◘ RTV Oost

 

Om wie gaat het hier?
RTV Oost, de regionale omroep van de provincie Overijssel. De omroep drijft voor een groot deel op het werk van vrijwilligers (in 2020 hadden ze er daar 112 van). En op freelancers natuurlijk. RTV Oost zendt uit op radio en televisie en brengt nieuws op internet.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
Het betreft twee documenten: de algemene voorwaarden van de NPO en een opdrachtbevestiging. Beide bestanden zijn in 2016 opgesteld, maar waren in ieder geval in 2021 nog in gebruik.

 

Wat gebeurt er als die twee documenten elkaar tegenspreken?
Dan geldt dat wat er in de opdrachtovereenkomst staat. Bijzondere afspraken hebben voorrang op algemene afspraken (in juristentaal ook wel: Lex specialis derogat legi generali).

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor al het werk dat je aan de omroep levert of dat je bij de omroep doet. Denk bijvoorbeeld aan diensten op de redactie, waarbij je nieuws maakt voor de website van RTV Oost. Maar ook wanneer je met camera of microfoon op pad gaat om reportages te maken, valt het werk dat je levert onder deze voorwaarden.

 

Wat mag de omroep met mijn bijdragen doen?
Alles wat de omroep wil. Wanneer je akkoord gaat met de voorwaarden, draag je namelijk de intellectuele eigendomsrechten op je werk over aan RTV Oost. Dat betekent dat niet jij, maar de omroep eigenaar wordt van je werk. En wie eigenaar is van iets, mag daar alles mee doen wat hij of zij wil (zolang hij anderen daar geen schade mee toebrengt).

 

Heb je voorbeelden van manieren waarop RTV Oost mijn werk mag gebruiken?
Ja hoor. RTV Oost mag je werk bijvoorbeeld uitzenden op radio en televisie, publiceren op internet, vertonen in zalen, inzetten voor promotie of als educatiemiddel, vertonen bij culturele instellingen, musea of festivals en vertonen op een streamingplatform.

 

Dus RTV Oost mag mijn werk ook vaker gebruiken?
Ja. Zo vaak als de omroep wil en op alle manieren die de omroep nodig acht. RTV Oost mag je werk daarnaast overal ter wereld uitzenden. En dat mag ook in de verre toekomst nog. Als de omroep je werk opnieuw gebruikt krijg je daar geen extra geld voor.

 

Mag de omroep mijn werk ook aan anderen doorverkopen?
Dat mag. RTV Oost werkt bijvoorbeeld samen met andere regionale omroepen. Zij hebben onderling afgesproken dat ze werk van elkaar mogen gebruiken. Een reportage die je maakt over een bedrijf in Lelystad dat een gezin in Zwolle lastig valt, kan dus ook bij Omroep Flevoland worden uitgezonden. RTV Oost heeft ook soortgelijke afspraken ook met de NOS.

 

Krijg ik extra geld als mijn reportage door een andere omroep wordt gebruikt?
Nee.

 

Mag RTV Oost mijn werk ook aanpassen?
Ja. Sterker nog: de omroep mag je werk ook in een hele nieuwe vorm gieten of je werk opknippen en alleen bepaalde stukjes ervan hergebruiken.

 

Als ik een reportage voor RTV Oost heb gemaakt, mag ik die dan zelf ook nog ergens anders publiceren? Bijvoorbeeld op YouTube. 
Als freelancer blijf je altijd eigenaar van je werk en mag je dus zelf bepalen waar en wanneer je je werk publiceert of uitzendt. Maar als je voor RTV Oost werkt, wil de omroep dat je je intellectuele eigendomsrechten overdraagt. Door dat te doen wordt de omroep de enige die je werk mag publiceren of uitzenden. Lang verhaal kort: nee, die reportage mag niet op je YouTube-kanaal.

 

Ah, in dat geval knip en plak ik een nieuwe montage met beelden die ik niet heb gebruikt in mijn reportage voor RTV Oost. 
Goed idee. Maar ook dat mag niet van de omroep. Ook het materiaal dat je niet gebruikt in je eindproduct (dat noem je ‘restmateriaal’), wordt namelijk eigendom van RTV Oost.

 

Ik las ergens anders op deze site iets over persoonlijkheidsrechten. Wat zijn dat? 
In het kort (het lange antwoord vind je hier): je persoonlijkheidsrechten geven je het recht om je te verzetten tegen aanpassingen aan je werk en tegen publicatie van je werk zonder (of onder een andere) naamsvermelding. Als een opdrachtgever dus bijvoorbeeld jouw naam weghaalt bij iets wat jij hebt gemaakt, kun je daarvoor naar de rechter stappen. Maar…

 

Maar?
Je kunt ook afstand doen van je persoonlijkheidsrechten. En RTV Oost wil graag dat je dat doet. Dat betekent dus dat je niét meer naar de rechter kunt stappen als de omroep bijvoorbeeld je werk publiceert met de naam van iemand anders erbij. Het enige waar je je nog wel tegen kunt verzetten is aantasting van je werk. Van dat recht kun je namelijk geen afstand doen. Als de omroep je werk op zo’n manier aanpast dat jouw goede naam schade oploopt, kun je nog wel stappen ondernemen.

 

Mag ik van RTV Oost ook voor andere opdrachtgevers werken?
Dat mag.

 

Mijn bedrijfje loopt best lekker en ik huur soms andere freelancers in om samen aan producties te werken. Vindt RTV Oost dat oké?
Ja hoor. Maar ook anderen die aan jouw producties meewerken, moeten hun intellectuele eigendomsrechten overdragen aan de omroep. En jij bent degene die ervoor moet zorgen dat ze dat doen.

 

RTV Oost stuurt me op pad voor een reportage. Kan ik reiskosten declareren?
Ja. De omroep vergoedt 19 eurocent per kilometer. Maar reiskosten worden alleen vergoed als je opdrachtgever (zeg maar: de persoon op de redactie die je inschakelt) ze vooraf heeft goedgekeurd.

 

Kan ik ook andere kosten declareren? RTV Oost heeft me drie dagen naar de Zwarte Cross gestuurd en ik moet tussendoor natuurlijk ook eten…
Overige kosten kun je niet declareren. Dus die biertjes dat broodje bal moet je zelf aftikken. Om een wat minder flauw voorbeeld te geven: als RTV Oost wil dat je voortaan ook videoreportages met je smartphone maakt voor bij je website-artikelen en je daarvoor een cursus volgt, krijg je de kosten van die cursus niet vergoed van de omroep.

 

Hoelang doet RTV Oost erover om facturen te betalen?
Dat staat niet in de voorwaarden.

 

Terwijl ik op reportage was voor RTV Oost heb ik per ongeluk mijn laptop op iemands teen laten vallen. Die persoon eist nu schadevergoeding. Betaalt de omroep die?
Je geeft RTV Oost een volledige vrijwaring voor eventuele schade die je veroorzaakt. Stel: je maakt in opdracht van RTV Oost een reportage over een schimmige deal van een bedrijf en dat bedrijf daagt jou voor de rechter, dan sta je er in theorie dus alleen voor. De omroep eist wel van je dat je jezelf verzekert voor dergelijke gevallen.

 

Als ik onder deze voorwaarden voor de omroep werk, ben ik dan in dienst bij RTV Oost?
Nee. Door de voorwaarden te ondertekenen beloof je dat je als zelfstandig ondernemer staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat je een btw-nummer hebt. Daarnaast beloof je ook dat je minstens drie opdrachtgevers hebt. RTV Oost benadrukt dat je zelf mag kiezen hoe je je werk doet. Je hebt dus eigenlijk geen leidinggevende binnen de omroep. Dat betekent…

 

…dat ik kan doen en laten wat ik wil?
Dat zou wel lekker zijn, hé? Maar nee. RTV Oost mag je volgens de voorwaarden niet vertellen hoe je je werk moet doen. Maar de omroep mag je wel aanwijzingen geven, bijvoorbeeld over deadlines of lengtes van je bijdrage. En als je voor de omroep samenwerkt met anderen, dien je met die anderen te overleggen. Draai je redactiediensten, dan heb je je ook te houden aan de werktijden van RTV Oost. Da’s dus een stuk minder vrij dan het in eerste instantie lijkt.

 

De Belastingdienst vindt dat ik toch geen zelfstandig ondernemer ben en zegt dat ik eigenlijk in dienst ben bij RTV Oost…
Dan ben je de pineut. Want in dat geval zijn er een hoop premies en belastingen niet betaald die wel betaald hadden moeten worden. RTV Oost schuift een deel van die achterstallige premies en belastingen aan jou door. Dat geldt voor loonbelastingen en premies voor de volksverzekeringen. Ook boetes die de Belastingdienst daarop heft, zijn voor jou. Als RTV Oost die kosten aan je doorberekent, ben je verplicht die zo snel mogelijk te betalen. Premies voor werkgeversverzekeringen mag RTV Oost niet op je verhalen.

 

Kan ik mezelf daar nog tegen verweren?
Dat kan. In dat geval moet je RTV Oost met kopieën van je belastingaanslagen om de oren slaan, waaruit blijkt dat je helemaal niet verkapt in dienst bent (geweest) bij de omroep.

 

RTV Oost heeft me deze week ingepland voor diensten op de redactie. Op maandag heb ik gewoon kunnen werken, maar bij mijn volgende dienst op donderdag was ik ziek. Krijg ik nu wel betaald?
Je krijgt alleen de uren uitbetaald die je daadwerkelijk hebt gedraaid. In dit voorbeeld zou je dus de maandag wél uitbetaald krijgen en de donderdag niet. Als je donderdagochtend gewoon aan je dienst was begonnen en halverwege de dag ziek naar huis moest, krijg je de gewerkte uren in de ochtend betaald en de niet-gewerkte uren in de middag niet.

 

De omroep is niet blij met werk dat ik heb geleverd. Ze vinden dat ik ‘tekort ben geschoten’. Wat nu?
Dan heeft RTV Oost het recht je niet te betalen voor het werk dat de omroep niet goed genoeg vindt.

 

RTV Oost is blij met mijn werk, maar mijn opdracht stopt toch overwacht en buiten mijn schuld om omdat het programma waar ik voor werk er plots mee stopt. Wat nu?
Dan moet RTV Oost een vervangende klus voor je regelen. Als die klus meer werk met zich meebrengt dan je oorspronkelijke opdracht, moet de omroep je een extra vergoeding betalen. Je krijgt dan maximaal 25 procent extra bovenop het bedrag dat je had afgesproken. Als je klus helemaal stopt, moet de omroep je in ieder geval betalen voor het werk dat je al wel hebt geleverd.

 

Ik draai diensten op de internetredactie van RTV Oost, maar wil ermee stoppen. Heb ik een opzegtermijn?
Nee. En de omroep ook niet. Je kunt dus ook van de ene op de andere dag niet meer ingeroosterd worden.

 

Als ik btw moet betalen over mijn werk voor RTV Oost, regelt de omroep dat dan?
Nee. Dat is iets wat je echt zelf moet regelen. In principe doe je ieder kwartaal aangifte voor de omzetbelasting. Leuk is dat niet, maar dat hoort er een beetje bij als ondernemer. Ook sociale premies en inkomstenbelasting moet je zelf afdragen.

 

Een krant wil me interviewen over een reportage die ik voor RTV Oost heb gemaakt. Dat is geen probleem toch?
Waarschijnlijk niet, maar de omroep wil wel dat je dat eerst even overlegt. Als RTV Oost geen toestemming geeft voor het interview, dan mag je er niet aan meewerken.

 

Ik hanteer mijn eigen voorwaarden en daar staan dingen in die botsen met die van RTV Oost. Welke hebben voorrang?
Die van RTV Oost. De omroep wijst jouw voorwaarden namelijk van de hand. Dat betekent dat jouw voorwaarden niet meer gelden als je die van RTV Oost hebt ondertekend.

 

Wat gebeurt er eigenlijk als ik deze voorwaarden niet teken?
Dan krijg je niet betaald.

 

Staan er verder nog dingen in deze voorwaarden die belangrijk zijn?
Ja, onder andere dat je belooft dat je de juiste kennis en kwaliteiten in huis hebt om de klus uit te voeren waar je voor wordt ingehuurd. Daarnaast wil de omroep dat je vertrouwelijke informatie over de omroep voor jezelf houdt en dat je je aan de wet houdt. Vooral de Mediawet is belangrijk. Die stelt onder andere dat je geen reclame mag maken in werk dat je aan de omroep levert en dat je geen geld of cadeaus mag aannemen in ruil voor media-aandacht.

 

Valt er eigenlijk over deze voorwaarden te onderhandelen?
In theorie kan dat. RTV Oost schrijft dat aanvullingen op de voorwaarden alleen gelden als ze schriftelijk zijn vastgelegd en zowel jij als de omroep een handtekening eronder hebben gezet. Zoek je onderhandeltips, klik dan hier.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
RTV Oost heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -