◘ Rijksuniversiteit Groningen

 

Om wie gaat het hier?
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de op één na oudste universiteit van Nederland. De universiteit biedt 48 bacheloropleidingen en 167 masters.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
De Rijksuniversiteit Groningen gebruikt een modelovereenkomst die in 2015 is opgesteld. Deze werd in ieder geval in 2021 nog verstrekt.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor het verzorgen van gastcolleges. Je krijgt per opdracht een nieuwe overeenkomst om te tekenen.

 

Als ik de voorwaarden van de Rijksuniversiteit Groningen onderteken, kom ik dan in dienst?
Nee. De universiteit benadrukt dat je geen arbeidsovereenkomst krijgt en draagt dus ook geen loonbelastingen en premies voor sociale verzekeringen voor je af. Verder stellen de voorwaarden dat jij zelf verantwoordelijk bent voor het betalen van zaken als inkomstenbelasting.

 

De Belastingdienst vindt dat er sprake is van een ‘fictieve arbeidsovereenkomst’. Wat is dat?
Als er een gezagsverhouding is tussen een freelancer en een opdrachtgever, kan er sprake zijn van een fictief dienstverband. Je denkt dan dat je werkt als freelancer, maar bent eigenlijk verkapt in loondienst. Als dat het geval is, dan zijn er een hoop premies en belastingen die een werkgever normaal voor werknemers betaalt in jouw geval niet betaalt. De Belastingdienst wil die centen dan graag alsnog zien.

 

Van wie? Ik bedoel, eh, wie moet die premies en belastingen dan betalen?
Jij. In ieder geval deels. Opdrachtgevers mogen in zulke gevallen achterstallige loonbelastingen en premies voor werknemersverzekeringen die de Belastingdienst bij ze in rekening brengt op jou verhalen. Hetzelfde geldt voor boetes op die belastingen en premies.

 

Mooi is dat!
Je kunt er boos om worden, maar zo is het nou eenmaal geregeld in de wet. Achterstallige premies voor werkgeversverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet hoef jij trouwens niet af te tikken. Die zijn voor rekening van de universiteit. Dat staat ook in de voorwaarden van de Rijksuniversiteit Groningen, zij het wat onduidelijk. Maar goed, onduidelijke dingen duidelijk maken, daar heb je deze site voor.

 

Moet ik er in de praktijk bang voor zijn dat ik per ongeluk in zo’n fictief dienstdinges terechtkom?
Een gezagsverhouding ontstaat niet zomaar. Er is alleen sprake van een gezagsverhouding als de opdrachtgever jou vertelt hoe je je opdracht moet uitvoeren en jij verplicht bent die aanwijzingen en instructies op te volgen. En aangezien de Rijksuniversiteit Groningen in haar voorwaarden schrijft dat jij vrij bent om je werk te doen zoals je dat zelf wil, is de kans dat er een gezagsverhouding ontstaat klein.

 

Als ik voor een gastcollege naar Groningen moet reizen, kan ik dan reiskosten declareren?
Dat kan. De vergoeding die je voor je werk afspreekt is exclusief reiskosten en andere onkosten. Je kunt die kosten dus declareren. Als je verwacht kosten te maken, moet je dat wel vooraf aan de Rijksuniversiteit Groningen laten weten. En de universiteit wil ook dat je bewijs laat zien van de kosten die je maakt.

 

Waar moet ik dan aan denken?
Een kopie van je treinkaartje bijvoorbeeld. Of een factuur van je hotelovernachting. Als je vanuit het buitenland moet komen, krijg je een ticket voor economy class vergoed. Als je met de auto komt, mag je 19 cent per kilometer rekenen.

 

Mag ik gastcolleges die ik aan de Rijksuniversiteit Groningen geef ook bij andere opleidingen geven?
In de voorwaarden staat niet dat het niet mag. Dus… het mag.

 

Het gastcollege dat ik zou geven is afgezegd omdat te weinig studenten zich hebben aangemeld. Krijg ik nu wel betaald?
Dat kan per situatie verschillen, maar de universiteit mag er in zo’n geval wel voor kiezen om de opdracht in te trekken. Als dat gebeurt, heb je geen recht op een vergoeding.

 

De studenten aan wie ik een gastcollege heb gegeven, hebben achteraf geklaagd dat mijn college niet goed genoeg was. Wat nu?
In dat geval houdt de Rijksuniversiteit Groningen zich het recht voor (een deel van) de afgesproken vergoeding niet uit te betalen. Mochten studenten over je college klagen, dan krijg je altijd de kans om jouw kant van het verhaal te geven.

 

Moet ik wel of geen btw heffen op mijn factuur?
Het geven van gastcolleges aan een onderwijsinstelling is vrijgesteld van btw. Je mag dus geen btw heffen. Als je werkt vanuit een bv (toe maar, ondernemer die je bent!) mag je ook geen btw heffen.

 

Hoelang doet de Rijksuniversiteit erover om facturen te betalen?
Dat staat niet in de voorwaarden. Ervaringen uit de praktijk leren dat facturen binnen een paar weken worden voldaan.

 

Er zijn onderwijsinstellingen die graag het intellectueel eigendomsrecht op gastcolleges willen hebben. Vraagt de Rijksuniversiteit Groningen me die rechten over te dragen?
Nee. De Rijksuniversiteit Groningen vraagt ook geen licentie op je gastcollege (met een licentie zou de universiteit je college opnieuw kunnen gebruiken) en vraagt je ook geen afstand te doen van je persoonlijkheidsrechten.

 

Ik heb zelf leveringsvoorwaarden. Wijst de Rijksuniversiteit Groningen die van de hand?
Nee.

 

Valt er over deze voorwaarden te onderhandelen?
Ja. Je kunt in ieder geval onderhandelen over vergoeding van eventuele kosten die je maakt. Maar ook over de hoogte van je honorarium kun je zelf afspraken maken.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
De Rijksuniversiteit Groningen heeft haar voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -