◘ De Groene Amsterdammer

 

Om wie gaat het hier?
NV Weekblad De Groene Amsterdammer. Dat is de uitgever van – je raadt ’t al – De Groene Amsterdammer, het oudste opinieweekblad van Nederland. En oud is in dit geval ook écht oud. De eerste editie van het blad verscheen al in 1887. NV Weekblad De Groene Amsterdammer geeft daarnaast het literaire tijdschrift De Gids uit.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
November 2022.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor iedere bijdrage die freelancers leveren. Het maakt niet uit of je een klus doet in opdracht van De Groene Amsterdammer of dat je je werk op eigen initiatief aanbiedt. Alles wat je levert valt onder deze voorwaarden. Ook audio- en videobijdragen. Dat staat specifiek zelfs in de voorwaarden genoemd.

 

Wat mag het De Groene Amsterdammer allemaal met mijn werk doen?
Het publiceren in iedere uitgave, ongeacht vorm of techniek. Dat betekent dat De Groene Amsterdammer werk dat je voor het tijdschrift hebt gemaakt ook online mag zetten (leuk weetje: ‘De Groene’ was in 1994 het eerste Nederlandse opinieblad dat ook dingen ging doen op internet). Je werk en delen daarvan kunnen ook in een app terecht komen, worden gepubliceerd op audio- en videoplatformen of op sociale media worden gebruikt.

 

Was dat het?
Grotendeels wel. De Groene mag je werk ook opnemen in online databanken en archieven van zichzelf én van andere partijen. Bij dat laatste moet je denken aan knipseldiensten en digitale kiosken zoals Blendle.

 

Verkoopt De Groene Amsterdammer mijn werk ook door aan andere uitgeverijen?
Daar staat niets over in de voorwaarden. Dus: nee (met uitzondering van die digitale kiosken dus).

 

Word mijn naam bij mijn artikel genoemd?
Ja. Behalve als dat niet gebruikelijk is in de uitgave. Maar aangezien De Groene Amsterdammer eigenlijk standaard de namen van auteurs en fotografen bij hun werk meldt, kun je ervan uitgaan dat je naam gewoon wordt genoemd.

 

De Groene Amsterdammer wil het werk dat ik heb geleverd niet plaatsen. Krijg ik nu ook niet betaald?
Zoals een échte jurist zou zeggen: dat hangt ervan af. De Groene Amsterdammer mag er altijd voor kiezen je werk niet te plaatsen. Maar als de redactie je werk wel heeft geaccepteerd (in het kort: je werk is goedgekeurd), dan heb je wél recht op de afgesproken vergoeding.

 

Even ter check: van wie is het auteursrecht op het werk dat ik maak?
Als freelancer is het intellectueel eigendomsrecht (waaronder het auteursrecht) op je werk van jou. En anders dan sommige andere uitgeverijen vraagt De Groene Amsterdammer je niet je auteursrecht over te dragen. Dat noemt het magazine ook expliciet in zijn voorwaarden.

 

Betekent dat dat ik mijn werk ook nog ergens anders mag publiceren?
Ja, maar wel pas na het verstrijken van de exclusiviteitstermijn. Dat is een periode waarin De Groene Amsterdammer de enige is die iets met je werk mag doen.

 

Hoelang is die periode?
Eén maand, geteld vanaf de datum van publicatie. Je mag je werk vanaf dat moment ook op je eigen website publiceren. Als je werk langer op de plank blijft liggen, mag je er een jaar na de factuurdatum zelf de boer mee op. Mocht je eerder dan dat zelf iets met je stuk willen doen, dan kun je daarover in overleg treden met de redactie.

 

Als ik ziek word, krijg ik dan een uitkering volgens de Ziektewet? 
Nee, je bent immers zelfstandig ondernemer. En je hebt ook geen recht op een ww-uitkering als je werkloos wordt. Daar staat tegenover dat je zelf mag bepalen hoe je je werk doet. Er is in andere woorden geen gezagsverhouding: De Groene Amsterdammer is niet jouw baas en jij bent geen werknemer.

 

Betekent dat ook dat ik helemaal vrij ben om te bepalen hoe ik mijn werk doe?
De redactie mag je niet vertellen hoe jij je werk moet doen. Maar dat wil niet zeggen dat je helemaal vrij bent om te doen wat je wil. Zaken als de lengte van je artikel, het onderwerp en de deadline worden in overleg met De Groene Amsterdammer bepaald. En het kan gebeuren dat het nodig is om met de redactie te overleggen.

 

De Groene Amsterdammer vraagt me om mijn BSN-nummer. Wat moet De Groene daarmee?
Als je werkt als freelancer, maar geen btw heft (de normale situatie bij journalistieke producties), kan het zijn dat de Belastingdienst bepaalde persoonlijke gegevens van je wil opvragen bij De Groene Amsterdammer. Daar vallen onder andere je BSN-nummer, adresgegevens en geboortedatum onder. De Groene kan die alleen met de Belastingdienst delen als jij ze verstrekt. En daarom vraagt de redactie je ze te sturen.

 

Wat gebeurt er als de Belastingdienst vindt dat ik toch in loondienst ben?
Dan is de kans aanwezig dat je allerlei naheffingen (en mogelijk ook boetes) aan je broek krijgt. Als de Belastingdienst die naheffingen en boetes bij De Groene Amsterdammer komt innen, verhaalt het tijdschrift ze op jou. Voor zover dat mag van de wet. In de praktijk betekent dat dat naheffingen voor loonbelastingen en premies voor de werknemersverzekeringen voor jouw rekening zijn. Naheffingen en boetes voor werkgeversverzekeringen zijn voor De Groene Amsterdammer.

 

Mag ik van De Groene Amsterdammer ook voor andere opdrachtgevers werken?
Ja.

 

En mag ik een klus voor De Groene Amsterdammer dan ook door iemand anders laten uitvoeren?
In principe niet. Als de situatie zich toch voordoet dat je een klus door iemand anders moet laten uitvoeren, dan valt er mogelijk in overleg met de redactie tóch wat te regelen. In zo’n geval blijf je er wel voor verantwoordelijk dat de klus goed uitgevoerd wordt.

 

Ik heb wat foto’s van internet geplukt en meegestuurd met mijn artikel. Nu is de maker van die foto’s boos. Hij eist een schadevergoeding. Wie moet die betalen?
Jij (en terecht). Door de voorwaarden te ondertekenen beloof je dat je het volledige auteursrecht hebt op alles wat je aan De Groene Amsterdammer levert. Je geeft het tijdschrift daarnaast een vrijwaring tegen schadeclaims van andere rechthebbenden. Er is trouwens wel één uitzondering…

 

En die is?
Als je niet zeker weet of je het volledige auteursrecht hebt op het werk dat je levert en je vertelt de redactie van tevoren dat je daar niet voor in kunt staan, dan geldt de vrijwaring niet. Op dat moment maakt de redactie de bewuste keuze het werk wel of niet te publiceren. En draagt daarmee het risico op eventuele schadeclaims.

 

Wat gebeurt er als iemand werk dat ik voor De Groene Amsterdammer heb gemaakt zonder mijn toestemming publiceert?
Dat wordt dan dokken! Als iemand je intellectuele eigendomsrechten schendt, kun je normaal gezien een schadeclaim indienen. Door deze voorwaarden te tekenen geef je het recht om tegen zulke schendingen op te treden echter aan De Groene Amsterdammer. Dat betekent dat niet jij, maar de redactie de schadeclaim mag opeisen.

 

Ik interview iemand aan de andere kant van het land en hij staat erop dat ik de drankjes betaal. Kan ik die kosten declareren?
Ja. Althans, als je daar bij het doorspreken van je opdracht afspraken over maakt met de redactie. Verwacht je kosten te gaan maken, leg deze dan altijd vooraf aan je chef voor. Duidelijke afspraken maken voorkomt verrassingen achteraf.

 

Hoelang doet De Groene Amsterdammer erover om facturen te betalen?
Dat staat helaas niet in de voorwaarden.

 

Ik hoor eigenlijk al jaren dat De Groene Amsterdammer heel slecht betaalt. Is dat nog steeds zo?
In de voorwaarden worden geen woordprijzen of dagprijzen genoemd. Maar de hele lage tarieven die je vast hebt gehoord, stammen alweer van een paar jaar geleden. De Groene Amsterdammer is zo’n beetje het enige tijdschrift dat de afgelopen jaren méér is gaan betalen.

 

Staan er verder nog dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Wat nog wel het melden waard is, is dat De Groene Amsterdammer zo sportief was om zelf zijn voorwaarden met deze website te delen. Pluspunten voor transparantie dus! Ook bijzonder: er staat een flinke passage over privacy in de voorwaarden.

 

Wat staat daar dan allemaal in?
De passage beschrijft wat De Groene Amsterdammer doet met eventuele persoonlijke gegevens van jou. De samenvatting: De Groene Amsterdammer bewaart factuurgegevens in zijn boekhouding en deelt die jaarlijks met de Belastingdienst. Daarnaast worden ook kopieën van in- en uitgaande betalingen, contracten en overeenkomsten bijgehouden.

 

Aha. Maar dat is allemaal niet zo heel erg, toch?
Nee, maar het is wel netjes dat De Groene Amsterdammer het meldt. Mocht je om wat voor reden dan ook willen weten welke data De Groene Amsterdammer van je bewaart of daar bezwaar tegen willen maken, dan kun je de boekhoudafdeling mailen.

 

Sommige opdrachtgevers wijzen voorwaarden van freelancers van de hand. Doet De Groene Amsterdammer dat ook?
Nee. Jouw leveringsvoorwaarden gelden dus in principe ook. Als daar dingen in staan die botsen met de voorwaarden van De Groene Amsterdammer, dan kun je kijken of je de verschillen tussen beide voorwaarden samen op kunt lossen.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
De Groene Amsterdammer heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -