◘ Omroep MAX

 

Om wie gaat het hier?
Omroep MAX, een in 2002 opgerichte publieke omroep die met name programma’s maakt voor mensen van 50 jaar en ouder. Omroep MAX is actief op radio, televisie en internet én organiseert evenementen.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
Het gaat om twee bestanden. De voorwaarden van Omroep MAX zelf stammen uit 2018. Daarnaast gelden ook de algemene voorwaarden van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Op deze pagina worden ze beide samen behandeld. Wil je meer weten over die specifieke NPO-voorwaarden, klik dan hier.

 

Wat gebeurt er als die voorwaarden elkaar tegenspreken?
Dan gaat dat wat in de voorwaarden van Omroep MAX staat voor.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor al het werk dat je doet voor Omroep MAX, van artikelen, foto’s en reportages tot muziek die je in opdracht van de omroep hebt gemaakt en eventuele programmatitels die je bedenkt (om maar wat voorbeelden te noemen). De voorwaarden gelden ook voor redigeerwerk. En voor restmateriaal. Dat zijn bijvoorbeeld shots die je hebt gemaakt, maar die uiteindelijk niet in je eindproduct zijn gebruikt.

 

Wat mag Omroep MAX daar allemaal mee doen?
Alles. Door de voorwaarden te ondertekenen draag je alle rechten op je werk over aan Omroep MAX, waaronder je auteursrecht. De omroep mag je werk dus zo vaak als het wil uitzenden of publiceren. Op alle mogelijke manieren. Overal ter wereld. En voor onbepaalde tijd (voor eeuwig, dus). De omroep mag je werk daarnaast ook aanbieden via streamingdiensten en verkopen aan derden.

 

Als Omroep MAX mijn werk vaker dan één keer gebruikt, krijg ik daar dan extra voor betaald?
Nee. Dat wordt ook niet heel onsympathiek verwoord in de voorwaarden, met de zin: ‘MAX is in geen geval gehouden om meer te betalen dan de [..] genoemde vergoeding’. Als de omroep nieuwe manieren verzint om geld te verdienen aan je werk, dan is Omroep MAX de enige die daar beter van wordt (en de kijker natuurlijk die mag genieten van jouw fantastische werk, maar daar koop jij dan weer niks voor).

 

Dus ik krijg helemaal nooit iets extra’s?
Nou ja, wel als je bent aangesloten bij een auteursrechtenorganisatie als Stichting Lira. Dan kun je aanspraak maken op leenrecht- en thuiskopievergoeding. Meer over zulke vergoedingen vind je op de website van Lira.

 

Ik heb een foto gemaakt voor een artikel op de website van Omroep MAX, maar kom die foto nu tegen in een omroepblad. Bij wie moet ik zijn met mijn schadeclaim?
Als je deze voorwaarden hebt getekend: bij niemand. In de voorwaarden staat namelijk dat Omroep MAX zulke foto’s mag overdragen en mag gebruiken als publiciteitsmateriaal.

 

Mag ik zelf nog iets doen met werk dat ik voor Omroep MAX heb gemaakt? Het aan een andere omroep verkopen bijvoorbeeld?
Helaas voor jou: nee, dat mag niet. Omroep MAX eigent zich het exclusieve recht toe op jouw werk. Dat betekent dat de omroep de enige is die er iets mee mag doen. Als je het werk op je eigen website wil publiceren mag dat alleen met schriftelijke toestemming van de omroep.

 

Omroep MAX heeft zitten knippen en plakken in mijn werk. Mag dat zomaar?
Ja, dat mag. Als jij de voorwaarden tekent geef je de omroep het recht je werk te wijzigen, in te korten en te bewerken. Omroep MAX mag je werk ook ondertitelen, nasynchroniseren, digitaliseren of interactief maken.

 

Omroep MAX heeft halverwege de productie van een programma de samenwerking stopgezet. Nu wordt mijn al geleverde werk door iemand anders verder afgerond. Mag dat?
Ja, Omroep MAX mag je werk verder (door)ontwikkelen, zoals dat zo mooi heet.

 

Ik heb kosten moeten maken voor mijn klus voor Omroep MAX. Krijg ik die vergoed?
Nee. Eventuele kosten die jij maakt zitten verwerkt in de vergoeding die de omroep je betaalt. Dat geldt ook voor zaken als telefoonkosten, parkeerkosten en kilometers die je maakt in het kader van woon-werkverkeer.

 

En als ik op pad moet voor een reportage, mag ik dan wel reiskosten declareren?
Ja: 19 cent per kilometer of kaartjes voor het openbaar vervoer.

 

Dus als ik op de redactie moet werken krijg ik mijn woon-werkverkeer niet vergoed?
Dat zou je na het antwoord hierboven wel denken, hé. En zo staat het ook in de voorwaarden. Maar een regel verderop staat dan weer dat je woon-werkverkeer wél mag declareren. Dat gaat op basis van 19 eurocent per kilometer of op basis van een kaartje voor het openbaar vervoer. De voorwaarden spreken zichzelf op dit vlak dus best wel (of eigenlijk: helemaal) tegen.

 

Hoelang doet Omroep MAX erover om facturen te betalen?
Dat wordt niet genoemd in de voorwaarden. Wel staat erin dat de omroep wil dat je iedere maand een factuur stuurt. Maar wanneer je die betaald krijgt is een mysterie.

 

Het programma waar ik voor werk wordt ineens stopgezet. Daar gaat mijn klus!
Als dat gebeurt wil Omroep MAX zo snel mogelijk met je overleggen over een vervangende opdracht. Als die vervangende opdracht meer werk is dan je oorspronkelijke klus, dan krijg je maximaal 25 procent extra betaald. De omroep schrijft in zijn voorwaarden dat zo’n gesprek binnen een week moet plaatsvinden.

 

En als dat niet gebeurt?
Dan… is je opdracht alsnog voorbij. Maar ook weer niet per direct. Omroep MAX hanteert een opzegtermijn van één maand. Je kunt in dat geval aanspraak maken op een laatste maandvergoeding. Dat is vooral van toepassing als je al een tijdje vaste diensten draait op een redactie.

 

Da’s best netjes. Hoe hoog is die vergoeding?
De exacte hoogte van de vergoeding wordt afgeleid van de gemiddelde vergoeding die de omroep je de maanden ervoor heeft betaald.

 

Krijg ik doorbetaald als ik ziek word?
Nee.

 

Mag ik mijn klus ook aan iemand anders doorspelen als ik het te druk heb of ziek word?
Ja, dat mag. Sterker nog: volgens deze voorwaarden ben je zelfs verplicht een vervanger te regelen als dat om wat voor reden dan ook nodig is. Ook dit geldt vooral als je redactiediensten draait voor Omroep MAX. De vervanger die je inschakelt mag trouwens niet zomaar iemand zijn. Hij of zij moet voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als jij.

 

Ah, mijn stagiair sturen kan dus niet?
Dat heb je goed gededuceerd. Wanneer je een vervanger inschakelt blijf jij ervoor verantwoordelijk dat de klus goed afgerond wordt. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je vervanger, net als jij, al zijn intellectuele eigendomsrechten overdraagt aan Omroep MAX. Voordat je een vervanger stuurt, moet je de redactie ook vertellen wie je vervanger is. De vervanger factureert uiteindelijk aan jou, en jij aan de omroep.

 

Mag ik van Omroep MAX ook voor andere media werken?
Er staat in de voorwaarden niet dat dat niet mag. Dus het mag (het kan soms zo simpel zijn).

 

Laat me raden: net als alle andere omroepen is Omroep MAX als de dood voor schijnzelfstandigheid…
Of Omroep MAX er als de dood voor is weet ik niet, maar de omroep zit niet op verrassingen te wachten. In de voorwaarden wordt daarom meerdere keren benadrukt dat jij zelfstandig ondernemer bent en niet in dienst bent van Omroep MAX. Daarnaast staat er ook in dat je naar eigen inzicht werkt, maar dat je wel aanwijzigingen van de omroep opvolgt.

 

Wat betekent dat laatste?
Kort door de bocht: je bepaalt zelf hoe je je werk doet, maar houdt wel rekening met de wensen van Omroep MAX (je klant, die dus koning is).

 

Wat gebeurt er als de Belastingdienst toch vindt dat ik in dienst ben bij Omroep MAX?
Dan moeten er loonbelastingen en premies voor volksverzekeringen worden betaald. En waarschijnlijk ook met terugwerkende kracht. Omroep MAX houdt zich het recht voor om die belastingen en premies op jou te verhalen. Inclusief eventuele rentes en administratieve verhogingen (lees: boetes). In de voorwaarden staat dat je dat bedrag onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst over moet maken.

 

Zonder rechterlijke tussenkomst? Dus ik mag het niet eens aanvechten bij de rechter?
Niet volgens deze voorwaarden. Omroep MAX wil zich waarschijnlijk de moeite (en kosten) van een rechtsgang besparen. Dat dat zo specifiek vermeld wordt in de voorwaarden is wel uniek. In andere voorwaarden ben ik het nog niet tegengekomen.

 

Ik heb beelden van iemand anders gebruikt in mijn werk voor Omroep MAX. De maker van die beelden vindt dat ik zijn auteursrechten heb geschonden. Hij dreigt met een rechtszaak. Wat nu?
Lawyer up, zoals Saul Goodman (Breaking Bad / Better Call Saul) zou zeggen. In normaal Nederlands: zoek maar een advocaat. Want van Omroep MAX hoef je niets te verwachten. In de voorwaarden van de NPO staat namelijk dat jij de omroep vrijwaart van schadeclaims.

 

Een vakmedium vindt het werk dat ik voor Omroep MAX heb gemaakt zó goed, dat het me wil interviewen. Da’s geen probleem toch?
Niet als je het via de juiste kanalen aanvliegt. De omroep wil zulke publiciteit zelf kunnen sturen. En dus mag je alleen aan dat interview meewerken als Omroep MAX dat vooraf goedkeurt.

 

Staan er verder nog zaken in deze voorwaarden die ik moet weten?
Uiteraard. Omroep MAX vindt het belangrijk dat je je houdt aan de Mediawet. Je mag dus geen sluikreclame opnemen in je werk, of je laten sponsoren. Als je je niet houdt aan die wet en dat levert Omroep MAX schade op, dan mag jij die aftikken. Ook niet onbelangrijk: in de voorwaarden staat ook dat je een geheimhoudingsplicht hebt. Je hebt bedrijfsgevoelige informatie die je over de omroep hoort dus voor jezelf te houden.

 

Ik ben niet voor één gat te vangen: ik heb zelf ook leveringsvoorwaarden en daar staan hele andere dingen in. Welke voorwaarden gelden?
Omroep MAX wijst jouw voorwaarden zelf niet nadrukkelijk van de hand. Maar de NPO doet dat in zijn voorwaarden wel. Dus eh, super dat je zelf voorwaarden hebt opgesteld, maar in dit geval gelden de voorwaarden van de omroep.

 

Valt er over deze voorwaarden te onderhandelen?
In de voorwaarden van Omroep MAX wordt daar niets over gezegd. In de voorwaarden van de NPO staat wel dat afwijkingen van de overeenkomst alleen geldig zijn als ze schriftelijk zijn vastgelegd. Dat lijkt te suggereren dat je kunt onderhandelen (iets wat je op zijn minst kunt proberen).

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Omroep MAX heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -