◘ NPO

 

Om wie gaat het hier?
De Nederlandse Publieke Omroep (NPO), het overkoepelende orgaan van alle publieke omroepen in Nederland. Dat zijn AVROTROS, BNNVARA, EO, HUMAN, KRO-NCRV, Omroep Max, PowNed, VPRO en WNL. De voorwaarden gelden voor al deze omroepen. De meeste omroepen hebben aanvullende voorwaarden opgenomen in hun opdrachtovereenkomst.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
2016.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor al het werk dat je levert aan een publieke omroep. Of dat nu voor radio, televisie of internet is. Of voor welk ander platform dan ook. De voorwaarden gelden ook voor restmateriaal en scheidbare producties.

 

Scheidbare producten, wat zijn dat?
Stel: je maakt een reportage, waar ook interviews in verwerkt zitten. De interviews kunnen soms tot een losstaand item gemonteerd worden. Ze zijn te scheiden van je totale productie. Tadaa: scheidbare producten!

 

En wat verstaat de NPO onder restmateriaal?
Alles wat jij voor je opdracht gemaakt hebt, maar wat niet in je uiteindelijke productie terecht is gekomen.

 

Wat mag de NPO daar allemaal mee doen?
Door de voorwaarden van de NPO te ondertekenen geef je de omroep waar je voor werkt het exclusieve recht op je werk. De omroep mag dus alles met je werk doen wat hij wil. Het werk publiceren of uitzenden dus, op welke manier dan ook en waar ook ter wereld.

 

Dat klinkt breed. Is het dat ook?
Ja. De omroep mag je werk uitzenden of publiceren op televisie, radio en internet en via on-demanddiensten. Je werk mag ook getoond worden op festivals, in musea en op onderwijsinstellingen. De omroep waar je voor werkt mag je werk ook in zalen vertonen en ook losse delen van je werk opnieuw gebruiken. Ben je muzikant en lever je muziek aan voor een productie, dan mag de omroep de opnames daarvan exploiteren. En er dus geld aan verdienen.

 

Tot wanneer mag de omroep dat doen?
Zolang en zo vaak als de omroep wil. Je draagt je rechten op je werk over aan de bij de NPO aangesloten omroep. Die mag je werk ook aan anderen doorverkopen. Daar heb jij verder niets over te zeggen.

 

Als een omroep werk van mij doorverkoopt, krijg ik daar dan extra geld voor?
Nee.

 

Mag ik zelf nog iets met mijn werk doen? Het aan iemand anders verkopen bijvoorbeeld?
Dat mag niet. De bij die je de NPO-voorwaarden heeft voorgelegd is de enige die met jouw werk de boer op mag.

 

De omroep heeft in mijn werk zitten knippen en plakken. Mag dat?
Ja. De omroep mag je werk bewerken. Daar valt onder andere inkorten, digitaliseren, vertalen, ondertitelen, nasynchroniseren en interactief maken onder.

 

Oeps. Ik heb in een reportage per ongeluk een foto gebruikt waar ik niet voor heb betaald. Nu dreigt de maker met een schadeclaim…
Dan mag jij die aftikken. Want jij bent degene die de fout heeft gemaakt. Door de voorwaarden te ondertekenen verzeker je de omroep dat jij de rechten hebt op alles wat in je werk te zien of te horen  is. Als dat niet zo is (stel: je mag een foto van een bevriende fotograaf gebruiken), dan moet jij ervoor zorgen dat andere rechthebbenden hun rechten aan de omroep overdragen.

 

Een tv-programma wil me interviewen over werk dat ik voor een bij de NPO aangesloten omroep heb gedaan. Dat is geen probleem toch?
Dat mag. Maar alleen na overleg met de bij de NPO aangesloten omroep.

 

Staat er eigenlijk nog iets over schijnzelfstandigheid in deze voorwaarden? 
Nee. Niks, nada, noppes.

 

Maar daar zijn omroepen toch vaak zo bang voor?
Klopt. De meeste omroepen hanteren naast deze algemene voorwaarden ook nog opdrachtbevestigingen. En daar staat vaak wel het ‘een en ander’ (lees: heel veel) over schijnzelfstandigheid in.

 

Ik krijg ineens te horen dat de omroep waar ik voor werk me niet meer wil inhuren. Kan dat zomaar?
Ja, daar ben je freelancer voor. Maar wanneer de omroep je regelmatig inhuurt is de organisatie volgens de voorwaarden van de NPO wel verplicht een redelijke opzegtermijn te hanteren. Houd je klus toch plots op buiten jouw schuld om, dan moet de omroep je een vervangende opdracht van dezelfde strekking te geven.

 

En wat als een vervangende opdracht me ineens extra tijd kost?
Dan moet de omroep je een extra vergoeding te betalen. Die is maximaal 25 procent van je oorspronkelijke honorarium.

 

Wat gebeurt er als de omroep waar ik voor werk me geen vervangende klus kan aanbieden?
Dan moet de omroep je betalen voor het werk dat je al hebt verricht.

 

Mag ik in zo’n geval mijn gemaakte werk aan iemand anders verkopen?
Nee. De rechten blijven van de omroep. Jij mag je reportage dus niet afmaken en aan iemand anders verkopen. Maar… de omroep mag dat wél!

 

Staan er nog meer dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
De NPO vindt het heel belangrijk dat jij je tijdens je werk aan de wet houdt. Dat geldt in het bijzonder voor de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Mediawet. In die laatste staat onder andere dat jij geen reclame mag maken in je werk. Je mag je ook niet laten sponsoren. Dus Schiphol vragen om een financiële bijdrage aan je reportage over de hoeveelheid stikstof di de luchthaven veroorzaakt mag niet.

 

Wat mag er nog meer niet?
Dat lees je in de Gedragscode van de NPO. Die kun je hier inzien. Je dient ook een Verklaring Omtrent Gedrag (een zogenoemde VOG) aan te leveren als de omroep waar je werkt daarom vraagt.

 

Valt er over deze overeenkomst te onderhandelen?
Jazeker. Maar leg wel alle afspraken die je maakt vast. Want alleen dán zijn ze geldig.

 

Ik hanteer leveringsvoorwaarden en daar staan andere dingen in dan in de algemene voorwaarden van de NPO. Wat nu?
De NPO wijst jouw voorwaarden van de hand. Die gelden dus niet.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Ja hoor. Klik hier om ze te downloaden van de website van de NPO.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -