◘ Nedag Uitgevers BV

 

Om wie gaat het hier?
Nedag Uitgevers BV, uitgever van het Nederlands Dagblad en het opinieblad De Nieuwe Koers. Zowel het opinieblad als de krant zijn christelijk van aard, al wil de uitgever met zijn titels alle Nederlanders bereiken. Vandaar dat de krant heet zoals hij heet.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
2018.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor al het journalistieke werk dat je verricht voor Nedag Uitgevers.

 

Wat mag Nedag Uitgevers allemaal met mijn werk doen?
Teken je deze voorwaarden, dan geef je Nedag Uitgevers een licentie op je werk. Dat betekent dat de uitgeverij je werk mag publiceren in welke vorm dan ook, waar ook ter wereld. Maak je een foto voor het Nederlands Dagblad, dan kan deze dus ook op de website van de krant worden gebruikt. Of in een boek met de beste foto’s van het jaar.

 

Kan dat zomaar? Mag Nedag Uitgevers mijn werk vaker dan één keer publiceren?
De uitgeverij mag je werk zo vaak publiceren als hij wil. En mag je werk ook vertalen of wijzigen. Je werk kan dus jaren later ook in gewijzigde vorm in een flitsende interactieve audiovisuele productie terechtkomen.

 

Hoe zit het met het auteursrecht op mijn werk? Blijft dat van mij?
Als freelancer is je auteursrecht standaard van jou. Behalve als je het overdraagt aan iemand anders. Sommige uitgeverijen eisen van je dat je je auteursrecht aan hen overdraagt. Nedag Uitgevers doet dat niet. Je werk blijft dus van jou, al mag Nedag Uitgevers er wel heel veel mee doen.

 

Mag ik mijn werk ook ergens anders publiceren? 
Dat mag, maar wel pas na het verstrijken van de exclusiviteitstermijn. Dat is de termijn waarin een uitgeverij of omroep de enige is die iets met je werk mag doen. Bij Nedag Uitgevers is de exclusiviteitstermijn drie maanden vanaf de eerste publicatie. Als je werk dus bijvoorbeeld op 13 maart in de krant stond, mag je het werk op 13 juli ergens anders publiceren. Je mag het vanaf dat moment dus ook aan een andere klant verkopen.

 

Drie maanden? Maar ik ben echt heel trots op mijn artikel en wil het op mijn eigen website zetten…
Dat wordt je beste puppy-ogen opzetten en je opdrachtgever vragen of dat mag… Als je kunt aantonen dat de exclusiviteitstermijn nadelig voor je is, dan kun je in overleg een andere termijn afspreken.

 

Hoelang mag Nedag Uitgevers mijn werk opnieuw blijven gebruiken?
Totdat het auteursrecht op je werk vervalt. Dat gebeurt precies 70 jaar na je dood. Maar aangezien het auteursrecht op je werk dan niet meer geldt, mag Nedag Uitgevers je werk alsnog blijven gebruiken. Het enige verschil is dat vanaf dat moment iédereen je werk mag publiceren.

 

Mag de uitgeverij mijn werk ook aan andere partijen verkopen, zodat zij het weer opnieuw kunnen publiceren?
De licentie die je afgeeft, geldt ook voor ondernemingen die gelieerd zijn aan Nedag Uitgevers. Je kunt daarbij denken aan knipseldiensten en archieven, maar ook aan digitale kiosken zoals Blendle. Daarnaast geef je Nedag Uitgevers ook het recht zogenoemde sublicenties op je werk te verkopen. Daarmee verkoopt de uitgeverij het recht om je werk te publiceren aan iemand anders. Als dat gebeurt krijg je daar geen extra geld voor. Nedag Uitgevers kan daarnaast ook afspraken maken over collectief hergebruik.

 

Collectief hergebruik? Wat is dat?
Collectief hergebruik is hergebruik van een compleet medium. Wanneer de krant of het tijdschrift waar je voor werkt in een bibliotheek ligt, heb je bijvoorbeeld recht op leenrechtvergoeding. Nedag Uitgevers mag namens jou afspraken maken over die vergoedingen. In deze strip lees je hoe collectief hergebruik werkt.

 

Is er ook nog zoiets als eh, niet-collectief hergebruik?
Als een opdrachtgever één artikel of één foto van je wil hergebruiken, bijvoorbeeld in een boek, dan praat je over specifiek hergebruik. Nedag Uitgevers belooft je werk alleen in overleg op deze manier opnieuw te gebruiken.

 

Ik heb een foutje gemaakt in mijn artikel en nu is iemand zó boos dat hij een schadeclaim indient. Wat nu?
Zulke claims zijn voor jouw rekening, behalve als Nedag Uitgevers een grove fout heeft gemaakt. Als een slaperige eindredacteur in jouw stuk de naam van een veroordeelde crimineel verandert in die van de lokale bakker (die niets misdaan heeft) en die bakker wil geld zien omdat zijn klanten wegblijven, dan is die claim voor Nedag Uitgevers.

 

Wie bepaalt er of Nedag Uitgevers en ik tegen zo’n claim in verweer gaan?
Dat doen jullie samen.

 

Door een fout van mijn kant heeft Nedag Uitgevers schade geleden. Hoeveel geld gaat me dat kosten?
Maximaal de hoogte van het bedrag dat je voor de klus factureert.

 

Als ik deze voorwaarden teken, kom ik dan bij in loondienst Nedag Uitgevers?
Nee. Met deze voorwaarden spreken jij en Nedag Uitgevers af dat jij als freelancer werkt. Dat betekent dat je geen recht hebt op zaken als vakantiegeld en betaald verlof, maar ook dat je geen rechten opbouwt in het kader van de Werkloosheidswet (WW) en de Ziektewet. Als je ziek bent krijg je dus niet doorbetaald. Tegelijkertijd ben je vrij om te bepalen hoe je je werk doet.

 

Hoe vrij is vrij? Kan ik bijvoorbeeld zelf bepalen hoe lang mijn artikelen worden?
En dan lekker in je eentje de hele krant voltikken, zeker? Je mag zelf bepalen hoe je je werk doet en staat niet onder toezicht of leiding. Op papier heb je dus geen baas. Maar Nedag Uitgevers mag je wel instructies meegeven, bijvoorbeeld over de lengte van je stuk, het onderwerp van je artikel of foto, de deadline, spellingskeuze en termen die je wel en niet mag gebruiken.

 

De Belastingdienst vindt dat ik tóch in dienstverband ben bij Nedag Uitgevers… 
Dat kan een duur grapje worden. Als je als freelancer werkt hoeft je opdrachtgever geen loonheffingen en premies voor werkgeversverzekeringen te betalen. Bij werknemers in loondienst moet dat wel. Als de Belastingdienst dus vindt dat jij eigenlijk in dienst was (je hebt dan gewerkt als ‘schijnzelfstandige’), zijn er een hoop premies niet betaald. En die wil de Belastingdienst wel graag zien.

 

Ugh. En wie moet dat betalen?
Volgens de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) delen een opdrachtnemer (jij dus) en een opdrachtgever bij schijnzelfstandigheid de naheffingen en boetes. Naheffingen voor loonbelastingen en premies voor werknemersverzekeringen zijn voor de opdrachtnemer, en boetes op die naheffingen ook. Maar naheffingen en boetes voor premies voor werkgeversverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet komen voor rekening van de opdrachtgever.

 

Wanneer vindt de Belastingdienst iets schijnzelfstandigheid?
Als er een gezagsverhouding is. Van een gezagsverhouding is bijvoorbeeld sprake als je geen vervanger mag inschakelen voor je klus, als je opdrachtgever bepaalt hoe jij je opdracht moet uitvoeren of als je bijvoorbeeld doorbetaald krijgt bij ziekte.

 

Als Nedag Uitgevers me een opdracht geeft, ben ik verplicht die uit te voeren?
Je mag een opdracht van Nedag Uitgevers altijd weigeren. Daar staat tegenover dat de uitgeverij ook niet verplicht is om je opdrachten te geven. Als je een klus accepteert, verplicht je jezelf wel die uit te voeren en die op tijd te leveren.

 

Wat nou als ik mijn deadline onverhoopt mis?
Dan moet je dat onmiddellijk aan Nedag Uitgevers melden en vervalt je opdracht. Je klus heeft dan als het ware nooit bestaan en je hebt dan ook geen recht op je honorarium.

 

Ik vind het wel fijn om zo nu en dan een redactievergadering bij te wonen. Mag dat?
Nee. Je bent niet welkom bij redactievergaderingen of evaluaties. Of je wel op feestjes mag komen staat niet in de voorwaarden.

 

Mag ik mijn klus ook door iemand anders laten uitvoeren als ik het te druk heb? Bijvoorbeeld door een andere freelancer of door mijn stagiair?
Daarover staat niets in deze voorwaarden. Er staat dus ook niet in dat het niet mag. Dat zou ook gek zijn, want als jij geen vervanger mag inschakelen is de kans aanwezig dat de Belastingdienst vindt dat je schijnzelfstandige bent. Als je besluit je klus door iemand anders uit te laten voeren, is het wel netjes om dat even door te geven aan je opdrachtgever.

 

Hoelang duurt het voordat ik betaald krijg?
30 dagen. Je moet dan wel standaard aan het eind van de maand een declaratie indienen.

 

Kan ik ook kosten die ik maak voor mijn klus, zoals reiskosten, in rekening brengen?
Daarover staat niets in de voorwaarden.

 

Mag ik van Nedag Uitgevers ook voor andere media werken?
Ja.

 

Ik werk al heel lang voor Nedag Uitgevers, maar wil ermee stoppen. Heb ik een opzegtermijn?
Als je een overeenkomst voor onbepaalde tijd hebt (en als je al heel lang voor Nedag Uitgevers werkt is dat waarschijnlijk het geval), dan heb je een opzegtermijn van een maand. Die opzegtermijn geldt ook voor de uitgeverij. Heb je een overeenkomst voor een bepaalde termijn – wanneer je bijvoorbeeld iemand vervangt tijdens zwangerschapsverlof – of doe je een eenmalige klus, dan kun je de overeenkomst niet tussentijds opzeggen.

 

Ik ben gestopt, maar Nedag Uitgevers blijft werk dat ik eerder heb geleverd opnieuw publiceren. Mag dat?
Ja, behalve als je overeenkomst is gestopt vanwege faillissement van jou of Nedag Uitgevers.

 

Staan er nog meer dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Door de voorwaarden te tekenen verplicht je jezelf vertrouwelijke informatie over je werk voor Nedag Uitgevers geheim te houden. Onder vertrouwelijke informatie valt onder andere kennis over financiële kwesties bij de uitgeverij, maar ook technische gegevens dien je voor jezelf te houden.

 

Valt er over deze voorwaarden te onderhandelen?
Nedag Uitgevers laat daar wel ruimte voor in zijn voorwaarden. Wijzigingen op de voorwaarden gelden echter alleen als je ze schriftelijk vastlegt.

 

Ik hanteer mijn eigen leveringsvoorwaarden. Een paar dingen die daar in staan botsen met de voorwaarden van Nedag Uitgevers. Welke voorwaarden zijn geldig?
Anders dan sommige andere uitgeverijen wijst Nedag Uitgevers jouw voorwaarden niet van de hand. In zo’n geval gelden de voorwaarden van de partij die ze als eerste aan de tegenpartij heeft gestuurd. Dat is althans de theorie. In de praktijk kan Nedag Uitgevers er natuurlijk voor kiezen niet met je te werken als je erop staat dat jullie jouw voorwaarden gebruiken.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Nedag Uitgevers heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -