◘ Sijthoff Media

 

Om wie gaat het hier?
Sijthoff Media, uitgever van talloze bladen en online uitgaven, waaronder Adformatie, AG Connect, Binnenlands Bestuur, Financieel Management, Kidsweek en SamSam. Sommige van die titels worden uitgegeven door dochterondernemingen, zoals Young & Connected en AdfoGroep. Daarnaast bezit Sijthoff Media ook een aantal educatiemerken, waaronder NBA Opleidingen en Amsterdam Institute of Finance.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
Oktober 2021. Naast de algemene voorwaarden krijgen freelancers bij Sijthoff Media doorgaans ook een opdrachtbevestiging, waarin specifieke afspraken over de opdracht zijn afgesproken, zoals de deadline en de hoogte van het honorarium.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor al het werk dat je als freelancer levert aan de titels van Sijthoff Media en dochterondernemingen, zoals artikelen, foto’s en illustraties. Maar ook audio- en videomateriaal vallen onder deze voorwaarden. Net als je restmateriaal.

 

Restmateriaal? Wat is dat?
Dat laat zich het makkelijkst uitleggen met een voorbeeld. Stel: je wordt gevraagd een foto te maken die gepubliceerd gaat worden bij een interview in (bijvoorbeeld) AG Connect en stuurt een selectie van drie foto’s in, zodat de redactie wat te kiezen heeft. De foto’s die niet geplaatst zijn, zijn het zogenoemde restmateriaal.

 

Wat mag Sijfthoff Media allemaal met mijn werk doen?
Lever je werk aan Sijthoff Media, dan geef je de uitgeverij een brede licentie op je werk. Dat is tegenwoordig standaard in uitgeversland. Met die licentie mag Sijthoff Media je werk allereerst publiceren in het tijdschrift of de online uitgave waarvoor je het werk hebt gemaakt. Daarnaast mag de uitgeverij je werk ook publiceren in andere titels. Dat mogen ook titels zijn die nog helemaal niet bestaan op het moment dat jij het werk levert.

 

Als ik een artikel voor een tijdschrift lever, mag die dan ook online worden gebruikt?
Ja. De uitgeverij mag je werk ook op allerlei andere manieren hergebruiken: in ebooks, video’s, streamingplatforms, apps en podcasts. Je werk mag daarnaast ook worden opgenomen in een archief en verkocht worden via een digitale kiosk. Als voorbeeld daarvan noemen de voorwaarden Blendle en eLinea. Al bestaat die laatste al jaren niet meer.

 

Als Sijthoff Media mijn werk opnieuw gebruikt, krijg ik daar dan ook nog een keer extra voor betaald?
Nee. Behalve als je daar losse afspraken over maakt. Dat dit nadrukkelijk in de voorwaarden wordt genoemd (twee keer zelfs) wekt de indruk dat daar in ieder geval over te praten valt. ‘Nee’ heb je, ‘ja’ kun je krijgen.

 

Een collega-freelancer vertelde me dat uitgeverijen werk van freelancer soms ook aan andere uitgeverijen verkopen. 
Dat gebeurt inderdaad. Ook Sijthoff Media mag de licentie op je werk doorverkopen aan anderen. Maar er is wel een uitzondering: de uitgeverij belooft beeldmateriaal alleen door te verkopen in combinatie met redactionele kopij. Die foto van een hotemetoot die jij voor Binnenlands Bestuur hebt gemaakt, kan dus niet los worden doorverkocht.

 

Sommige uitgeverijen eisen het auteursrecht op werk van freelancers op. Doet Sijthoff Media dat ook?
Nee.

 

Mag ik werk dat ik voor Sijthoff Media heb gemaakt ook nog ergens anders publiceren?
Dat mag. Maar wel pas nadat de zogenoemde exclusiviteitstermijn is verstreken. Dat is een periode waarin Sijthoff Media de enige is die je werk mag uitgeven.

 

Hoe lang is die exclusiviteitstermijn?
In principe zes maanden. Hij gaat in op de dag dat je werk voor de eerste keer is gepubliceerd. Maar de uitgeverij geeft in zijn voorwaarden aan dat daarover onderhandeld kan worden. Als je werk eerder ter promotie wil gebruiken (bijvoorbeeld in je portfolio op je website), dan mag dat. Mits je dat overlegt met de uitgeverij.

 

Ik ben pissig: Sijthoff Media heeft mijn werk wel geaccepteerd en betaald, maar nooit gepubliceerd. Kan ik publicatie afdwingen?
Nee.

 

Maar dan kan ik dat werk dus nooit ergens anders publiceren? Want dan is exclusiviteitstermijn waarover je hierboven schrijft nooit ingegaan. 
Dat zou je denken, hé. Maar Sijthoff Media geeft je een ‘escape’. Als je werk in opdracht hebt geleverd en dat werk is na drie maanden nog niet gepubliceerd, dan vervalt de exclusiviteitstermijn. Als je op eigen initiatief een foto of artikel naar Sijthoff Media hebt gestuurd (dus zonder dat je daarvoor een specifieke opdracht hebt gekregen), dan vervalt de exclusiviteitstermijn als je werk na vier weken nog niet is gepubliceerd.

 

Plannen was nooit mijn sterkste kant. En nu heb ik dus teveel werk aangenomen. Mag ik mijn klus voor Sijthoff Media door iemand anders laten uitvoeren?
Dat mag, maar alleen als je dat in overleg doet met Sijthoff Media. En als je iemand anders inschakelt om je klus uit te voeren, blijf jij verantwoordelijk voor het resultaat. Laat je je aan virtuele werelden verslaafde achterneefje dus dat ene stuk over ‘adverteren in de metaverse’ schrijven en bakt hij er helemaal niets van, dan moet jij er alsnog voor zorgen dat de klus geklaard wordt.

 

Sijthoff Media is niet blij met het werk dat ik heb geleverd. Wat nu?
Dan krijg je de kans je werk nog te verbeteren. Je hebt daar volgens de voorwaarden tien dagen de tijd voor. Lukt het je niet om binnen die periode deugdelijk werk te leveren, dan mag de uitgeverij de opdracht terugtrekken. En krijg je niet betaald.

 

Mag ik voor andere uitgeverijen werken?
Ja. Mits je je houdt aan de geheimhoudingsverklaring.

 

Geheimhoudingsverklaring? Wat staat daar in?
Dat je geen informatie over uitgaven van Sijthoff Media of de door jou uitgevoerde klussen doorvertelt aan anderen. De geheimhoudingsclausule uit de voorwaarden blijft ook gelden als je om wat voor reden dan ook stopt met werken voor de uitgeverij. Standard stuff.

 

De redactie heeft me gevraagd om naast tekst ook beeld mee te sturen met mijn verhaal. Dat heb ik gewoon van internet geplukt. Nu is de maker van die beelden boos. Wat nu?
Dan ben jij verantwoordelijk voor eventuele schade die de maker heeft geleden. Dat betekent dat als hij/zij/X bij Sijthoff Media aanklopt en een schadevergoeding eist, jij die mag ophoesten. Ergens wel logisch natuurlijk, aangezien jij degene bent die plaatjes van internet heeft gejat…

 

Een artikel dat ik voor een tijdschrift van Sijthoff Media heb gemaakt, is door iemand anders zonder toestemming online gepubliceerd. Wat nu?
In dat geval kan Sijthoff Media een schadeclaim indienen bij degene die het artikel (of de foto, podcast, video, etc.) zonder toestemming heeft gepubliceerd. Je bent verplicht daarbij te helpen als dat nodig is, bijvoorbeeld door tijdens een rechtszaak te verklaren dat je inderdaad de maker bent van de gejatte bijdrage.

 

Staat er ook nog iets in deze voorwaarden over schijnzelfstandigheid?
Zeker. De voorwaarden benadrukken dat jij niet in dienst bent en dat je werkt als zelfstandige. Dat betekent dat je ook geen recht hebt op doorbetaling bij ziekte of vakantiegeld. Daar staat dan wel tegenover dat jij zelf mag bepalen hoe je je werk voor Sijthoff Media uitvoert. Sijthoff Media mag dus niet bepalen wie je voor je verhaal interviewt en welke vragen je stelt. Al mag een redactie natuurlijk wel suggesties doen of je vragen om je aan een stijlgids te houden.

 

De Belastingdienst heeft bij Sijthoff Media aangeklopt en zegt dat ik geen zelfstandig ondernemer ben. En nu past Sijthoff Media ineens mijn honorarium aan. Dat kan toch niet zomaar?
Jawel. Althans, deels. Als de Belastingdienst van mening is dat jij geen eigen baas bent, dan heb je verkapt in loondienst gewerkt bij de uitgeverij. En dat betekent dat er een hoop belastingen en premies niet zijn betaald. Sijthoff Media mag een deel van die niet-betaalde premies en belastingen van je honorarium afhalen. Dat geldt onder andere voor achterstallige loonbelastingen en premies voor de volksverzekeringen (en eventuele naheffingen en boetes daarop). Premies voor werknemersverzekeringen mag de uitgeverij niet op je verhalen.

 

Als ik voor Sijthoff Media werk, ben ik dan via de uitgeverij verzekerd? Bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid?
Nee.

 

Krijg ik een computer of telefoon van de uitgeverij om mijn werk mee te doen?
Nee. Je dient zelf zorg te dragen voor je apparatuur. Sijthoff Media wil ook dat je ervoor zorgt dat je computer beveiligd is tegen virussen.

 

Ik heb een klus niet op tijd kunnen afronden omdat ik ziek op bed lag. Krijg ik nu toch betaald?
Nee.

 

Mijn werk is gepubliceerd door Sijthoff Media, maar mijn naam staat er niet bij. Kan ik daar stampij over maken?
In principe belooft de uitgeverij je naam bij je werk te publiceren. Maar tegelijkertijd wil Sijthoff Media ook dat je afstand doet van je zogenoemde persoonlijkheidsrechten. Die geven je onder andere het recht om je te verzetten tegen publicatie van je werk zonder naamsvermelding en tegen wijziging van je werk. Omdat je afstand doet van die rechten, kun je dus niet eisen dat je naam bij je werk wordt gepubliceerd als de uitgeverij deze weg te laten.

 

Lees ik nou goed dat Sijthoff Media mijn werk dus ook zomaar mag aanpassen?
Ja, maar daar zitten wel wat beperkingen aan. De redactie mag je werk ‘kopij-klaar’ maken, eindredactie uitvoeren en inkorten. Maar bij grote veranderingen moet de redactie met je overleggen. Sijthoff Media mag ook nooit wijzigingen in je werk aanbrengen waarmee jouw goede naam schade oploopt.

 

Ik ben de enige fotograaf van Nederland die nog anoniem werkt. Mag ik mijn foto’s ook analoog aanleveren bij Sijthoff Media?
Nee.

 

Ik ben wat slordig met mijn administratie en lig nogal achter met factureren. Dat is geen probleem, toch?
Dat ligt er een beetje aan hoe ver je achter ligt. Sijthoff Media wil namelijk dat je wel een beetje op tijd factureert. Je dient je factuur uiterlijk drie maanden na het leveren van je werk op te sturen. Doe je dat niet en factureer je te laat, dan kan de uitgeverij weigeren je factuur te betalen.

 

Hoelang doet Sijthoff Media erover om facturen te betalen?
In een eerdere versie van de voorwaarden was dat wat onduidelijk, aangezien daar twee betaaltermijnen in werden genoemd. Aan de ene kant zei Sijthoff Media dat je factuur een maand na publicatie van je bijdrage zou worden betaald. Maar iets verderop in dezelfde bepaling staat dat de uitgeverij een betaaltermijn van 30 dagen hanteert. Sijthoff Media heeft na navraag door deze website aangegeven deze passage te verduidelijken. En een betaaltermijn van 30 dagen te hanteren.

 

Ik moet kosten maken voor mijn werk voor Sijthoff Media. Kan ik die declareren?
Ja, maar alleen als je daar vooraf over overlegd met de hoofdredactie van de titel waar je voor werkt. Dat geldt ook voor eventuele reiskosten die je moet maken.

 

Ik ben gestopt met mijn werk voor Sijthoff Media. Moet de uitgeverij nu al mijn werk offline halen?
Nee. De licentie die je op je werk hebt gegeven blijft ook gelden nadat jij bent gestopt met je werkzaamheden. Pas 70 jaar na je dood houdt die op met bestaan. Dat valt samen met het verlopen van je auteursrecht. Want ook dat vervalt 70 jaar nadat je het hoekje om bent gegaan. Vanaf dat moment mag iedereen je werk vrij gebruiken. Dus ook… Sijthoff Media.

 

Er staan wat dingen in deze voorwaarden die botsen met mijn eigen leveringsvoorwaarden. Wat nu?
Als je akkoord bent gegaan met de voorwaarden van Sijthoff Media, dan hebben deze voorrang op jouw leveringsvoorwaarden. Sijthoff Media wijst jouw voorwaarden namelijk nadrukkelijk van de hand.

 

Mooi is dat. 
Het is inmiddels een beetje de standaard in uitgeversland… Overigens geeft Sijthoff Media in haar voorwaarden wel aan dat er ruimte is om te onderhandelen (op meerdere plekken zelfs). Als je afspraken maakt die afwijken van de algemene voorwaarden, dan gelden ze overigens alleen als je ze schriftelijk vastlegt. Dus op papier of per mail.

 

Kan Sijthoff Media deze voorwaarden eenzijdig aanpassen? Dus zonder dat ik daar nog wat over te zeggen heb.
Ja, dat kan. Maar alleen als die wijzigingen geen ‘wezenlijke verslechtering’ betekenen voor jou als maker. Wat er precies onder ‘wezenlijke verslechtering’ valt is niet bekend en dus voor interpretatie vatbaar.

 

Staan er verder nog dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Ja. Sijthoff Media wil dat je je houdt aan de regels van de Nederlandse Reclamecode en de Reclamecode Sociale Media. Dat betekent onder andere dat je te allen tijde duidelijk moet maken dat je reclame aan het maken bent als jij op sociale media reclame maakt en bijvoorbeeld een product aanprijst dat je hebt gekregen. De uitgeverij wil overigens ook dat je reclame-uitingen eerst overlegt met de redactie waar je voor werkt.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Ja hoor. Klik hier om ze zelf te lezen op de website van Sijthoff Media.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -