◘ Erdee Media Groep

 

Om wie gaat het hier?
Erdee Media Groep, de uitgeverij van het Reformatorisch Dagblad (RD). Naast het RD (Vat je ‘m? eR Dee?) geeft Erdee Media Groep ook het familieblad Terdege en het christelijke kinderblad Kits uit. Onder de naam Uitgeverij De Banier worden ook nog boeken uitgegeven. Erdee Media Groep beheert ook het christelijke jongerenplatform Puntuit en het digitale archief Digibron.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
De voorwaarden zijn opgenomen in een overeenkomst van opdracht. De versie die hier besproken wordt stamt uit 2020.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Alle teksten, beelden en audio die je aan Erdee Media Groep levert. De voorwaarden gelden voor het werk van journalisten, cartoonisten, columnisten, eindredacteuren, fotografen, illustratoren, vormgevers en vertalers.

 

Ik lever soms werk in opdracht aan Erdee Media Groep, maar andere keren bedenk ik zelf een idee dat ik pitch. Maakt dat nog verschil in deze voorwaarden?
Nee. De voorwaarden gelden voor werk dat je in opdracht van de uitgeverij maakt en voor producties die je op eigen initiatief aanlevert. Er wordt geen onderscheid gemaakt.

 

Blijft het auteursrecht op mijn werk bij mij? Of wil Erdee Media Groep dat ik dat overdraag?
Ja op je eerste vraag, nee op je tweede. Het auteursrecht blijft bij jou. Je geeft de uitgeverij alleen een licentie op je werk.

 

Wat mag Erdee Media Groep allemaal doen met mijn werk?
De uitgeverij mag je werk publiceren in de uitgave waar je het voor hebt gemaakt én in de andere titels die Erdee Media Groep uitgeeft. Je werk mag bij die titels ook online worden geplaatst. Dat mag in de oorspronkelijke vorm, maar de uitgeverij mag je werk ook wijzigen. Erdee Media Groep mag je werk daarnaast ook laten opnemen in knipseldiensten, hergebruiken in interne nieuwsbrieven en op intranet.

 

Verkoopt Erdee Media Groep mijn werk ook door aan andere uitgeverijen?
Erdee Media Groep heeft samenwerkingen met het Nederlands Dagblad en met het Friesch Dagblad (een uitgave van Mediahuis Noord). Die kranten mogen je werk opnieuw publiceren, op papier en online. De uitgeverij houdt zich het recht voor om ook nieuwe samenwerkingen met andere partijen aan te gaan. En ook die partijen mogen je werk dan plaatsen.

 

Wacht even! Mediahuis Noord heeft op zijn beurt een samenwerkingsverband met DPG Media. Dus dan kan mijn werk voor Erdee Media Groep ook in de DPG-kranten terechtkomen. Toch?
Wauw, je hebt oog voor detail! Als je naar de voorwaarden van beide uitgeverijen kijkt, zou dat in theorie kunnen. Mediahuis Noord heeft immers in zijn voorwaarden staan dat de uitgeverij werk mag doorgeven aan partijen waarmee het een overeenkomst heeft. Of de soep echt zo heet gegeten wordt, hangt af van wat de uitgeverijen nou precies met elkaar hebben afgesproken.

 

Heb ik nog iets te zeggen over waar en wanneer mijn werk opnieuw gebruikt mag worden?
Dat ligt aan de manier van hergebruik. Als Erdee Media Groep jouw werk of dat van een klein groepje journalisten wil bundelen voor de verkoop (dat noem je specifiek hergebruik), dan vraagt de uitgever je daar eerst toestemming voor. Andere vormen van hergebruik vallen onder generiek hergebruik. Voor die soort hergebruik vraagt Erdee Media Groep geen toestemming voor.

 

Mijn werk kan dus ook in publicaties terugkomen waar ik helemaal niet blij mee ben?
Generiek hergebruik mag alleen met toestemming van de hoofdredacteur van de titel waar je voor werkt. Hij of zij geeft die toestemming alleen als de titel waar je werk opnieuw in wordt gebruikt past bij de morele of ethische opvattingen van Erdee Media Groep.

 

Hoelang mag Erdee Media Groep mijn werk opnieuw blijven gebruiken?
In het geval van generiek hergebruik mag de uitgeverij je werk zo vaak en zo lang hergebruiken als hij wil. Maar je kunt Erdee Media Groep wel vragen te stoppen met hergebruiken van je werk. Als je aannemelijk kunt maken dat het hergebruik schadelijk is voor jouw exploitatiemogelijkheden of je naam of goede eer aantast, dan kun je het generiek hergebruik laten beëindigen.

 

Als mijn werk vaker wordt gebruikt, krijg ik daar dan ook extra geld voor?
Je kunt in het geval van specifiek hergebruik altijd proberen te onderhandelen (de uitgeverij vraagt je immers om toestemming om je werk opnieuw te gebruiken). Bij generiek hergebruik krijg je niets extra’s. Daarnaast bestaat er ook nog zoiets als collectief hergebruik. Wat dat inhoudt, lees je in deze strip.

 

Mag ik werk dat ik voor Erdee Media Groep heb gemaakt ook zelf nog elders publiceren?
Ja, maar wel pas na het verstrijken van de exclusiviteitstermijn.

 

Exclusiviteitstermijn? Wat is dat?
Dat is een periode waarin Erdee Media Groep de enige is die je werk mag publiceren.

 

Hoelang is die termijn?
Je mag je werk 24 uur nadat Erdee Media Groep het voor het eerst heeft gepubliceerd elders aanbieden.

 

Dus ik mag mijn werk na één dag aan een andere uitgeverij verkopen of zelf ergens ander spubliceren?
Ja. Maar als je je werk na die termijn verkoopt, dien je de uitgeverij daarvan op de hoogte te stellen. Doe je dat niet, dan gaat Erdee Media Groep ervan uit dat de andere partij geen toestemming heeft om je werk te publiceren. En dan stuurt de uitgeverij de andere partij een schadeclaim.

 

Mag ik een klus voor Erdee Media Groep ook door iemand anders laten uitvoeren?
Dat mag, maar alleen als je dat vooraf doorgeeft aan de redactie. En je blijft wel aansprakelijk voor het resultaat. Mist degene die je hebt ingeschakeld de afgesproken deadline, dan word jij daarop aangesproken.

 

Erdee Media Groep geeft me ineens geen klussen meer. Heb ik daar geen recht op nu ik een overeenkomst van opdracht heb getekend?
Nee. Je kunt de uitgeverij niet dwingen om je opdrachten te geven.

 

Mag ik van Erdee Media Groep ook voor andere media werken?
Ja. En nee. Erdee Media Groep zegt er geen bezwaar tegen te hebben, maar zegt tegelijkertijd ook dat je niet over dezelfde onderwerpen mag publiceren bij direct concurrerende titels. Wil je wel bij een ander medium over hetzelfde onderwerp publiceren, dan ben je verplicht dat aan Erdee Media Groep te melden.

 

Mmm. Hoeveel vrijheid heb ik in het bepalen hoe ik mijn werkzaamheden uitvoer?
Als zelfstandige mag jij je werk uitvoeren naar eigen inzicht en sta je niet onder leiding van Erdee Media Groep. Maar dat wil niet zeggen dat de wensen van de uitgeverij er niet toe doen. Erdee Media Groep mag je aanwijzigingen geven over bijvoorbeeld de lengte en het onderwerp van je tekst, deadlines en de keuze voor een bepaalde spelling.

 

Wat staat er verder nog in deze voorwaarden over schijnzelfstandigheid?
Het standaard riedeltje. Door de voorwaarden te ondertekenen verklaar je dat je niet in dienst bent bij Erdee Media Groep. Mocht de Belastingdienst tot een andere conclusie komen en met naheffingen en boetes aan komen, dan mag de uitgeverij die op jou verhalen. Dat geldt alleen voor voor achterstallige premies voor volksverzekeringen en werknemersverzekeringen en eventuele boetes.

 

Hoelang doet Erdee Media Groep erover om facturen te betalen?
De betaaltermijn is een maand. Maar je dient je declaratie wel uiterlijk drie werkdagen na het eind van de maand in te dienen. Anders is er een kans dat hij pas met de betaalronde daarna meegaat. Erdee Media Groep doet overigens aan selfbilling: de uitgeverij maakt aan de hand van je geleverde werk een factuur voor je.

 

Kan ik ook kosten declareren?
Daarover staat niets in deze voorwaarden. Bronnen laten deze site weten dat ze in het verleden reiskosten hebben kunnen declareren.

 

Erdee Media Groep heeft mijn werk niet gepubliceerd. Krijg ik nu wel betaald?
Dat ligt eraan of de uitgeverij je werk heeft goedgekeurd. Voldoet je werk niet aan de kwaliteitseisen van de uitgeverij, dan krijg je niet betaald. Is je werk wél goedgekeurd maar wordt het om een andere reden niet gepubliceerd, dan mag je er wel een rekening voor sturen.

 

Iemand beschuldigt me ervan dat ik plagiaat heb gepleegd bij werk dat ik heb verkocht aan Erdee Media Groep.  Wat nu?
Door de voorwaarden te onderteken, geef je Erdee Media Groep een vrijwaring voor claims op het gebied van auteursrecht. Als er zich iemand meldt die stelt dat jij zijn auteursrecht hebt geschonden, dan is dat jouw pakkie-an. Je zult het akkefietje zelf moeten oplossen.

 

Wat grappig: ik heb precies het omgekeerde! Iemand heeft werk dat ik aan Erdee Media Groep heb verkocht ergens anders gepubliceerd…
Dat mag dus niet. Tenminste, niet als hij of zij geen toestemming heeft van een rechthebbende. En de rechthebbende, dat zijn jij én Erdee Media Groep (je hebt de uitgeverij immers een licentie op je werk gegeven).

 

Kan ik een schadeclaim indienen bij de auteursrechtenschender?
Dat kan. Maar in dit geval ben jij niet de enige die actie kan ondernemen. Erdee Media Groep heeft in zijn voorwaarden namelijk een passage opgenomen die de uitgeverij ook het recht geeft auteursrechtenschendingen aan te pakken.

 

Erdee Media Groep wil de samenwerking beëindigen. Heb ik ergens recht op?
Als jij je werk gewoon goed hebt gedaan, geldt er een opzegtermijn van een maand. Maar aangezien de uitgeverij niet verplicht is je opdrachten te geven, heb je daar in de praktijk niet heel veel aan.

 

Ik hanteer mijn eigen leveringsvoorwaarden. Die botsen op sommige vlakken met de voorwaarden van Erdee Media Groep. Welke hebben voorrang?
Normaliter de voorwaarden die als eerst van toepassing zijn verklaard. Maar Erdee Media Groep schrijft in zijn voorwaarden dat eventuele eerdere overeenkomsten komen te vervallen. Als jouw leveringsvoorwaarden botsen met de inkoopvoorwaarden van Erdee Media Groep, dan hebben die van de uitgeverij voorrang.

 

Staan er verder nog dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Ja, bijvoorbeeld dat je een geheimhoudingsplicht hebt. En in de begeleidende brief staat ook dat je bij de hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad kunt aankloppen als er iets in de voorwaarden staat dat je niet begrijpt.

 

Sympathiek!
Jazeker!

 

Valt er over deze voorwaarden te onderhandelen?
Daarover staat niets in de voorwaarden. Wie niet waagt…

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Erdee Media Groep heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -