◘ NH Media

 

Om wie gaat het hier?
NH Media, de regionale omroep voor de provincie Noord-Holland. NH Media (voorheen ook bekend als RTV Noord-Holland en RTV NH) maakt programma’s voor radio, televisie en internet. De omroep is opgesplitst in drie takken: NH Nieuws, NH Sport en NH Radio.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
Beide documenten stammen uit 2019.

 

Beide documenten? Zijn er meer dan?
De voorwaarden van NH Media zijn verdeeld over twee documenten: een overeenkomst van opdracht die je als freelancer ondertekent en de algemene voorwaarden voor freelancers.

 

Wat nou als er verschillende dingen in deze documenten staan die elkaar tegenspreken?
Dan geldt dat wat in de overeenkomst van opdracht staat.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Alles wat je maakt voor NH Media, of dat nu een tv-reportage, radio-item, foto of online artikel is.

 

Wat mag NH Media daar mee doen?
Alles! NH Media claimt in zijn opdrachtovereenkomst al je rechten op. Inclusief je intellectueel eigendomrecht en het recht je werk op wat voor manier dan ook de wijde wereld in te slingeren. Dat laatste wordt met een tongbreker ‘exploitatierecht’ genoemd. De omroep claimt ook meteen de rechten op je ruwe materiaal en restmateriaal.

 

Ruw materiaal en restmateriaal? Wat zijn dat?
Stel dat je een reportage filmt. Je ruwe materiaal is dan al het beeld dat je geschoten hebt, voordat je je reportage hebt gemonteerd. Je restmateriaal is alles wat je gefilmd hebt en niet in je reportage terugkomt.

 

NH media mag dus best wel veel dingen doen met mijn werk. Krijg ik ook extra geld als de omroep mijn werk opnieuw publiceert?
Nee. No. Njet. Non. Nein. De overdracht van je rechten zit inbegrepen in de prijs die je voor je werk krijgt.

 

Dan is dat vast een hele dikke vergoeding!
Eh… Nee. Verschillende freelancers geven aan dat hun uurvergoedingen onder de twintig euro ligt. Dat lijkt misschien aardig, maar is het niet. Zeker niet aangezien je als freelancer zelf verantwoordelijk bent voor je oude dag en een verzekering voor arbeidsongeschiktheid.

 

In dat geval is het inderdaad niet veel.
Nope. En NH Media durft het ook nog een billijke vergoeding te noemen.

 

Valt er een beetje over die prijs te onderhandelen?
Niet echt.

 

Hoe weet jij dat nou?
Omdat NH Media in zijn algemene voorwaarden voor freelancers schrijft dat er gestreefd wordt naar ‘zoveel mogelijk eenheid’ in de honorering waarbij ‘de onderlinge verhouding tussen freelancers in balans blijft’. Wat daar eigenlijk staat is: we betalen al onze freelancers zoveel mogelijk hetzelfde bedrag.

 

Hoelang doet NH Media erover om mijn factuur te betalen?
Daarover staat niets in de voorwaarden. Maar als je je factuur op de laatste dag van de maand stuurt, wordt deze doorgaans na drie weken betaald.

 

NH Media heeft me gevraagd op een feestdag te werken. Krijg ik daar een extra toeslag voor?
Nee. De enige uitzondering daarop zijn eerste en tweede kerstdag, oudjaarsavond (na 18.00 uur) en nieuwjaarsdag. Op die dagen krijg je 150 procent van je honorarium. Voor alles daarbuiten (dus ook voor redactiediensten op zondagen en in de avonduren) krijg je gewoon je normale honorarium.

 

Kan ik reiskosten declareren bij NH Media?
Ja, maar alleen als die vooraf zijn goedgekeurd door je chef. De normale vergoeding is 19 cent per kilometer. Maar woon- werkverkeer krijg je dan weer niet vergoed. Onhandig als je bedenkt dat een retour van Alkmaar naar de NH-redactie in Amsterdam je anno 2019 meer dan achttien euro kost. Wanneer je dan een redactiedienst draait voor het gangbare tarief werk je in zo’n geval dus iedere dag je eerste uur voor niets…

 

Krijg ik dan op zijn minst andere kosten wel vergoed?
Als het gaat om telefoonkosten of kosten voor een politieperskaart niet. Over eventuele andere kosten staat niets in de voorwaarden. Daar kun je dus over proberen te onderhandelen.

 

Moet ik eigenlijk btw heffen over mijn werk voor NH Media?
Niet als het journalistiek werk betreft, want dat is vrijgesteld van btw. Sterker nog: NH Media ontmoedigt het heffen van btw op zulk werk zelfs. De omroep wil dat je ‘indien mogelijk’ gebruik maakt van die btw-vrijstelling, zodat het freelancerbudget naar journalisten gaat en niet naar de fiscus. Niet mijn woorden overigens: dat staat letterlijk zo in de algemene voorwaarden beschreven.

 

Elders op deze site lees ik dat omroepen nogal panisch zijn dat ik volgens de wet niet werk als freelancer, maar eigenlijk in loondienst ben.
En NH Media is dat ook. De omroep heeft daarom nadrukkelijk in zijn opdrachtovereenkomst opgenomen dat je niet in dienst komt. Door de overeenkomst te ondertekenen bevestig je daarnaast dat je zelfstandig ondernemer bent. En dat je niet onder toezicht of leiding van de omroep staat.

 

Betekent dat laatste dat ik gewoon kan doen waar ik zin in heb?
Nee. Wat de omroep wil natuurlijk wél dat je je werk afstemt met de redactie. En dat je je naar de arbeidstijden van NH Media schikt.

 

Mmm. Dat ‘niet onder toezicht of leiding staan’ is dus een beetje een wassen neus.
Jij zegt het. En ik ontken het niet.

 

NH Media heeft geen werk meer voor me, maar mijn opdrachtovereenkomst geldt voor het hele jaar. Wat nu?
De omroep heeft een opzegtermijn van een maand (jij ook overigens). Dus ze kunnen je in principe niet ineens op straat kegelen als je met regelmaat redactiediensten draait. Alleen als je failliet gaat of tekortschiet in je werk kan de samenwerking per direct worden stopgezet.

 

Wat wordt er verstaan onder tekortschieten?
Dat je je werk niet goed doet (duh!). Maar mocht de Belastingdienst van mening zijn dat je verkapt in dienst bent bij NH Media en je dus eigenlijk geen echte freelancer vinden, dan mag de omroep wél per direct afscheid van je nemen. Jij draait dan ook op voor eventuele naheffingen van de Belastingdienst.

 

Mag NH Media mijn werk ook aanpassen?
Ja, dat mag. En daar kun jij je niet tegen verzetten. Dat recht valt onder de zogenoemde persoonlijkheidsrechten en die geef je op als je de voorwaarden van NH Media ondertekent.

 

Fijn is dat! Dus als NH Media mijn werk aanpast, heb ik dat maar te slikken? 
Jep. Behalve als de omroep aanpassingen doet in je werk die je goede naam schaden. Dan kun je daar nog wél iets tegen doen. Bijvoorbeeld via de rechter. Door afstand te doen van een deel van je persoonlijkheidsrechten geef je ook het recht op om je te verzetten tegen publicatie van je werk zonder je naam erbij en tegen publicatie van je werk onder een andere naam. Je chef bij NH Media mag dus ook zíjn naam boven jouw werk zetten als hij wil (al zal dat in de praktijk waarschijnlijk niet gebeuren).

 

Aan wat voor naheffingen moet ik dan denken?
Achterstallige loonbelasting en premies voor volksverzekeringen. Mocht je btw hebben berekend over je facturen, dan wil NH Media die ook van je terug. De omroep zal echter geen premies voor werkgeversverzekeringen en een bijdrage voor de inkomensafhankelijke zorgverzekering aan je doorrekenen.

 

Sympathiek!
Nou ja… dat mogen ze ook niet van de wet.

 

Ik heb een klus bij NH Media afgesproken, maar die wordt op het laatste moment afgezegd door de omroep. Wat nu? Want ik kan niet ineens een vervangende klus uit mijn hoge hoed toveren.
Daar heeft de omroep lak aan. NH Media houdt zich het recht voor een afgesproken klus tot 24 uur van tevoren gratis af te zeggen. Hoor jij op maandagochtend 8.50 uur dat je dienst die dinsdag om 9.00 uur begint niet doorgaat, dan krijg je geen vergoeding voor die dag. Zegt NH Media een opdracht korter dan 24 uur van tevoren af, dan mag je 50 procent van je afgesproken vergoeding declareren.

 

Mag ik van NH Media ook voor andere media werken?
Ja. NH Media stimuleert dat ook. De omroep stelt in zijn voorwaarden een freelancer nooit meer dan een gemiddelde van drie dagen in de week in te huren. Zodat je ook tijd overhoudt om voor andere opdrachtgevers te werken.

 

Zijn er nog meer dingen die ik moet weten over deze voorwaarden?
Ja. De juridische afdeling van NH Media schrijft het woord ‘tekortschieten’ stelselmatig fout. Er staat telkens ‘te kort schieten’. En dat klopt niet. Maar om daar nu een punt van te maken…

 

Haha. En verder?
Freelancers die voor de omroep werken kunnen er ook voor kiezen om zich te laten betalen via payroll. Je treedt dan als het ware in dienst bij verloningsbedrijf Tentoo, dat voor jou facturen stuurt aan NH Media. Jij krijgt vervolgens betaald van Tentoo. De vraag is echter of je in de praktijk nog voor deze optie kunt kiezen: hoewel in de voorwaarden staat dat je kunt kiezen voor payrolling heeft NH Media besloten daarmee te gaan stoppen.

 

Valt er eigenlijk te onderhandelen over deze voorwaarden?
Daarover staat niets in de voorwaarden. Dus: ja, het kan. Ik duim voor je dat het lukt.

 

En wat nou als ik eigen leveringsvoorwaarden heb waar hele andere dingen in staan?
NH Media schrijft nergens dat zijn voorwaarden belangrijker zijn dan die van jou. Als er in jouw voorwaarden andere dingen staan dan in die van NH Media, dan kun je daar dus over in discussie gaan.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
NH Media heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -