebruiken op alle mogelijke manieren. Dat is ook wel logisch. Want als jij een documentaire levert waarbij je zelf in beeld komt, zou het raar zijn als de omroep die niet zou mogen uitzenden omdat je portretrecht geschaad zou worden. En je doet afstand van een deel van je persoonlijkheidsrechten.

 

Persoonlijkheidsrechten? Wat zijn dat?
Zelfs als je het auteursrecht op je werk overdraagt (zoals je bij BNNVARA doet), houd je een aantal rechten. Zo heb je het recht om je te verzetten als je werk wordt gepubliceerd zonder dat je naam erbij staat en kun je je verzetten tegen publicatie van je werk onder een andere naam. Ook heb je het recht je te verzetten tegen wijziging van je werk. Maar als je afstand doet van deze rechten, dan kun je jezelf tegen deze zaken niet meer verzetten.

 

Ik heb de voorwaarden van voor naar achter en weer terug gelezen, maar ik zie nérgens het woord ‘persoonlijkheidsrechten’ staan. 
Klopt, dat woord staat er ook niet in. De persoonlijkheidsrechten worden geregeld in artikel 25 van de auteurswet. En in deze voorwaarden staat dat je afstand doet van de rechten die geregeld zijn in artikel 25, lid 1 (onder a, b en c).

 

Mag BNNVARA mijn werk ook aan anderen doorverkopen of -geven?
Ja, dat wordt ook benoemd in de voorwaarden, al zit het een beetje in een bijzin verstopt. In de voorwaarden van de NPO staat nog beschreven dat publieke omroepen rechten op geleverd werk kunnen overdragen aan andere omroepen.

 

Hoe vrij ben ik in het bepalen hoe ik mijn opdracht uitvoer?
Heel vrij. Omdat je niet in loondienst bent mag BNNVARA je niet vertellen hoe jij je werk moet doen. De voorwaarden benadrukken dat je zelf kiest op welke wijze je je opdracht uitvoert.

 

Dus ik kan doen en laten wat ik wil?
Niet helemaal. Je dient namelijk wel te overleggen met de omroep, als dat nodig is om de opdracht tot een goed einde te brengen. Als het nodig is dien je je ook te schikken naar de werktijden bij BNNVARA. Midden in de nacht in je eentje op de redactie gaan zitten omdat je dat nou eenmaal leuk vind is er niet bij.

 

Waarom wordt er benadrukt dat ik zelf mag bepalen hoe ik mijn werk doe?
Dat heeft alles te maken met het voorkomen van schijnzelfstandigheid. Als een opdrachtgever jou precies vertelt hoe je je werk moet doen, is er sprake van een gezagsverhouding. Als er een gezagsverhouding tussen jou en de omroep is, is de kans groter dat de Belastingdienst bij een controle concludeert dat jij verkapt in loondienst bent.

 

Wat gebeurt er als de Belastingdienst vindt dat ik toch in loondienst ben bij BNNVARA?
Dan strooien de vrienden van de blauwe enveloppen-brigade met naheffingen en boetes. Als je verkapt in loondienst blijkt te zijn, moet de omroep achterstallige loonheffingen en premies voor volksverzekeringen betalen. Met mogelijk ook nog wat boetes erbij.

 

Dus de omroep betaalt die naheffingen en boetes?
BNNVARA houdt zich het recht voor deze naheffingen en boetes op jou te verhalen. De omroep verplicht je dat bedrag per direct te betalen.

 

Mooi niet, hé? Als dat gebeurt vecht ik het aan bij de rechter!
Daar is BNNVARA niet van gediend. Als je de voorwaarden tekent ga je ermee akkoord dat je achterstallige loonbelasting en premies betaalt zonder naar de rechter te stappen. Dat klinkt allemaal best heftig, maar als je echt zelfstandig ondernemer bent, heb je weinig te vrezen.

 

Hoe bewijs ik dat? Dat ik ondernemer ben?
BNNVARA vraagt je een VAR (Verklaring Arbeids Relatie) te overleggen. Dat is een document waarop de Belastingdienst aangeeft hoe de inkomsten die jij bij elkaar scharrelt moeten worden belast. Met een zogeheten VAR-WUO (winst uit onderneming) of VAR-DGA (directeur-grootaandeelhouder) zit je goed. Maar…

 

Maar wat?
…de VAR bestaat niet meer. Die regeling is in 2016 vervangen door de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie). Je kunt dus sinds 2016 helemaal geen nieuwe VAR meer aanvragen. Heb je geen VAR, dan wil BNNVARA dat je een document ondertekent waarin je verklaart dat je ondernemer bent.

 

Mag ik van BNNVARA voor andere mediabedrijven werken?
Ja, dat mag.

 

Als ik voor de omroep werk, ben ik dan ook verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en ziekte?
Nee, die verzekeringen moet je zelf regelen. Dat hoort bij het ondernemerschap. In de voorwaarden van de NPO wordt ook nog eens benadrukt dat je ervoor moet zorgen dat je voldoende bent verzekerd.

 

Ik heb door ziekte mijn opdracht niet helemaal kunnen afronden. Krijg ik toch betaald voor werk dat ik heb geleverd?
BNNVARA betaalt je voor een eindproduct. Als je dat niet levert, krijg je niet betaald. Als je op een redactie werkt en gewoon diensten draait, dan werkt dat in de praktijk iets anders. Je wordt in zo’n geval per dag ingehuurd. Het product dat je dan levert is in feite ‘een werkdag’. Je krijgt de dagen die je hebt gewerkt dus gewoon betaald.

 

Het programma waar ik voor werk stopt per direct. Wat nu?
In zo’n geval is BNNVARA volgens de voorwaarden van de NPO verplicht je een vervangende opdracht aan te bieden. Als die nieuwe klus extra werk met zich meebrengt, krijg je maximaal 25 procent van je afgesproken honorarium extra.

 

BNNVARA was niet blij met mijn werk en heeft de klus ingetrokken. Mogen ze het geleverde werk nog wel gebruiken?
Ja, de omroep mag je werk ‘doorontwikkelen’. BNNVARA is volgens de voorwaarden van de NPO wel verplicht je in zo’n geval te betalen voor het werk dat je hebt geleverd.

 

Iemand wil me interviewen over mijn werk voor BNNVARA. Dat is geen probleem, toch?
Waarschijnlijk niet. Maar dat mag alleen als de omroep het ook goed vindt. Dat is bij alle publieke omroepen zo en staat genoemd in de voorwaarden van de NPO.

 

Er is iemand boos op me vanwege mijn werk voor BNNVARA. Hij eist een schadevergoeding. Moet ik die zelf ophoesten?
Veel uitgeverijen en omroepen wentelen eventuele schadeclaims (in ieder geval deels) af op jou als freelancer. BNNVARA zegt in zijn voorwaarden niets over dit soort situaties, maar de NPO wel. Als je voor een van de publieke omroepen werkt, vrijwaar je die omroep voor eventuele aanspraken en schadeclaims. In het kort: komt er gedoe van je werk, dan moet je dat zelf oplossen.

 

Hoelang doet BNNVARA over het betalen van facturen?
De betaaltermijn is een maand.

 

Als ik moet reizen voor mijn klus, krijg ik dan reiskosten vergoed?
Ja. BNNVARA vergoedt 19 cent per kilometer voor woonwerkverkeer. Voor andere reizen die je maakt voor je opdracht – bijvoorbeeld omdat je op locatie een opname moet maken – mag je 28 cent per kilometer declareren.

 

Kan ik andere kosten die ik moet maken voor mijn klus ook declareren?
Daarover staat niets in de voorwaarden. Gewoon proberen dus. De kans dat je kosten kunt declareren is doorgaans het grootst als je eerst vooraf overlegt over de kosten die je gaat maken.

 

Staan er verder nog dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Een paar. BNNVARA wil dat je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en dat je een btw-nummer hebt. Daarnaast wil de omroep dat je verklaart dat je de professionele kennis en vaardigheid hebt om je opdracht tot een goed einde te brengen. BNNVARA wil ook een kopie van je identiteitsbewijs hebben, om te kunnen voldoen aan de wet Identificatieplicht.

 

Oké. Verder nog iets?
Jep, anders stond deze vraag er niet. Volgens de voorwaarden van de NPO ben je verplicht je te houden aan de wet (best logisch eigenlijk). Vooral de Mediawet is belangrijk. Die verbiedt je onder andere reclame te maken in je bijdragen voor BNNVARA. Je mag je werk ook niet laten sponsoren. Daarnaast moet je je houden aan de gedragscode van de Nederlandse Publieke Omroep.

 

Ik heb leveringsvoorwaarden en die botsen met zaken die in de voorwaarden van BNNVARA staan. Welke hebben voorrang?
Die van de omroep. BNNVARA wijst eventuele voorwaarden die jij hanteert van de hand.

 

Valt er over deze voorwaarden te onderhandelen?
In theorie wel. Afspraken die afwijken van de voorwaarden gelden alleen als je ze schriftelijk hebt vastgelegd.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
BNNVARA heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -