◘ Omroep Flevoland

 

Om wie gaat het hier?
Omroep Flevoland, de regionale omroep van de provincie Flevoland (die zag je niet aankomen!). De omroep is 24 uur per dag te horen op de radio en maakt voor zijn televisiekanaal eigen nieuwsuitzendingen en interviewprogramma’s. En natuurlijk is er ook een website met nieuws, die iedere dag vol getikt wordt met berichten.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
Het zijn eigenlijk twee documenten: de algemene voorwaarden en een opdrachtovereenkomst. Beide stammen uit 2021, al is de eerste afgeleid van de algemene voorwaarden van de NPO. En die stamt uit 2016.

 

Wat nou als er in de opdrachtovereenkomst iets staat dat botst met de algemene voorwaarden?
Dan gaat dat wat in de opdrachtovereenkomst staat voor. Bijzondere afspraken gaan vrijwel altijd voor algemene afspraken.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alles dat je maakt voor Omroep Flevoland. Of dat nu een radioreportage is, een item voor een nieuwsuitzending op televisie of een artikel voor op de interwebs. En alles daar tussenin.

 

Wat mag Omroep Flevoland daar allemaal mee doen?
De omroep mag je werk openbaar maken, bijvoorbeeld op radio of televisie, maar ook op internet, via on-demand-diensten en via andere technieken. Ook als die technieken nu nog niet bestaan. Omroep Flevoland mag je werk ook bewerken en opnieuw gebruiken, waar ook ter wereld.

 

Hoelang mag de omroep mijn werk opnieuw blijven gebruiken?
Voor zolang als de omroep dat wil. Wanneer je iets maakt voor Omroep Flevoland, wordt je werk eigendom van de omroep. Je draagt je zogenoemde intellectuele eigendomsrechten over. Dat betekent dat de omroep de enige is die kan bepalen wat er met je werk mag gebeuren.

 

Mag Omroep Flevoland mijn werk dan ook aan andere omroepen doorverkopen?
Ja. Als bijvoorbeeld andere omroepen vragen of ze jouw werk mogen gebruiken, dan kan Omroep Flevoland ze daar toestemming voor geven. Dat gebeurt ook regelmatig. Als daar geld mee gemoeid is, dan verdwijnt dat op de rekening van Omroep Flevoland. Dit alles hierboven geldt trouwens ook voor ruw materiaal en restmateriaal.

 

Restmateriaal? Wat is dat?
Denk bijvoorbeeld aan delen van een reportage die niet worden uitgezonden. Doe je verslag van een rel in een van de dorpen in Flevoland (welke zou dat toch zijn?) en lever je drie minuten beeldmateriaal waarvan er maar twee worden uitgezonden, dan is ook die derde minuut van de omroep.

 

En wat is ruw materiaal dan?
Hierbij kun je denken aan filmbeelden die nog niet zijn gemonteerd. Het zijn zeg maar de grondstoffen voor je uiteindelijke productie. Ook die worden eigendom van de omroep.

 

Zijn er nog meer dingen die Omroep Flevoland met mijn werk mag doen?
Ja. De omroep mag je werk onder andere laten zien op festivals en in musea. Je werk mag ook gebruikt worden ter promotie en delen van je werk kunnen ook in andere producties worden gebruikt. Omroep Flevoland mag werk dat jij hebt geleverd ook interactief maken, inkorten, nasynchroniseren en in archieven bewaren.

 

Mag ik ook zelf nog iets met mijn werk doen? Het bijvoorbeeld op mijn eigen website zetten?
Nee.

 

Omroep Flevoland heeft mijn naam bij mijn artikel weggehaald. Kan ik daar nog iets tegen doen?
Nee. Door de voorwaarden te tekenen doe je afstand van je persoonlijkheidsrechten. Dat zijn rechten die regelen dat jij je kunt verzetten als de omroep je werk publiceert zonder je naam of onder de naam van iemand anders. De persoonlijkheidsrechten regelen ook dat jij je kunt verzetten tegen wijziging van je werk. Door afstand van die rechten te doen, kun je voor deze zaken dus niet meer naar de rechter stappen.

 

Dus als Omroep Flevoland mijn reportage aanpast en verprutst, kan ik daar niets tegen doen?
Dat dan weer wel. Er is namelijk één persoonlijkheidsrecht waar je geen afstand van kunt doen: het recht om je te verzetten tegen aantasting van je werk. Als de omroep je werk dusdanig aanpast dat de aanpassingen je goede naam of eer schaden, kun je daar dus nog wel stampij over maken.

 

Als Omroep Flevoland me een opdracht geeft, ben ik dan verplicht die te accepteren?
Nee. Je bent vrij om een opdracht wel of niet aan te nemen. Als je een opdracht aanneemt mag je ook zelf bepalen hoe je je opdracht uitvoert. Je staat tijdens je werk niet onder leiding of toezicht van de omroep.

 

Betekent dat dat ik kan doen en laten wat ik wil?
Omroep Flevoland mag dan wel niet bepalen hoé jij je opdracht uitvoert, maar mag wel aanwijzigingen geven.

 

Om wat voor aanwijzingen gaat het dan?
Denk aan zaken als het onderwerp van je reportage of de lengte van een item dat je maakt. Je mag bijvoorbeeld niet zelf bepalen hoe lang je radio-item over een gevonden schat in de bodem van het voormalige eiland Schokland wordt. Dat bepaalt de omroep.

 

Ik draai best wel wat uren bij Omroep Flevoland. Heeft dat nog gevolgen voor bijvoorbeeld de belasting?
Dat zou zomaar eens kunnen. Als de Belastingdienst van mening is dat jij te afhankelijk bent van één opdrachtgever, zou er sprake kunnen zijn van een verkapt dienstverband. Ben je schijnzelfstandig, dan ben je eigenlijk in loondienst. En een hoop sociale premies en belastingen die betaald hadden moeten worden, zijn dan waarschijnlijk niet betaald.

 

En wie moet die nu dan gaan betalen?
Jij. In ieder geval deels. Als er sprake is van een verkapt dienstverband mag Omroep Flevoland een deel van de achterstallige premies en belastingen die het moet betalen, aan jou doorberekenen. Dat geldt voor achterstallige loonbelastingen, premies voor de werknemersverzekeringen en voor eventuele boetes. Achterstallige premies voor werkgeversverzekeringen mag de omroep niet op je verhalen.

 

Mag ik van Omroep Flevoland ook voor andere opdrachtgevers werken?
Ja. Sterker nog: de omroep wil dat je minstens twee andere opdrachtgevers hebt waar je in totaal minstens 10.000 euro factureert. Door die eis te stellen wil de omroep de kans op schijnzelfstandigheid verkleinen. Omroep Flevoland wil om diezelfde reden ook graag dat jij toezegt dat je ondernemer bent.

 

Hoelang doet Omroep Flevoland erover om facturen te betalen?
Dat staat niet in de voorwaarden.

 

Ik moet voor mijn klus van Lelystad naar Dronten rijden. Kan ik mijn reiskosten declareren?
Ja, maar er kan afhankelijk van de afspraken die je maakt wel een maximum aan zitten. En voordat je het vraagt: over het declareren van overige kosten wordt niets gezegd in deze voorwaarden.

 

Een klus die ik voor Omroep Flevoland zou doen, gaat ineens buiten mijn schuld om niet door. Nu kan ik zeker niet alsnog factureren?
De omroep belooft in dat geval een vervangende opdracht voor je te regelen. Als die opdracht meer werk oplevert dan de klus waar je eigenlijk voor was ingeschakeld, mag je tot 25 procent extra factureren.

 

Dat is fijn. En wat nou als ik al aan de klus was begonnen?
Dan heb je recht op betaling voor het werk dat je al hebt verricht. Omroep Flevoland krijgt in dat geval wel het recht om met het al afgeronde deel van je opdracht te doen wat hij wil. De omroep mag je werk dan ook op een later moment nog door een andere freelancers of collega in loondienst verder laten ontwikkelen.

 

Ik wil eigenlijk stoppen met mijn werk voor Omroep Flevoland. Kan dat?
Ja, maar je hebt wel een opzegtermijn van een maand. Die opzegtermijn geldt trouwens ook voor de omroep.

 

Mijn klus bij Omroep Flevoland loopt af. Mag ik de microfoon die ik heb geleend houden?
Nee, of je moet daar nog een extra afspraak over hebben gemaakt. Maar in principe moet je alle apparatuur en documenten die je hebt geleend zo snel mogelijk terug moet geven. Dat geldt ook voor zaken als informatiedragers. Daarbij kun je denken aan tapes of usb-sticks.

 

Een van mijn andere opdrachtgevers wil van me weten hoe bepaalde zaken bij Omroep Flevoland geregeld zijn. Dat mag ik hem wel vertellen, toch?
Nee. Wanneer je de voorwaarden van Omroep Flevoland tekent, verplicht je jezelf bedrijfsgevoelige informatie geheim te houden.

 

Ik heb een teler van sojabonen in een nieuwsitem beschuldigd van fraude. Nu sleept hij me voor de rechter. Wat nu?
Dan mag je je eigen (soja)boontjes doppen. Je geeft de omroep namelijk een vrijwaring voor zogenoemde aanspraken van derden. Als je een rechtszaak of schadeclaim aan je broek krijgt, is dat jouw probleem.

 

Ben ik dan niet voor zulke zaken verzekerd?
Dat ligt eraan of je een zakelijke rechtsbijstand verzekering hebt. Want via de omroep ben je niet verzekerd. Omroep Flevoland vraagt overigens wel van je dat je verzekeringen die je nodig hebt voor je werk afsluit. Daarbij kun je denken aan een zakelijke rechtsbijstandsverzekering, maar ook aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

 

Een landelijke talkshow wil me in de uitzending om te praten over een reportage die ik voor Omroep Flevoland heb gemaakt. Daar kan ik wel ‘ja’ tegen zeggen, toch?
Nee. Althans, niet zomaar. Voor media-optredens die verband houden met je werk voor Omroep Flevoland moet je officieel toestemming aan de omroep vragen. En je mag de naam van de omroep ook niet als referentie gebruiken als je daar niet eerst toestemming voor vraagt.

 

Staan er verder nog dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Ja. Omroep Flevoland wil dat je je aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens houdt. Dat betekent dat je onder andere toestemming nodig hebt om persoonsgegevens te verwerken (en ja, ook iemands telefoonnummer is een persoonsgegeven). De omroep wil ook dat je je houdt aan de Mediawet.

 

En wat staat daar dan in?
Veel. Maar het belangrijkst is dat je tijdens je werk geen reclame mag maken en dat je jezelf ook niet mag laten sponsoren. Een radioreportage maken over een specifiek boerenbedrijf in Flevoland terwijl datzelfde boerenbedrijf je daarvoor betaalt, mag dus niet. Maar van zulke dingen zou je als onafhankelijk journalist sowieso weg moeten blijven. Je mag tijdens je werk zonder toestemming van de omroep ook geen cadeautjes aannemen.

 

Zelfs geen kopje koffie?
Zó streng zijn ze nou ook weer niet. Maar een zak frietaardappelen zou een ander verhaal kunnen zijn. De stelregel is dat je geen op geld waardeerbare geschenken mag aannemen. En daar valt ongeveer alles onder wat je zou kunnen verkopen.

 

Ik hanteer leveringsvoorwaarden en daarin staan dingen die afwijken van wat er in de voorwaarden van Omroep Flevoland staat. Welke voorwaarden zijn geldig?
Die van Omroep Flevoland. De omroep wijst jouw voorwaarden namelijk nadrukkelijk van de hand.

 

Mooi is dat. Wat gebeurt er als ik deze voorwaarden niet onderteken?
Dan krijg je niet betaald.

 

Kan ik over deze voorwaarden onderhandelen?
Ja. Maar afwijkende afspraken gelden alleen als je ze schriftelijk vastlegt.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Omroep Flevoland heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -