◘ Omroep West

 

Om wie gaat het hier?
Stichting Regionale Omroep West (of in het kort: Omroep West), de regionale omroep voor het noordelijke deel van Zuid-Holland. Weetje: Zuid-Holland is de enige provincie van Nederland met twee regionale omroepen! De andere is Rijnmond.

 

Ah, een omroep! Dan draaien deze voorwaarden vast voor een groot deel om het tegengaan van schijnzelfstandigheid…
Dat valt, geheel tegen de verwachting in, eigenlijk best wel mee. De voorwaarden van Omroep West bevatten op dit vlak niet meer dan het standaard riedeltje. Door ze te tekenen spreek je met Omroep West af dat je niet in dienst bent bij de omroep en dat je je opdracht zelfstandig uitvoert.

 

That’s it?
Nou, niet helemaal. Mocht de Belastingdienst oordelen dat je tóch in loondienst bent bij de omroep, dan mag Omroep West eventuele naheffingen voor loonbelastingen en premies voor werknemersverzekeringen op jou verhalen. Inclusief rentes en boetes. Dat is inmiddels de standaard in omroepland.

 

Oké. Zeg, van wanneer zijn deze voorwaarden eigenlijk?
De voorwaarden van Omroep West stammen uit 2021. Naast de voorwaarden van de omroep zelf, gelden ook die van de NPO uit 2016. Als die twee documenten elkaar tegenspreken, dan geldt dat wat er in de voorwaarden van Omroep West staat.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor werk dat je verricht in het kader van nieuwsgaring. Dat kan van alles zijn: artikelen, beeld, audio… eigenlijk alles wat je voor Omroep West maakt.

 

Hoe vrij ben ik in het bepalen hoe ik mijn werk doe?
Op papier heel vrij. Je mag opdrachten voor Omroep West uitvoeren in de volgorde en op de manier die je zelf wil. Dat doe je zonder dat je onder leiding staat van de omroep. In de praktijk moet je echter wel rekening houden met wensen van Omroep West, moet je indien nodig overleg plegen met het team waar je onderdeel van uitmaakt en moet je je houden aan de werktijden van de omroep.

 

Wat mag Omroep West allemaal doen met werk dat ik heb geleverd?
Alles. De omroep mag je werk uitzenden op radio en tv, online publiceren, omvormen tot een podcast, ombouwen tot virtual reality-ervaring, vertalen naar het Hindoestaans en verkopen aan een Indiase omroep. Je kunt het zo gek niet bedenken of Omroep West mag het met je werk doen. 

 

Een Indiase omroep? Ik kan me niet voorstellen dat dát in de voorwaarden staat…
Het staat er ook niet expliciet in. Wat er wel in staat is dat jij al het intellectuele eigendomsrecht op je werk overdraagt aan Omroep West. Sterker nog: dat staat er wel drie keer in!

 

En wat betekent dat?
Als je je rechten overdraagt aan Omroep West, wordt jouw werk eigendom van de omroep. En dus mag Omroep West bepalen wat het met je werk doet. De omroep mag je werk dus zo vaak gebruiken als hij wil, waar ook ter wereld, en tot het einde der tijden.

 

Als ik de rechten op mijn werk overdraag aan Omroep West, krijg ik daar dan extra geld voor?
Nee. De vergoeding voor de overdracht van je rechten zit verwerkt in je honorarium. Houd dat in je achterhoofd voor het moment waarop je gaat onderhandelen over je honorarium.

 

Haha, onderhandelen met een mediabedrijf? Die is grappig!
En toch kan het. Althans, de voorwaarden van Omroep West laten daar ruimte toe. Als je afwijkende afspraken maakt, leg ze dan wel altijd schriftelijk vast. Want alleen dan gelden ze. Wie niet waagt…

 

Ik wil mijn rechten eigenlijk niet overdragen aan Omroep West. Kan ik die overdracht weigeren?
Je kunt dat weigeren. Maar volgens deze voorwaarden krijg je pas betaald voor je werk als je je rechten daarop hebt overgedragen. Dus eigenlijk is het antwoord hier nee. Je draagt overigens niet alleen je huidige rechten over. Ook eventuele toekomstige rechten op je werk gaan automatisch over aan de omroep. Dat geldt ook voor de rechten op ruw materiaal en restmateriaal.

 

Wat is dat? Ruw materiaal en restmateriaal?
Stel dat je een reportage maakt voor Omroep West. Het materiaal dat je daarvoor hebt gefilmd maar nog niet hebt gemonteerd, is je ruwe materiaal. Restmateriaal is materiaal dat bij wijze van spreke achterblijft op de vloer van de montageruimte. Het is materiaal dat je eindproduct niet haalt.

 

Mag ik werk dat ik voor Omroep West heb gemaakt zelf ook nog ergens publiceren?
Nee. Omroep West eist exclusiviteit op je werk. Je mag je werk dus ook niet inzetten ter promotie. Omroep West mag dat…

 

…uiteraard wel?
Exactemundo!

 

Mag Omroep West mijn werk ook aan andere mediabedrijven verkopen?
Dat staat niet expliciet vermeld in de voorwaarden. Maar uit het feit dat Omroep West eigenaar wordt van jouw werk, kun je concluderen dat dat mag. Dus het zou best kunnen dat jouw regionale reportage ineens te zien is bij de NOS. En nee, daar krijg je geen extra vergoeding voor.

 

Als ik reiskosten maak voor een klus voor Omroep West, mag ik die dan declareren?
Als je kosten maakt voor je klus, kun je die alleen declareren na overleg met de redactie. Dat geldt ook voor reiskosten. In een eerdere versie van deze voorwaarden (uit 2018) stond nog dat je die standaard kon declareren.

 

Nou moe! Betaalt Omroep West facturen dan op zijn minst een beetje vlot? 
De betaaltermijn is 30 dagen. De omroep benadrukt wel dat je ervoor moet zorgen dat er een ordernummer op je factuur staat. Als dat niet zo is kan dat ‘snelle betaling in de weg staan’.

 

Mag ik van Omroep West voor andere omroepen of mediabedrijven werken?
Ja, mits je er wel voor zorgt dat je je klus voor Omroep West volgens de gemaakte afspraken afrondt. Maar, zoals voetballegende Johan Cruijff gezegd zou hebben: da’s logisch.

 

Balen: ik zou de afgelopen weken wat redactiediensten draaien bij Omroep West en ben halverwege die periode ziek geworden. Wat nu?
Dan betaalt Omroep West je alleen voor de daadwerkelijke gewerkte dagen.

 

Ik heb het wat te druk, maar mijn stagiair zit duimen te draaien. Mag ik hem mijn klus laten uitvoeren?
Dat mag. Je moet dan wel vooraf even aan Omroep West laten weten dat je een vervanger inschakelt. Zorg er wel voor dat je vervanger weet wat hij doet. Jij blijft namelijk verantwoordelijk voor het eindresultaat. Je vervanger moet zich ook houden aan de afspraken die jij met de omroep hebt gemaakt, zoals de afspraken rondom geheimhouding (zie hieronder). En hij of zij draagt dus ook zijn of haar auteursrecht op het geleverde werk over.

 

Omroep West is niet tevreden met het werk dat ik heb geleverd. Wat nu?
Dan krijg je niet betaald. Leuker kan ik dat niet voor je maken. Omroep West mag trouwens ook de samenwerking met jou stopzetten als je werk niet bevalt. Je hebt volgens deze voorwaarden dan geen recht op een schadevergoeding.

 

Als ik voor Omroep West werk, mag ik daar dan over opscheppen bij familie en vrienden?
Ja hoor. Maar wat niet mag is vertrouwelijke gegevens over de omroep of de programma’s waar je aan werkt doorvertellen. Ook wanneer je klus erop zit. Want ook na afloop van je opdracht dien je vertrouwelijke informatie die je tijdens je opdracht hebt opgepikt geheim houden.

 

Nu we het toch over schadevergoedingen hebben: ik heb tijdens mijn klus voor Omroep West een dure vaas omgestoten. Wie moet dat betalen?
Als je in loondienst was geweest, dan had de eigenaar van de vaas Omroep West daarvoor aansprakelijk kunnen houden. Maar…

 

…ik ben niet in loondienst. En dus?
En dus moet je de schade zelf vergoeden. Ook als de omroep schade lijdt als gevolg van jouw werk, moet je die vergoeden. Omroep West wil dat je verklaart dat je voldoende verzekerd bent om eventuele schade op te vangen.

 

Mijn klus bij Omroep West stopt plots. Iedereen is tevreden over mijn werk en ik stond nog weken lang ingeroosterd op de redactie. Krijg ik mijn misgelopen inkomsten vergoed?
In deze voorwaarden staat niets over een opzegtermijn of uitwerken. In de voorwaarden van de NPO staat echter dat een omroep een klus niet zomaar kan beëindigen zonder redelijke opzegtermijn. Als je klus plots buiten jouw schuld om stopt, moet Omroep West een vervangende klus voor je regelen.

 

Precies dat wat je hierboven schrijft is mij overkomen! Maar mijn nieuwe klus is een stuk meer werk. Wat nu?
Wát een toeval! Als een nieuwe klus meer werk is dan de je oorspronkelijke opdracht, hoor je een extra vergoeding te krijgen. Dat is maximaal 25 procent van je oorspronkelijk afgesproken honorarium.

 

Staan er verder nog dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Omroep West wil graag dat je ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel én dat je een btw-nummer hebt. In de voorwaarden van de NPO staat nog dat je verplicht bent je te houden aan de wet. Waaronder de Mediawet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Aan die laatste is bijna een halve pagina gewijd in de voorwaarden.

 

Wat staat er in die halve pagina?
Kort door de bocht: dat je je houdt aan de AVG. Als je persoonsgegevens verwerkt tijdens je werk bij Omroep West moet je ervoor zorgen dat die gegevens niet uit kunnen lekken. Mocht je toch een datalek hebben, dan ben je verplicht de omroep daar binnen 12 uur van op de hoogte te stellen. Als je klus bij Omroep West stopt ben je verplicht alle persoonsgegevens die je voor de omroep in bewaring hebt te vernietigen. Meer over de AVG lees je hier.

 

Aha. En wat mag ik allemaal niet volgens de Mediawet?
Veel. Maar het belangrijkst voor de NPO is dat je jezelf niet laat betalen door partijen om hen een rol te geven in een van je producties. Je mag je bijvoorbeeld niet laten sponsoren of reclame maken voor een partij.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Omroep West heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -