◘ Hearst Netherlands

 

Om wie gaat het hier?
Hearst Magazines Netherlands BV, uitgever van Bicycling, Designer Vintage, Elle, Elle Decoration, Elle Eten, Esquire, FiscAlert, Glamour, Harper’s Bazaar, JAN, Men’s Health, National Geographic, National Geographic Historia, National Geographic Junior, National Geographic Traveller, Quest, Quest Junior, Quote, Runner’s World, Vogue en Women’s Health.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
2021. Het gaat om meerdere documenten. Hearst heeft verschillende ‘pakketten’. Freelancers die losse, journalistieke bijdragen leveren, ontvangen algemene publicatievoorwaarden. Zzp’ers die op de redactie werken als eindredacteur, chef of vormgever krijgen andere documenten: een opdrachtovereenkomst voor redactiemedewerkers, een sociale mediarichtlijn en een document met beleid rondom het werken op je eigen computer.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
De algemene voorwaarden gelden voor alles wat je in opdracht van Hearst aanlevert voor publicatie, dus tekst, grafische ontwerpen, foto’s, beeldmateriaal, tekeningen, illustraties, video’s, audio en alles wat je nog meer zou kunnen aanleveren. De voorwaarden gelden ook voor eventueel restmateriaal. De opdrachtovereenkomst voor redactiemedewerkers en alles wat daarbij hoort, is bedoeld voor het werk van freelance chefs, vormgevers en eindredacteuren.

 

Als ik een artikel aan Hearst lever, wat mag de uitgeverij daar dan mee doen?
Anything they damn well please, zouden de Amerikanen zeggen. Hearst mag je bijdragen publiceren in de titel waarvoor je werkt, maar ook in alle andere uitgaven van het bedrijf. Dat geldt niet alleen voor de Nederlandse uitgaven, maar ook voor die in het buitenland. De voorwaarden gelden voor papieren uitgaven, maar ook voor digitale publicatievormen.

 

Aha. Verder nog iets?
Jazeker. Wordt er in de toekomst een compleet nieuw medium bedacht waar jouw bijdrage op of in kan verschijnen? Dan mag Hearst je werk ook daar publiceren. Je werk mag ook opgenomen in elektronische archieven, digitale kiosken en in knipselkranten. De uitgeverij mag je werk ook gebruiken in podcasts, video’s en om reclame te maken, bijvoorbeeld voor de uitgave waar je werk in staat. Veel, hé?

 

Ik hoorde ergens dat Hearst het auteursrecht op werk van freelancers claimt. Is dat zo?
In zijn algemene voorwaarden stelt Hearst namelijk, anders dan in de voorwaarden uit 2018, dat de uitgeverij niet het intellectueel eigendomsrecht op werk van freelancers toe-eigent. Maar in de opdrachtovereenkomst voor redactiemedewerkers eist de uitgeverij dat wél op. De laatste wordt vooral verstrekt aan eindredacteuren, chefs en vormgevers. In het kort: bij artikelen en foto’s houd jij het auteursrecht. Werk je op de redactie in een van de vorige freelance functies, dan is het auteursrecht op je werk van Hearst.

 

Zijn er nog andere rechten die ik overdraag? Zoals mijn persoonlijkheidsrechten?
Je persoonlijkheidsrechten kun je niet overdragen. Maar je kunt er wel afstand van doen. En Hearst wil graag dat zijn freelance chefs, eindredacteuren en vormgevers dat doen (schrijvers en fotografen doen er dus geen afstand van). Voor zover dat kan volgens de wet. De uitgeverij wil dat je afstand doet van het recht je te verzetten tegen publicatie van je werk zonder naam. Ook als je werk wordt gepubliceerd onder naam van iemand anders, mag je je daar niet tegen verzetten.

 

Verzetten? Wat is dat?
Naar de rechter stappen. Door afstand te doen van je persoonlijkheidsrechten geef je ook het recht op om je te verzetten tegen wijziging van je werk. Kanttekening: als Hearst je werk op zo’n manier wijzigt dat de wijziging je goede naam schaadt, kun je je daar nog wél tegen verzetten. Van dit persoonlijkheidsrecht kun je namelijk geen afstand doen.

 

Ik hoor weleens dat uitgeverijen werk van freelancers verkopen aan derden. Doet Hearst dat ook?
Ja. Hearst mag zogenoemde sublicenties verstrekken. Daar geef je automatisch toestemming voor als je de voorwaarden ondertekend.

 

Mmm. En ik krijg zeker geen extra geld als Hearst mijn werk opnieuw gebruikt of op een andere manier de wereld in brengt?
Niet bij hergebruik, maar wel als Hearst een sublicentie op je werk afgeeft. Bij zo’n sublicentie verkoopt Hearst je werk aan een derde partij, die het dan op mag nemen in zijn eigen titel of op zijn eigen website. Gebeurt dat, dan heb je (anders dan bij een eerdere versie van deze voorwaarden) geen recht op een aanvullende vergoeding.

 

Mag ik zelf nog wel wat met mijn werk doen nadat ik het heb geleverd?
Hearst hanteert een exclusiviteitsperiode van… hou je vast… één jaar! Dat betekent dat je een jaar lang je werk niet opnieuw ergens anders mag aanbieden. Die periode gaat pas in nádat je stuk of foto voor het eerst is gepubliceerd. Hearst noemt zijn exclusiviteitsperiode overigens een ‘embargoperiode’.

 

Dus als mijn stuk twee jaar op de plank blijft liggen, mag ik er pas na drie jaar iets mee doen?
Nee. Hearst stelt in zijn voorwaarden dat als je werk een jaar op de plank blijft liggen, je een jaar na de datum op je factuur je het werk opnieuw mag gebruiken. Wil je je werk voor het verstrijken van de embargoperiode opnieuw gebruiken, dan kun je daarvoor overleggen met de redactie. Hearst belooft de toestemming niet op onredelijke gronden te weigeren.

 

Hearst wil graag dat ik bij de uitgeverij op kantoor werk. Mag ik op mijn eigen laptop werken?
Ja. Sterker nog: dat moét zelfs als je eindredacteur, chef of vormgever bent. In ieder geval voor zo ver dat kan. Alleen als nadrukkelijk anders is afgesproken mag je op een computer van Hearst werken. Je laptop (of tablet of smartphone) moet voldoen aan het zogenoemde BYOD-beleid van Hearst (BYOD staat voor bring your own device).

 

Wat staat er in dat beleid?
Veel. Hearst wil onder andere dat je ervoor zorgt dat je gratis toegang krijgt tot Office365 en dat je verplicht bent een virusscanner aan te schaffen (Rustig! Niet meteen boos worden! Freelance chefs, eindredacteuren en vormgevers krijgen een jaarlijkse vergoeding voor die virusscanner). In het BYOD-beleid staat ook dat je een speciale app van Hearst moet installeren, die onder wordt gebruikt om het netwerk van de uitgeverij veilig te houden. Voldoet je apparaat niet aan de voorschriften, dan word je door die app van het netwerk gegooid.

 

Dat is nogal… Verder nog wat?
Ja, sorry. Heb je een gejailbreakte iPhone of heb je een Android-smartphone ‘geroot’, dan mag je die niet bij Hearst gebruiken. Werk je op een Apple-apparaat en wordt dat apparaat gestolen, moet je het op afstand kunnen wissen. Je apparaat dient een recent besturingssysteem te draaien.

 

Ik heb het eigenlijk te druk. Mag ik mijn klus voor Hearst door iemand anders laten uitvoeren?
Dat mag, maar alleen in overleg met de uitgeverij. Je blijft ook eindverantwoordelijke. Als degene die jij inschakelt dus prutswerk levert, moet jij ervoor zorgen dat je klus wél goed wordt afgerond.

 

Mijn stuk is niet gepubliceerd. Krijg ik nu wel betaald?
Heeft de redactie je bijdrage goedgekeurd? Dan betaalt Hearst je gewoon, ook als je stuk om wat voor reden niet geplaatst wordt.

 

Ik ben slordig geweest en heb mijn administratie te lang laten liggen. Nu wil Hearst niet meer betalen…
Schrijf je artikelen of lever je foto’s, dan wil Hearst dat je je factuur binnen drie maanden na levering stuurt. Ben je te laat, dan heb je pech (al is de vraag of een rechter daarin meegaat). Freelancers die op de redactie werken, bijvoorbeeld als eindredacteur, chef of vormgever, moeten maandelijks een factuur indienen.

 

Ik heb kosten gemaakt voor mijn bijdrage. Mag ik die declareren?
Dat hangt van de kosten af. Reiskosten kun je declareren, maar woon- werkverkeer niet. Andere kosten worden alleen vergoed als ze vooraf zijn afgesproken. Vergeet niet je bonnetjes te bewaren, want zonder bonnetjes krijg je de kosten niet vergoed. Werk je op de redactie, dan kun je woon-werkverkeer en parkeerkosten niet declareren.

 

Wanneer krijg ik doorgaans betaald van Hearst?
30 dagen na de datum die op je factuur staat.

 

Mijn artikel is afgekeurd. Nu kan ik naar mijn geld fluiten zeker?
Je mag in zo’n geval 25 procent van het afgesproken honorarium factureren, mits je voor de afgesproken deadline hebt geleverd. Ook als je werk niet voldoet aan de instructies die je hebt gekregen of om een andere reden niet geschikt is voor publicatie.

 

Mpf. Hearst heeft lopen klooien en nu staat er een fout in mijn tekst of is mijn foto heel lelijk afgedrukt. Kan ik daar nog wat tegen doen?
Dat is vervelend. Je moet er sowieso vanuit gaan dat de titel waarvoor je werkt dat niet expres heeft gedaan. Hearst mag redactionele aanpassingen doen en beeld bewerken waar dat noodzakelijk geacht wordt. Daar vallen ook tekstuele aanvullingen, redactioneel commentaar, kleurcorrecties in beeld en inkorten van tekst bij.

 

Naar de rechter? Kan ik daar niet vooraf iets tegen doen?
Hearst belooft in haar voorwaarden grote wijzigingen altijd in overleg met de freelancer te doen. De kans dat het dus misgaat is vrij klein.

 

Over de rechter gesproken: er is iemand boos op me om mijn artikel of foto. Kan ik hulp krijgen van Hearst?
Alle aansprakelijkheid ligt bij jou als maker, ook als je bijvoorbeeld beelden hebt meegestuurd van internet die niét rechtenvrij zijn of onder creative commons vallen. Als het probleem echter veroorzaakt is door Hearst, dan is de uitgeverij verantwoordelijk.

 

De boze persoon wil nu een schadevergoeding zien. Wie moet die betalen?
Jij. In ieder geval niet Hearst. Gelukkig heb je als goede freelancer een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Sterker nog: als je als freelancer veel op de redactie werkt, verplicht Hearst jou in zijn voorwaarden dat je die hebt. Daarnaast wijst de uitgeverij erop dat je zelf zorg moet dragen voor een regeling voor je oude dag (zeg maar: je pensioen) en arbeidsongeschiktheid.

 

Eh, weet je wat zoiets kost?
Dat kan aardig oplopen. Maar Hearst mag het van je vragen. Als je zo’n verzekering niet hebt, kan dat voor Hearst reden zijn om je niet in te huren. In de praktijk vragen opdrachtgevers dit soort dingen overigens vooral van je om zichzelf in te dekken. Als jij schade veroorzaakt, wil Hearst kunnen zeggen dat het niet aan hen ligt dat jij je daarvoor niet hebt verzekerd. Maar ze kunnen niet controleren óf je zo’n verzekering ook daadwerkelijk hebt.

 

Hoe zit het met schijnzelfstandigheid?
In een eerdere versie van de algemene voorwaarden (dus de voorwaarden voor freelancers die losse bijdragen leveren) was Hearst daar nog niet zo bang voor. Er stond in 2018 in ieder geval nog weinig over schijnzelfstandigheid in de voorwaarden. In de voorwaarden én de opdrachtovereenkomst voor redactiemedewerkers van 2021 is dat wel anders. Door de voorwaarden te tekenen verklaar je dat je werkt als zelfstandige en dat je geen aanspraak maakt op rechten die werknemers wel hebben. Denk daarbij aan zaken als vakantiegeld en doorbetaling bij ziekte.

 

Als zelfstandige ben je vrij om je werk te doen zoals jij dat wil. Hoe vrij ben ik daarin?
Heel vrij. Je staat immers niet onder gezag van Hearst. Maar de redactie waar je voor werkt mag je wel aanwijzingen geven met betrekking tot je werk. Denk daarbij aan zaken als tekstlengte en deadlines.

 

De Belastingdienst heeft gebeld en zegt dat ik geen échte zelfstandige ben. Volgens de Belastingdienst ben ik verkapt in dienst bij Hearst. Wat nu?
Dan moeten er waarschijnlijk een hele hoop achterstallige premies en belastingen worden betaald. En eventueel ook boetes op die premies en belastingen.

 

Auw. Wie moet die betalen?
Jij. Hearst houdt zich het recht toe om achterstallige premies en belastingen op je te verhalen, maar mag ook weer niet álles op je verhalen. Loonbelastingen en premies voor werknemersverzekeringen (en boetes daarop) die betaald hadden moeten worden zijn voor jouw rekening. Maar achterstallige premies voor werkgeversverzekeringen kan Hearst niet op jou verhalen.

 

Ik ben een beetje in de knoei gekomen met mijn planning. Mag ik mijn opdracht door iemand anders laten uitvoeren?
Liever niet, maar het mag wel. Mits je het eerst overlegt met Hearst. Je blijft echter wel aansprakelijk voor de klus en het resultaat én je moet zelf de financiële afhandeling met de door jou ingehuurde partij regelen.

 

Zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden?
Zoals de meeste uitgeverijen is Hearst blij als je via sociale media een beetje reclame maakt voor je werk en de titel waarin dat verschijnt. Maar je moet je daarbij van Hearst wel houden aan de Nederlandse Reclamecode. Dat spreekt voor zich, maar Hearst noemt het nadrukkelijk in haar voorwaarden. Een voorbeeld: heb je een vergoeding in geld of natura ontvangen van een derde partij, dan moet je dat er bij posts op sociale media nadrukkelijk bij vermelden. Bijvoorbeeld door de hashtag #gifted te gebruiken.

 

Mag ik vervolgens alles delen wat ik wil?
Nee. Hearst is een Amerikaans bedrijf en wil dus overal controle over houden. Het bedrijf heeft zelfs een sociale mediarichtlijn waar jij als freelancer je aan moet houden.

 

Een sociale mediarichtlijn? Wat staat daar dan in?
Het belangrijkste is dat je geen berichten op sociale media mag plaatsen die vertrouwelijk of feitelijk onjuist zijn óf berichten die het merk waar je voor werkt of Hearst schaden. Daarnaast moet je opletten dat je geen intellectuele eigendomsrechten schendt als je een foto bij je bericht zet (niet zomaar jatten van internet dus). En je mag ook niet discrimineren op sociale media.

 

Wat gebeurt er als ik wél vertrouwelijke informatie deel?
Dan mag Hearst je een boete opleggen. In een eerdere versie van de opdrachtovereenkomst voor redactiemedewerkers was de maximale boete nog 15.000 euro (slik!). In de nieuwe versie is deze teruggebracht naar 5.000 euro. In de algemene voorwaarden, die dus gelden voor freelancers die losse bijdragen leveren, is de maximale boete 2.500 euro (dat was 10.000 euro!).

 

Mag ik tegelijkertijd voor andere media werken?
Ja. In sommige gevallen (wanneer je over bedrijfsgevoelige informatie beschikt) moet je dat wel eerst melden aan je hoofdredacteur of chef.

 

Ik heb geen zin om nog voor Hearst te werken. Heb ik een opzegtermijn?
Niet als je losse bijdragen levert, maar wel als je een terugkerende klus hebt (stel: je doet een of twee dagen per week eindredactie bij een titel). In dat geval heb je een opzegtermijn van een maand. Dat betekent ook dat Hearst je niet zonder reden zomaar van de ene op de andere dag op straat zetten.

 

Ik heb zowel de algemene voorwaarden als een opdrachtovereenkomst voor redactiemedewerkers gekregen. Die verschillen op best wat punten. Welke gelden?
Dat is minder ingewikkeld dan het lijkt. De algemene voorwaarden gelden voor losse bijdragen die je levert, de opdrachtovereenkomst voor redactiemedewerkers en alle documenten die daar bijhoren, gelden voor het werk dat je op de redactie doet (bijvoorbeeld eindredactie of vormgeving).

 

Maarre… ik heb mijn eigen leveringsvoorwaarden en daarin staan hele andere dingen.
Dan heb je pech. Hearst wijst in zijn voorwaarden namelijk eventuele voorwaarden van freelancers af. Dat betekent dat als jij je eigen voorwaarden hebt die botsen met die van Hearst, de bepalingen in de voorwaarden van Hearst gelden.

 

Kan Hearst zijn voorwaarden zomaar wijzigen?
Dat kan. En daarover hoeft Hearst niet met jou te overleggen. Maar de uitgeverij belooft zijn voorwaarden niet zomaar te wijzigen als dat een wezenlijke verslechtering oplevert voor zijn freelancers.

 

Valt er eigenlijk te onderhandelen over deze voorwaarden?
Ja, Hearst laat die optie open. Je kunt een addendum op de voorwaarden afspreken, waarin je passages aan laat passen of uitsluit. Maak je zulke afwijkende afspraken, leg deze dan wel schriftelijk vast en doe dat per bijdrage die je gaat leveren. Alleen dan zijn ze geldig.

 

En wat als ik deze voorwaarden niet teken?
Je krijgt bij Hearst pas betaald wanneer je de voorwaarden hebt getekend én wanneer je (een kopie van) een geldig legitimatiebewijs hebt laten zien. Geen krabbel, geen geld.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Hearst heeft de voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -