◘ NRC Media

 

Om wie gaat het hier?
NRC Media, uitgever van de kranten NRC Handelsblad en nrc.next én van de website nrc.nl. Daarnaast maakt NRC Media ook commerciële bijlagen, onder de noemer NRC XTR.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
April 2018.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Tekst, foto’s en andere beelden (zoals illustraties en video’s) die je aan NRC Media levert. De voorwaarden gelden ook voor audio.

 

Wat mag NRC Media daar allemaal mee doen?
Vooropgesteld: je auteursrecht blijft bij jou. Dat zegt de uitgeverij expliciet in zijn voorwaarden. Maar dat is – net als bij veel andere uitgeverijen – nogal een holle frase. Want NRC Media mag je werk voor onbepaalde tijd uitgeven in welke vorm dan ook. Overal ter wereld. Dat mag de uitgeverij doen in zijn eigen kranten en op zijn eigen websites, maar NRC Media mag je werk ook doorgeven aan derden.

 

Gelden deze voorwaarden alleen voor papieren uitgaven?
Nee. NRC Media mag je werk onder deze voorwaarden uitgeven op ieder medium, platform, databank of distributiekanaal. Dat geldt niet alleen voor fysieke media, maar ook voor digitale media. Of welke andere vorm dan ook.

 

Krijg ik extra geld als mijn werk op meerdere kanalen wordt uitgegeven?
Haha, nee. Alleen als je werk echt idioot veel geld oplevert in een nieuwe vorm krijg je een stukje van de taart. Maar dan moeten de inkomsten wel ‘ver boven verwachting’ van NRC zelf zijn. En wanneer gebeurt dát nou?

 

Ah, dan krijg ik zeker ook geen extra geld als NRC Media mijn werk aan een andere partij verkoopt…
Als je de voorwaarden leest zou je denken van niet. Maar NRC Media heeft aan deze website laten weten dat er uitzonderingen zijn. De uitgeverij heeft afspraken met media als De Standaard en De Limburger over het doorplaatsen van artikelen. Daarin staat dat de kranten alleen werk van NRC-redacteuren mogen overnemen. Willen ze werk van freelancers overnemen, dan moeten ze daarvoor zelf een prijs afspreken met de freelancer. In het geval van platforms als Blendle die je werk publiceren krijg je inderdaad niets extra’s.

 

Wat nou als anderen hetzelfde willen met mijn werk?
Dat kan dus niet. Wanneer je de voorwaarden tekent geef je aan dat je NRC Media een licentie geeft. En die omvat alles wat je drie antwoorden terug hebt gelezen.

 

Mag ik mijn werk na publicatie zelf ergens anders publiceren? Bijvoorbeeld op mijn website?
Daarover wordt niet expliciet iets gezegd in de voorwaarden. Door het antwoord hierboven zou je kunnen denken dat je dat niet mag doen. Maar je auteursrecht is van jou. En omdat de uitgeverij geen exclusiviteitsperiode in zijn voorwaarden heeft opgenomen hoef je in theorie ook niet te wachten voordat je je werk op je eigen website publiceert.

 

Mag ik werk dat ik voor NRC Media heb gemaakt ook aan iemand anders verkopen?
Hier zijn de voorwaarden van NRC Media wat vaag over. Aangezien je auteursrecht van jou blijft mag het. Maar de uitgeverij vraagt ook van je dat je garandeert dat je je rechten niet aan iemand anders hebt overgedragen. Je mag een licentie op je werk volgens deze voorwaarden dus wel aan iemand anders verkopen, maar je mag niet je auteursrecht aan iemand anders overdragen. Want dat zou betekenen dat NRC Media jouw werk niet meer zou mogen publiceren.

 

En als mijn werk al eerder ergens anders is gepubliceerd? Kan ik het dan nog een keer aan NRC Media verkopen?
Waarschijnlijk wel. Dat ligt er een beetje aan of je bij de andere uitgeverij waar je het werk hebt gepubliceerd voorwaarden hebt ondertekend. En aan wat daar in staat. Maar grote kans dat NRC Media je al eerder gepubliceerde werk niet wil hebben. In principe doen ze daar niet aan. Bied je toch werk aan dat elders al is gepubliceerd, dan moet je dat volgens de voorwaarden melden aan NRC Media. In uitzonderlijke gevallen willen ze het dan alsnog wel een keer publiceren.

 

NRC Media vroeg me beeld mee te leveren bij mijn artikel. Dat heb ik gewoon van internet geplukt. Maar de maker van dat beeld is daar nu boos over. Voor wie is de schadeclaim?
Voor jou. Had je maar niet moeten jatten. De uitgeverij wast in zo’n geval zijn handen in onschuld. Jouw fout, jouw claim. Wat ook wel logisch is natuurlijk.

 

Geldt dat ook voor gevallen waarin iemand boos op me is om de inhoud van mijn stuk en me daarom voor de rechter sleept?
In principe wel. Behalve als de oorzaak van het conflict te wijten valt aan iets wat NRC Media heeft gedaan.

 

Iemand heeft een artikel dat ik voor NRC Media heb gemaakt zonder mijn toestemming ergens gepubliceerd!
Dan mag die persoon de knip trekken. Maar niet te snel juichen nu! Als de uitgeverij namelijk een artikel of foto dat jij voor NRC Media maakte ergens anders tegenkomt, stuurt de uitgeverij een schadeclaim aan de auteursrechtenschender. Schadevergoedingen die daaruit voortvloeien komen bij NRC Media op de bankrekening. Jij krijgt niets. Terwijl het toch echt jóuw auteursrecht is dat is geschonden.

 

Ik heb voor mijn werk voor NRC Media kosten gemaakt. Krijg ik die vergoed?
Nee. Behalve als je vooraf hebt afgesproken dat de uitgeverij ze vergoedt. Moet je voor een klus een hotelovernachting in het buitenland boeken, laat dan eerst even je chef een briefje ondertekenen waarop staat dat je die kosten kunt declareren. Je moet je onkosten overigens binnen dertig dagen nadat je je tekst of foto’s hebt ingeleverd indienen. Anders krijg je ze niet vergoedt.

 

Geldt dat ook voor reiskosten?
Daarover staat niet specifiek iets in de voorwaarden. Ga er dus maar vanuit dat daarvoor hetzelfde geldt als voor andere onkosten.

 

Mag ik van NRC Media ook voor andere opdrachtgevers werken?
Daarover staat niets in de voorwaarden. Er staat dus ook niet in dat het niét mag.

 

Ik ben correspondent in het buitenland. Gelden daar andere regels voor?
Jazeker! Correspondent zijn brengt vaak extra risico’s met zich mee (afhankelijk van het land waar je werkt natuurlijk). In zulke gevallen regelt NRC Media een zakelijke reisverzekering voor je. Die dekt je tijdens de momenten dat je in opdracht van de uitgeverij op pad bent. De verzekering dekt ook molest. Als jij of je spullen schade oploopt terwijl je voor NRC Media op pad bent, wordt dat vergoed door de verzekering.

 

Mooi is dat: de redactie heeft dingen in mijn stuk veranderd. Wie mag ik slaan?
Niemand. De redactie mag je stuk aanpassen. En dat gaat om meer dan alleen inkorten. De redactie mag ook tekst aan je stuk toevoegen en je bijdrage op welke andere manier dan ook wijzigen. Zonder jou daarvan op de hoogte te stellen.

 

Pardon?! Dan zetten ze dadelijk fouten in mijn stuk. Of zetten ze mijn naam boven iets waar ik het helemaal niet mee eens ben!
Die kans is aanwezig, al komt dat in de praktijk waarschijnlijk niet heel vaak voor. Als wijzigingen de essentie van je stuk veranderen, moet de redactie dat wel met je afstemmen overigens.

 

Ik vind dat ik me prima aan mijn opdracht heb gehouden, maar NRC Media wil mijn stuk niet plaatsen. Ze vinden mijn huzarenstukje niet goed genoeg. 
Jammerdebammer.De kranten van NRC Media mogen altijd besluiten je werk niet te plaatsen. Dat recht heeft de uitgeverij. Mocht een stuk niet geplaatst worden omdat NRC Media het niet goed genoeg vindt, dan mag je overigens wel 50 procent van je afgesproken honorarium in rekening brengen. Wat dan wel weer sympathiek is.

 

Over betaling gesproken: heeft NRC Media nog specifieke facturatie-eisen? 
Ja, anders stond deze vraag hier natuurlijk niet tussen.

 

Zit wat in. Wat zijn die dan?
NRC Media doet aan zelf-facturatie. Dat betekent dat de uitgeverij jouw factuur maakt. Dat scheelt de uitgeverij in principe tijd. Daar staat tegenover dat jij wel alle gegevens die NRC Media nodig heeft voor je factuur (zoals honoraria en eventuele onkosten) aan moet leveren. Je moet de door NRC Media opgemaakte factuur ook goed controleren. Jij bespaart met deze methode dus géén tijd. Eerder het tegenovergestelde.

 

Gaat mijn hele administratie dan niet in de soep lopen? Mijn facturen moeten toch opeenvolgend genummerd zijn?
Klopt. Maar NRC Media laat je zelf een nummer boven de factuur zetten, als je dat wil. En dat moet je willen, anders krijg je bij controle misschien gedoe met de Belastingdienst.

 

Ik heb een artikel of foto geleverd, maar dat staat niet op de door NRC Media gemaakte factuur. Wat nu?
Artikelen en foto’s moeten binnen dertig dagen zijn goedgekeurd door de redactie. Anders verschijnen ze niet op je factuur. Gebeurt dat, klaag dan vooral bij de redactie.

 

Zucht. Er staat een fout in de factuur die NRC Media heeft gemaakt…
Dan moet je dat binnen veertien dagen melden aan de administratie-afdeling.

 

Wat een gedoe. Betalen ze op zijn minst een beetje vlot?
NRC Media hanteert een betalingstermijn van… hou je vast… veertien dagen! Dat is ultra-snel vergeleken met veel andere uitgeverijen, al gaan die veertien dagen wel pas in nadat je chef je opdracht heeft geaccordeerd. Als je niet meewerkt aan zelf-facturatie en erop staat je eigen facturen te maken, dan word je daar overigens wel voor gestraft. Want dan moet je dertig dagen op je centen wachten. Wat nog steeds niet bijzonder lang is.

 

Dat zeg je nou wel, maar er zijn inmiddels wel al 32 dagen verstreken sinds ik mijn factuur heb ingediend… 
NRC Media betaalt alleen uit op vrijdagen. Je krijgt de eerste vrijdag na het verstrijken van de betaaltermijn je geld. Als je een andere bank hebt dan NRC Media, kan het zijn dat het pas een werkdag later op je rekening staat. Maandag dus. Dat wordt  het hele weekend noodles eten!

 

Als mega-succesvol freelancer heb ik het weer eens te druk. Mag ik mijn klus voor NRC Media ook door iemand anders laten uitvoeren?
Ja, maar wel onder hele strikte voorwaarden. Strikter dan bij veel andere uitgeverijen in ieder geval. Zo moet je eerst schriftelijk toestemming krijgen van de redactie om je werk uit te besteden. En de persoon die je klus overneemt moet schriftelijk laten weten akkoord te zijn met de overdracht van de rechten op zijn werk. Wat dat inhoud heb je als het goed is hierboven al gelezen. Jij blijft trouwens wel eindverantwoordelijke voor het werk. Misschien toch maar even doorbuffelen in de avonduren…

 

Staat er ook niets in deze voorwaarden over schijnzelfstandigheid?
Nee, helemaal niets. En dat is best uniek.

 

In mijn eigen leveringsvoorwaarden staan hele andere dingen dan in de voorwaarden van NRC Media. Wat nu?
Die voorwaarden van jou doen er niet toe. Dat zeg ik niet, dat zegt NRC Media. De uitgeverij wijst jouw voorwaarden nadrukkelijk van de hand. En dat doet NRC Media in de voorwaarden niet één, maar zelfs twee keer! Door de voorwaarden van NRC Media te ondertekenen ga je daarmee akkoord.

 

Andere freelancers vertellen regelmatig horrorverhalen over voorwaarden die eenzijdig worden aangepast. Doet NRC Media dat ook?
Ja. Maar voorwaarden wijzigen en ze pas een paar dagen voordat (of nog erger: nádat) ze zijn ingegaan over de schutting gooien – zoals DPG Media (voorheen De Persgroep) in 2014 flikte – doet de uitgeverij naar eigen zeggen niet. Nieuwe voorwaarden gaan op zijn vroegst twee weken nadat ze aan freelancers zijn verzonden in.

 

Staan er verder nog dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
De voorwaarden zijn wat slordig. Er staan bijvoorbeeld verwijzingen in die niet kloppen. Zo wordt bij punt 5.2 verwezen naar punt 5.3, terwijl overduidelijk punt 5.1 bedoeld wordt. Ja, dit is muggenziften. Maar that’s what I do.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
NRC Media heeft de voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -