◘ De Correspondent

 

Om wie gaat het hier?
De Correspondent, een in 2013 gelanceerd online medium dat lange (soms echt héél lange!) artikelen publiceert die verder moeten gaan dan ‘de waan van de dag’. Het medium concentreert zich vooral op langdurige ontwikkelingen en telt op het moment van schrijven zo’n 60.000 betalende leden. Naast een website en nieuwsbrieven heeft De Correspondent ook een eigen boekenuitgeverij.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
De laatste update stamt uit januari 2018.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alles wat je levert binnen je afgesproken opdracht. Als je schrijvend journalist bent gaat het dus om tekst. Ben je fotograaf of illustrator, dan gaat het natuurlijk om beeld.

 

Wat mag De Correspondent daar allemaal mee doen?
Publiceren. Artikelen en beelden die je levert worden geplaatst op de website van De Correspondent. Daarnaast mogen ze ook worden gebruikt in andere digitale uitingen (zoals een nieuwsbrief en op sociale media). Schrijf je veel over een bepaald thema, dan kan De Correspondent in overleg met jou een boek maken van je werk. Beeld wordt alleen gebruikt in de context waarvoor het gemaakt is.

 

Veel uitgeverijen verkopen werk van journalisten door aan andere partijen. Doet De Correspondent dat ook?
Soms. Als je schrijvend journalist bent mag De Correspondent je werk doorverkopen aan andere partijen, in Nederland en daarbuiten. Wil een derde partij foto’s of illustraties kopen die bij De Correspondent zijn gepubliceerd, dan verwijst de uitgeverij door naar de beeldmaker.

 

Wacht eens even! Krijg ik dan ook nog wat van die centen te zien?
Kalm aan. Het volledige bedrag dat wordt verdiend gaat naar jou.

 

Als De Correspondent mijn werk mag doorverkopen, blijft mijn auteursrecht dan wel van mij?
Ja. En De Correspondent noemt dat ook expliciet in zijn voorwaarden. Je mag je werk ook zelf doorverkopen aan andere media. Sterker nog: in de ‘handleiding voor freelancers’ stimuleert De Correspondent dat ook: ‘Het is de bedoeling dat je een zo groot mogelijk publiek bereikt’.

 

Moet ik een bepaalde tijd wachten voordat ik het werk dat ik voor De Correspondent heb gemaakt ergens anders publiceer?
In principe niet. De Correspondent spreekt in zijn voorwaarden niet over een exclusiviteitstermijn. De redactie wil wel graag door jou op de hoogte gehouden worden als je werk ook elders verschijnt. Wat ook wel logisch is.

 

Moet ik als schrijver naast mijn tekst nog meer dingen aanleveren?
Bronnen. Daar is De Correspondent heel streng in. Voer je personen anoniem op, dan moet je hun naam en telefoonnummer meesturen. Haal je artikelen, boeken, rapporten of uitzendingen aan? Stuur dan een link naar die bron mee.

 

De Correspondent wil graag dat ik als journalist ook reacties van lezers bijhoudt én daarop reageer. Krijg ik daar extra geld voor?
De Correspondent ziet het contact onderhouden met leden als onderdeel van je werk. Daar krijg je ook voor betaald. Reageer je niet op leden, dan krijg je een deel van je vergoeding niet.

 

Een deel? Of helemaal niets?
De vergoedingen die De Correspondent aan schrijvende freelance journalisten die eenmalig bij De Correspondent publiceren betaalt zijn opgebouwd in tranches. Wanneer je je eerste versie levert ontvang je 30 procent van het afgesproken bedrag. Rond je je artikel volgens afspraak af, dan krijg je 50 procent van je afgesproken vergoeding. De overige 20 procent is voor het onderhouden van contact met je lezers.

 

Mmm. Dat heb ik nog nooit gezien. Is dit handig?
Ja. De meeste media hanteren een ‘no cure, no pay’-model waarbij je alleen betaald krijgt als je artikel wordt geplaatst. Wanneer een opdracht bij De Correspondent wel tot een eerste versie leidt, maar niet tot een publicatie (omdat je er bijvoorbeeld niet uitkomt met de eindredactie), dan krijg je wél een deel van je honorarium.

 

Er niet uitkomen met de eindredactie? Doen die dan vaak zo moeilijk?
De Correspondent kan heel kritisch zijn. Een artikel pingpongt soms een paar keer op en neer tussen jou en de eindredactie. Daar moet je volgens de voorwaarden rekening mee houden. Letterlijk: ‘We verwachten van alle journalisten waar we mee samenwerken dat ze tijd inruimen voor meerdere rondes eindredactie’.

 

Ik ga een langere samenwerking aan met De Correspondent. Geldt die vergoeding in tranches dan ook?
Ga je een langere samenwerking met De Correspondent aan (dat heeft wat De Correspondent betreft doorgaans de voorkeur), dan spreekt de redactie een dag- of maandvergoeding met je af. Maar ook daarbij geldt dat contact houden met leden bij je werk hoort.

 

Betaalt De Correspondent eigenlijk een beetje goed?
De Correspondent hanteert geen standaard woordprijs voor schrijvende journalisten zoals veel andere uitgeverijen dat doen. De vergoeding die je krijgt is gebaseerd op de aard van de samenwerking, de omvang van het onderzoek en de mate waarin je met leden samenwerkt.

 

Geldt dat ook voor fotografen en illustratoren?
Nee. Voor hen hanteert De Correspondent wél een standaard dagvergoeding.

 

Aha. En wat is die dan?
300 euro. Maar als je alleen een hoofdbeeld voor een artikel hoeft te maken, krijg je daar 200 euro voor. Is je werk onderdeel van een bestaand kunstproject, dan schrijft De Correspondent een kleine toelichting over dat project (inclusief weblink).

 

Ik moet voor mijn artikel op pad. Krijg ik reiskosten vergoed van De Correspondent?
Ja. De Correspondent vergoedt 19 cent per kilometer of OV op basis van de prijs die geldt voor de 2e klas. Niet vergeten dit vooraf te melden en bonnetjes toe te voegen aan je factuur!

 

En hoe zit het met andere kosten die ik maak voor mijn klus?
Die vergoedt De Correspondent ook, mits je de kosten vooraf overlegt. Ben je beeldmaker, dan kun je ook overleggen over een vergoeding voor materiaalkosten.

 

De Correspondent stuurt me naar een oorlogsgebied. Helpt de redactie me met de verzekeringen die ik daarvoor moet afsluiten?
Ja. De Correspondent verzekert je voor ‘molest’. Dat is schade die ontstaat in conflictgebieden, iets wat verzekeraars vaak niet vergoeden.

 

Zijn er nog bijzondere eisen voor mijn factuur?
Je moet je factuur digitaal versturen. Als PDF-bestand.

 

Wanneer krijg ik betaald van De Correspondent?
Na drie weken. Mits je je factuur binnen een maand na afronding van je werkzaamheden indient.

 

Zijn er nog bijzondere dingen waar mijn artikel aan moet voldoen?
Je spreekt vooraf met de redactie een lengte af. Daar dien je je aan te houden, al mag je maximaal tien procent meer tikken dan afgesproken. Ook moet je je deadline halen (joh!). De Correspondent heeft ook een eigen stijlboek en een lijst met journalistieke kernwaarden waar je je aan moet houden.

 

En waar vind ik dat stijlboek en die lijst met journalistieke kernwaarden?
In de daadwerkelijke overeenkomst staan links die naar het stijlboek en de lijst met kernwaarden verwijzen. Maar die kun je alleen openen als je daar toestemming voor hebt (daarom haalt het weinig uit om die link hier te plakken).

 

Dus jij weet ook niet wat De Correspondent verstaat onder journalistieke kernwaarden?
Jawel, komen ze: je moet onafhankelijk werken, beweringen staven met meerdere onafhankelijke bronnen, voor- en achternaam én leeftijd van geciteerde personen gebruiken en mag in principe nooit anonieme bronnen opvoeren. Ook moet je jargon vermijden, moeilijke begrippen uitleggen in zogenoemde ‘infocards’ (popups met meer informatie), in gesprek gaan met leden en je dossier updaten wanneer nodig.

 

De redactie en ik worden het niet eens over de uitwerking van mijn verhaal. Wat nu?
Bij onenigheid tussen jullie kijkt de hoofdredactie mee. En heeft de doorslaggevende stem.

 

Ik heb per ongeluk wat te veel hooi op mijn vork genomen. Mag ik mijn klus voor De Correspondent aan iemand anders uitbesteden?
Daarover staat niets in de voorwaarden. Maar navraag bij De Correspondent leert dat dit niet mag.

 

Staat er in deze voorwaarden iets over schijnzelfstandigheid? 
Dat ligt aan de aard van de samenwerking. Als je voor één stuk (of een korte serie) wordt ingehuurd, krijg je voorwaarden waar niets over schijnzelfstandigheid in staat. Ga je een langere samenwerking aan, dan staan daar wel bepalingen in die daar betrekking op hebben.

 

En wat zijn die?
Onder andere dat zowel jij als De Correspondent allebei geen arbeidsovereenkomst willen aangaan. Ook staat erin dat De Correspondent je aanvullende opdrachten mag geven (die jij kunt weigeren) en dat jij De Correspondent niet kunt verplichten je werk te geven.

 

Zijn er nog andere dingen die ik moet weten over deze voorwaarden?
Anders dan veel andere uitgeverijen stuurt De Correspondent freelancers geen lijvig, juridisch document. De voorwaarden zijn bondig opgeschreven. Heel rechttoe, rechtaan. En dat is ook wel verfrissend.

 

Ah, voorwaarden in gewone mensentaal!
Precies! Petje af, wat dat betreft.

 

Hebben de voorwaarden van De Correspondent voorrang op mijn eigen leveringsvoorwaarden?
Nee. Sommige uitgeverijen schrijven in hun voorwaarden dat deze voorrang hebben op de jouwe. De Correspondent doet dat niet.

 

Kan er onderhandeld worden over deze voorwaarden?
Dat wordt niet genoemd. Maar het feit dat er geen standaardtarieven zijn voor schrijvende journalisten doet vermoeden dat er ruimte is voor onderhandeling. Gewoon proberen dus.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Ja hoor. De Correspondent heeft de voorwaarden deels uitgeschreven en opgenomen in zijn overzicht met veelgestelde vragen. Klik hier om ze te lezen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -