◘ EDG Media

 

Om wie gaat het hier?
EDG Media, een educatieve uitgeverij die zich vooral richt op de onderwijsprofessional. Freelance journalisten worden vooral ingehuurd voor PrimaOnderwijs, een platform voor onderwijsprofessionals dat naast een website ook een eigen tijdschrift heeft.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
2021.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor artikelen. Maar een groot deel van de voorwaarden geldt óók voor beeldmateriaal dat je bij je verhalen moet leveren.

 

Wat mag EDG Media allemaal met mijn werk doen?
Uitgeven. Waar en hoe EDG Media dat wil.

 

Voor hoelang mag EDG Media mijn werk uitgeven?
Onderteken je deze voorwaarden, dan mag EDG Media je werk tot in het einde der tijden blijven uitgeven.

 

Mag ik van EDG Media voor andere klanten werken?
Ja. Daar heeft de uitgeverij geen problemen mee.

 

Plannen was nooit mijn sterkste kant: ik heb een klus voor EDG Media aangenomen waar ik geen tijd voor heb. Mag ik die door iemand anders laten uitvoeren? 
Dat mag. Maar alleen als je vervanger net zo ‘gediplomeerd’ is als jij. Dat is een duur woord waarmee EDG Media eigenlijk wil zeggen dat je je klus niet aan een prutser mag doorspelen.

 

Wat als ik dat tóch doe?
Dan mag de uitgeverij je vervanger afwijzen en moet je de klus alsnog zelf oppakken. Maar een vervanger regelen die je werk verprutst is sowieso een slecht idee. Want jij blijft er wel voor verantwoordelijk dat de klus tot een goed einde wordt gebracht.

 

Ik heb prima werk geleverd, maar EDG Media weigert het te publiceren. Wat nu? Kan ik de uitgeverij dwingen het toch uit te geven?
Nee. EDG Media houdt zich het recht voor je werk niet uit te geven. Ook als het de beste pennenvrucht is die je ooit hebt geschreven.

 

Mag ik er dan nog bij een ander de boer mee op? Als EDG Media het toch niet gebruikt…
Dat zou je denken, hé. Maar nee. Dat mag niet. Alles wat je maakt wordt eigendom van EDG Media.

 

Alles? 
Alles. But wait, there’s more. 

 

I’ve got a baaaaad feeling about this…
Mooie Star Wars-verwijzing! Maar aan wat nu volgt is weinig moois. EDG Media eigent zich namelijk het volledige intellectuele eigendomsrecht op je werk toe. Dat geldt voor jouw werk, maar ook voor werk dat anderen dat in jouw product verpakt zit. Dat is belangrijk om te noemen, want EDG Media wil vaak dat je ook beeld levert bij je verhaal. Accepteer je een klus voor deze uitgeverij, dan moet je zorgen dat ook het intellectueel eigendomsrecht op dat beeld aan EDG Media wordt overgedragen.

 

Nou, dan heb je vast nog meer ‘goed nieuws’…
Eh, ja. Sorry. Door het ondertekenen van de voorwaarden draag je niet alleen je intellectueel eigendomsrecht over, maar ook veel andere rechten. Zoals het recht op naamsvermelding. De uitgeverij hoeft je naam dus niet bij je werk te zetten. EDG Media wil ook dat je afstand doet van je andere persoonlijkheidsrechten, zoals het recht je te verzetten als de uitgeverij een andere naam boven je werk zet.

 

Kan dat zomaar?
Ja, grotendeels wel. Alleen van het recht je te verzetten tegen aantasting van je werk kun je geen afstand doen. Je mag dus altijd gaan steigeren als de uitgeverij je werk ineens heel erg verprutst. (Meer weten over persoonlijkheidsrechten? Klik hier).

 

Sommige uitgeverijen verkopen werk van freelancers aan anderen door. Doet EDG Media dat ook?
Ja. Maar grote kans dat je daar overheen leest als je de voorwaarden erbij pakt. Want dat de uitgeverij zich dat recht toeëigent staat alleen in een bijzin verstopt.

 

Deel ik mee in de winst van die doorverkoop?
Nee. Je honorarium is alles wat je krijgt. Ook als EDG Media je werk tientallen keren opnieuw uitgeeft.

 

Nu het toch over geld gaat… betaalt EDG Media een beetje goed?
Je krijgt 35 eurocent per woord, exclusief btw.

 

Als ik kosten voor mijn klus maak, krijg ik die dan vergoed?
Nee. Eventuele kosten zitten verwerkt in je honorarium. Dat geldt ook voor reiskosten.

 

Hoelang doet EDG Media erover om te betalen?
EDG Media hanteert een betaaltermijn van 30 dagen.

 

Is EDG Media eigenlijk bang dat ik als freelancer per ongeluk verkapt in dienst ben?
Dat zijn zowat álle uitgeverijen. EDG Media is geen uitzondering.

 

Hoe uit die angst zich?
In een lange passage (een hele pagina zelfs) waarin staat dat jij als zelfstandige werkt en in die hoedanigheid wordt ingehuurd. Door de voorwaarden te ondertekenen erken je ook dat je niet in dienst bent. Dat is allemaal vrij standaard. Net als de angst voor schijnzelfstandigheid eigenlijk.

 

Wat gebeurt er als de Belastingdienst tóch vindt dat ik verkapt in dienst ben bij EDG Media?
Dan verhaalt de uitgeverij eventuele naheffingen en boetes die de Belastingdienst oplegt aan jou. Voor zover de wet dat toestaat.

 

Is er ook iets aan de passages rondom schijnzelfstandigheid dat niét standaard is?
Ja, anders stond deze vraag hier niet. EDG Media wil dat je bij het uitvoeren van je klus op je eigen apparaten werkt. Je mag dus niet werken op computers van de uitgeverij. Je mag ook niets over je opdracht aan anderen vertellen. Maar dat heeft dan weer weinig met schijnzelfstandigheid te maken.

 

Waarom staat het dan hier?
Ik moet het toch érgens kwijt! EDG Media verbiedt het freelancers om anderen iets over hun opdracht of het bedrijf te vertellen. Doe je dat toch, dan kan de uitgeverij je een boete opleggen van 5.000 euro. Blijkt bij de rechtbank dat EDG Media schade heeft geleden door jouw loslippigheid, dan kun je mogelijk een nog hogere schadevergoeding verwachten.

 

Als ik niet meer voor EDG Media wil werken, heb ik dan een opzegtermijn?
Ja, van een maand. Die opzegtermijn geldt voor beide partijen. Als de uitgeverij dus niet meer met jou verder wil, moet EDG Media dat ook een maand van tevoren zeggen. In de praktijk heeft zo’n opzegtermijn trouwens weinig zin. Als EDG Media niet meer met jou wil werken, geeft de uitgeverij je gewoon geen klussen meer.

 

Staan er nog meer dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Ja. Als je deze voorwaarden tekent ben je verplicht ook zelf een kopie van je werk te bewaren. Nog wat heftiger: als je constateert dat iemand jouw werk zonder toestemming ergens publiceert, ben je verplicht EDG Media te helpen bij het verhalen van de geleden schade. Jij zelf ziet vervolgens geen cent van de schadeclaim die de uitgeverij int.

 

Valt er te onderhandelen over deze voorwaarden?
Er wordt in de voorwaarden geschreven dat je afwijkende afspraken kunt maken over naamsvermelding. Als dat kan, dan zou het ook mogelijk moeten zijn om over andere dingen te onderhandelen. Leg afspraken die je maakt wel altijd schriftelijk vast. Anders gelden ze niet.

 

Ik hanteer mijn eigen leveringsvoorwaarden. Stelt EDG Media zijn voorwaarden boven die van mij?
Nee. Daarover staat niets in de opdrachtovereenkomst of de algemene voorwaarden.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
EDG Media heeft zijn freelancevoorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -