◘ NEMO Kennislink

 

Om wie gaat het hier?
NEMO Kennislink, een online uitgave van de Stichting Nationaal Centrum voor Wetenschap- en Technologie die als doel heeft wetenschappelijke informatie op een heldere manier uit te leggen. De website is nauw verbonden aan wetenschapsmuseum NEMO in Amsterdam.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
2023.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alle artikelen of andere soorten content die je levert aan NEMO Kennislink of de andere platformen van NEMO, zoals Biotechnologie.nl.

 

Content? Brr!
Ja, sorry, zo noemen ze dat. Ik krijg ook de kriebels van dat woord. Maar denk naast artikelen aan zaken als foto’s, illustraties en geluidsfragmenten.

 

Wat mag NEMO Kennislink allemaal met mijn werk doen?
Door de voorwaarden te ondertekenen geef je NEMO Kennislink een licentie op je werk. Met die licentie mag de website je werk in eerste instantie publiceren. Het auteursrecht blijft bij jou, maar je werk kan via NEMO Kennislink ook op andere plekken verschijnen.

 

Op andere plekken verschijnen? Hoe werk dat?
NEMO Kennislink wordt deels gefinancierd door andere partijen. Part of the deal is dat die partijen content ook op andere plekken mogelijk publiceren. Bijvoorbeeld op hun eigen website of via hun kanalen op sociale media.

 

Tot wanneer mag NEMO Kennislink mijn werk eigenlijk publiceren?
Tot het einde der tijden. Er zit geen ‘houdbaarheidsdatum’ op je werk. De licentie op je werk is ‘eeuwigdurend’, zoals dat zo mooi heet.

 

Verkoopt NEMO Kennislink mijn werk ook door aan andere partijen?
Ja. Je geeft daar in ieder geval wel toestemming voor als je deze voorwaarden ondertekend.

 

Wanneer mijn werk aan een andere partij wordt doorverkocht, krijg ik daar dan geld voor?
Als je werk wordt doorverkocht aan een educatieve uitgeverij en daar geld mee gemoeid is, dan gaat die vergoeding in zijn geheel naar… jou! Althans… NEMO Kennislink verzorgt de incasso en zorgt ervoor dat het geld bij jou terecht komt.

 

En wat gebeurt er als NEMO Kennislink mijn werk doorverkoopt aan anderen dan educatieve uitgeverijen?
Dan krijg jij 15 procent van de netto opbrengst.

 

Krijg ik bij NEMO Kennislink per woord of teken betaald? Bij kranten is dat heel normaal…
Maar NEMO Kennislink is geen krant! NEMO Kennislink betaalt doorgaans een vast bedrag per opdracht óf een uurvergoedign. Wat nou precies voor jou geldt, is tussen jou en NEMO Kennislink.

 

Hoelang duurt het voordat ik betaald krijg voor mijn werk?
Binnen veertien dagen nadat je factuur binnen is. Mits je de factuur voor je werk binnen veertien dagen na de laatste dag van de maand stuurt.

 

Kan ik ook reiskosten en andere kosten declareren?
Ja. Maar als je regelmatig wordt ingehuurd, zit er wel een maximum aan wat je per jaar kunt declareren. Hoe hoog dat maximum is kan verschillen per freelancer. Andere gemaakte kosten kun je ook declareren, mits je die vooraf ter goedkeuring aan NEMO Kennislink hebt voorgelegd.

 

Als ik onder deze voorwaarden werk, ben ik dan in dienst?
Nee. De voorwaarden zijn er heel duidelijk in dat je werkt als zelfstandige en dat je niet onder leiding van NEMO Kennislink staat. Je krijgt daarnaast veel vrijheid op het gebied van onderwerpkeuze, invalshoeken en schrijfstijl en mag je eigen werktijden bepalen. Dat wil overigens niet zeggen dat je zomaar kunt doen en laten wat je wilt. NEMO Kennislink heeft namelijk wel het recht je aanwijzingen te geven wat betreft de uitvoering van je werk.

 

Aan wat voor aanwijzingen moet ik dan denken?
NEMO Kennislink heeft wat kaders omschreven in een zogenoemd ‘witboek’. Daarin staat onder andere uit hoeveel woorden een nieuwsbericht moet bestaan, hoeveel ruimte je krijgt bij een achtergrondverhaal en op welke manier je bronnen bij foto’s dient te vermelden.

 

De Belastingdienst vindt dat ik verkapt in loondienst ben (geweest) bij NEMO Kennislink en heeft naheffingen en boetes gestuurd. Wie moet die betalen?
Naheffingen voor loonbelastingen en werknemersverzekeringen zijn voor jou. Als NEMO Kennislink die al heeft afgedragen, dan worden ze verrekend met eventuele facturen die je nog uit hebt staan. Naheffingen voor premies voor werknemersverzekeringen betaalt de website. Dat is allemaal vrij gangbaar. Eventuele boetes, premies voor werkgeversverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet neemt NEMO Kennislink voor zijn rekening. En dat is dan weer heel wat minder gangbaar (petje af, jongens!).

 

Mag ik ook voor andere opdrachtgevers werken?
Ja.

 

Ik ben ziek, maar wil NEMO Kennislink niet laten barsten. Mag ik een andere freelancer inschakelen om mijn klus over te nemen?
Als je langere tijd afwezig bent (langer dan een week), ben je verplicht dat aan NEMO Kennislink te melden. Je kunt dan, samen met NEMO Kennislink, besluiten een vervanger te zoeken. Let wel op: als je meer dan drie weken afwezig bent, kan de website de samenwerking met je beëindigen.

 

Ik heb geen zin meer om voor NEMO Kennislink te werken. Kan ik er gewoon mee stoppen?
Ja, maar je hebt wel een opzegtermijn van een maand. Die opzegtermijn werkt twee kanten op. Als NEMO Kennislink de samenwerking wil stoppen, moet de website je dat een maand van tevoren schriftelijk laten weten. Er zijn wel wat uitzonderingen op die regel. Als NEMO Kennislink stopgezet of failliet verklaard wordt, geldt de opzegtermijn bijvoorbeeld niet. En hij geldt ook niet als jij zelf failliet gaat.

 

Staan er verder nog zaken in deze voorwaarden die ik moet weten?
Wanneer je akkoord gaat met de voorwaarden, verplicht je jezelf vertrouwelijke informatie van en over NEMO Kennislink geheim te houden. Kun je toch je mond niet houden, dan krijg je een schadeclaim van 250 euro aan je broek. Als je loslippigheid schade veroorzaakt, kan de website die geleden schade ook op je verhalen.

 

Ik hanteer mijn eigen leveringsvoorwaarden. Wat gebeurt er als daar dingen in staan die botsen met deze voorwaarden?
Anders dan sommige andere mediabedrijven wijst NEMO Kennislink jouw voorwaarden niet van de hand. In principe gelden dan de voorwaarden die als eerst aan de andere partij kenbaar gemaakt zijn. Vergeet dus niet je leveringsvoorwaarden aan de redactie van de website te sturen.

 

Valt er over deze voorwaarden te onderhandelen?
In de voorwaarden staat nergens dat het niet kan…

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
NEMO Kennislink heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -