◘ Mood for Magazines

 

Om wie gaat het hier?
Mood for Magazines, de uitgeverij van het tijdschrift LINDA. en alle aanverwante titels, zoals LINDA.meiden, LINDA.man, LINDA.wonen en L’HOMO. Mood for Magazines is sinds 2019 een dochteronderneming van Talpa Network.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
Het gaat om twee documenten: de overeenkomst van opdracht en de algemene voorwaarden voor freelancers. De algemene voorwaarden stammen uit 2016, de overeenkomst van opdracht uit 2023. Daarnaast krijg je per opdracht nog een losse opdrachtovereenkomst, waar onder andere afspraken over je vergoeding en dergelijke in staan.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alles wat je maakt voor de titels van Mood for Magazines. Behalve voor werk waar je andere afspraken voor maakt. Dat laatste is logisch, maar wordt anders dan bij andere uitgeverijen door Mood for Magazines specifiek in de algemene voorwaarden genoemd.

 

Wat mag Mood for Magazines allemaal met mijn werk doen?
Mood for Magazines mag je werk gebruiken voor redactioneel, promotioneel en commercieel gebruik. Dat geldt niet alleen voor het werk dat uiteindelijk gepubliceerd is, maar ook voor restmateriaal dat je hebt meegestuurd. Mood for Magazines mag je werk ook verkopen via digitale kiosken (zoals Blendle, maar Mood for Magazines noemt ook de inmiddels gestopte platforms eLinea en Myjour in zijn opdrachtovereenkomst) en opnieuw publiceren op een eigen platforms. Daar hoeft de uitgeverij je ook niet vooraf over te informeren. Behálve als je werk opnieuw wordt gebruikt in een (e-)boek.

 

Krijg ik extra geld als Mood for Magazines mijn werk opnieuw gebruikt?
Dat ligt een beetje aan de manier waarop je werk opnieuw wordt gebruikt. Als Mood for Magazines je werk redactioneel opnieuw gebruikt (stel: je artikel wordt in het tijdschrift gepubliceerd, maar ook online of in een special) of opneemt in een archief, dan krijg je daar niets extra’s voor. Zet Mood for Magazines je werk in voor promotionele doeleinden en komt je werk terecht op een abri of billboard óf in een reclame op radio of tv, dan krijg je daar een extra euro voor.

 

Ik lees hierboven iets over ‘commercieel gebruik’. Wat is dat? 
Daar kunnen best veel dingen onder vallen. Voor een aantal vormen van commercieel gebruik krijg je extra betaald. Je foto als omslag van een boek of andere commerciële uitingsvorm levert je 500 euro extra op. In een eerdere versie van de voorwaarden werden ook nog andere bedragen voor genoemd: een artikel dat in een boek terecht kwam, leverde je 200 euro op. Een pasfoto op de achterkant van een boek was goed voor 100 euro. In de huidige versie van de opdrachtovereenkomst worden geen bedragen genoemd.

 

Sommige uitgeverijen verkopen werk van freelancers aan andere partijen door. Doet Mood for Magazines dat ook?
Nee, met uitzondering van digitale kiosken als Blendle.

 

Krijg ik voor de verkoop van mijn werk via Blendle extra geld?
Het geld dat Mood for Magazines daarmee verdient, wordt ieder jaar gebruikt voor een freelancersborrel. Althans, dat was ooit het plan. In de nieuwe versie van de opdrachtovereenkomst staat vermeld dat freelancers geen deel mogen nemen aan ‘personeelsactiviteiten’ of ‘personeelsbijeenkomsten’. Al kan het zijn dat de praktijk daarvan afwijkt.

 

Er zijn voor mijn gevoel steeds meer uitgeverijen die het auteursrecht van freelancers over willen nemen. Wil Mood for Magazinees dat ook?
Nee. De uitgeverij benadrukt dat het auteursrecht op je werk van jou blijft.

 

Hoelang mag Mood for Magazines mijn werk opnieuw blijven gebruiken?
Voor zolang als de uitgeverij dat wil. Door de voorwaarden te ondertekenen geef je Mood for Magazines een licentie op je werk. De eerste 12 maanden nadat Mood for Magazines je werk voor het eerst publiceert is die licentie exclusief. Dat betekent dat de uitgeverij in die periode de enige is die iets met je werk mag doen. Na die exclusiviteitstermijn mag Mood for Magazines je werk opnieuw blijven gebruiken, maar mag jij er óók de boer mee op.

 

Mag ik tijdens die exclusiviteitstermijn dan helemaal niets met mijn werk doen?
Jawel. Je mag het werk bijvoorbeeld publiceren op je eigen website, zolang je maar wacht tot 45 dagen nadat Mood for Magazines het werk voor het eerst heeft gepubliceerd. Als je een beeldmaker bent, mag je je ruwe materiaal (bijvoorbeeld de door jou gemaakte foto’s) ook al eerder op je eigen website en sociale media.

 

Zijn er nog andere dingen die ik tijdens de exclusiviteitstermijn met mijn werk mag doen?
Jep. Je mag je werk ook gebruiken bij een tentoonstelling, in een (e-)boek en voor andere doeleinden (opnieuw: vanaf 45 dagen na de eerste publicatie door Mood for Magazines). Maar alleen als je daar eerst toestemming voor vraagt bij de uitgeverij. Je bent ook verplicht het tijdschrift LINDA. als bron te noemen. Als je fotograaf bent en je foto’s wil gebruiken, dan moet je daarvoor toestemming vragen aan de gefotografeerde persoon. Je mag je werk vanaf het moment dat het gepubliceerd is ook opnemen in je portfolio.

 

Als Mood for Magazines mijn werk opnieuw gebruikt, hoe zit het dan met de rechten van de personen die ik heb geïnterviewd of gefotografeerd?
Dat is aan de hoofdredacteur van de titel waar je voor werkt. Mood for Magazines verplicht hen in deze voorwaarden om bij herpublicatie te denken aan de belangen van die personen (en ook aan die van jou).

 

Als de exclusiviteitstermijn voorbij is, mag ik dan alles met mijn werk doen wat ik wil? 
Ja. Je mag je werk bijvoorbeeld ook opnieuw verkopen aan andere opdrachtgevers. Maar Mood for Magazines wil wel dat je ze daarvan op de hoogte stelt. De uitgeverij houdt zich het recht voor om de publicatie bij een andere opdrachtgever te verbieden.

 

Ik heb een stuk dat ik eerst ergens anders heb verkocht nu ook aan Mood for Magazines verkocht. Is dat een probleem?
Alleen als je die andere partij het exclusieve recht op je werk heeft (zie daarvoor de voorwaarden van die partij). Door de voorwaarden van Mood for Magazines te ondertekenen, verklaar je dat je je intellectuele eigendomsrechten niet al aan anderen hebt overgedragen. En dat jij verantwoordelijk bent voor eventuele schadeclaims als er toch iemand aanspraak blijkt te kunnen maken op die rechten.

 

Nu we het toch over schadeclaims hebben… ik heb een foto van iemand anders meegestuurd met mijn artikel, zonder dat ik de rechten op die foto had. Wat nu?
Dat had je dus niet mogen doen. Eventueel gedonder dat je actie oplevert komt op jouw bordje. Logisch ook, aangezien jij degene bent die in de fout is gegaan. In een geval als dit heeft Mood for Magazines ook het recht de samenwerking met jou direct te stoppen. De uitgeverij mag je ook een boete opleggen hiervoor.

 

Pardon? Een boete?
Jep. En die is niet mis. Als jij inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht van iemand anders, mag Mood for Magazines je een boete opleggen van 50 procent van het totale bedrag op je nog uitstaande facturen. Met een minimum van 10.000 euro per overtreding.

 

Als Mood for Magazines mijn werk op een andere manier gebruikt dan oorspronkelijk bedoeld, krijg ik daar dan extra geld voor?
In principe niet. Maar als Mood for Magazines een compleet nieuwe manier verzint om geld aan je werk te verdienen, kan het voorkomen dat je recht hebt op een extra vergoeding. Maar alleen wanneer die nieuwe publicatievorm ervoor zorgt dat jij aan de oude vorm minder gaat verdienen.

 

Dat klinkt, eh, vaag!
Dat is het ook, al is het wel een redelijk standaard bepaling. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat je een boek hebt geschreven dat door een uitgeverij wordt omgezet in een nieuwe vorm (zoals een holografische film of iets anders futuristisch). Op zo’n moment kan het gebeuren dat je boek minder verkocht wordt en je royalties misloopt. Als de nieuwe holografische film een kaskraker wordt en bakken geld binnen brengt, zou je recht hebben op een extra vergoeding.

 

Kleine kans dus dat zoiets ook gaat gebeuren?
Jep. Maar zeg nooit nooit.

 

Wat staat er over schijnzelfstandigheid in deze voorwaarden?
Een beetje het standaard riedeltje. Door de opdrachtovereenkomst van Mood for Magazines te ondertekenen verklaar je dat je niet in dienst bent van de uitgeverij en dat ook de Belastingdienst van mening is dat je als zelfstandige werkt. Mocht de Belastingdienst je eerst wel als ondernemer zien maar op een gegeven moment niet meer, dan moet je dat aan Mood for Magazines doorgeven. Daarnaast deel je je werkzaamheden zelf in en sta je niet onder toezicht van een leidinggevende.

 

Betekent dat dat ik dan zelf kan bepalen wat ik doe?
Deels. Want ook al ben je vrij zelf te bepalen hoe je je werk uitvoert, je moet de redactie van de LINDA.-titel waar je voor werkt natuurlijk wel tevreden houden. De klant is immers koning.

 

Wat betekent dat concreet?
Dat je aanwijzingen van de redactie moet opvolgen. Dat is ook wel logisch: als LINDA. een reeks interviews (een zogenoemde portrettengalerij) vraagt met vrouwen die een kind zijn verloren, dan is het wat gek als jij ineens met een reeks verhalen komt met vrouwen die al hun kinderen nog hebben, maar allemaal om wat voor reden dan ook kaal zijn geworden. Om wat compleet willekeurige voorbeelden te noemen.

 

Mag ik een klus voor Mood for Magazines ook door iemand anders laten uitvoeren? Bijvoorbeeld als ik het te druk heb?
Dat mag, maar alleen als je vooraf schriftelijk toestemming vraagt aan (en krijgt van) Mood for Magazines. Als je je klus door iemand anders laat uitvoeren blijf jij ervoor verantwoordelijk dat deze naar tevredenheid wordt uitgevoerd. Je moet er ook voor zorgen dat degene die je inschakelt de voorwaarden van Mood for Magazines kent en zich daaraan houdt.

 

Moet de persoon die mijn klus overneemt aan mij factureren of aan Mood for Magazines?
De persoon die je inschakelt factureert aan jou, jij aan Mood for Magazines.

 

Ik ga mijn met Mood for Magazines afgesproken deadline missen. Wat nu?
Dan dien je dat zo snel mogelijk aan Mood for Magazines te laten weten. Zo geef je de redactie waar je voor werkt kans nog op tijd maatregelen kan nemen. Als je de deadline mist en je klus daarmee vervalt (lees: je krijgt geen uitstel om je verhaal alsnog voor een latere editie te maken), dan krijg je ook niet betaald.

 

Mood for Magazines is niet tevreden met het werk dat ik heb geleverd. Wat nu?
Dan krijg je volgens deze voorwaarden de kans je werk te verbeteren. Als dat niet binnen 7 werkdagen lukt, dan mag de uitgeverij de overeenkomst met jou ontbinden. Dat betekent dat je in principe niet meer betaald krijgt. Mood for Magazines trekt bij hele moeilijke klussen die uiteindelijk niet lukken soms echter alsnog de knip en betaalt je een deel van je honorarium voor de tijd en moeite die je in de klus hebt gestoken.

 

Over geld gesproken: betaalt Mood for Magazines een beetje fatsoenlijk?
Zeker weten (soms zelfs ruim het dubbele per woord van andere tijdschriften, afhankelijk van de klus en met wie je het vergelijkt). Mood for Magazines betaalt facturen overigens na 30 dagen.

 

Huh? Maar dat is toch van allerlei factoren afhankelijk? 
Klopt. Onder andere van hoeveel je verdient. En als freelancer weet je vaak niet wat je dit jaar gaat verdienen.

 

En nu?
Lekker negeren, die bepaling. De ervaring leert dat facturen waar die verschuldigde omzetbelasting niet op staat ook gewoon worden betaald.

 

Ik heb kosten gemaakt voor mijn klus. Kan ik die declareren?
Nee en ja. Mood for Magazines vindt dat kosten die je maakt onderdeel zijn van de afgesproken vergoeding. Maar ‘bijzondere kosten’ kun je – na overleg met de uitgeverij – wél declareren.

 

Mag ik van Mood for Magazines ook voor andere opdrachtgevers werken?
Ja. Maar als het werk voor die opdrachtgever botst met het werk dat je uitvoert voor Mood for Magazines (stel: je werkt voor een directe concurrent van LINDA.), dan moet je dat aan Mood for Magazines laten weten. Als je werkzaamheden bij de andere opdrachtgever botsen met de belangen van Mood for Magazines, dan ben je verplicht de uitgeverij voorrang te geven.

 

Is Mood for Magazines verplicht mij opdrachten te geven als ik een samenwerking aan ga met de uitgeverij?
Nee, dat is de uitgeverij niet verplicht.

 

Ik heb geen zin meer om voor Mood for Magazines te werken. Heb ik een opzegtermijn?
Ja, van een maand. Die opzegtermijn werkt twee kanten op.

 

Ik heb leveringsvoorwaarden en daar staan dingen in die botsen met de voorwaarden van Mood for Magazines. Wat nu?
Mood for Magazines heeft in zijn voorwaarden niet staan dat ze voorrang hebben op de jouwe. Dus in principe gelden dan de voorwaarden die als eerst naar de andere partij zijn gestuurd. In de praktijk betekent het vaak dat je zult moeten onderhandelen.

 

Kan dat? Valt er over deze voorwaarden te onderhandelen?
Daar laten de voorwaarden ruimte toe. Afwijkende afspraken gelden alleen als ze schriftelijk zijn vastgelegd en als zowel jij als Mood for Magazines er een handtekening onder hebben gezet.

 

Staan er nog meer dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Er is een vrij uitgebreide clausule rondom geheimhouding. Die clausule verplicht je om informatie die je tijdens je werk voor Mood for Magazines over het bedrijf opdoet voor jezelf te houden. Je mag vertrouwelijke informatie alleen binnen het bedrijf doorgeven aan personen die de informatie nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Mood for Magazines heeft de overeenkomst van opdracht helaas nergens online staan. De algemene voorwaarden voor freelancers staan wél online. Die kun je hier downloaden (PDF).

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -