◘ Roularta Media Nederland

 

Om wie gaat het hier?
Roularta Media Nederland (voorheen New Skool Media BV), uitgever van Classic & Retro, Columbus Travel, delicious. magazine (zonder hoofdletter inderdaad, ‘lekker hip’), Fiets, FietsActief, Formule 1, KIJK, Knipmode, Knippie, MOTO73, Procycling, Roots, Seasons, Truckstar, Vorsten en Zin. Roularta Media Nederland heeft daarnaast een belang in One Business, dat Beleggers Belangen en Elsevier uitgeeft.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
8 juni 2020.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Al het rechtendragend materiaal dat je voor Roularta Media Nederland maakt. Tekst en foto’s dus, maar ook alle andere producties die je kunt bedenken. Dus ook voor audio, video en illustraties. De voorwaarden gelden ook voor andere organisaties waar Roularta Media Nederland een belang bij heeft (zoals One Business).

 

Waar mag Roularta Media Nederland mijn werk gebruiken?
Roularta Media Nederland mag je werk gebruiken in al haar uitgaven en in alle verschillende publicatievormen (print, online, postduif, etc) die je je maar kunt bedenken. Dat geldt ook voor restmateriaal dat je wel geleverd hebt, maar dat niet is geplaatst. Lever je als fotograaf extra foto’s mee zodat de redactie wat te kiezen heeft, dan mag Roularta Media Nederland die dus ook in een van haar andere titels gebruiken.

 

Dat valt nog wel mee vergeleken met anderen, toch?
Nee, want dit was nog niet alles. Roularta Media Nederland vindt ook dat je werk opnieuw gebruikt mag worden in titels van bedrijven waar de uitgeverij een belang in heeft (zoals One Business) én door derden. Ook wanneer Roularta Media Nederland besluit custom media te gaan maken mag de uitgeverij je werk daarin opnieuw gebruiken. Schrijf je iets voor een Roularta Media Nederland-titel die met een licentie ook in het buitenland uitgegeven wordt? Dan kan je stuk óók in die buitenlandse editie verschijnen.

 

Krijg ik ook extra geld voor dat hergebruik?
Over het algemeen niet, behalve als je werk aan een derde verkocht wordt. Stel: je schrijft een mooi verhaal voor KIJK over stamcelonderzoek en het SCDD (het consortium Stem Cells in Development and Disease) wil dat plaatsen, dan krijg je een deel van de netto opbrengst.

 

Nice! Ik ga vast een nieuwe auto beste…
Ho! Wacht daar nog maar even mee. Je krijgt namelijk niet de hele opbrengst: 30 procent van de afgesproken verkoopprijs is voor jou. En als er andere rechthebbenden zijn (zoals een fotograaf wiens foto’s mee worden verkocht), dan moet je dat met elkaar delen.

 

Hoe wordt dat geld verdeeld onder rechthebbenden?
In principe in gelijke delen. Maar als jij maanden op reis bent geweest voor een fotoreportage en een freelance journalist schrijft wat korte bijschriften bij je foto’s én de hele bubs wordt doorverkocht, dan zou dat geen heel eerlijke verdeling zijn. In zo’n geval bepaalt Roularta Media Nederland wat een redelijke verdeling zou zijn. Als je al ergens recht op hebt. Want je krijgt alleen geld als Roularta Media Nederland geld verdient aan de doorverkoop.

 

Dus als een van mijn stukken via een barter of een andere ruildeal wordt weggegeven?
Dan krijg je in principe niets. Behalve misschien een schouderkopje (Yes!).

 

Heb ik daar nog wat over te zeggen? Mag ik Roularta Media Nederland verbieden mijn werk door te verkopen? Of mag ik anders bepalen wat de derde partij voor mijn werk betaalt?
Wil je zélf bepalen hoeveel jouw werk waard is? Doe niet zo mal! (In andere woorden: Nee, daar heb je niets over te zeggen; Nee, je kan Roularta Media Nederland niet verbieden je werk door te verkopen; Nee, je mag niet bepalen wat de derde partij voor je werk neertelt.)

 

Da’s veel ‘nee’… 
Klopt. Er is nog wel één uitzondering. Roularta Media Nederland belooft beeldmateriaal alleen door te verkopen in combinatie met redactionele kopij. Een foto die jij hebt gemaakt bij een artikel in Formule 1 kan dus niet door Roularta Media Nederland los worden doorverkocht aan een andere partij.

 

Hoelang mag Roularta Media Nederland mijn werk gebruiken?
Aan het hergebruik zit geen limiet. Lever je werk aan Roularta Media Nederland, dan geef je daarbij een licentie voor hergebruik af die tot het einde der tijden geldt. Het auteursrecht op je werk blijft wel bij jou. De uitgeverij mag werk dat jij hebt geleverd dus ook blijven gebruiken nadat jullie samenwerking is gestopt (en ook tot na je dood trouwens).

 

Mag ik er in de tussentijd zelf nog wel wat mee?
Ja hoor. Maar wel pas zes maanden nadat je werk voor het eerst door Roularta Media Nederland is gepubliceerd. Die periode wordt de exclusiviteitsperiode genoemd. Bij EW (dat wat vroeger Elsevier was) is de exclusiviteitstermijn niet zes, maar drie maanden. Je mag aan Roularta Media Nederland geleverd werk gedurende de exclusiviteitsperiode niet elders publiceren.

 

Oké… Maar wat nou als mijn werk heel lang op de plank blijft liggen? Dan mag ik er dus al die tijd niets mee doen?
In principe niet. Maar als je werk langer dan een jaar niet wordt gebruikt, dan mag je er een jaar na de datum op je factuur mee de hort op.

 

Mijn verhaal heeft zolang op de plank gelegen dat het uiteindelijk helemaal nooit wordt geplaatst, omdat het ingehaald is door de actualiteit. Wat nu?
Dan krijg je gewoon betaald.

 

En wat nou als ik mijn werk wil gebruiken om reclame te maken? 
Je kunt Roularta Media Nederland in zo’n geval om toestemming vragen. Volgens de voorwaarden zullen ze daar niet moeilijk over doen. De vraag is wel of je werk op je eigen website zetten onder ‘reclame maken’ valt, of dat Roularta Media Nederland dat ziet als een nieuwe publicatie.

 

Mmm. De redactie van de Roularta Media Nederland-titel waar ik voor werk heeft wijzigingen in mijn artikel aangebracht. Mag dat zomaar?
Dat mag. Door deze voorwaarden te tekenen geef je daar expliciet toestemming voor. Maar alleen als de redactie de wijzigingen noodzakelijk acht. Het zou ook gek zijn als dat niet zou mogen, want dan zou de eindredactie je tikfauten tikfouten niet mogen verbeteren. Roularta Media Nederland mag je werk ook inkorten, uitbreiden of herzien. Maar alleen als dit de inhoud van het werk niet wezenlijk verandert.

 

En wat als Roularta Media Nederland iets wil wijzigingen aan de inhoud van mijn werk?
Dan mag dat alleen in overleg met jou.

 

Iemand is boos op me om een artikel dat ik voor een titel van Roularta Media Nederland heb geschreven. Wat nu?
Dan is dat jouw probleem. Door de voorwaarden te tekenen vrijwaar je de uitgeverij van eventuele claims van derden. Dus als iemand schade ondervindt door fouten die jij in je artikel hebt gezet, dan is het aan jou om dat op te lossen (op papier althans: er zijn ook redacties bij Roularta Media Nederland die je wel degelijk helpen). Dat geldt ook als je bijvoorbeeld een foto van internet hebt geplukt en die meestuurt met je artikel.

 

En wat als iemand een schadeclaim bij mij indient naar aanleiding van een fout van Roularta Media Nederland?
Dan is de uitgeverij aansprakelijk.

 

Het werk dat ik voor Roularta Media Nederland heb gemaakt is door iemand ingescand en online gezet. Mag ik een claim indienen tegen de jatraaf?
Door deze voorwaarden te tekenen geef je Roularta Media Nederland het recht op te treden tegen auteursrechtenschenders. Maar… je houdt het recht om dat zelf ook te doen. Dus ja: je mag een claim indienen tegen de jatraaf.

 

Ik ga een paar dagen op de redactie werken. Hoe zit het met schijnzelfstandigheid?
Door deze voorwaarden te ondertekenen verklaar je dat je werkt als zelfstandig ondernemer.

 

Volgens de Belastingdienst ben ik tóch verkapt in loondienst bij Roularta Media Nederland. Heeft dat gevolgen voor mijn verdiensten?
Als de Belastingdienst bepaalt dat je toch in loondienst bent, past Roularta Media Nederland je honorarium daarop aan. Daarnaast zal de uitgeverij eventuele schade op je verhalen, voor zover dat mag van de wet. Roularta Media Nederland mag (en zal!) achterstallige loonbelasting die de Belastingdienst komt innen op jou verhalen, en ook achterstallige premies voor volksverzekeringen. Naheffingen op het gebied van premies voor de werkgeversverzekeringen mag de uitgeverij dan weer niet op je verhalen.

 

Ondanks het risico op schijnzelfstandigheid heb ik een vaste klus op de redactie van een van de titels van Roularta Media Nederland. Kan de uitgeverij besluiten die klus van de ene op de andere dag te stoppen?
Nee. Zowel Roularta Media Nederland als jij hebben bij dergelijke klussen een opzegtermijn van een maand. Dat geldt ook als de titel waar je voor werkt wordt opgeheven.

 

Ik heb kosten gemaakt voor mijn klus. Krijg ik die vergoed?
Daar wordt in de voorwaarden niet echt iets over gezegd. Behalve dat je onkostenvergoeding ‘in overleg met Roularta Media Nederland wordt vastgesteld’. Als je dat zo leest zou je denken dat je inderdaad gemaakte kosten kunt opgeven.

 

Hoelang doet Roularta Media Nederland erover om facturen te betalen?
In een eerdere versie van de voorwaarden van Roularta Media Nederland was dat wat ingewikkeld. Volgens die voorwaarden krijg je je geld uiterlijk twee maanden na de maand waarin je werk voor het eerst is gepubliceerd. Dus als jij een stuk in januari levert dat in maart wordt geplaatst, kreeg je uiterlijk in mei betaald. Maar dat is na kritiek van freelancers, belangenorganisaties en intern bij de uitgeverij inmiddels aangepast.

 

En wat is de betaaltermijn nu dan?
30 dagen nadat je geleverde werk is goedgekeurd. Ook interessant om te weten is dat je facturen alleen mag indienen via de webportal van Roularta Media Nederland. Een factuur sturen per PDF mag per december 2019 niet meer. O, en Roularta Media Nederland eist van je dat je binnen drie maanden na het leveren van je werk een factuur stuurt.

 

Wat gebeurt er als ik later factureer?
Dan verrekent Roularta Media Nederland eventuele administratiekosten met je honorarium.

 

Mag ik een opdracht door iemand anders laten uitvoeren?
Ja: je mag je opdracht doorschuiven aan je stagiair. Of een andere freelancer inhuren om de klus te klaren. Maar dat mag alleen in overleg met Roularta Media Nederland (lees: de redactie waar je voor werkt). Als jij iemand anders inschakelt om jouw werk te doen, blijf jij wel verantwoordelijk voor het eindresultaat.

 

Mag ik tegelijkertijd voor andere media werken?
Ja. Roularta Media Nederland benadrukt daar ‘nadrukkelijk mee akkoord’ is. Fijn!

 

Als professional heb ik leveringsvoorwaarden gemaakt, waar hele andere dingen in staan dan in de voorwaarden van Roularta Media Nederland. Welke zijn leidend?
Roularta Media Nederland wijst in zijn voorwaarden die van jou van de hand. De uitgeverij stelt zijn eigen voorwaarden daarmee boven de jouwe. Dat mag gewoon.

 

Ha, dan zet ik zelf in mijn voorwaarden dat deze weer boven die van Roularta Media Nederland staan!
Kun je doen, maar schiet je niets mee op. Zelfs als jouw voorwaarden en die van de uitgeverij even zwaar wegen. Want als je hier echt een punt van maakt wijst een uitgeverij je waarschijnlijk gewoon de deur.

 

Staan er verder nog dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Ja, dat Roularta Media Nederland zijn voorwaarden altijd mag aanpassen. Behalve als die wijziging een wezenlijke verslechtering voor de freelancer betekent. Best sympathiek.

 

Valt er over deze voorwaarden te onderhandelen?
Nee.

 

Nee? Maar onderhandelen kan toch altijd?
Doorgaans wel. En de voorwaarden zelf laten daar ook wel ruimte voor. Maar nog voordat de voorwaarden aan freelancers werden gestuurd, kregen zij al een mail waarin stond dat er over de voorwaarden niet onderhandeld kon worden. Aan de andere kant staat in de voorwaarden wel dat je ervan af kunt wijken met een schriftelijk ondertekende overeenkomst. Dus het kan niet. Maar misschien ook weer wel.

 

Wat gebeurt er als ik deze voorwaarden niet onderteken?
Dan zet Roularta Media Nederland de samenwerking met jou stop.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Roularta Media Nederland heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -