◘ Rijnmond

 

Om wie gaat het hier?
Rijnmond (voorheen RTV Rijnmond), de regionale omroep voor het zuiden van Zuid-Holland. Rotterdam-Rijnmond dus, maar ook de Drechtsteden en de Zuid-Hollandse eilanden. De omroep maakt radio en televisie, maar brengt ook nieuws op internet en teletekst.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
Augustus 2018.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alle aangeleverde producten. Van nieuwsberichten en andere journalistieke artikelen tot geluidsbestanden, afbeeldingen en video’s. Ook voice-overteksten vallen onder deze voorwaarden, evenals ingesproken voice-overs. De voorwaarden gelden ook voor werkzaamheden die gedaan worden voor sociale media.

 

Nou, kom maar op. Wat staat er in deze voorwaarden?
Ze gaan met name om schijnzelfstandigheid. Nou ja, om het voorkomen daarvan. Zo benadrukt Rijnmond niet één keer, maar meerdere keren dat je als zelfstandige werkt. In de voorwaarden staat ook dat je je werk zelfstandig uitvoert, maar dat je wél over je werk overlegt met de redactie. Dat klinkt heel logisch en dat is het ook. Het staat er vooral in om eventueel gedoe rondom schijnzelfstandigheid te voorkomen.

 

Over wat voor dingen moet ik met de redactie overleggen dan?
Denk aan zaken als tekstlengtes, het wel of niet gebruiken van bepaalde termen en deadlines. De logische dingen.

 

Dat valt dan wel mee, toch?
But wait, there’s more. Rijnmond vindt dat je niet meer dan de helft van je werkuren aan de omroep mag besteden. Ook moet je, voordat je aan je klus begint, een ondertekende kopie van de uitkomsten van de OndernemersCheck inleveren. Dat is een formulier waarop staat dat je volgens de Belastingdienst een ondernemer bent. Mocht je je afvragen waar je die OndernemersCheck kunt vinden (want dat vraag je je nu ongetwijfeld af), dat is dus hier.

 

Ze zijn echt heel bang voor schijnzelfstandigheid daar, hé?
Nogal.

 

En wat nou als ik tóch schijnzelfstandige blijk?
De voorwaarden stellen dat als op een gegeven moment blijkt dat je géén zelfstandige (meer) bent Rijnmond de samenwerking met je mag opzeggen. Daarnaast mag de omroep schadevergoedingen die ze aan de Belastingdienst moet betalen op je verhalen. Dat geldt dan weer niet voor de premies voor werkgeversverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringwet.

 

O, dat laatste is dan wel weer sympathiek.
Mwah. De enige reden dat de omroep die kosten niet op je verhaalt is omdat dat niet mag van de wet.

 

Zijn er nog andere kosten die Rijnmond in het geval van schijnzelfstandigheid op me kan verhalen?
Ja. Wanneer je op je factuur BTW in rekening hebt gebracht over je verrichte werkzaamheden,  dan moet je die terugbetalen. En als Rijnmond van de Belastingdienst loonheffing over je werk moet betalen, dan… nou ja, je kunt inmiddels wel raden wie dat dan mag vergoeden.

 

Pff. Ik mag dus wel uitkijken wat schijnzelfstandigheid betreft.
Jazeker. Want als de Belastingdienst bepaalt dat je fictief in dienst bent bij Rijnmond, dan kan dat een heel duur grapje voor je worden.

 

Wanneer krijg ik eigenlijk betaald van Rijnmond?
Uiterlijk een maand nadat je je factuur hebt ingediend.

 

Als ik op pad moet voor Rijnmond, krijg ik dan kosten die ik maak vergoed?
Nee. De afgesproken vergoeding is inclusief onkosten en reiskosten. Behálve als je daar afzonderlijke afspraken over maakt. Dat moet je in principe pér opdracht.

 

Krijg ik extra geld als mijn werk op meerdere platforms van Rijnmond wordt gepubliceerd?
Nee. De vergoeding voor eventuele herplaatsingen zitten in je honorarium verwerkt. De omroep betaalt dus één prijs voor je werk. En je draagt daarbij ook al je rechten over je werk aan de omroep over.

 

Welke rechten zijn dat?
Door de voorwaarden te ondertekenen draag je al het intellectueel eigendomsrecht (waaronder je auteursrecht) en het exploitatierecht op je aan Rijnmond geleverde werk af. De omroep eigent zich deze rechten exclusief toe. Op alles wat je maakt.

 

Mag ik op een gegeven moment zelf nog iets doen met mijn werk? Het bijvoorbeeld elders publiceren. 
Nee. Alleen als Rijnmond je factuur om wat voor reden dan ook niet betaalt blijft dat recht bij jou.

 

Kan Rijnmond mijn werk ook aan anderen verkopen? Ik hoorde dat vooral uitgevers dat regelmatig doen.
Daar wordt niets over gezegd in deze voorwaarden. En dus mag het niet.

 

Mag ik van Rijnmond ook voor andere media werken?
Ja, dat mag. Dat meldt Rijnmond zelfs twee keer in de voorwaarden.

 

Ik heb een foutje gemaakt en nu heb ik een claim aan mijn broek hangen. Helpt Rijnmond me op juridisch vlak?
Alle aansprakelijkheid ligt bij jou. Ben je journalistiek onzorgvuldig of maak je een fout, dan moet je zelf op de blaren zitten. Behalve als de schuld aantoonbaar bij Rijnmond ligt. Als de omroep iets in je werk wijzigt en daar komt gedonder van, dan ben jij op dat punt gevrijwaard. En is de claim dus Rijnmonds probleem.

 

Mag ik mijn klus ook door iemand anders laten uitvoeren. Bijvoorbeeld als ik het te druk heb?
Dat wordt niet genoemd in de voorwaarden. Daar staat echter wel in dat je wanneer je met iemand anders samenwerkt dat aan de omroep moet laten weten. Er is dus geen reden om aan te nemen dat je je klus niet ook door iemand anders mag laten klaren.

 

Ik hanteer mijn eigen leveringsvoorwaarden. En daar staan hele andere dingen in dan in de voorwaarden van Rijnmond. Welke zijn leidend?
In de voorwaarden van Rijnmond staat dat eerder gemaakte afspraken vervallen zodra je deze voorwaarden tekent. Als je dat ruim neemt zouden ook jouw leveringsvoorwaarden daaronder kunnen vallen.

 

Kan ik met Rijnmond onderhandelen over deze voorwaarden? Ik wil graag wat passages aanpassen.
Er wordt in de voorwaarden niet nadrukkelijk gezegd dat dat niet kan. Ik zou het gewoon proberen. Nee heb je en ja kun je krijgen.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Rijnmond heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -