◘ DutchCulture

 

Om wie gaat het hier?
DutchCulture, een kenniscentrum en netwerkorganisatie voor internationale culturele samenwerking. De organisatie wil iedereen die werkzaam is in de culturele sector en buitenlandambities heeft verder brengen naar een internationaal podium. De website DutchCulture.nl publiceert achtergrondartikelen over cultuur en internationale samenwerking.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
2020.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alle bijdragen die je levert aan DutchCulture. Dat kan tekst zijn, maar ook audio of video of foto’s en illustraties. De voorwaarden gelden ook voor ‘restmateriaal’. Dat is werk wat je wél levert, maar wat uiteindelijk niet wordt gebruikt.

 

Heb je daar een voorbeeld van?
Werk je als fotojournalist en stuur je niet één, maar drie foto’s op zodat DutchCulture wat heeft te kiezen, dan vallen ook de foto’s die niet gepubliceerd worden onder deze voorwaarden.

 

Wat mag DutchCulture allemaal met mijn werk doen?
Wanneer je een bijdrage levert aan DutchCulture, krijgt de organisatie de exclusieve rechten op je werk. DutchCulture mag je werk publiceren op zijn eigen website, maar ook uitgeven op alle andere manieren en in alle andere vormen die de organisatie kan bedenken. DutchCulture mag je werk ook bewerken, vertalen, inkorten en samenvoegen met werk van anderen.

 

Dus als ik het goed begrijp mag DutchCulture mijn werk ook vaker dan één keer publiceren?
Klopt. DutchCulture mag je werk overal ter wereld uitgeven én zo vaak herbruiken als de organisatie wil. Je werk voor de website van DutchCulture kan bijvoorbeeld ook op sociale media worden geplaatst, verschijnen in een tijdschrift of boek of op tv worden uitgezonden.

 

Krijg ik bij nieuw gebruik van mijn werk nog een keer opnieuw betaald?
Nee. Als je een opdracht van DutchCulture aanneemt, geldt het afgesproken honorarium als een totaalprijs. De organisatie belooft wel je ervan op de hoogte te stellen als je werk op een andere manier wordt gebruikt dan afgesproken. DutchCulture mag het recht om je werk te publiceren overigens ook aan andere partijen verkopen.

 

Hoe werkt dat dan?
Als jij werk levert aan DutchCulture, geef je de organisatie een zogenoemde licentie op je werk. Met die licentie mag de organisatie je werk publiceren. Maar DutchCulture mag ook sublicenties aan andere partijen geven of verkopen. Die partijen kopen of krijgen daarmee het recht om jouw werk te publiceren. Als dat gebeurt, krijg je volgens de voorwaarden overigens niet nóg een keer betaald.

 

Dus er is geen enkele manier waarop ik nóg een keer geld kan verdienen aan een opdracht die ik voor DutchCulture heb gemaakt?
Jawel, maar dat is een wat ingewikkeld verhaal. Als jij werk levert aan DutchCulture en de organisatie gebruikt dat werk op een manier die nog niet bestond toen jij je werk leverde, kan het zijn dat je recht hebt op een extra vergoeding. Dat geldt alleen als de nieuwe vorm flink veel geld oplevert.

 

De kans dat dat gebeurt lijkt me klein. Maar áls het gebeurt, hoeveel geld krijg ik dan?
Je hebt dan recht op ‘een billijke’ vergoeding. Hoe hoog die vergoeding is, staat nergens beschreven. Je moet in zo’n geval in overleg met DutchCulture bepalen wat een eerlijke vergoeding zou zijn.

 

Mag ik mijn werk zelf nog ergens anders publiceren nadat het bij DutchCulture is verschenen?
In principe is DutchCulture de enige die iets met het werk mag doen. Maar de organisatie stelt in zijn voorwaarden dat ook jij je werk mag blijven publiceren. Maar alleen als je daar toestemming voor vraagt aan DutchCulture.

 

DutchCulture heeft me gevraagd een artikel te schrijven en ook beeldmateriaal mee te sturen. Ik kan wel gewoon wat foto’s van internet halen en die meesturen, toch?
Nee, want daarmee is de kans aanwezig dat je inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van de maker van die beelden. En dan heeft de maker het recht om een schadeclaim van je te eisen. Gebeurt dat daadwerkelijk, dan is die schadeclaim voor jou en niet voor DutchCulture. Door de voorwaarden te ondertekenen vrijwaar je DutchCulture van dergelijke claims.

 

Geldt die vrijwaring nog voor andere zaken? Wat als ik tijdens een interview met een muzikant per ongeluk een poepdure gitaar omver schop?
Ook dan is de schade die daarbij ontstaat voor jou (of voor je verzekeraar). Je vrijwaart DutchCulture namelijk voor álle schade die ontstaat door je werk. Behalve als die schade overduidelijk veroorzaakt is door DutchCulture. In dat geval is DutchCulture voor die schade aansprakelijk. Da’s natuurlijk wel zo eerlijk.

 

Als ik een klus doe voor DutchCulture, kom ik dan in loondienst bij de organisatie? 
Nee. Je werkt op basis van een opdrachtovereenkomst. Dat betekent onder andere dat DutchCulture geen premies voor volksverzekeringen en loonbelastingen voor je hoeft te betalen. Jij hebt als gevolg daarvan geen recht op zaken als een werkloosheidsuitkering of doorbetaling bij ziekte. Daar staat wel tegenover dat jij eigen baas bent en zelf bepaalt hoe je je werk doet.

 

Dus DutchCulture heeft helemaal niets te zeggen over hoe ik mijn werk doe?
De vrijheid om te bepalen hoe je je werk doet is niet absoluut. Je staat niet onder leiding van DutchCulture, maar de organisatie mag je wel aanwijzingen geven wat betreft de inhoud van de opdracht, deadlines, tekstlengtes en de redactionele formule. Als je voor je klus samen moet werken met anderen (stel: je gaat op reportage en er gaat ook een fotograaf mee), moet je wel overleggen. En werk je op kantoor bij DutchCulture, dan moet je je indien nodig ook schikken naar de werktijden van de organisatie.

 

Dus ik mag niet midden in de nacht in mijn eentje op kantoor gaan werken?
Nee.

 

Mag ik van DutchCulture ook voor andere media werken?
Ja.

 

Volgens de Belastingdienst werk ik zóveel voor DutchCulture, dat ik eigenlijk geen échte freelancer ben. Ik ben volgens de Belastingdienst in loondienst en moet nu allerlei boetes en premies betalen…
Daar word je niet blij van. Vooral niet omdat veruit het grootste deel van die niet-betaalde premies, belastingen en boetes op jouw bordje komen. Dat geldt voor achterstallige loonbelastingen, premies voor de werknemersverzekeringen en boetes daarop. Niet-betaalde premies voor werkgeversverzekeringen zijn voor rekening van DutchCulture.

 

Hoelang doet DutchCulture over het betalen van facturen?
De betaaltermijn is 30 dagen na ontvangst van je factuur.

 

Mag ik als ik op pad moet voor DutchCulture reiskosten declareren?
Dat mag, maar alleen als je eerst aan DutchCulture laat weten dat je die kosten gaat maken. Als je met de auto reist, mag je 19 cent per kilometer declareren. Ga je met het openbaar vervoer, dan mag je een kaartje voor de tweede klas declareren. Maar, opnieuw, alleen als je dat vooraf afspreekt.

 

Kan ik ook andere kosten die ik voor mijn klus moet maken declareren? 
Dat kan soms, afhankelijk om het soort kosten. Wil je kosten kunnen declareren, dan moet je daarover eerst met DutchCulture overleggen.

 

Ik heb het beste artikel óóit geleverd aan DutchCulture, maar de redactie vindt het niet goed genoeg. Wat nu?
DutchCulture heeft het recht je werk af te keuren als het niet voldoet aan de afspraken of kwaliteitseisen. Als dat gebeurt heb je geen recht op betaling (hoe goed je je eigen werk misschien ook vind). Als je werk wél wordt goedgekeurd maar om wat voor reden dan ook toch niet wordt gepubliceerd, dan heb je overigens wél recht op betaling.

 

Oké, maar krijg ik dan ook niet de kans om mijn afgekeurde werk nog even te verbeteren?
Jawel. Als het werk dat je hebt geleverd wordt afgekeurd, heb je nog tien dagen de tijd om het te herstellen. Die tijd gaat lopen op het moment dat DutchCulture je schriftelijk laat weten dat je werk is afgekeurd.

 

DutchCulture heeft wat dingen veranderd in een artikel dat ik heb geschreven. Mag dat zomaar?
Dat ligt een beetje aan het type wijzigingen. DutchCulture mag je werk zonder overleg aanpassen als het gaat om eindredactie of het kopij-klaar maken. De organisatie mag je werk in het kader daarvan ook inkorten. Wat niet mag is je artikel dusdanig wijzigen dat de publicatie ervan je naam of goede eer schaadt.

 

Ik heb een klus aangenomen voor DutchCulture, maar ben eigenlijk te druk. Mag ik mijn klus door iemand anders laten uitvoeren?
In beginsel wil DutchCulture dat jij de klus waarvoor je bent ingehuurd zélf uitvoert. Je mág wel iemand anders inschakelen om de klus van je over te nemen, maar alleen in overleg met DutchCulture. En als je de klus door een derde laat klaren blijf jij wel eindverantwoordelijke. Je moet er daarnaast voor zorgen dat de door jou ingeschakelde persoon ook akkoord gaat met de inkoopvoorwaarden van DutchCulture.

 

Nou ja, zeg! DutchCulture heeft ineens geen klussen meer voor me. Dat kan toch niet zomaar ineens?
Jawel. DutchCulture is niet verplicht je opdrachten te geven. Ook niet als je eerder veel voor de organisatie hebt gewerkt.

 

Ik hanteer leveringsvoorwaarden. Daar staan dingen in die botsen met de inkoopvoorwaarden van DutchCulture. Wat nu?
In dat geval geldt dat wat in de voorwaarden van DutchCulture staat. De organisatie wijst leveringsvoorwaarden van freelancers namelijk standaard af.

 

Valt er dan op zijn minst over de voorwaarden van DutchCulture te onderhandelen?
Dat kan. Maar afspraken die je maakt gelden alleen als je ze schriftelijk vastlegt. Die afspraken moet je per klus opnieuw vastleggen.

 

Kan DutchCulture zijn inkoopvoorwaarden eenzijdig wijzigen?
Dat kan. De organisatie belooft dat niet zomaar te doen als de wijzigingen een wezenlijke verslechtering opleveren voor zijn freelancers. Voor jou dus.

 

Wat gebeurt er als ik deze voorwaarden niet onderteken?
Dan krijg je niet betaald.

 

Staan er verder nog dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Alleen dat informatie die je van DutchCulture krijgt over je opdracht vertrouwelijk is. Daarnaast wordt voor de duidelijkheid nog genoemd dat je zelf iets (bijvoorbeeld een verzekering) moet regelen voor arbeidsongeschiktheid en ziekte.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
DutchCulture heeft zijn raamovereenkomst helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -