◘ KRO-NCRV

 

Om wie gaat het hier?
KRO-NCRV, de omroep achter programma’s als 3Lab, Boer zoekt Vrouw, De Monitor, Keuringsdienst van Waarde, Pointer, Reporter Radio, De Taalstaat en Willem Wever. Een volledig met programma’s van KRO-NCRV vind je hier.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
De voorwaarden zelf stammen uit 2015. Een addendum dat is toegevoegd na invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties stamt uit 2016.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor al het werk dat je voor de programma’s van KRO-NCRV verricht. De omroep huurt freelancers vooral in voor diensten op de redactie. Alles wat jij tijdens zulke diensten maakt voor KRO-NCRV – of het nu een artikel of video is óf een prachtige datajournalistieke productie – valt onder deze voorwaarden.

 

Wat mag KRO-NCRV daar allemaal mee?
Alles wat je je kunt bedenken. En ook alles wat je je niet kunt bedenken. De omroep wil namelijk het recht om je werk op alle mogelijke manieren uit te baten. Niet alleen op manieren die nu al bestaan, maar ook op manieren die nog helemaal niet bedacht zijn.

 

Kan dat wel? Als freelancer blijft het auteursrecht op mijn werk toch bij mij?
Ja, maar niet als je dat overdraagt. En als je de voorwaarden van KRO-NCRV ondertekent doe je precies dat. Je draagt niet alleen je auteursrecht over, maar alle intellectuele eigendomsrechten op je werk. Dus ook de exploitatiebevoegdheid, je naburige rechten en alle andere rechten op je werk. KRO-NCRV aanvaardt die overdracht.

 

Sympathiek van ze, dat ze die overdracht aanvaarden…
Nou hé! Je draagt trouwens ook de intellectuele eigendomsrechten op je ruwe materiaal (zoals filmbeelden vóór montage) en restmateriaal (alles wat je niet gebruikt in je eindproduct) over. En je doet afstand van een deel van je persoonlijkheidsrechten.

 

Persoonlijkheidsrechten?
Zelfs als je je auteursrecht overdraagt, houd je het recht om je te verzetten tegen publicatie van je werk zonder je naam. Na het tekenen van deze voorwaarden mag KRO-NCRV je werk dus ook zónder naamsvermelding publiceren. De omroep mag ook een andere naam bij je werk zetten en je kunt ook niet protesteren tegen wijziging van je werk. Behalve als KRO-NCRV je werk op zo’n manier aanpast dat je goede naam geschaad wordt.

 

Hoelang mag KRO-NCRV mijn werk blijven uitgeven?
Dat mag oneindig lang. En overal ter wereld. Als je de voorwaarden ondertekent is KRO-NCRV ook de enige die dat met je werk mag doen.

 

Ah, naast ikzelf natuurlijk.
Dat zou je denken, hé. Maar nee, jij mag je eigen werk zelf niet nog elders publiceren nadat je deze voorwaarden hebt getekend.

 

Mmm. Dan mag KRO-NCRV wel veel met mijn werk. Als ze het opnieuw gebruiken, krijg ik daar dan een vergoeding voor?
Nee. Sterker nog: in de voorwaarden staat dat jij pas recht hebt op je honorarium als je de rechten op je werk hebt overgedragen aan KRO-NCRV. Dat betekent dus dat je niet betaald krijgt als je de voorwaarden niet tekent.

 

Maar… dat is chantage!
In principe mag KRO-NCRV dit gewoon van je vragen. Maar je hebt natuurlijk wel een beetje gelijk.

 

En dan verkoopt KRO-NCRV mijn werk zeker ook nog door aan anderen, terwijl ik daar niets voor krijg?
Dat staat dan weer niet specifiek vermeld in de voorwaarden. Maar naast de voorwaarden van de KRO-NCRV zijn ook die van de NPO van toepassing. Daarin staat dat omroepen die onder de NPO vallen je werk mogen doorverkopen en doorgeven aan anderen. En een extra vergoeding voor die doorverkoop kun je ook op je buik schrijven.

 

Over geld gesproken… hoelang doet KRO-NCRV erover om mijn facturen te betalen?
KRO-NCRV betaalt je factuur 30 dagen na ontvangst. Opvallend is wel dat KRO-NCRV erop staat dat je btw heft over je werk. Terwijl journalistiek werk vaak is vrijgesteld van btw. (Update: in sommige gevallen maakt de omroep een uitzondering op deze btw-regel.)

 

Ik heb met KRO-NCRV afgesproken dat ik deze maand acht dagen zou werken, maar heb er twee gemist vanwege ziekte. Wat nu?
Dan krijg je de dagen die je gemist hebt niet betaald.

 

Mag ik kosten die ik voor mijn werk maak declareren bij KRO-NCRV?
Nee. Eventuele kosten die je maakt zijn inbegrepen in de prijs die je afspreekt. Met uitzondering van reiskosten. Moet je voor KRO-NCRV op pad met de auto, dan mag je 19 eurocent per kilometer in rekening brengen. Mits je vooraf met je chef hebt besproken dat je die kilometers gaat maken.

 

Als ik het te druk heb, mag ik mijn klus dan door iemand anders laten uitvoeren?
Daarover staat niets in de voorwaarden. In principe zou dat dus mogen. Al kan het zijn dat KRO-NCRV dat in de praktijk toch niet zo’n goed idee vindt.

 

Hoe bang is KRO-NCRV voor schijnzelfstandigheid?
Bang, net als alle andere omroepen. In een passage die tweederde pagina in beslag neemt (dat is best veel) schrijft KRO-NCRV dat jij je werk als zelfstandige uitvoert en dat je absoluut niet in dienst bent.

 

Waarom is die passage zo lang?
Omdat KRO-NCRV alles goed wil dichttimmeren. Zo staat er in de passage dat er geen arbeidsovereenkomst is, dat jij zelfstandig ondernemer bent, dat je een geldige Verklaring Arbeidsrelatie Werk Uit Onderneming (VAR-WUO) of Verklaring Arbeidsrelatie Directeur-Grootaandeelhouder (VAR DGA) hebt en dat je die ieder jaar opnieuw op tijd aanvraagt bij de Belastingdienst.

 

De Verklaring Arbeidsrelatie? Die bestaat toch niet meer?
Dat klopt. Op dit vlak zijn de voorwaarden wat verouderd. Dat wordt opgelost met een addendum, waarin wordt benoemd dat de VAR niet meer bestaat en dat KRO-NCRV voornemens is om (net als andere omroepen) met een modelcontract wil gaan werken. (Waarschijnlijk doen ze dat inmiddels al, dus als je voorwaarden hebt die nieuwer zijn, dan ontvang ik ze graag.)

 

Als de Verklaring Arbeidsrelatie niet meer bestaat, waarom ga je er hier dan toch op in?
Omdat er in de voorwaarden ook staat dat wanneer blijkt dat jij geen geldige VAR hebt en de Belastingdienst vindt dat jij verkapt in dienst bent, KRO-NCRV jouw honorarium daarop mag aanpassen.

 

Wat betekent dat in de praktijk?
Dat wil zeggen dat KRO-NCRV premies voor werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet van je honorarium aftrekt. En datzelfde geldt ook voor loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen. Hoewel de VAR niet meer bestaat is er geen reden om aan te nemen dat de omroep deze kosten nu niet meer op je verhaalt bij schijnzelfstandigheid. Want andere omroepen doen dat in de huidige situatie ook.

 

Staan er nog meer dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Ja. Door de voorwaarden te tekenen ga je akkoord met de gedragscode van KRO-NCRV. Je belooft niets te doen dat de goede naam van de omroep kan schaden. Je zegt toe dat je geen inbreuk maakt op rechten van anderen en dat je geen geld van anderen aanneemt om reclame voor hen te maken in je bijdragen voor KRO-NCRV.

 

Wat gebeurt er als ik die gedragscode aan mijn laars lap?
Dan verhaalt KRO-NCRV eventuele schade op jou. Als dat via de rechtbank moet dan wil de omroep de kosten daarvoor ook op jou verhalen.

 

Dus alle eventuele schade is voor mij?
Klopt. Dat geldt ook als je tijdens je werk voor KRO-NCRV schade oploopt waar je niet voor verzekerd bent. De omroep wil daarom dat je een heel pakket verzekeringen afsluit, zoals een WA-verzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een ziektekostenverzekering en een reisverzekering, die ook te gebruiken apparatuur dekt. KRO-NCRV wil ook dat je iets regelt voor je pensioen.

 

Valt er over deze overeenkomst te onderhandelen?
In de voorwaarden staat niet dat dat niet kan. En zelfs al zou dat erin staan, dan nog moet je het gewoon proberen.

 

Ik hanteer leveringsvoorwaarden en daar staan andere dingen in dan in de algemene voorwaarden van KRO-NCRV. Wat nu?
KRO-NCRV wijst jouw voorwaarden niet op voorhand af. De NPO doet dat in zijn algemene voorwaarden (die voor alle omroepen gelden, en dus ook voor KRO-NCRV) overigens wel.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
KRO-NCRV heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -