◘ Mediahuis Noord

 

Om wie gaat het hier?
Mediahuis Noord (voorheen NDC mediagroep), uitgever van de kranten Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant en Friesch Dagblad. Mediahuis Noord geeft ook de websites Sikkom en Suksawat uit én is eigenaar van weekbladen in de provincies Drenthe, Flevoland, Friesland, Groningen en Overijssel. En dan zijn er ook nog een hele hoop special interest-titels. Een volledig overzicht vind je hier.

 

Maarre… Mediahuis Noord is toch overgenomen door Mediahuis Nederland?
Dat klopt. Die overname vond plaats in 2020. Maar omdat nog niet duidelijk is of dat ook betekent dat de voorwaarden voor freelancers bij Mediahuis Noord veranderen, laat ik deze analyse tot die tijd nog even staan.

 

Aha, oké. Van wanneer zijn deze voorwaarden?
2020.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Journalistieke artikelen en foto’s. Maar ook eventuele video’s of audio die je voor Mediahuis Noord maakt vallen onder deze voorwaarden.

 

En wat mag Mediahuis Noord daarmee doen?
Publiceren. Zowel in print als digitaal, maar ook in audiovisuele vorm. Mediahuis Noord mag je werk ook doorplaatsen in andere titels die het uitgeeft. Schrijf je iets voor het Dagblad van het Noorden, dan kan het zomaar in de Leeuwarder Courant terechtkomen.

 

Gelukkig verkoopt Mediahuis Noord mijn werk niet aan anderen door!
Eh, jawel! De uitgeverij mag je werk ook doorverkopen aan partijen waar het een overeenkomst mee heeft. In de vorig versie van de algemene voorwaarden (uit 2015) stond dat laatste nog niet duidelijk vermeld.

 

En krijg ik daar dan…
…extra geld voor? Daarover staat niets in de modelovereenkomst. Maar Mediahuis Noord heeft een tijd terug laten weten een opslag te betalen wanneer artikelen worden doorverkocht aan anderen.

 

Mag ik er ook zelf nog wat mee doen daarna?
Het auteursrecht op je werk blijft van jou. Dus mag je ermee doen wat je wil. In een eerdere versie van de algemene voorwaarden eiste Mediahuis Noord nog een exclusiviteitstermijn van drie maanden op. Dat betekent dat je je werk drie maanden nadat je het hebt ingeleverd niet elders mag publiceren. En in die periode mag je van Mediahuis Noord ook geen andere artikelen publiceren die dezelfde strekking hebben en óók niet aan werk van anderen bijdragen als dat te veel op het jouwe lijkt. Maar…

 

Maar?
In de nieuwe modelovereenkomst wordt nergens gesproken over een exclusiviteitstermijn. Dus mag je doen met je werk wat je wil.

 

Hoelang mag Mediahuis Noord mijn werk gebruiken?
Door de voorwaarden te accepteren geef je de uitgeverij het recht je werk tot in het einde der tijden opnieuw te gebruiken. Niet alleen in print, maar ook in (elektronische) archieven, op websites van andere uitgaven van Mediahuis Noord, bij knipseldiensten en databanken. Dat mag ook nog nadat jullie samenwerking is gestopt.

 

Dus ze mogen in theorie ook een ‘best off…’ maken van mijn werk?
Wat een specifieke vraag! Maar nee, dat mag dus niet. De licentie geldt alleen voor generiek hergebruik. Een best off van een journalist maken valt onder specifiek hergebruik. Als de uitgeverij in het kader van move the product dus een kaftje om je columns wil doen en ze als boek in de winkel wil leggen (niet lachen, Youp van ’t Hek loopt er aardig mee binnen), dan moeten ze je eerst om toestemming vragen.

 

Ik heb de krant een hete tip gestuurd, en de krant heeft daar zelf een artikel over gemaakt. Krijg ik daar geld voor?
Ja! Mediahuis Noord betaalt tipgeld. Hoe hoog dat bedrag is, staat niet in de modelovereenkomst.

 

Ik heb een rotklus aangenomen, maar toevallig heb ik óók een stagiair (Ja, ook als zzp’er kun je een stagiair hebben). Mag ik mijn klus aan hem of haar doorgeven?
In principe wil Mediahuis Noord dat je een klus zelf uitvoert. Maar in overleg met de uitgeverij mag je hem doorspelen aan iemand anders. Doe je dat, dan blijf je wel zélf verantwoordelijk voor het eindresultaat. Dat is eigenlijk niet meer dan logisch. Mediahuis Noord sluit een overeenkomst met jou. En niet met je stagiair.

 

Mag ik van Mediahuis Noord ook voor andere media werken?
Ja, dat mag. De uitgeverij verklaart zich daar nadrukkelijk mee akkoord. Wanneer je de modelovereenkomst tekent, ga je wel een geheimhoudingsplicht aan wat betreft informatie die je bij Mediahuis Noord over de uitgeverij opdoet.

 

Sommige uitgeverijen willen bij iedere opdracht een nieuwe opdrachtbevestiging ondertekenen. Wil Mediahuis Noord dat ook?
Nee, gelukkig niet.

 

Mogen de redacties van Mediahuis Noord ook dingen in mijn werk veranderen?
Ja. Ze mogen kleine aanpassingen doen die bedoeld zijn om je werk kopijklaar te maken. Ook inkorten valt daaronder. Wanneer redacteuren ingrijpende veranderingen door willen voeren, moeten ze dat met je afstemmen. In het geval van fotografie of ander beeld geef je de uitgeverij op voorhand toestemming tot beeldmanipulatie.

 

Er is iemand zó boos op me vanwege werk dat ik aan Mediahuis Noord heb geleverd, dat hij een schadevergoeding eist. Wat nu?
Dat is dan een zaak tussen jou en die persoon. Teken je de modelovereenkomst van Mediahuis Noord, dan vrijwaar je de uitgeverij van dergelijke claims. Mocht de uitgeverij om wat voor reden schade lijden door jouw werk, dan word jij daarvoor aansprakelijk gesteld.

 

En als ik schade lijd door schuld van Mediahuis Noord?
Dan is de eventuele schadevergoeding die je krijgt nooit hoger dan wat de verzekeraar van Mediahuis Noord aan de uitgeverij uitkeert. Behalve als er sprake is van opzet of roekeloos gedrag van de uitgeverij. Mediahuis Noord is daarnaast alleen verantwoordelijk voor direct geleden schade. Zaken als inkomstenderving (stel: door een ongeluk bij de uitgeverij kun je tijdelijk niet meer voor andere klanten werken) worden niet vergoed.

 

Lekker makkelijk, dan. Want als Mediahuis Noord geen verzekering heeft voor het type schade dat ik lijd, dan krijg ik niks.
Dat is dan weer niet waar. In zo’n geval is de schadevergoeding maximaal het bedrag dat je factureert.

 

Da’s met de tarieven bij regionale kranten niet heel veel…
Jij zegt het, niet ik. Maar ik spreek je ook niet tegen.

 

De redactie heeft mijn stuk lang laten liggen, maar wil nu alsnog publiceren. Maar nu moet ik het wel weer actueel maken…
Dat is meerwerk. En daar hoor je een extra vergoeding voor te krijgen. In de vorige versie van de voorwaarden stond ook specifiek genoemd dat je daar recht op hebt. In de nieuwe versie staat het niet, maar een brutaal mens heeft de halve wereld. Vraag er dus zeker om.

 

Ik heb kosten gemaakt voor mijn bijdrage. Mag ik die declareren?
Daarover staat niets in de modelovereenkomst. In de algemene voorwaarden uit 2015 werden reiskosten nog wel vergoed: 19 cent per gereden kilometer óf een OV-kaartje op basis van de 2e klas. Er is geen reden om aan te nemen dat dat nu niet meer is.

 

Wanneer krijg ik eigenlijk betaald van Mediahuis Noord?
Ook dat wordt niet genoemd in de modelovereenkomst. Voorheen gold: Lever je deze maand een stuk, dan krijg je het honorarium voor dat stuk eind volgende maand betaald. Dat is waarschijnlijk nog steeds zo.

 

Ik ben schrijvend journalist, maar kan ook best aardig foto’s maken. Mag ik zelf foto’s leveren bij mijn verhalen?
Dat moet je even overleggen met de redactie. Maar let wel op. Want wanneer die akkoord gaat, moet je per klus minstens drie foto’s meesturen. Daar moet je maar net zin in hebben. Je hebt daarnaast ook geen inspraak in welke foto’s wel en welke niet worden gebruikt.

 

Hoe zit het met schijnzelfstandigheid?
Mediahuis Noord schrijft in zijn modelovereenkomst dat er nadrukkelijk geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Als je de overeenkomst tekent bene je dus niet bij de uitgeverij in dienst. Dat moet je ook niet willen. Vakantiedagen, doorbetaling bij ziekte, pensioenopbouw… Wie zit dáár nou op te wachten?

 

Shit! De Belastingdienst is langs geweest en vindt dat ik al die tijd verkapt in loondienst ben geweest. Wat nu?
Trek dat je spaarrekening (haha, een freelancer met een spaarrekening!) maar leeg. Mediahuis Noord houdt zich het recht voor de loonbelasting die de uitgeverij achteraf over je moet betalen aan jou door te rekenen. De kosten worden dan ingehouden op je honorarium óf op je verhaald. Hetzelfde geldt voor premies voor volksverzekeringen die de uitgeverij ineens moet betalen en eventuele boetes die daar nog bovenop komen.

 

Mediahuis Noord geeft aan van de ene op de andere dag geen werk meer voor me te hebben. Kan dat zomaar?
In theorie: nee. Zowel jij als de uitgeverij hebben een opzegtermijn van een maand. Als jij dus wil stoppen met je werk bij Mediahuis Noord (of de uitgeverij wil niet met jou verder), dan moet je dat een maand van tevoren aangeven. In de praktijk kan Mediahuis Noord je natuurlijk gewoon geen klussen meer geven. Want dat is de uitgeverij niet verplicht. Dat laatste staat trouwens óók in de modelovereenkomst.

 

Ik hanteer leveringsvoorwaarden en die botsen op sommige plekken met de modelovereenkomst van Mediahuis Noord. Wat nu?
Mediahuis Noord wijst jouw voorwaarden op voorhand af. Kortom: als je deze modelovereenkomst tekent gelden jouw voorwaarden niet meer.

 

Valt er dan op zijn minst over deze voorwaarden te onderhandelen? 
Ja, dat kan (althans, in theorie). Zorg wel dat je alles wat je afspreekt schriftelijk vastlegt.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Mediahuis Noord heeft de voorwaarden helaas nergens online staan. Zelfs niet op haar website voor freelancers, wat een beetje zonde is. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -