◘ EO

 

Om wie gaat het hier?
De Evangelische Omroep (EO), een landelijke publieke omroep die zich richt op christelijk-godsdienstige programma’s. Bekende programma’s van de EO zijn Dit is de Dag, Langs de Lijn en Omstreken, Het Familiediner en het interviewprogramma Andries. Daarnaast geeft de omroep ook de tijdschriften Eva en Visie uit. Een compleet overzicht van de uitingen van de EO vind je hier.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
Als je als freelancer voor de EO werkt, krijg je te maken met twee documenten met inkoopvoorwaarden: één van de EO zelf en één van de NPO. De voorwaarden van de EO die hier besproken worden stammen uit 2021. Die van de NPO zijn van 2016. Passages uit de NPO-voorwaarden die van toepassing zijn op je werk bij de EO zijn in deze analyse verwerkt. Een losse analyse van de inkoopvoorwaarden van de NPO vind je hier.

 

Twee documenten met voorwaarden? Wat nou als die elkaar tegenspreken?
Dan gelden de bepalingen uit de voorwaarden van de EO.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alles wat je maakt in opdracht van de EO. Of dat nu een artikel voor een van diens tijdschriften is, of een item voor een tv- of radio-programma. Ook research, een podcast, een online artikel of een virtual reality-productie waarin de kijker de kruisiging van Christus kan beleven vanuit zijn oogpunt vallen onder deze voorwaarden.

 

Wat mag de EO allemaal doen met mijn werk?
Net als vrijwel alle andere omroepen eist de EO alle intellectuele eigendomsrechten op je werk op. De EO mag je werk daardoor zo vaak uitgeven of publiceren als hij wil, op alle mogelijke manieren. Als een slimme tech-jongen een nieuwe vorm bedenkt om verhalen aan de man te brengen, mag de EO je werk ook in die vorm gieten. De omroep mag je werk overal ter wereld uitgeven en mag het ook bewerken. Dit alles mag de omroep ook doen met je zogenoemde restmateriaal.

 

Restmateriaal? Wat is dat?
Kort gezegd: alles wat je in het kader van je opdracht maakt wat niét in je eindproduct zit. Ben je bijvoorbeeld gevraagd een foto te maken voor een tijdschrift van de EO en lever je wat extra foto’s mee zodat de redactie wat te kiezen heeft, dan mag de omroep alles wat hierboven staat ook met die foto’s doen.

 

De EO heeft mijn reportage voor de tv ook op een groot scherm laten zien tijdens de EO Jongerendag. Krijg ik daar extra voor betaald?
Nee. De omroep mag je werk namelijk op alle mogelijke manieren gebruiken (dat heb je nét gelezen, let eens op!). Daar vallen ook vertoningen op festivals onder. Je werk kan ook bij een onderwijsinstelling, in een museum of bij een archief als Beeld en Geluid terechtkomen. Als de EO een eigen streamingdienst begint of zich aansluit bij een bestaande streamingdienst, dan mag je werk ook daar worden aangeboden.

 

Verkoopt de EO ook werk van freelancers door? Ik las op deze site dat veel omroepen dat doen.
En dat is bij de EO niet anders. De omroep mag de rechten op je werk overdragen aan andere omroepen binnen het omroepbestel en mag het werk verkopen aan andere partijen, die het op hun beurt dan weer mogen uitzenden of publiceren. Als de EO daar geld voor krijgt, deel jij niet mee in de winst.

 

Wat gebeurt er als een andere partij mijn werk ook wil publiceren en niet bij de EO aanklopt, maar bij mij? Mag ik mijn werk dan aan die partij verkopen?
Dat mag niet. Omdat je de rechten op je werk hebt overgedragen aan de EO, is de omroep de enige die mag bepalen wie je werk mag uitgeven of publiceren en is ook de enige die dat recht aan anderen mag doorverkopen. Heb je een kneitergoed artikel geschreven voor het tijdschrift Visie, dan mag je dat ook niet op je eigen website publiceren. Tenminste niet zonder dat je daar toestemming voor vraagt aan de EO.

 

Als ik de inkoopvoorwaarden van de EO onderteken, kom ik dan in dienst bij de omroep?
Nee. De EO benadrukt in zijn voorwaarden dat je niet in dienst komt. Als gevolg daarvan kun je bij ziekte geen aanspraak maken op een uitkering volgens de Werkloosheidswet (WW) of de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Daar staat tegenover dat je zelf mag bepalen hoe je je opdracht uitvoert. Dat vindt de EO heel belangrijk om te melden, want de omroep heeft het wel drie keer in zijn voorwaarden staan.

 

Bedoel je daarmee dat de EO niet mag bepalen hoe ik mijn werk doe?
Je staat niet onder toezicht of leiding van de omroep, maar de EO mag je wel aanwijzigingen geven. Je kunt de werkrelatie vergelijken tussen die van jou en de schoonmaker die je inhuurt om je huis te poetsen. Je mag de schoonmaker wel vragen de badkamer eens goed aan te pakken, maar je mag hem niet vertellen in welke volgorde hij je douche, bad, vloer en wc boent.

 

De Belastingdienst heeft me op de korrel: volgens de blauwebrievenbrigade ben ik helemaal geen zelfstandig ondernemer en ben ik verkapt in loondienst bij de EO. Wat nu?
Dat wordt betalen! Want in dat geval zijn er ten onrechte premies en belastingen niet betaald. Net als andere omroepen (en uitgeverijen) dekt de EO zichzelf hier goed tegen in. Als de Belastingdienst bij de EO aanbelt en met terugwerkende kracht achterstallige premies en de bijbehorende boetes komt innen, rekent de omroep die aan jou door. Jij bent dan verplicht het geëiste bedrag direct over te maken én een kopie van je paspoort over te dragen aan de EO.

 

Kan ik hier nog iets tegen doen?
De belangrijkste tip: zorgen dat je je eigen zaakjes goed op orde hebt. Als jij zorgt voor voldoende andere opdrachtgevers, niet te veel uren draait bij de EO, je met je klanten afspreekt dat je je werk ook door iemand anders mag laten uitvoeren en er geen gezagsverhouding is, dan zit je goed (lees ook even dit stuk van de Kamer van Koophandel). Als de Belastingdienst ondanks dat alles toch vindt dat je verkapt in dienst bent bij de EO, heb je het recht dat aan te vechten. Dat doe je door definitieve aanslagen van je inkomstenbelasting te overleggen.

 

Ik heb een reportage gemaakt voor de EO en een van de hoofdpersonen in die reportage is boos op me om het resultaat. Hij dreigt nu met een rechtszaak.
Dan is dat tussen jou en die persoon. Als je voor de EO wil werken moet je ook akkoord gaan met de voorwaarden van de NPO. En daarin staat dat je je opdrachtgever (de EO in dit geval) vrijwaart van alle soorten schadeclaims.

 

Mag ik van de EO ook voor andere opdrachtgevers werken? 
Ja.

 

Ik heb teveel werk aangenomen en kan mijn klus voor de EO niet op tijd afronden. Mag ik een vervanger inschakelen?
Daar zeggen deze voorwaarden niets over. En da’s gek, want er staat een kopje ‘Nakoming en vervanging‘ in. Onder dat kopje staat echter alleen dat je verplicht bent de EO op tijd op de hoogte te stellen als je een afspraak niet na kunt komen.

 

Aha. Maar nu heb ik nog geen antwoord op mijn vraag…
De meeste omroepen hebben er geen probleem mee als je een vervanger inschakelt. De kans is dus groot dat de EO dat ook prima vindt. Maar pin me er niet op vast.

 

Heel tof: iemand wil me interviewen over de reportage die ik voor de EO heb gemaakt. Dat is geen probleem toch?
De EO zegt daar niets over in zijn voorwaarden, maar de NPO wel. Het overkoepelende orgaan van de publieke omroep wil dat je eerst toestemming vraagt aan je opdrachtgever voordat je meewerkt aan publiciteit. Wil iemand je interviewen over je werk voor de EO, dan moet je dus eerst aan de EO vragen of dat in orde is.

 

Hoelang doet de EO er eigenlijk over om mijn facturen te betalen?
De betaaltermijn is 30 dagen.

 

Als ik kosten maak voor mijn klus, kan ik die dan declareren?
Nee. Eventuele kosten die je maakt zitten verwerkt in het honorarium dat je afspreekt. Let daar dus goed op tijdens het onderhandelen.

 

Haha. Onderhandelen. Dat kan toch helemaal niet bij mediabedrijven!
Jawel! Althans, volgens de voorwaarden van de EO. De omroep schrijft bijvoorbeeld dat er per productie een prijs wordt afgesproken. Lukt het je om deze voorwaarden aangepast te krijgen, leg die wijzigingen en aanvullingen dan altijd schriftelijk vast. Want alleen dan zijn ze geldig.

 

Het EO-programma waar ik voor werk stopt plots. Nu zit ik zonder klus!
De EO is volgens de voorwaarden van de NPO verplicht een redelijke opzegtermijn te hanteren. Als de omroep dat niet doet, hoort de EO je een vervangende klus aan te bieden. Als die klus meer werk is dan je oorspronkelijk had afgesproken, hoor je een extra vergoeding te krijgen. Die bedraagt maximaal 25 procent van je oorspronkelijke afgesproken honorarium.

 

Als mijn klus stopt, krijg ik dan de intellectuele eigendomsrechten op mijn werk terug?
Nee, die blijven van de EO. Omdat de omroep de intellectuele eigendomsrechten op je werk heeft, mag de EO je werk ook door iemand anders laten afronden of zelf verder doorontwikkelen.

 

Oké! Ik ben al weg bij de EO maar heb nog een laptop van de redactie liggen. Wat moet ik daarmee doen?
Teruggeven. En snel een beetje! Hup!

 

Staan er verder nog dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
De EO vindt het belangrijk dat je je aan de ethische en morele waarden van de omroep houdt. Wat die waarden zijn, staat beschreven in het zogenoemde Identiteitsdocument flexwerkers, dat de EO als bijlage meestuurt met zijn voorwaarden. In het document staat onder andere dat de EO verhalen maakt vanuit een christelijke overtuiging en dat de omroep veel waarde hecht aan zaken als betrouwbaarheid, rechtvaardigheid en betrokkenheid.

 

Staat er nog meer in dat Identiteitsdocument flexwerkers?
Ja. Dat de EO zich wil inzetten om de maatschappelijke functie van de publieke omroep te versterken en een breed publiek wil aanspreken. En dat de omroep een bijdrage wil leveren aan de pluriformiteit van de publieke omroep. Daarnaast staat erin dat de EO programma’s wil maken waarin God lof wordt gegeven, dat medewerkers van de EO liefde voor het vak én oog voor talenten van anderen hebben, dat de omroep zich door het woord van God laat leiden en dat de EO een bijdrage wil leveren aan een zo open mogelijke christelijke gemeenschap.

 

Da’s veel!
Ja, het is een beetje een manifesterige ding. Maar op zich is het mooi dat een omroep zo duidelijk laat zien waar hij voor staat. De NPO eist in zijn voorwaarden trouwens nog dat je je aan de wet houdt. Met name de Mediawet is belangrijk: die stelt onder andere dat je je niet mag laten sponsoren tijdens je werk voor een publieke omroep. En je mag mag ook geen reclame maken in je bijdragen voor de EO.

 

Nog even ter check: als ik als freelancer voor de EO werk, ben ik dan verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?
Nee. Als freelancer ben je ondernemer en moet je dat soort zaken zelf regelen. De NPO vindt het overigens wel belangrijk dát je dat doet. Als je akkoord gaat met de voorwaarden van de NPO, en dat doe je automatisch wanneer je voor de EO werkt, beloof je jezelf voldoende te verzekeren.

 

Ik hanteer mijn eigen leveringsvoorwaarden. Daarin staan dingen die botsen met de voorwaarden van de EO. Welke hebben voorrang?
Die van de EO. De omroep zegt hier zelf niets over in zijn voorwaarden, maar de NPO meldt dat diens voorwaarden voorrang hebben op de jouwe (en zoals gezegd hebben de voorwaarden van de EO dan weer voorrang op die van de NPO). En je kan alleen voor de EO werken als je ook akkoord gaat met de voorwaarden van de NPO.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
De EO heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -