◘ Hearst Magazines

 

Om wie gaat het hier?
Hearst Magazines Netherlands BV, uitgever van Bicycling, Designer Vintage, Elle, Elle Decoration, Elle Eten, Esquire, FiscAlert, Glamour, Harper’s Bazaar, JAN, Men’s Health, National Geographic, National Geographic Historia, National Geographic Junior, National Geographic Traveller, Quest, Quest Junior, Quote, Runner’s World, Vogue en Women’s Health.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
1 januari 2019.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Alles wat je aanlevert voor publicatie, dus tekst, grafische ontwerpen, foto’s, beeldmateriaal, tekeningen, illustraties, video’s, audio en alles wat je nog meer zou kunnen aanleveren. De voorwaarden gelden ook voor eventueel restmateriaal.

 

En wat mag Hearst daar dan allemaal mee doen?
Anything they damn well please, zouden de Amerikanen zeggen. Hearst mag je bijdragen publiceren in de titel waarvoor je werkt, maar ook in alle andere uitgaven van het bedrijf. Dat geldt niet alleen voor de Nederlandse uitgaven, maar ook voor die in het buitenland. De voorwaarden gelden voor papieren uitgaven, maar ook voor digitale publicatievormen. En wordt er in de toekomst een compleet nieuw medium bedacht waar jouw bijdrage op of in kan verschijnen? Dan mag Hearst je werk ook daar publiceren. Je werk mag ook opgenomen in elektronische archieven en in knipselkranten. De uitgeverij mag je werk ook gebruiken om reclame te maken, bijvoorbeeld voor de uitgave waar je werk in staat. Veel, hé?

 

Ik hoor weleens dat uitgeverijen werk van freelancers verkopen aan derden. Doet Hearst dat ook?
Ja. Hearst mag zogenoemde sublicenties verstrekken. Daar geef je automatisch toestemming voor als je de voorwaarden ondertekend.

 

Mmm. En ik krijg zeker geen een extra geld als Hearst mijn werk opnieuw gebruikt of op een andere manier de wereld in brengt?
Niet bij hergebruik, maar wel als Hearst een sublicentie op je werk verleend. Bij zo’n sublicentie verkoopt Hearst je werk aan een derde partij, die het dan op mag nemen in zijn eigen titel of op zijn eigen website. Gebeurt dat, dan heb je recht op een aanvullende vergoeding. Hearst bepaalt voor welke prijs je werk wordt doorverkocht. Jij krijgt daar als freelancer 30 procent van. Zijn er meer rechthebbenden (bijvoorbeeld wanneer er naast je tekst ook foto’s worden doorverkocht), dan dien je dat percentage te delen.

 

Mag ik zelf nog wel wat met mijn werk doen nadat ik het heb geleverd?
Hearst hanteert een exclusiviteitsperiode van… hou je vast… één jaar! Dat betekent dat je een jaar lang je werk niet opnieuw elders mag aanbieden. Die periode gaat pas in nádat je stuk of foto voor het eerst is gepubliceerd. Ligt een stuk een tijdje op de plank, dan mag je die tijd er dus bij optellen. Pas na de exclusiviteitsperiode mag je je werk ergens anders aanbieden, of zelf verkopen via je website.

 

Ja daaag! Als freelancer ligt het auteursrecht bij mij en bepaal ik zelf wel wat ik met mijn werk doe.
In principe ligt je auteursrecht bij jou, maar auteursrecht is wél overdraagbaar middels een schriftelijke akte. De grap is dat Hearst haar eigen voorwaarde bestempelt tot zo’n schriftelijke akte. Ze claimen dus in feite het auteursrecht op je tekst, foto’s, video, tekenwerk, beeldmateriaal en al het andere dat je levert.

 

Dat vind ik helemaal niet grappig…
En dat is het ook niet.

 

Ik heb een soortgelijk artikel of soortgelijke foto ook al ergens anders aangeboden. Ben ik nu de pineut?
Je bent verplicht dat vooraf te melden. Doe je dat niet en wil Hearst je werk om deze reden niet meer hebben, dan hoeven ze je niet te betalen. Dat moeten ze wel als je het eerst netjes meldt en je werk wordt ondanks dat toch geaccepteerd.

 

Mijn stuk is niet gepubliceerd. Krijg ik nu wel betaald?
Heeft de redactie je bijdrage goedgekeurd? Dan betaalt Hearst je gewoon, ook als je stuk om wat voor reden niet geplaatst wordt.

 

Ik ben slordig geweest en heb mijn administratie te lang laten liggen. Nu wil Hearst niet meer betalen…
Hearst wil dat je je factuur binnen drie maanden na levering stuurt. Ben je te laat, dan heb je pech (al is de vraag of een rechter daarin meegaat).

 

Ik heb kosten gemaakt voor mijn bijdrage. Mag ik die declareren?
Dat hangt van de kosten af. Reiskosten kun je declareren, maar woon- werkverkeer niet. Andere kosten worden alleen vergoed als ze vooraf zijn afgesproken. Vergeet niet je bonnetjes te bewaren, want zonder bonnetjes krijg je de kosten niet vergoed.

 

Wanneer krijg ik doorgaans betaald van Hearst?
30 dagen nadat je je factuur hebt ingediend.

 

Mijn stuk is afgekeurd. Nu kan ik naar mijn geld fluiten zeker?
Je mag in zo’n geval 25 procent van het afgesproken honorarium factureren, mits je voor de afgesproken deadline hebt geleverd. Ook als je werk niet voldoet aan de instructies die je hebt gekregen of om een andere reden niet geschikt is voor publicatie.

 

Mpf. Hearst heeft lopen kloten en nu staat er een fout in mijn tekst of is mijn foto heel lelijk afgedrukt. Kan ik daar nog wat tegen doen?
Dat is vervelend. Je moet er sowieso vanuit gaan dat de titel waarvoor je werkt dat niet expres heeft gedaan. Hearst mag redactionele aanpassingen doen en beeld bewerken waar dat noodzakelijk geacht wordt. Daar vallen ook tekstuele aanvullingen, redactioneel commentaar, kleurcorrecties in beeld en inkorten van tekst bij. Kanttekening: dat mag alleen als de bewerking jou niet schaadt in je goede naam. Als ze het dus écht verprutsen en jij hebt daar schade van, dan kun je naar de rechter.

 

Naar de rechter? Kan ik daar op voorhand niets tegen doen?
Hearst belooft in haar voorwaarden grote wijzigingen altijd in overleg met de freelancer te doen. De kans dat het dus misgaat is vrij klein.

 

Over de rechter gesproken: er is iemand boos op me om mijn artikel of foto. Kan ik hulp krijgen van Hearst?
Alle aansprakelijkheid ligt bij jou als maker, ook als je bijvoorbeeld beelden hebt meegestuurd van internet die niét rechtenvrij zijn of onder creative commons vallen. Als het probleem echter veroorzaakt is door Hearst, dan is de uitgeverij verantwoordelijk.

 

Hoe zit het met schijnzelfstandigheid?
In tegenstelling tot sommige andere uitgeverijen is Hearst daar niet zo bang voor. In de voorwaarden wordt hier niets over gemeld. In de opdrachtovereenkomst die je bij een klus krijgt wordt wel benadrukt dat er geen arbeidsovereenkomst is.

 

Ik ben een beetje in de knoei gekomen met mijn planning. Mag ik mijn opdracht door iemand anders laten uitvoeren?
Liever niet, maar het mag wel. Mits je het eerst overlegt met Hearst. Je blijft echter wel aansprakelijk voor de klus en het resultaat én je moet zelf de financiële afhandeling met de door jou ingehuurde partij regelen.

 

Zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden?
Zoals de meeste uitgeverijen is Hearst blij als je via sociale media een beetje reclame maakt voor je werk en de titel waarin dat verschijnt. Maar je moet je daarbij van Hearst wel houden aan de Nederlandse Reclamecode. Dat spreekt voor zich, maar Hearst noemt het nadrukkelijk in haar voorwaarden. Een voorbeeld: heb je een vergoeding in geld of natura ontvangen van een derde partij, dan moet je dat er bij posts op sociale media nadrukkelijk bij vermelden.

 

Mag ik vervolgens alles delen wat ik wil?
Nee. Hearst is een Amerikaans bedrijf en wil dus overal controle over houden. Je mag alleen iets over je werk op sociale media zetten nadat de redactie het heeft goedgekeurd. Vertrouwelijke informatie over zaken die bij Hearst gebeuren mag je overigens helemaal niet delen (ook niet buiten sociale media). Doe je dat wel, dan kan de uitgeverij je een (forse) boete opleggen van… 10.000 euro. Yikes!

 

Mag ik tegelijkertijd voor andere media werken?
Ja. In sommige gevallen (wanneer je over bedrijfsgevoelige informatie beschikt) moet je dat wel eerst melden aan je hoofdredacteur of chef.

 

Maarre… ik heb mijn eigen leveringsvoorwaarden en daarin staan hele andere dingen.
Hearst schrijft in de voorwaarden niet dat haar voorwaarden boven de jouwe gaan (en dat zie je niet vaak meer). Je kan dus schermen met afwijkende bepalingen in je eigen voorwaarden als er echt iets is waar je het niet mee eens bent. De kans is dan wel aanwezig dat je gewoon geen klussen krijgt.

 

Valt er eigenlijk te onderhandelen over deze voorwaarden?
Ja, Hearst laat die optie open. Je kunt een addendum op de voorwaarden afspreken, waarin je passages aan laat passen of uitsluit. Maak je zulke afwijkende afspraken, leg deze dan wel schriftelijk vast en doe dat per bijdrage die je gaat leveren. Alleen dan zijn ze geldig. Volgens de uitgeverij. De Beeldunie adviseert leden om punt 8.2 te laten schrappen. Dat is het punt waarin Hearst je auteursrecht claimt.

 

En wat als ik deze voorwaarden niet teken?
Je krijgt bij Hearst pas betaald wanneer je de voorwaarden hebt getekend. Geen krabbel, geen geld.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Hearst heeft de voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -