◘ RPO

 

Om wie gaat het hier?
Stichting Regionale Publieke Omroep (RPO), het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de dertien regionale publieke omroepen die Nederland kent. Dat zijn L1mburg, NH Media, Omroep Brabant, Omroep Flevoland, Omroep Gelderland, Omroep West, Omroep Zeeland, Omrop Fryslân, Rijnmond, RTV Drente, RTV Noord, RTV Oost en RTV Utrecht. De voorwaarden gelden voor al deze omroepen.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
2022. De meeste regionale publieke omroepen hebben aanvullende voorwaarden opgenomen in hun opdrachtovereenkomst. Wanneer die botsen met de voorwaarden van de RPO, hebben de opdrachtovereenkomsten van de individuele omroepen voorrang.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor al het werk dat je levert aan een regionale publieke omroep. Of dat nu voor radio, televisie of internet is. Of voor welk ander platform dan ook. De voorwaarden gelden ook voor restmateriaal. Dat is bijvoorbeeld gefilmd materiaal, dat uiteindelijk de uitzending niet haalt.

 

Wat mogen regionale omroepen allemaal met mijn werk doen?
Alles wat je je kunt bedenken. Je draagt namelijk je volledige auteursrecht over aan de regionale omroep waar je voor werkt. Daardoor heeft de omroep het exclusieve recht om je werk te publiceren, waar en hoe hij maar wil. Het recht is ook overdraagbaar. Dat betekent dat de regionale omroep de rechten op je werk ook aan een andere partij kan doorgeven of verkopen. De omroep mag je werk ook tot het einde der tijden opnieuw blijven gebruiken.

 

Oké… Kun je nog wat specifieker zijn? Mag de regionale omroep mijn werk ook in zalen vertonen bijvoorbeeld?
Dat mag. En de regionale omroep mag je werk ook verhuren, interactief maken, inkorten, op festivals vertonen, het laten opnemen in een museum (zoals Beeld en Geluid) en het gebruiken in promotiefilmpjes. En al het andere dat je kunt bedenken. Als je werk meer dan één keer wordt gebruikt, krijg je daar niet nog eens extra voor betaald.

 

Mag ik mijn werk zelf ook nog ergens anders publiceren?
Nee.

 

Als ik stop met mijn werk voor de regionale omroep, krijg ik de rechten op mijn werk dan terug?
Nee. De rechten op je werk blijven tot het einde der tijden in handen van de omroep.

 

De regionale omroep waar ik voor werk heeft een reportage die ik heb gemaakt aangepast. Mag dat zomaar?
Ja, dat mag. De omroep hoeft daar ook niet eerst met jou over te overleggen en mag je werk ook nog aanpassen nadat jij bent vertrokken. Je kunt je daar ook niet tegen verzetten.

 

Waarom niet?
Wanneer je de voorwaarden van de RPO ondertekent, doe je afstand van je persoonlijkheidsrechten. Die geven je onder andere het recht om je te verzetten tegen publicatie van je werk zonder naamsvermelding of onder naam van iemand anders. Je doet ook afstand van het recht om je te verzetten tegen wijziging van je werk. Er is wel één uitzondering.

 

En die is?
Als wijzigingen aan je werk jou of je goede naam kunnen beschadigen (bijvoorbeeld doordat de omroep grove fouten in je werk stopt), kun je je daar nog wél tegen verzetten. Bijvoorbeeld door naar de rechter te stappen.

 

Voor een klus bij de regionale omroep film ik met mijn eigen smartphone. Wie draagt de kosten als die kapot gaat?
Jij. Het gebruik van eigen materiaal is voor eigen risico.

 

Wat is de betaaltermijn van regionale omroepen die bij de RPO zijn aangesloten?
Daar staat niets over in de voorwaarden. Het is ook typisch iets wat de regionale omroepen in hun eigen opdrachtovereenkomst regelen.

 

Ik heb kosten gemaakt voor een klus die ik voor een regionale omroep heb gedaan. Kan ik die declareren?
Dat is iets wat regionale omroepen doorgaans in hun opdrachtovereenkomsten regelen. In de algemene voorwaarden van de RPO staat er in ieder geval niets over. Hetzelfde geldt voor reiskosten.

 

Voor een online artikel heb ik ter illustratie een foto van internet geplukt. Nu is de maker van die foto boos op me en eist een schadevergoeding. Wat nu?
Nooit zomaar iets van internet plukken. Hoe vaak moeten we dat nou no… Eh, nou, goed. In zo’n geval ben jij verantwoordelijk voor de eventuele schade die de maker van de foto heeft geleden. Dat geldt eigenlijk voor alle kosten en aanspraken van derden, die te maken hebben met je klus.

 

Staat er nog iets over schijnzelfstandigheid in deze voorwaarden? Wat gebeurt er als de Belastingdienst vindt dat ik eigenlijk verkapt in loondienst ben bij de regionale omroep waar ik voor werk?
De voorwaarden van de RPO reppen daar met geen woord over. Doorgaans vind je hier wel passages over terug in de opdrachtovereenkomst van een regionale omroep zelf.

 

Als ik als freelancer voor een regionale publieke omroep werk, ben ik dan verzekerd voor arbeidsongeschiktheid?
Nee. Dat is iets wat je als zelfstandige zélf moet regelen. Wanneer je akkoord gaat met de voorwaarden van de RPO, beloof je ook dat je alle verzekeringen hebt die nodig zijn om je werk te kunnen doen. De RPO wil graag dat je jezelf verzekert tegen arbeidsongeschiktheid en tegen wettelijke aansprakelijkheid.

 

Een krant wil me interviewen over de reportagereeks die ik voor een van de regionale omroepen heb gemaakt. Dat is prima, toch?
Nou… de voorwaarden van de RPO stellen dat je alleen mag meewerken aan publiciteit na instemming van de omroep waar je voor werkt. Daarnaast mag je ook niet zomaar in een publicatie zeggen dat je voor een regionale omroep werkt. Je bent ook nog gebonden aan een geheimhoudingsplicht: je mag geen gevoelige informatie over de omroep met anderen delen.

 

Mag ik wel voor andere media werken?
Daar zeggen de voorwaarden van de RPO niets over. Dus dan mag het.

 

Ik heb het druk. Mag ik mijn klus ook door iemand anders laten uitvoeren?
Dat mag, maar doorgaans willen omroepen wel dat je ze daarvan eerst op de hoogte stelt. En wanneer je iemand anders inschakelt, blijf je verantwoordelijk voor het eindresultaat. Je moet er ook voor zorgen dat de persoon die je inschakelt akkoord gaat met de voorwaarden van de RPO.

 

Als ik wil stoppen met mijn werk voor de regionale omroep, heb ik dan een opzegtermijn?
Ja, maar in de voorwaarden van de RPO wordt alleen gesproken over een ‘redelijke opzegtermijn’. Hoelang de opzegtermijn is, regelen de regionale omroepen doorgaans zelf in hun opdrachtovereenkomst (meestal is het een maand). Er zijn ook situaties waarin je kunt stoppen zonder opzegtermijn. Bijvoorbeeld wanneer de regionale omroep zijn overeenkomst niet nakomt of failliet gaat.

 

Het programma waar ik voor werk wordt van de ene op de andere dag stopgezet. Wat nu?
Dan heb je volgens de voorwaarden recht om met de regionale omroep te praten over een vervangende, soortgelijke klus. Als de omroep je een klus aanbiedt die meer werk is dan je oorspronkelijke opdracht, heb je recht op een aanvullende vergoeding. Die is maximaal 25 procent van je oorspronkelijke honorarium.

 

Ik stop met mijn werk voor de regionale omroep, maar heb nog een microfoon thuis liggen die ik had geleend. Mag ik die houden?
Natuurlijk niet. Je moet apparatuur en andere spullen van de omroep zo snel mogelijk terug geven.

 

Ja maar… de omroep heeft mijn laatste factuur nog niet betaald. Ik geef die microfoon pas terug als ze hebben betaald!
Leuk bedacht, maar dat mag niet. Wat je beschrijft, noemen juristen ‘retentierecht’. En de voorwaarden van de RPO stellen dat je geen aanspraak kan maken op dat recht.

 

Staan er nog meer dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Ja. Het belangrijkste is dat je bent verplicht om je aan de Mediawet te houden. Daarin staat onder andere dat je in je werk voor een regionale omroep geen reclame mag maken voor producten of bedrijven. Je mag jezelf daarnaast ook niet laten sponsoren en mag zonder toestemming van de omroep waar je voor werkt geen cadeautjes aannemen van derden.

 

Oké. En verder?
Er staat een vrij forse passage in over privacy. Die komt erop neer dat je ervoor moet zorgen dat persoonsgegevens die je verzamelt tijdens je werk, niet op straat terecht komen. Gebeurt dat wel – bijvoorbeeld omdat je wordt gehackt – dan ben je verplicht de omroep dat binnen 12 uur te laten weten. Je bent daarnaast verplicht om alle persoonsgegevens die je voor je opdracht verzamelt te vernietigen wanneer de opdracht erop zit. Behalve als er een wettelijke bewaartermijn is die langer geldt.

 

Ik hanteer leveringsvoorwaarden. Daar staan dingen in die botsen met de voorwaarden van de RPO. Welke hebben voorrang?
Die van de RPO. De stichting wijst voorwaarden van leveranciers (van jou dus) van de hand.

 

Valt er dan op zijn minst over deze voorwaarden te onderhandelen?
De voorwaarden laten daar wel ruimte toe. Let op: afwijkende afspraken gelden alleen als je ze schriftelijk hebt vastgelegd. Een afspraak per mail is overigens ook rechtsgeldig.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Stichting RPO heeft haar voorwaarden helaas nergens online zijn. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die je ze wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -