◘ L1

 

Om wie gaat het hier?
Omroepbedrijf Limburg BV, Televisiebedrijf Limburg BV en Reclamemaatschappij V.O.F. Dat is nogal een mondvol, dus we vatten dat allemaal voor het gemak samen als L1, de regionale omroep van de provincie Limburg. L1 maakt televisie, radio en podcasts én geeft de nieuwswebsite 1Limburg uit.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
Het gaat om twee verschillende documenten: een opdrachtovereenkomst van L1 en de algemene voorwaarden van Stichting Regionale Publieke Omroepen (RPO). Beide bestanden stammen uit 2022.

 

Wat gebeurt er als die twee documenten elkaar tegenspreken?
Dan gaat wat er in de opdrachtbevestiging staat voor.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alles wat je maakt in je hoedanigheid als freelance redacteur of verslaggever. De voorwaarden gelden dus onder andere voor items voor radio en televisie die je maakt, maar ook voor eventuele artikelen en foto’s die je maakt. En voor input die je levert voor sociale media.

 

Wat mag L1 allemaal met mijn werk doen?
L1 mag je werk publiceren of uitzenden op alle manieren die de omroep wil. Dat mag L1 zo vaak en zo lang als ze wil. De omroep mag je werk overal ter wereld uitzenden of publiceren. Daarnaast mag L1 je werk ook wijzigen en omvormen tot andere producten. Een artikel kan dus best in voorgelezen vorm ineens in een podcast terecht komen. L1 mag ook andere organisaties het recht geven om je werk de wijde wereld in te brengen. En dus in feite jouw werk aan iemand anders verkopen.

 

Dat is nogal wat. Mag ik er zelf ook nog wat mee?
Nee. L1 wil namelijk dat je al je intellectuele eigendomsrechten (zeg maar: je auteursrecht) overdraagt. Daarmee wordt de omroep de enige die nog iets met jouw werk mag doen. Dat geldt niet alleen voor je eindproduct, maar ook voor je ruwe materiaal en je restmateriaal.

 

En dat zijn?
Bij ruw materiaal kun je denken aan de filmbeelden die je hebt geschoten, maar die je nog niet hebt bewerkt. Restmateriaal is alles wat je hebt gemaakt, maar wat niet in je eindproduct terecht komt. Kort gezegd: alles wat je maakt voor L1, wordt eigendom van L1. Ook als je het uiteindelijk niet in je eindproduct gebruikt.

 

Als L1 mijn werk vaker dan één keer uitzendt of publiceert, krijg ik dan extra betaald?
Nee. De vergoeding die je afspreekt met L1 is ‘allesomvattend’. Dat betekent dat alles bij die prijs inzit.

 

Alles? Dus ook eventuele onkosten die ik maak?
In principe wel. Al stelt L1 wel dat het ook mogelijk is om andere afspraken te maken als je kosten maakt voor een klus.

 

Geldt dat ook voor reiskosten? Ik heb om eerlijk te zijn niet zoveel zin om iedere keer als ik ergens naartoe ga over reiskosten te moeten onderhandelen…
Voor reiskosten krijg je standaard een vergoedin van L1. Als je op kantoor moet zijn, mag je 19 cent per gereden kilometer declareren. Dat mag tot een maximum van dertig kilometer per rit. Woon je verder weg, dan betaal je alle overige kilometers dus zelf. Moet je op pad voor L1 (bijvoorbeeld omdat je een reportage moet draaien in Susteren, Venray of Stein), dan mag je 28 cent per kilometer declareren. Voor zulke ritten geldt die maximale afstand van dertig kilometer niet.

 

Hoelang doet L1 erover om mijn factuur te betalen?
De opdrachtovereenkomst zegt daar niets over. Wat er wel in staat? De omroep wil dat je iedere maand één factuur stuurt, met daarop alle werkzaamheden die je tijdens die maand hebt verricht, inclusief het aantal gewerkte uren en je gemaakte reiskosten. Maar wanneer je die dan betaald krijgt…

 

Ik las dat er omroepen zijn die willen dat je afstand doet van je persoonlijkheidsrechten. Wat zijn dat?
Je persoonlijkheidsrechten geven je het recht om je te verzetten tegen wijziging van je werk of tegen publicatie van je werk zonder naamsvermelding. Als je afstand doet van je persoonlijkheidsrechten, verlies je dus het recht om je tegen dit soort zaken te verzetten. Een opdrachtgever kan dan dus je naam weglaten bij je werk of de naam van iemand anders eronder zetten. En hij kan ook je werk aanpassen.

 

En? Vraagt L1 freelancers om afstand te doen van die rechten?
In zijn eigen opdrachtovereenkomst niet, maar in de voorwaarden van de RPO staat wel dat je afstand doet van je persoonlijkheidsrechten.

 

Betekent dat dat de omroep zomaar allerlei fouten in mijn werk kan zetten?
Nee, want er is één persoonlijkheidsrecht waar je geen afstand van kunt doen. Als een opdrachtgever je werk dusdanig verprutst dat jij er schade van ondervindt, bijvoorbeeld omdat je goede naam en eer worden geschaad, dan kun je daar altijd tegen in verzet komen. Bijvoorbeeld door naar de rechter te stappen.

 

Hoe vrij ben ik in mijn werk? Mag ik zelf bepalen hoe ik een item maak?
In de voorwaarden staat dat jij je werk naar eigen inzicht mag uitvoeren en indelen. Je hebt dus geen leidinggevende en je bepaalt ook zelf wanneer en hoe je werkt. Althans, binnen bepaalde grenzen.

 

En die zijn?
In het kort: de afspraken die je met L1 maakt. Als je een bepaalde deadline afspreekt voor je tv-item, is het natuurlijk wel de bedoeling dat je die haalt. En hoewel je helemaal vrij bent om je werk te doen zoals jij dat wil, kan L1 je wel aanwijzingen geven. Bijvoorbeeld over de lengte van je item.

 

Oeps, ik ga mijn deadline niet halen. Wat nu?
Dan ben je verplicht dat direct aan L1 te laten weten.

 

Kan ik ook iemand anders inschakelen om een klus van me over te nemen?
Ja, maar alleen als je vooraf aan L1 meldt wie je vervanger is. En je blijft hoe dan ook eindverantwoordelijk. Dat betekent dat als je vervanger de opdracht verprutst, jij ervoor moet zorgen dat-ie alsnog goed geklaard wordt. Je vervanger draagt overigens dezelfde rechten op zijn werk over als jij. Het is wel handig als je hem daarvan op de hoogte stelt.

 

Mag ik vanuit huis werken?
Dat ligt een beetje aan het type werk dat je verricht. Als je alleen een reportage of artikel levert, kan dat prima vanuit huis. Maar als je bent ingeroosterd voor een dienst op de redactie van L1, dan heb je je aan de afgesproken werktijden te houden. Maar dat is niet meer dan logisch.

 

Mag ik van L1 ook voor andere opdrachtgevers werken?
Dat mag. Het zou ook gek zijn als dat niet zou mogen, want dan zou je geen zelfstandige zijn. Sterker nog: L1 wil dat je kunt aantonen dat je ook echt meerdere opdrachtgevers hebt.

 

Grappig dat je het zegt…
…want?

 

Nou, ik kreeg een brief van de Belastingdienst. Die vindt dat ik helemaal geen zelfstandige ben omdat ik alleen maar voor L1 werk en verder geen andere opdrachtgevers heb.
Dan zou er sprake kunnen zijn van verkapt dienstverband. Je bent dan eigenlijk in dienst bij L1, zonder dat je dat op papier ook bent. Daar wordt de Belastingdienst niet blij van. Als je in loondienst was geweest, hadden zowel de omroep als jijzelf allerlei premies en belastingen betaald. Die is de Belastingdienst nu misgelopen. En die willen de dames en heren van de blauwe brievenbrigade graag alsnog hebben.

 

Wie moet die premies en belastingen betalen?
L1 belooft in zijn opdrachtovereenkomst een deel van die niet-betaalde premies en belastingen voor zijn rekening te nemen. De omroep betaalt de achterstallige premies voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet, inclusief eventuele rentes en boetes. Dat moet de omroep ook van de wet, maar het is fijn dat het in de voorwaarden ook benoemd wordt (dat kom je niet vaak tegen bij media-organisaties).

 

En wat moet ik betalen?
De niet-betaalde loonbelasting en premies voor de werknemersverzekeringen, inclusief eventuele rentes en boetes. Als de Belastingdienst die eerst bij L1 komt innen, kan de omroep die kosten op jou verhalen. Je bent in dat geval verplicht die kosten onmiddellijk aan L1 over te maken.

 

Er is iemand boos op me vanwege een item dat ik voor L1 heb gemaakt. Hij daagt me voor de rechter. Wat nu?
Dan zul je je eigen boontjes moeten doppen. In de voorwaarden van de RPO staat namelijk dat freelancers hun omroep een vrijwaring geven voor schadeclaims. Dat betekent dat als er gedonder komt (wat voor gedonder dan ook) je het in je eentje moet oplossen. Sympathiek, hé?

 

Mijn chef mailt met de opmerking dat L1 mijn klus stopzet. Kan dat zomaar?
Ja, dat kan. Maar dan wel met één maand opzegtermijn. Dat betekent dat de omroep niet van de ene op de andere dag van je af kan. En jij ook niet van de omroep! Lever je onder de voorwaarden van de omroep met regelmaat werk voor L1, dan heb jij dus ook een opzegtermijn van één maand.

 

Maar… het programma waar ik voor werk bestaat van de ene op de andere dag niet meer. 
In zo’n geval moet L1 volgens de voorwaarden van de RPO een vervangende klus voor je zoeken. Als die meer werk is dan je oorspronkelijke klus, heb je recht op een extra vergoeding van maximaal 25 procent van je afgesproken honorarium.

 

Staan er verder nog dingen in de voorwaarden van L1 die ik moet weten?
Ja. L1 eist van je dat je kunt aantonen dat je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel en dat je een BTW-nummer hebt. Daarnaast moet je je van de voorwaarden van de RPO aan de Mediawet houden. Dat betekent onder andere dat je je werk (of jezelf) niet mag laten sponsoren door bedrijven. En dat je geen reclame mag maken in je producties.

 

Een beetje ondernemer heeft zijn eigen voorwaarden. Ik dus ook. Maar daar staan dingen in die botsen met de voorwaarden van L1. Welke hebben voorrang?
In de voorwaarden van de RPO staat dat RPO voorwaarden van freelancers van de hand wijst. Aangezien L1 die RPO-voorwaarden gebruikt, gelden de jouwe dus niet.

 

Valt er over deze voorwaarden te onderhandelen?
In theorie wel. Maar of je dat in de praktijk lukt, hangt natuurlijk af van je onderhandelingspositie. Afwijkende afspraken gelden alleen als je ze schriftelijk hebt vastgelegd. Een mondelinge toezegging is dus niet genoeg.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
L1 heeft haar voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -