◘ NTR

 

Om wie gaat het hier?
De NTR, de publieke omroep achter programma’s als 2Doc, Andere Tijden, College Tour,  De Kennis van Nu, De Nieuwe Maan, Het Klokhuis, Het Uur van de Wolf, Nieuwsuur en het Zapp Weekjournaal. De omroep heeft als doel inspirerende programma’s te maken, die een bijdrage leveren aan de persoonlijke groei van mensen (niet mijn woorden!)

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
De voorwaarden bestaan uit algemene voorwaarden en een raamovereenkomst. De eerste stamt uit 2019 en de laatste is van 2022.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alles wat je maakt in opdracht van de NTR. De voorwaarden gelden niet alleen voor je eindproduct, maar ook voor zogenoemd ‘restmateriaal’. Dat is het materiaal dat je overhoudt, zoals extra geschoten filmbeelden of foto’s en tekstkaders die uiteindelijk niet gepubliceerd worden.

 

Wat mag de NTR met mijn werk doen?
Omroepen vinden het fijn alles met je werk te kunnen doen wat ze willen. De NTR is daarop geen uitzondering. De omroep wil je werk op alle mogelijke manieren kunnen vertonen en publiceren. Ook als die manieren nu nog helemaal niet bedacht zijn. Maak je een reportage over een reis naar de maan, dan kan je werk in de toekomst dus ook in een virtualreality-omgeving gegoten worden.

 

Krijg ik daar dan extra geld voor?
Nope.

 

Mag ik mijn werk zelf nog ergens anders publiceren?
In principe niet.

 

Huh? Ik heb als maker toch het auteursrecht op mijn werk?
Klopt. Maar als je akkoord gaat met de voorwaarden van de NTR draag je alle rechten op je werk over aan de omroep. Inclusief je intellectueel eigendom.

 

Mag de NTR mijn werk ook in het buitenland uitgeven of publiceren?
Jep. De NTR mag je werk overal ter wereld publiceren of uitzenden.

 

Tot wanneer mag de omroep dat doen? Is er een soort ‘houdbaarheidsdatum’ op mijn werk?
De NTR mag je werk ook ver in de toekomst nog (opnieuw) uitgeven. Zelfs als jij al vijftig jaar onder de zoden ligt. Of langer.

 

Staat er nog iets in deze voorwaarden over schijnzelfstandigheid?
Omroepen zijn als de dood dat de Belastingdienst vindt dat jij als freelancer verkapt in dienst bent. Als dat het geval is, dan moet de NTR bij een controle van de Belastingdienst flinke boetes betalen. Daarom staat er in deze voorwaarden dat jij ab-so-luut niet in dienst bent.

 

Betekent dat nog iets voor de manier waarop ik mijn opdracht uitvoer?
De klant is koning. Maar de NTR mag je niet vertellen hoe je precies tot je eindproduct komt. De omroep mag je dus wel vertellen wat hij graag in je eindproduct wil zien, maar niet hoe jij je werk precies doet. Als jij per se het hele transcript van de eerste maanlanding wil lezen voordat je een artikel of Nieuwsuur-item maakt over Amerikaanse plannen om opnieuw naar de maan te gaan, dan heeft de NTR dat maar te accepteren. Als jij je deadline maar haalt.

 

Help! Ondanks mijn krabbel onder deze voorwaarden vindt de Belastingdienst nog steeds dat ik eigenlijk in dienst ben bij de NTR.
Dan ben je de pineut. De Belastingdienst zal waarschijnlijk bij de NTR aankloppen om allerlei achterstallige belastingen en premies op te halen. De NTR mag een deel daarvan aan jou doorberekenen. Inclusief eventuele rentes en administratieve verhogingen. De Belastingdienst kan daar ook nog boetes bovenop doen.

 

Welke achterstallige premies zijn dat?
De NTR mag bij schijnzelfstandigheid achterstallige loonbelasting en premies voor volksverzekeringen op jou verhalen (inclusief eventuele boetes en rentes). Premies voor werkgeversverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet betaalt de omroep. En bij deze neemt de NTR de eventuele boetes en rentes voor zijn rekening.

 

Mag ik van de NTR ook voor andere media werken? 
De NTR schrijft in zijn voorwaarden daar ‘uitdrukkelijk mee akkoord’ te gaan. Dat is juridisch mumbo jumbo voor ‘ja, dat mag’. Het staat er zelfs drie keer in. Zo kom je wel aan zeventien (ze-ven-tien!) pagina’s!

 

Ik moet voor mijn klus met de auto van Zuid-Limburg naar Lutjebroek in Noord-Holland. Krijg ik van de NTR reiskosten vergoed?
Ja. Je mag 19 cent per kilometer declareren. Of een OV-kaartje (maar alleen tweede klasse). Daar moet je wel eerst akkoord voor vragen bij degene die je inhuurt.

 

Hoelang doet de NTR erover om facturen te betalen?
De NTR hanteert een betaaltermijn van 30 dagen.

 

Mag de NTR mijn werk ook aanpassen?
Dat mag. En dat heb je maar te slikken. Je doet namelijk afstand van een deel van je persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht om je te verzetten tegen publicatie van je werk zonder naamsvermelding (en publicatie onder een andere naam!) en het recht je te verzetten tegen wijzigingen. Alleen als wijzigingen zo ver gaan dat ze je goede naam of eer schaden, kun je daar via de rechter iets tegen proberen te doen.

 

Sh*t. Ik heb een projectprijs met de NTR afgesproken, maar nu blijkt dat ik veel meer tijd kwijt ben aan mijn klus. Wat nu?
In principe is dat jouw probleem. Maar de NTR stelde zich in een eerdere versie van zijn voorwaarden coulant op. Als er onvoorziene omstandigheden zijn waardoor je klus veel meer tijd kost, dan kun je in overleg met de omroep een extra bedrag factureren. Wat wel netjes is, want eigenlijk vallen dit soort dingen onder je eigen ondernemersrisico.

 

En wat als ik door ziekte een klus niet helemaal af kan ronden?
Dan krijg je betaald voor het deel dat je wél hebt afgerond. De NTR mag in zo’n geval ook een vervanger voor je inschakelen.

 

Nou zeg: mijn klus voor de NTR gaat ineens buiten mijn schuld om niet door. Terwijl ik er al wel tijd in heb zitten. Wat nu?
De NTR is dan verplicht met je over een vervangende klus te babbelen. Als die vervangende klus meer tijd kost dan je oorspronkelijk hebt afgesproken krijg je een extra vergoeding.

 

Nice. Hoe hoog is die?
Maximaal 25 procent van de vergoeding die je oorspronkelijk hebt afgesproken.

 

En wat als de NTR geen vervangende klus voor me heeft?
Dan moet de omroep je betalen voor het werk dat je al hebt gedaan. Stel dat je klus voor de helft al klaar is, dan krijg je dus 50 procent van het bedrag dat je oorspronkelijk hebt afgesproken.

 

Ik heb beide documenten naast elkaar liggen. En daar staan verschillende dingen in. Nu ben ik in de war…
Logisch ook. Maar als de twee documenten elkaar tegenspreken, dan geldt dat wat in de raamovereenkomst van de NTR staat.

 

Tof! Een krant wil me interviewen over het werk dat ik voor een programma van de NTR heb gedaan. Da’s geen probleem toch?
Lekker stukje promotie zou je denken. Maar omroepen houden dit soort publiciteit graag zelf in de hand. Je mag dat interview dus alleen geven als je daarvoor toestemming hebt van de NTR!

 

Staan er nog meer dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Door de voorwaarden te tekenen beloof je niets te doen waar de NTR schade van kan ondervinden. Dat staat er zelfs twee keer in! Daarnaast wil de NTR dat je je ervan bewust bent dat de omroep duurzaam produceren omarmt. En je moet je ook houden aan de mediawetten die gelden voor de publieke omroep. Inclusief de regels die het Commissariaat voor de Media heeft opgesteld.

 

Wat staat daar dan in?
Dat lees je hier.

 

Wat nou als ik me niet aan die regels houd?
Dan mag de NTR eventuele schade op jou verhalen. Houd je dus maar gewoon aan de wet.

 

Valt er over deze voorwaarden te onderhandelen?
Ja. Maar alles wat je afspreekt moet je wel schriftelijk vastleggen. Anders gelden de afspraken niet.

 

Ik hanteer mijn eigen leveringsvoorwaarden. Stelt de NTR zijn voorwaarden boven die van mij?
De NTR zegt daar niets over in zijn voorwaarden. Dus is het antwoord ‘nee’. Wel staat erin dat je bij een geschil over de overeenkomst naar de rechtbank in Amsterdam moet.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
De NTR heeft zijn eigen voorwaarden helaas nergens online zijn. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die je ze wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -