◘ SPN

 

Om wie gaat het hier?
Senior Publications Nederland BV (SPN), uitgever van de magazines +Gezond, G/Geschiedenis, Plus Magazine, Plus Puzzels en diverse praktische gidsen, wat eigenlijk speciale edities zijn van het eerder genoemde Plus Magazine. SPN geeft ook een aantal websites uit: Gezondheidsnet, MijnKinderarts en Plus Online. Senior Publications Nederland is ook de partij achter de 50PlusBeurs en de Nationale Gezondheidsbeurs én heeft een tak voor custom media. SPN is onderdeel van Roularta Media Nederland.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
15 september 2017.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Op alles wat je aanlevert. Tekst dus, maar ook foto’s en illustraties. En al het andere auteursrechtelijk beschermde werk.

 

En wat mag SPN daar dan mee doen?
Publiceren. Op papier, websites en andere digitale producten, zoals apps en e-readers. Daarnaast mag SPN je werk ook gebruiken als uithangbord voor haar eigen merken. De uitgeverij mag je werk daarnaast hergebruiken, in specials opnemen en laten vertalen voor uitgaven in het buitenland.

 

Mmm. Krijg ik dan ook extra geld voor dat hergebruik?
Haha. Wat denk je zelf?

 

Nee zeker?
Gefeliciteerd! Je gaat door voor de koelkast.

 

Hoelang mag SPN mijn werk opnieuw uitgeven?
Tot in het einde der tijden. SPN eigent zich een licentie op je werk toe, die exclusief én eeuwigdurend is.

 

Eeuwigdurend? Is dat niet wat lang?
Jawel. Maar de lezers van de meeste SPN-merken gaan natuurlijk ook al eeuwen mee.

 

Die exclusiviteit, is die ook eeuwigdurend? Als in: mag ik na publicatie zélf nog wel wat doen met míjn werk?
De licentie is één jaar lang exclusief. Dat betekent dat je na dat eerste jaar je werk ook ergens anders mag publiceren. Dat jaar gaat overigens in op de dag waarop je werk voor het eerst door SPN wordt gepubliceerd.

 

En wat nou als mijn werk lang op de plank blijft liggen?
Is je werk na een jaar nog niet gepubliceerd? Dan mag je er een jaar ná de factuurdatum mee de boer op. Een goede reden dus om ál-tijd (!) op tijd je facturen de deur uit te doen.

 

Ik wil mijn werk eigenlijk eerder ergens anders publiceren. Kan dat?
In zo’n geval kun je daar toestemming voor vragen aan SPN. Senior Publications Nederland zegt in haar voorwaarden (twee keer!) je verzoek niet op onredelijke gronden te weigeren. Leg afspraken hierover wel altijd schriftelijk vast!

 

Er zijn best wat uitgevers die werk van freelancers aan derden verkopen, hoorde ik laatst. Doet SPN dat ook?
Ja. SPN eigent zich met haar voorwaarden het recht toe om je werk te verkopen aan een derde partij. Die mag je werk dan publiceren en er geld aan verdienen.

 

Mooi is dat. Zie ik daar ook nog wat van?
Wanneer SPN je werk aan derden verkoopt, krijg je daar 30 procent van het oorspronkelijk gefactureerde bedrag voor. Maar dat geldt alleen als je héle bijdrage wordt verkocht. Kiest een derde partij ervoor alleen een stukje van je werk te plaatsen, dan krijg je niet 30, maar 10 procent van het oorspronkelijke gefactureerde bedrag.

 

Beter iets dan niet, toch?
Nou ja, het is wel weinig. Zeker als je je bedenkt dat jíj de meters hebt gemaakt en SPN je werk alleen maar doorschuift. Had je het stuk zelf aan die derde partij kunnen verkopen, dan had je 100 procent gehad.

 

Ik heb reiskosten gemaakt. Krijg ik die vergoed?
De voorwaarden verwijzen op dit vlak naar de opdrachtbevestiging die je als SPN-freelancer hoort te krijgen wanneer je een klus krijgt. Daarin staat dat reiskosten worden vergoed. Ga je met de auto, dan mag je 25 eurocent per kilometer declareren. Dat is best fors, maar parkeerkosten zitten ook in dat bedrag verwerkt. Ga je met de trein, dan mag je een kaartje op basis van de 2e klas declareren.

 

En andere kosten?
Alles gaat in overleg met de redactie. Maar over het algemeen kun je bonnen voor eten en drinken tijdens een interview wel indienen. Bij een lunchafspraak mag je maximaal 12,50 euro per persoon declareren (dus voor jou en je bron). Interview je iemand tijdens een diner, dan geldt het maximale bedrag van 17,50 euro per persoon. Bij alles geldt dat je bonnetjes moet overleggen.

 

Betalen ze eigenlijk een beetje snel daar bij SPN?
Dertig dagen na de factuurdatum heb je je geld, mits je de opdrachtbevestiging ook op tijd ondertekent. En nu wil jij zeker weten…

 

Wat betalen ze?
Tot 1 september 2018 kregen freelancers nog 50 cent per woord bij Plus Magazine. Na die datum is dat nog 40 cent per woord. Da’s 20 procent minder. De verlaging was nodig om de woordprijzen ‘meer marktconform‘ te maken. Da’s een mooie manier om te zeggen dat je eigenlijk gewoon aan het bezuinigen bent en de freelancer die last mogen dragen.

 

De redactie wil mijn stuk niet plaatsen. En dat terwijl ik me wél aan de afspraak heb gehouden!
Da’s niet zo netjes, maar dat recht heeft een redactie. SPN dient je dan overigens wel gewoon te betalen. Behalve als je te laat hebt geleverd of je niet aan de afspraak hebt gehouden. In dat geval kun je (terecht) fluiten naar je geld.

 

De redactie heeft zomaar dingen in mijn stuk gewijzigd. Mag dat?
Ja, dat mag. SPN houdt zich het recht voor je werk bij te schaven, in te korten en te actualiseren.

 

Mag ik een opdracht door iemand anders laten uitvoeren?
Waar de meeste uitgeverijen daar niet zo’n moeite mee hebben, wil SPN dat niet. De voorwaarden zijn daar heel stellig in en melden dat je een aangenomen klus zelf tot een goed einde moet brengen.

 

De Belastingdienst ziet me bij nader inzien toch niet als zelfstandige. Heeft dat nog invloed op mijn werk voor SPN?
Ja. Want de vrienden van de blauwebrievenbrigade komen in zo’n geval niet alleen bij jou aankloppen, maar ook bij de uitgeverij waarbij je dus in feite verkapt in dienst bent geweest. SPN wil daar niets van weten en legt eventuele loonbelasting en de werknemers- als werkgeversdelen van de premies volksverzekeringen op jouw bord. Inclusief naheffingen! De uitgeverij zal ook je honorarium aanpassen aan de nieuwe situatie.

 

Kan dat zomaar?
Nou, niet helemaal. Opdrachtgevers mogen wel zaken als naheffingen voor loonbelasting aan je doorschuiven. Maar boetes of naheffingen voor de premies van werknemersverzekeringen mogen ze niét bij je over de schutting gooien. Als ze dat proberen zijn ze in overtreding. Hetzelfde geldt voor de bijdrage aan de zorgverzekeringswet.

 

En de rest? Moet ik dat dan dokken?
Grote kans van yes.  Maar je kunt er wel tegen in bezwaar gaan bij de Belastingdienst. Daar heb je zes weken de tijd voor.

 

Er is iemand boos op me vanwege een artikel dat ik bij SPN heb gepubliceerd. Wat nu?
Als de persoon boos genoeg is en een schadeclaim indient, dan is die voor jou. Door de voorwaarden te ondertekenen vrijwaar je de uitgeverij tegen allerlei soorten claims.

 

Ik heb mijn eigen leveringsvoorwaarden en die wijken af van die van SPN. Welke voorwaarden zijn leidend?
Goed dat je je eigen voorwaarden hanteert, maar daar heeft SPN geen boodschap aan. De uitgeverij zegt nadrukkelijk in haar voorwaarden dat hij lak heeft aan voorwaarden die jij zelf hebt opgesteld. We gaan toch geen gelijk speelveld creëren hier, kom op zeg!

 

En er valt zeker ook niet te onderhandelen over deze voorwaarden?
Dat… dan weer wel. SPN laat die optie in ieder geval open door te melden dat afspraken die afwijken van de voorwaarden alleen gelden als ze schriftelijk zijn vastgelegd én door de uitgeverij zijn geaccepteerd.

 

Wat als ik de voorwaarden niet onderteken?
Je hoeft ze niet te ondertekenen. Wat je wel dient te ondertekenen is de opdrachtbevestiging. En door dat te doen ga je akkoord met de voorwaarden. Teken je die opdrachtbevestiging niet, dan krijg je niet betaald voor je werk.

 

Staan er verder nog dingen in de voorwaarden die ik moet weten?
Niet echt. Behalve een taalverhapseling taalverhaspeling die een eindredacteur er wel uit had gehaald: “Mocht beoordeling van de Bijdrage door de betreffende (online)redactie, de redactie de Bijdrage niet accepteren dan wel afkeuren, dan zal zij Auteur daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.”

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Ja hoor. Klik hier om ze zelf te lezen op de website van Senior Publications Nederland. De uitgeverij belooft in haar voorwaarden altijd de meest recente voorwaarden op haar site te publiceren.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen waardering € -