◘ Innovation Origins

 

Om wie gaat het hier?
Innovation Origins, een van origine Eindhovens nieuwsplatform dat zich richt op innovatie. Innovation Origins, vaak afgekort tot IO, heeft ook een dependance in München en freelance-medewerkers in heel Europa. Het platform heeft als doel lezers een voorproefje (een ‘sneak peak’) te geven van de toekomst.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
2020.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alles wat je als freelancer maakt voor Innovation Origins. Ze gelden dus voor artikelen, maar ook voor audio- en beeld.

 

Wat mag Innovation Origins daar allemaal mee doen?
Publiceren. Wanneer je de voorwaarden van Innovation Origins accepteert geef je het bedrijf een licentie op je werk. Dat betekent dat je werk van jou blijft, maar dat IO het ook mag gebruiken. Het nieuwsplatform mag je werk met die licentie zo vaak publiceren als het wil, in binnen- en buitenland. En in welke vorm dan ook.

 

Over wat voor verschillende vormen hebben we het dan?
Alles wat je kan bedenken. En ook alles wat je nog niet kan bedenken. Innovation Origins zoekt continu naar nieuwe manieren om verhalen over innovatie aan de man te brengen. En zet regelmatig nieuwe pilots op.

 

Als zo’n pilot een enorm succes is, heb ik daar dan ook nog wat aan?
Ja. Want dan deel jij mee in de winst. Dat geldt ook wanneer een bijdrage van jou wordt opgenomen in een boek of wanneer een derde partij een sublicentie op je werk koopt van Innovation Origins.

 

Hoeveel geld krijg ik in zo’n geval?
25 procent van de extra winst. Dat is de winst na aftrek van eventuele kosten die Innovation Origins maakt. Het bedrag wordt naar rato verdeeld: als IO bijvoorbeeld een boek uitbrengt waar werk van tien freelancers in verschijnt, dan wordt die 25 procent van de winst onder die freelancers verdeeld.

 

Hoelang mag Innovation Origins mijn werk opnieuw blijven gebruiken?
Oneindig. De licentie is van onbeperkte duur.

 

Verkoopt Innovation Origins mijn werk ook door aan andere partijen?
Jep, dat is wat drie antwoorden terug wordt bedoeld met het woord ‘sublicentie’. Wanneer Innovation Origins zo’n sublicentie op je werk verkoopt aan een derde partij, mag die partij je werk voortaan ook openbaar maken. Eén partij waar IO zaken mee heeft gedaan is het ANP.

 

Mag ik zelf ook nog iets met mijn werk doen? Het bijvoorbeeld op mijn eigen site plaatsen? Of het elders verkopen?
Dat mag. Het is en blijft jouw werk. Innovation Origins benadrukt dat ook in zijn voorwaarden. Het nieuwsplatform wil dat je verhaal over innovatie zo vaak mogelijk wordt gelezen/gehoord/gezien*. Dat is zelfs onderdeel van de bedrijfsmissie.
*Doorhalen wat van toepassing is.

 

Als ik (reis)kosten maak voor mijn klus voor Innovation Origins, kan ik die dan declareren?
Daarover staat niets in de voorwaarden. Innovation Origins laat desgevraagd weten dat kosten declareren echter wel mag, mits er vooraf een inschatting van de kosten is gemaakt en goedgekeurd.

 

Hoelang doet Innovation Origins erover om mijn factuur te betalen?
De streeftermijn is twee weken. Maar het nieuwsplatform zegt er eerlijk bij dat dat niet altijd lukt. Als start-up kan Innovation Origins soms tijdelijk wat minder liquide middelen hebben. En op zo’n momenten is het soms lastig om binnen twee weken te betalen.

 

Da’s wel heel eerlijk en open.
Klopt. Die openheid is slim, want dat creëert een gunfactor waardoor freelancers als jijzelf het waarschijnlijk wel door de vingers zien als een betaling eens wat later is.

 

Staat er ook nog iets in deze voorwaarden over schijnzelfstandigheid?
Ja, maar niet zo veel. Het nieuwsplatform schrijft in zijn voorwaarden alleen dat jij als freelancer zelfstandig te werk gaat. En zelfstandig is in dit geval dus ook echt héél zelfstandig. Je mag onder andere zelf bepalen hoe uitgebreid je bijdragen aan Innovation Origins zijn en plant bijdragen zelf in het redactiesysteem in.

 

Ah, dus ik kan alles publiceren wat ik wil?
Nou ja, binnen bepaalde perken. Zo is er een maximum aantal bijdragen per freelancer. En Innovation Origins mag ideeën afwijzen en je werk redigeren. Maar dat laatste gaat altijd in overleg met jou.

 

Wat gebeurt er als de eindredactie iets in mijn bijdrage wil wijzigen en ik dat echt niet wil?
Als de eindredactie wijzigingen wil aanbrengen waar jij je niet in kan vinden, dan worden ze niet alsnog tegen je wil in doorgevoerd. Als jullie er samen niet uitkomen heb je het recht je bijdrage terug te trekken en het elders aan te bieden.

 

Als ik mijn bijdrage om die reden terugtrek, krijg ik dan wel betaald?
Dat staat niet in de voorwaarden. Maar logischerwijs niet. Je levert immers ook niet.

 

Ik heb te veel hooi op mijn vork genomen. Mag ik mijn klus voor Innovation Origins door iemand anders laten uitvoeren?
Daarover staat niets in de voorwaarden vermeld. Er staat dus ook niet in dat het niét mag. Maar als je van plan bent je stagiair je klus uit te laten voeren is het wel netjes om even na te vragen of de redactie dat oké vindt.

 

Staan er nog meer dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
De voorwaarden van Innovation Origins horen tot de meest compacte out there. Wat er nog wel in staat is dat jij als maker een aantoonbare interesse moet hebben in de wereld van innovatie en specifieke deelgebieden daarbinnen. Dat is ergens ook wel logisch. Zonder interesse in innovatie is het moeilijk om erover te schrijven.

 

Valt er te onderhandelen over deze voorwaarden?
Er staat in de voorwaarden niet dat het niet kan. En dus kan het. In de onsterfelijke woorden van Johan Cruijff: ‘Da’s logisch!’

 

En wat nou als ik eigen leveringsvoorwaarden heb waar hele andere dingen in staan?
Innovation Origins schrijft niet dat zijn voorwaarden voorrang hebben op die van jouw. Als deze voorwaarden botsen met de jouwe kun je dus gaan onderhandelen. Leg afwijkende afspraken die je maakt altijd vast.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Innovation Origins heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -