◘ RTV Utrecht

 

Om wie gaat het hier?
Stichting SSPOMN. Dat is de stichting achter RTV Utrecht, wat dan weer de regionale omroep is van de prov… nou ja, dat kun je zelf wel raden. Maar wat je misschien nog niet wist, is dat Utrecht de láátste provincie was die een eigen regionale radiozender en televisiezender kreeg. Op deze pagina lees je meer over de (best interessante) geschiedenis van RTV Utrecht.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
2021.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alle – pas op: hier volgt een heel vies woord – ‘content’ die je maakt voor RTV Utrecht. Dat kan bijvoorbeeld een reportage voor de radio zijn of een bijdrage aan een tv-item. Maar ook artikelen of foto’s die je aanlevert voor de websites van de omroep zijn ‘content’.

 

Wat mag RTV Utrecht daar allemaal mee doen?
Alles. Als je voor RTV Utrecht werkt, draag je de intellectuele eigendomsrechten (zeg maar: je auteursrecht) op je werk over aan de omroep. Dat betekent dat niet jij, maar RTV Utrecht de eigenaar is van je werk. De omroep mag de door jou gemaakte content (brr!) daardoor overal ter wereld uitzenden of publiceren, in alle vormen die je je kunt bedenken. Stukjes uit je radioreportage kunnen dus ook in een podcast terecht komen, om maar een voorbeeld te noemen.

 

Dus… ik mag dat werk ook niet zelf ergens anders publiceren?
Klopt.

 

Mag ik dan ook niet voor andere opdrachtgevers werken?
Dat mag wel. Maar je mag dus niet werk dat je oorspronkelijk voor RTV Utrecht hebt gemaakt nog een keer elders verkopen.

 

RTV Utrecht heeft de reportage die ik heb gemaakt nóg een keer uitgezonden. Krijg ik nu extra betaald?
Nee. Het honorarium dat je met de omroep afspreekt is ‘allesomvattend’. Dat betekent dat RTV Utrecht alles met je werk mag doen en dat jij bij een nieuwe publicatie niet nog een keer extra betaald krijgt.

 

Als ik stop bij RTV Utrecht, krijg ik mijn intellectuele eigendomsrechten op mijn werk dan terug?
Nee.

 

Kan RTV Utrecht mijn werk aan anderen doorverkopen? Kan ik beelden uit mijn reportage bijvoorbeeld ineens terugzien op de BBC?
De voorwaarden zeggen daar niets over. Maar in theorie kan het. RTV Utrecht wordt per slot van rekening eigenaar van je werk en mag er mee doen en laten wat de omroep wil.

 

Ik werk al maanden een aantal vaste diensten per week voor RTV Utrecht. En nu huurt de omroep me van de ene op de andere dag niet meer in. Kan dat zomaar?
Dat ligt een beetje aan de situatie (sorry voor dit typische juristenantwoord). Als je een overeenkomst hebt getekend die een einddatum heeft, kan de omroep na die einddatum zonder opzegtermijn afscheid van je nemen. Wanneer de omroep je opdracht eerder stopzet, heeft RTV Utrecht een opzegtermijn van één maand. En daar zijn dan ook weer uitzonderingen op.

 

Zoals?
Als je bijvoorbeeld je afspraken niet nakomt (bijvoorbeeld omdat je in het ziekenhuis ligt), mag RTV Utrecht de overeenkomst verscheuren. Dat mag ook als je onder curatele wordt gesteld of als je failliet gaat. En als de wetgeving verandert en de omroep daardoor verplicht wordt om loonheffing in te gaan houden op je honorarium, mag RTV Utrecht de opdracht ook direct stopzetten.

 

Als ik voor RTV Utrecht werk, moet ik dan btw in rekening brengen?
De content die je maakt is Journalistiek werk is vrijgesteld van btw. Dus nee, het hoeft niet. Sterker nog: RTV Utrecht wil dat je belooft dat je geen btw in rekening brengt.

 

Hoelang doet RTV Utrecht over het betalen van facturen?
Als je voor RTV Utrecht werkt, ben je wel verplicht om binnen dertig dagen na afloop van je opdracht een factuur te sturen. Maar wanneer je die factuur betaald krijgt staat niet in de voorwaarden. Zonde, want dat is nou net een van de dingen die je als freelancer het liefst wil weten.

 

Als ik kosten moet maken voor een klus, kan ik die dan declareren?
Dat kan. Maar alleen als je dat van tevoren afstemt met de omroep. Als RTV Utrecht de kosten goedkeurt, dan mag je ze op je factuur zetten. Dat geldt ook voor reiskosten die je verwacht te maken.

 

Mijn klus is gestopt en ik heb nog een laptop van RTV Utrecht in bruikleen. Mag ik die houden?
Nee, natuurlijk niet!

 

Tijdens mijn dienst heb ik informatie opgevangen over de omroep die geheim moet blijven. 
RTV Utrecht eist van je dat je geheime en gevoelige informatie voor je houdt (in een zin van 118 woorden, kom op jongens, dat kan echt beter!). Als je toch geheime informatie doorkletst, ben je verplicht schadevergoeding aan de omroep te betalen. En die is fors.

 

Hoe fors?
Per keer dat je een geheim doorkletst, kan RTV Utrecht 5.000 euro boete opleggen. Als je de informatie ergens openbaar maakt (bijvoorbeeld op Twitter of een website), komt daar nog eens een boete van 1.000 euro per dag(deel) dat de openbaarmaking voortduurt bij. De schadevergoeding kan oplopen tot maximaal 25.000 euro.

 

Hoe serieus neemt de omroep dit? Als ik iets in de wandelgangen hoor, kan ik het toch wel met een collega delen?
Nee. Je mag gevoelige informatie ook niet aan collega’s vertellen. En ook tegen de Raad van Bestuur van de omroep moet je je mond houden.

 

Als ik onder deze voorwaarden voor RTV Utrecht werk, ben ik dan in loondienst?
Nee. RTV Utrecht benadrukt in zijn voorwaarden meerdere keren (!) dat je niet in dienst bent. Dat betekent onder andere dat je niet doorbetaalt krijgt wanneer je door ziekte niet kunt werken. Je hebt ook geen recht op doorbetaalde vakantiedagen en hoeft vanuit de omroep ook nergens op te rekenen als je arbeidsongeschikt raakt. Daar staat tegenover dat je vrij bent om te bepalen hoe je je werk doet.

 

Hoe vrij ben ik daarin?
De stelregel is dat de omroep je wel mag vertellen waar je verhaal over moet gaan, wanneer het klaar moet zijn en hoe lang het moet worden, maar niet hoe je het verhaal maakt. RTV Utrecht mag je dus niet vertellen wat je tijdens een interview moet vragen. Je staat ook niet onder leiding of toezicht van de omroep. Maar moet als het in de praktijk nodig is om ergens over te overleggen, moet je dat wel doen. Als je in diensten werkt, moet je je aan de werktijden houden die je hebt afgesproken.

 

Dat is vrij standaard toch?
Klopt. Wat minder standaard is, is dat RTV Utrecht wil dat je belooft dat je meerdere opdrachtgevers hebt. Ook moet je beloven dat je niet financieel afhankelijk bent van de omroep. RTV Utrecht wil ook dat je een uittreksel van de Kamer van Koophandel én een kopie van je ID-kaart laat zien, zodat de omroep kan controleren dat je ook écht zelfstandige bent.

 

HELP! De Belastingdienst vindt dat ik geen zelfstandig ondernemer ben en vindt dat ik eigenlijk in loondienst ben. En nu moeten er allerlei premies en boetes worden terugbetaald. Wat nu?
Dan zijn zowel jij als RTV Utrecht de pineut. Als blijkt dat jij eigenlijk geen ondernemer bent, ben je verkapt in loondienst. En dus had RTV Utrecht allerlei premies en heffingen voor je moeten betalen. Nu dat niet gebeurd is, wil de Belastingdienst dat geld alsnog hebben, inclusief rente en eventuele boetes.

 

En dat moet ik zeker betalen?
Ja en nee. De wet schrijft voor dat premies voor werknemersverzekeringen en loonbelasting voor jouw rekening komen, inclusief rentes en boetes. Premies voor werkgeversverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering (plus boetes en rentes) zijn voor RTV Utrecht. Als de Belastingdienst al die kosten bij de omroep komt innen, rekent RTV Utrecht alleen die eerste twee aan jou door. Je bent verplicht om dat bedrag onmiddellijk op de rekening van de omroep te storen.

 

Kan ik daar nog tegen in verweer komen? Om bijvoorbeeld het bedrag dat ik moet terugbetalen omlaag te krijgen?
Dat kan. Je kunt dan het best kopieën van definitieve belastingaanslagen naar de Belastingdienst sturen. RTV Utrecht wil wel graag door je op de hoogte worden gehouden.

 

Ik heb tijdens een reportage op de Dom een notitieblok van de balustrade laten vallen. Die is op iemands hoofd terecht gekomen en nu eist die persoon schadevergoeding. Wie moet die betalen?
Jij. Of je zakelijke aansprakelijkheidsverzekering, als je die hebt. Sterker nog: RTV Utrecht verlangt van je dat je dergelijke verzekeringen hebt.

 

In een van mijn reportages heb ik onterecht een Utrechtse wethouder beschuldigd van fraude. Nu klaagt hij de omroep aan. Wat nu?
In zo’n geval zou die wethouder best eens recht kunnen hebben op schadevergoeding. RTV Utrecht heeft volgens de voorwaarden het recht die op jou te verhalen.

 

Ik heb afgesproken dat ik een redactiedienst draai bij RTV Utrecht, maar ben eigenlijk te druk. Mag ik een vervanger inschakelen?
Dat mag. Maar je bent wel verplicht om vooraf aan RTV Utrecht te melden wie die vervanger is. En je bent ook verantwoordelijk voor het werk dat je vervanger levert. Als hij of zij enorm prutswerk levert, moet jij ervoor zorgen dat de klus alsnog tot een goed einde komt. Daarnaast moet je ervoor zorgen dat je vervanger zich houdt aan de voorwaarden van RTV Utrecht en mag je vervanger geen facturen aan de omroep sturen.

 

Huh? Hoe krijgt hij dan betaald?
Via jou. Jij factureert aan de omroep, je vervanger factureert aan jou.

 

Ah, dus dan kan ik ook mijn vervanger minder betalen dan de omroep mij betaalt en het verschil in eigen zak steken? Ik ruik een verdienmodel!
In theorie kan dat, ondernemertje van me. Maar de tarieven zijn aardig krap, dus heel veel marge zou je daar niet op kunnen pakken.

 

Staan er nog meer dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Ja. Je moet beloven dat je de professionele kennis en vaardigheden in huis hebt om je opdracht uit te voeren. Wijlen Johan Cruijff zou zeggen: da’s logisch.

 

Er zijn best wat media-organisaties die voorwaarden die freelancers hanteren van de hand wijzen. Doet RTV Utrecht dat ook.
Nee.

 

Wat gebeurt er als er dingen in mijn voorwaarden staan die botsen met de voorwaarden van RTV Utrecht?
In theorie gelden de voorwaarden die als eerst aan de tegenpartij zijn gestuurd. Maar in de praktijk kan RTV Utrecht er natuurlijk voor kiezen alleen met je in zee te gaan als je onder de voorwaarden van de omroep wil werken. Of ze het ook zo hard spelen is me niet bekend.

 

Valt er over deze voorwaarden te onderhandelen?
In theorie wel. Als je afspraken maakt die afwijken van de voorwaarden, dan gelden ze alleen als je ze schriftelijk vastlegt.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
RTV Utrecht heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -