◘ Fontys Hogescholen

 

Om wie gaat het hier?
Fontys Hogescholen, de op één na grootste hogeschool van Nederland. Fontys biedt bacheloropleidingen, masters en cursussen (en nog van alles meer) op hbo-niveau. De hogeschool geeft ook zijn eigen media uit, waaronder de onafhankelijk website BRON en zo nu en dan een bijbehorend magazine. Daarnaast huren opleidingen met regelmaat gastdocenten in.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
Het document is opgesteld in 2019, maar werd in ieder geval ook begin 2021 nog gebruikt.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alle goederen of diensten die je levert aan Fontys Hogescholen. De voorwaarden gelden onder andere voor foto’s en artikelen, maar ook voor workshops en gastlessen. Daarom krijgen ook gastdocenten deze algemene voorwaarden toegestuurd.

 

Wat mag Fontys Hogescholen allemaal doen met werk dat ik lever?
Dat ligt eraan hoe de klus tot stand is gekomen. Als Fontys Hogescholen jou een opdracht geeft, dan mag de hogeschool alles met je werk doen wat de hij wil. Je draagt dan namelijk je intellectueel eigendomsrecht over. En wie dat recht bezit, mag zo’n beetje alles met het werk doen. De hogeschool mag je werk in zo’n geval in theorie ook aan anderen verkopen, die het op hun beurt weer mogen gebruiken.

 

Huh? Dus als ik een workshop ontwikkel en die aan studenten van de Fontys Hogeschool voor Journalistiek geef, dan wordt die workshop eigendom van Fontys Hogescholen?
Dat dan weer niet. Je draagt je intellectueel eigendomsrecht alleen over bij klussen die je in opdracht maakt. Als je werk al bestaat blijft het intellectueel eigendomsrecht van jou.

 

Wat mag de hogeschool in dat geval wel en niet met mijn werk doen?
Fontys Hogescholen krijgt in dat geval alleen een gebruiksrecht, wat wil zeggen dat de hogeschool je werk mag gebruiken (dat had je zelf vast al geraden). Het gebruiksrecht is oneindig. Als het gebruiksrecht niet oneindig zou zijn, zouden artikelen en foto’s die online worden geplaatst, na een bepaalde periode weer offline gehaald moeten worden.

 

Kan ik werk dat ik aan Fontys Hogescholen heb geleverd ook nog ergens anders verkopen?
Als het een klus in opdracht van de hogeschool was niet, want dan is het intellectueel eigendomsrecht op die klus van Fontys Hogescholen. Als je werk aanbiedt dat al bestaat en Fontys Hogescholen accepteert dat werk, dan mag je het nog wel elders verkopen.

 

Staat er in de voorwaarden nog iets over schijnzelfstandigheid?
Nee, helemaal niets.

 

Fontys Hogeschool heeft me gevraagd een offerte uit te brengen voor een klus. Hoelang heeft de hogeschool de tijd om die te accepteren of af te wijzen?
Drie maanden. Behalve als jullie daar schriftelijk andere afspraken over maken. Na die periode vervalt je offerte vanzelf. Je hoeft overigens niet met pen en papier aan de slag: mailtjes vallen ook onder ‘schriftelijk’ (maar een fax dan weer niet).

 

Hoelang doet Fontys Hogescholen erover om facturen te betalen?
In theorie krijg je na dertig dagen betaald. In de praktijk dat vaak een stuk eerder al. Duimpje omhoog!

 

Kan ik reiskosten en andere kosten die ik voor mijn klus moet maken declareren?
Daarover staat niets in de voorwaarden.

 

Ik heb een artikel geschreven voor BRON, maar hoor maar niets terug van de redactie. Wat nu?
Fontys Hogescholen verplicht zichzelf in zijn voorwaarden geleverd werk binnen tien werkdagen te accepteren of af te wijzen. Indien nodig kan die termijn met nog eens tien dagen worden verlengd. Als je binnen die termijn geen reactie krijgt, dan mag je ervan uitgaan dat je werk is goedgekeurd.

 

Het werken voor Fontys Hogescholen is me wel bevallen. Kan ik eisen dat de hogeschool me nog meer werk geeft?
Nee, dat kan niet. Dat Fontys Hogescholen je één keer een klus heeft gegeven, verplicht de hogeschool niet je vaker klussen te geven.

 

Mag ik een klus voor Fontys Hogescholen ook aan iemand anders uitbesteden? 
Dat mag, maar alleen in overleg en alleen als Fontys Hogescholen je daar schriftelijk toestemming voor geeft. Als je iemand anders inschakelt blijf je verantwoordelijk voor het eindresultaat.

 

Oeps. Ik dreig mijn deadline te missen. Wat nu?
Dan dien je dat zo snel mogelijk schriftelijk aan Fontys Hogescholen te laten weten. Je moet daarbij ook vertellen waaróm je je deadline gaat missen. Doe je dat niet en lever je te laat, dan mag de hogeschool een boete bij je opeisen!

 

Een boete? Hoe hoog is die dan?
Per dag 0,1 procent van het totale honorarium van je opdracht. Met een maximum van 10 procent van je totale honorarium.

 

Maar… ik lig in het ziekenhuis na een auto-ongeluk!
In dat geval is er sprake van overmacht en heft Fontys Hogescholen geen boete bij te late levering. Dat zou anders ook wel heel flauw zijn. Als je een klein bedrijf runt en je levert te laat omdat personeelsleden ziek zijn, dan is er weer géén sprake van overmacht.

 

Terwijl ik een klus aan het uitvoeren was heeft Fontys Hogescholen die klus aangepast. Hij is nu ineens veel meer extra werk gevonden. Kan ik dat declareren?
Fontys Hogescholen belooft in sommige gevallen zogenoemd ‘meerwerk’ te vergoeden, maar alleen als je het meerwerk schriftelijk bespreekt. Als je een vaste prijs hebt afgesproken voor een klus kun je meerwerk niét in rekening brengen.

 

Ik heb een foto van internet geplukt en die aan Fontys Hogescholen verkocht alsof het mijn eigen werk was. Nu is de maker van die foto boos en wil een schadevergoeding zien.
En nu wil je zeker weten wie die schadevergoeding moet betalen?

 

Ja…
Nou, jij! Door de voorwaarden te ondertekenen vrijwaar je Fontys Hogescholen van aanspraken van derden.

 

Voor mijn klus heb ik spullen geleend van Fontys Hogescholen. Die spullen zijn kapotgegaan. Wat nu?
Dan moet je de schade aan die spullen vergoeden. De hogeschool wil ook dat je spullen die je leent goed verzekert.

 

Mijn klus bij Fontys Hogescholen loopt af, maar ik heb nog een laptop in bruikleen. Mag ik die houden?
Nee. Je moet geleende spullen binnen tien dagen na afloop van je klus weer inleveren.

 

Kan Fontys Hogescholen me van de ene op de andere dag aan de kant schuiven?
Wanneer je een regelmatig terugkerende klus uitvoert is er een opzegtermijn van drie maanden. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer je voor langere tijd een dag in de week gastlessen verzorgt. Ook als jij met een langlopende klus wil stoppen moet je dat drie maanden van tevoren doorgeven. Voor kortlopende klussen is er geen opzegtermijn.

 

Ik hanteer mijn eigen leveringsvoorwaarden. Wat gebeurt er als daar dingen in staan die botsen met de voorwaarden van Fontys Hogescholen?
Dan geldt dat wat in de voorwaarden van Fontys Hogescholen staat. De hogeschool wijst voorwaarden van leveranciers (dat ben jij dus!) standaard van de hand. Alleen als je schriftelijk afspreekt dat je onder je eigen voorwaarden levert, dan gelden jouw leveringsvoorwaarden ook.

 

Valt er over deze voorwaarden te onderhandelen?
Jazeker. Maar net zoals bij bijna alle andere opdrachtgevers waarbij onderhandelen mogelijk is, gelden afwijkende afspraken alleen als je ze schriftelijk hebt vastgelegd.

 

Als ik gastlessen geef aan Fontys Hogescholen, mag ik dan ook bij andere opleidingen gastlessen geven?
In de voorwaarden staat niet dat het niet mag. Dus: het mag. Maar je bent wel verplicht om vertrouwelijke informatie over Fontys Hogescholen voor jezelf te houden. Deze geheimhoudingsplicht blijft ook gelden nadat je je opdracht hebt afgerond. Deel je toch vertrouwelijke informatie met iemand anders, dan kan Fontys Hogescholen een boete op je verhalen. Die boete is niet mals: maximaal 50.000 euro per overtreding!

 

Staan er nog meer dingen in deze voorwaarden?
Heel erg veel. De voorwaarden zijn zes pagina’s lang, met twee kolommen per pagina. Dat is dus heel. veel. informatie! Maar er staan best wat passages in (bijvoorbeeld over het afleveren van goederen) waar jij als freelance journalist niet snel mee te maken krijgt. De voorwaarden zijn zo uitgebreid omdat ze gelden voor álle partijen waar Fontys Hogescholen zaken mee doet.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Dat kan. Fontys Hogescholen heeft zijn inkoopvoorwaarden online staan. Je kunt zie hier als PDF downloaden.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -