◘ &C Media BV

 

Om wie gaat het hier?
&C Media BV, het productiebedrijf van multi-talent Chantal Janzen. Het bedrijf verzorgt televisieproducties en geeft het tijdschrift &C uit, inclusief het bijbehorende online platform en diverse sociale mediakanalen.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
2020. De voorwaarden bestaan uit twee documenten: een opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden. Die laatste zijn voor iedere freelancer hetzelfde. De eerste kúnnen afwijken. Maar in de praktijk zijn opdrachtbevestigingen bij de meeste freelancers aardig gelijk.

 

Wat gebeurt er als die twee documenten elkaar tegenspreken?
In dat geval gaat dat wat er in de opdrachtbevestiging staat voor.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Stoffig gezegd: voor alle diensten die je als freelancer levert aan &C Media. Voor journalistiek werk dus, maar ook voor alle andere werkzaamheden die je als freelancer voor het bedrijf van Chantal Janzen verricht.

 

Wat mag &C Media allemaal met mijn werk doen?
Alles wat het bedrijf wil. &C Media wil namelijk dat je alle intellectuele eigendomsrechten op je werk overdraagt. Dat betekent dat &C Media de enige is die nog iets met je werk mag doen. De uitgeverij mag het werk overal publiceren waar ze wil (dus ook in het buitenland), zo vaak als ze wil en in alle vormen die ze wil. &C Media mag die ene prachtige foto die jij levert, dus ook op een shirt of mok zetten en verkopen.

 

Dat is nogal. Mag ik er dan zelf nog wat mee?
Nee. Aangezien je je rechten overdraagt, heb je zelf niet het recht je werk nog ergens anders te publiceren of aan een andere partij te verkopen.

 

Laat me raden: &C Media mag mijn werk wél aan anderen verkopen?
Correct. En voordat je het vraagt: jij deelt dan niet mee in de winst.

 

Mag ik mijn foto of artikel ook niet op mijn eigen website zetten?
Dat mag niet van de voorwaarden. Maar grote kans dat de redactie van &C je die toestemming wel geeft als je erom vraagt.

 

Kan ik me nog wel aansluiten bij een collectieve beheersorganisatie, nu ik mijn intellectuele eigendomsrechten heb moeten weggeven?
Dat kan. &C Media belooft afspraken die jij met een collectieve beheersorganisatie hebt gemaakt te respecteren. Wil je weten wat zo’n collectieve beheersorganisatie doet, klik dan hier.

 

Zijn er nog andere rechten die ik overdraag?
Nee, maar &C Media wil wel dat je afstand doet van je persoonlijkheidsrechten.

 

Wat betekent dat?
Als een medium je werk publiceert zonder je naam erbij, heb je normaal gesproken het recht om je daartegen te verzetten. Als je afstand doet van je persoonlijkheidsrechten, heb je dat recht niet meer. Je kunt dan dus niet meer naar de rechter stappen als &C Media je naam weglaat bij een stuk. En je kunt ook de rechter niet inschakelen als de eindredactie je werk verprutst, want ook dat valt onder je persoonlijkheidsrechten. Als de redactie je werk dusdanig verprutst dat je goede naam wordt geschaadt, dan kun je nog wél de rechter inschakelen. (Wil je meer lezen over persoonlijkheidsrechten, klik dan hier.)

 

Ik heb een klus gedaan voor &C Media. Wanneer krijg ik betaald?
14 dagen nadat je je factuur hebt ingediend. &C Media is daarmee een van de snellere betalers in de markt. De meeste andere uitgeverijen betalen namelijk doorgaans na een maand.

 

Kan ik reiskosten declareren?
Ja, mits je vooraf met &C Media overlegt dat je de kosten gaat maken. Je mag in dat geval 19 eurocent per kilometer declareren of een kaartje in de tweede klasse van het openbaar vervoer. In dat laatste geval moet je wel kopietjes van trein- en/of buskaartjes bij je factuur voegen.

 

Hoe zit het met parkeerkosten? Krijg ik die ook vergoed?
Ja. En als er andere kosten zijn die je moet maken, kun je die ook vergoed krijgen. Mits je vooraf aan &C Media laat weten dat je die kosten moet maken én de uitgeverij ze goedkeurt.

 

Mag ik voor andere journalistieke opdrachtgevers werken?
Ja.

 

Als ik het druk heb, mag ik dan iemand inschakelen om mijn klus over te nemen?
Daar zijn de voorwaarden wat onduidelijk over. Er staat in dat je niemand anders mag inschakelen als je daar geen schriftelijke toestemming voor hebt. Als je tussen de regels door leest, staat er dus dat je met schriftelijke toestemming van de uitgeverij wél iemand anders mag inschakelen om je klus voor je te klaren. Maar…

 

Maar?
…jij blijft wel verantwoordelijk voor het eindresultaat.

 

&C zet me van de ene op de andere dag aan de kant. Kan dat zomaar?
In theorie niet. &C Media hanteert namelijk een opzegtermijn van één maand. Als de uitgeverij besluit dat ze niet meer met je wil werken, dan moet ze dat een maand van tevoren laten weten. Die opzegtermijn geldt ook de andere kant op: als jij wil stoppen met je werk bij &C Media, moet je ook een maand uitwerken. In de praktijk is zo’n opzegtermijn overigens vaak een wassen neus: een opdrachtgever die afscheid van je wil nemen kan er namelijk gewoon voor kiezen je in die laatste maand geen klussen meer te geven.

 

Ik wil de samenwerking met &C Media BV stoppen. Dat kan gewoon per mail toch?
Dat zou je wel denken in dit digitale tijdperk. Maar &C Media wil dat je bij opzegging een aangetekende brief stuurt naar het bedrijf. Zodra de uitgeverij voor ontvangst van die brief heeft getekend, gaat de opzegtermijn in.

 

Zijn er situaties waarin ik geen opzegtermijn heb?
Zeker. Als &C Media failliet wordt verklaard, kun je de samenwerking per direct stopzetten. Dat kan ook als de uitgeverij een wanprestatie levert (door je bijvoorbeeld niet op tijd te betalen). En als jij degene bent die een wanprestatie levert of failliet gaat, mag &C Media de samenwerking met jou ook per direct stopzetten. Als het project waar je bij &C Media aan werkt wordt stopgezet, hoeft de uitgeverij je ook niet van opdrachten te blijven voorzien.

 

Als ik stop met mijn werk voor &C Media, krijg ik dan de intellectuele auteursrechten op mijn werk terug?
Nee. Die blijven tot het einde der tijden van de uitgeverij.

 

Misschien een domme vraag: als ik als freelancer voor &C Media werk, ben ik dan in dienst?
Als freelancer ben je zelfstandig ondernemer en ben je dus niet in loondienst. Dat betekent dat je op papier heel veel vrijheid hebt. Zo deel je je werkzaamheden zelfstandig in en heb je geen leidinggevende die je vertelt wat je moet doen. Maar de theorie wijkt wel wat af van de praktijk.

 

Op welke manier?
Hoewel je zelf mag bepalen hoe je je werk verricht, wil &C Media wel dat je de directie van de uitgeverij (ja, er staat echt: de directie) op de hoogte houdt van je voortgang. En wanneer je redactiediensten draait, wil de uitgeverij dat je op kantoor komt uitvoeren.

 

De Belastingdienst vindt dat ik geen zelfstandig ondernemer ben. Hoe kan dat?
Als er sprake is van een zogenoemde ‘gezagsverhouding’ tussen jou en &C Media, kan het inderdaad zo zijn dat de Belastingdienst oordeelt dat je verkapt in dienst bent. Zo’n gezagsverhouding ontstaat wanneer je opdrachtgever voor jou bepaalt hoe jij je werk moet doen, wanneer je geen vervanger mag inschakelen voor je werk en wanneer je opdrachtgever naast je honorarium en kosten ook nog andere dingen voor je betaalt (zoals een laptop van de zaak). Je kan daarnaast ook nog fictief in dienst zijn.

 

Wat gebeurt er als de Belastingdienst vindt dat dat voor mij geldt?
Als zelfstandig ondernemer heb je recht op een aantal aftrekposten. Daardoor betaal je minder belasting. Maar als blijkt dat je eigenlijk geen zelfstandige bent, heb je geen recht op die aftrekposten en heb je dus te weinig belasting betaald. Die niet-betaalde belasting wil de Belastingdienst alsnog hebben. Hetzelfde geldt voor niet-betaalde premies voor werknemers- en werkgeversverzekeringen. En de Belastingdienst kan ook nog boetes opleggen bovenop die premies en belastingen.

 

Wie moet die belastingen en premies dan betalen?
Jij en &C Media samen. De achterstallige loonbelasting, premies voor volksverzekeringen en werknemersverzekeringen (en eventuele boetes daarop) mag jij aftikken. Achterstallige premies voor werkgeversverzekeringen (opnieuw: en eventuele boetes die daar nog bij komen) zijn voor de uitgeverij. Als je bij &C Media blijft werken, mag de uitgeverij je tarief aanpassen en verlagen met de belastingen en premies.

 

Door ziekte kon ik een van mijn redactiediensten niet draaien. Krijg ik die wel betaald?
Nee.

 

Als ik voor &C Media werk, ben ik dan verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?
Nee. Als zelfstandig ondernemer moet je dat soort zaken zelf regelen. Dat is standaard, maar &C Media benadrukt het ook nog even in haar algemene voorwaarden. Het kan maar duidelijk zijn.

 

Ik heb voor het online platform &C de ex van een zanger geïnterviewd, die vertelde dat de zanger haar mishandelde. De zanger is boos en dient een schadeclaim tegen mij in. Wie moet die betalen?
Jij. Althans, als de rechter de zanger gelijk geeft. Maar &C Media hoeft het in ieder geval niét te betalen. Wanneer je de voorwaarden tekent, geef je de uitgeverij namelijk een zogenoemde vrijwaring tegen aanspraken van derden. Dat betekent dat als iemand een rechtszaak start om een van jouw verhalen, jij dat zelf moet oplossen. Eventuele schadeclaims zijn dus ook voor jou.

 

Staan er verder nog dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Ja. Als je op kantoor bij &C Media werkt, dien je je te houden aan de huisregels van de uitgeverij. Wat die huisregels zijn is deze website niet bekend. Daarnaast mag de uitgeverij je verplichten mee te werken aan publiciteit. Wat daaronder wordt verstaan staat niet in de voorwaarden. Je bent overigens ook verplicht om bedrijfsgevoelige informatie over &C Media voor jezelf te houden.

 

Ik hanteer mijn eigen leveringsvoorwaarden. Daar staan dingen in die botsen met de voorwaarden van &C Media. Welke zijn geldig?
De voorwaarden van &C Media zeggen daar niets over. In zo’n geval gelden de voorwaarden die als eerste aan de andere partij zijn overlegd. Stuur jij jouw voorwaarden dus eerst naar &C Media, dan gelden die van jou. Tot dusver de theorie, want in de praktijk is het vaak zo dat uitgeverijen als puntje bij paaltje komt toch van je verlangen dat je je aan hun voorwaarden houdt.

 

Valt er over deze voorwaarden te onderhandelen?
De voorwaarden laten daar ruimte toe. Als je afspraken maakt die afwijken van de standaard opdrachtbevestiging, laat deze dan altijd zwart op wit vastleggen. Anders gelden ze niet.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
&C Media heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -