◘ Talpa Radio

 

Om wie gaat het hier?
Talpa Radio Holding BV, de radiotak van omroepbedrijf Talpa Network van mediamagnaat John de Mol. De radiozenders Radio 10, Radio 538, Radio Veronica en Sky Radio vallen onder deze bedrijfstak. Ook de radio-opleiding XM Radio, de online tv-zender TV 538 en de online zender LINDA.radio vallen onder Talpa Radio. Talpa Network heeft ook een televisie-tak. Maar die heeft zijn eigen voorwaarden.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
April 2017.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Kort en krachtig: voor alle diensten die je levert aan Talpa Radio. De voorwaarden gelden ook voor alle ‘tot stand gekomen voortbrengselen’. Voor alles wat je in opdracht van het omroepbedrijf maakt dus eigenlijk.

 

Wat mag Talpa Radio daar allemaal mee doen?
Alles wat het omroepbedrijf wil. Talpa Radio eist namelijk van je dat je alle intellectuele eigendomsrechten overdraagt. En daardoor mag het omroepbedrijf je werk zo vaak openbaar maken als het wil en op alle denkbare manieren. Dat mag overal ter wereld en tot het einde der tijden.

 

Krijg ik extra betaald als Talpa Radio mijn werk opnieuw gebruikt?
Nee.

 

Verkoopt Talpa Radio mijn werk ook door aan andere organisaties, zoals andere omroepen en uitgeverijen dat regelmatig doen?
Talpa Radio mag je werk doorgeven aan een gelieerde onderneming. Andere bedrijfstakken of bedrijven die aan Talpa Radio zijn verbonden mogen je werk dus ook opnieuw gebruiken, zonder dat jij daar extra voor betaald krijgt. Maar Talpa Radio mag je werk niet zomaar doorverkopen aan een vaag Oezbeeks radiostation dat gerund wordt door een lokale miljonair.

 

Mag ik mijn werk zelf nog ergens anders opnieuw verkopen nadat ik het aan Talpa Radio heb verkocht? 
Nee. Je hebt de rechten op je werk immers overgedragen aan Talpa Radio.

 

Hoelang doet Talpa Radio erover om facturen te betalen?
De betalingstermijn is 30 dagen na ontvangst van factuur.

 

En wat als Talpa Radio te laat betaalt? Mag ik dan rente in rekening brengen?
Nee, en daarmee wijken de voorwaarden van Talpa Radio af van die van Talpa TV. Want bij de tv-tak van het mediaconglomeraat van John de Mol mag je bij te late betaling wél rente in rekening brengen.

 

Nou, dan lever ik bij te late betaling gewoon het afgesproken werk niet op!
Kun je doen, maar dan pleeg je wel contractbreuk. Want in deze algemene voorwaarden waar je akkoord mee bent gegaan staat dat dat niet mag.

 

Kan ik kosten die ik voor mijn opdracht moet maken declareren?
In principe niet. Alle kosten die je maakt zijn bij je prijs inbegrepen. Behalve als je daar afwijkende afspraken over maakt.

 

Talpa Radio is niet tevreden met mijn werk. Wat nu?
Dan kan het omroepbedrijf eisen dat je de klus alsnog naar tevredenheid klaart. Talpa Radio mag in zo’n geval ook de samenwerking stopzetten en eventueel geleden schade op jou verhalen. Anders is het wanneer er sprake is van overmacht.

 

Ah, dus als ik ziek ben en mijn klus daardoor niet kan afronden is er geen man overboord?
Niet te vroeg juichen, jij! Want ziekte valt volgens deze voorwaarden niet onder overmacht. Wat er dan wel onder valt staat niet in de voorwaarden beschreven.

 

Om die deadline toch te halen wil ik graag iemand anders inhuren om mijn klus af te ronden. Een win/win-situatie, toch?
Slim bedacht. Maar Talpa Radio vindt dat niet zo’n goed idee. Je mag je klus voor het omroepbedrijf alleen aan iemand anders overdragen na overleg met het omroepbedrijf. Pas als je schriftelijk toestemming hebt van Talpa Radio mag je hulp inschakelen.

 

Ik heb mijn deadline gemist en nu trekt Talpa Radio de stekker uit onze samenwerking. Krijg ik nog wel betaald?
Je krijgt in zo’n geval naar rato betaald. Je ontvangt dus wel geld voor werk dat je al hebt geleverd. Voor het niet-geleverde werk krijg je niet betaald. Het omroepbedrijf mag overigens ook van je eisen dat je het werk alsnog levert.

 

Talpa Radio wil graag dat ik voorafgaand aan de opdracht een offerte uitbreng. Hoelang moet die geldig zijn?
Minstens 6 maanden.

 

Ik heb alvast wat voorwerk gedaan voorafgaand aan mijn klus. Nu wil Talpa Radio me die klus ineens toch niet geven. Kan ik die gemaakte uren alsnog in rekening brengen?
Nee. Talpa Radio heeft het recht een klus toch niet bij je uit te zetten. Als jij al voorwerk hebt gedaan, is dat voor eigen rekening. Als het omroepbedrijf een krabbel onder een overeenkomst heeft gezet (en je de klus dus daadwerkelijk heeft gegeven) en zich daarna bedenkt, heb je wél recht op een vergoeding van werk dat je al hebt gedaan.

 

Er is iemand boos op me vanwege werk dat ik voor Talpa Radio heb gemaakt. Wat nu?
Dan moet je dat zelf oplossen. Door de voorwaarden te ondertekenen vrijwaar je Talpa Radio van eventuele schadeclaims van anderen. En als het omroepbedrijf op wat voor manier dan ook schade loopt door jouw werk, dan is die voor jouw rekening.

 

En als ik schade loop door het handelen van Talpa Radio, wat dan?
Dan is het omroepbedrijf alleen verplicht de direct geleden schade te vergoeden. Aan dat bedrag zit een maximum. Bij langer lopende opdrachten krijg je maximaal het bedrag vergoed dat je in één kalenderjaar bij Talpa Radio zou mislopen (exclusief btw). Werk je alleen op korte termijn voor Talpa Radio, dan krijg je alleen het afgesproken honorarium voor je opdracht vergoed.

 

Wat verstaat Talpa Radio onder ‘direct geleden schade’?
De vergoeding die je met het bedrijf hebt afgesproken voor je werk en de kosten die je hebt gemaakt.

 

Mmm. Ik snap het nog niet helemaal. Heb je er een voorbeeld bij voor me?
Stel: je werkt voor van Talpa Radio, maar wordt tijdens een radio-uitzending geëlektrocuteerd wanneer je een microfoon vastpakt en kunt daardoor niet meer werken. Als je met Talpa Radio hebt afgesproken dat je langere tijd voor het omroepbedrijf werkt, krijg je maximaal een kalenderjaar aan honorarium én de kosten die je maakt als gevolg van het ongeluk vergoed. Inkomsten die je misloopt omdat je door het ongeluk niet meer voor andere klanten kunt werken, vergoedt Talpa Radio niet. Dat valt onder indirecte schade.

 

Dus de conclusie: ik moet vooral niet te veel verwachten op dit vlak en mezelf goed verzekeren?
Klopt. Maar dat moet je sowieso. Niet alleen omdat het verstandig is, maar ook omdat het van Talpa Radio moet. Het omroepbedrijf wil dat je passende verzekeringen afsluit omtrent je werk en dat je daar bewijs van kan overleggen.

 

Staat er iets in deze voorwaarden over schijnzelfstandigheid?
Nee. Helemaal niets. En dat zie je niet vaak bij inkoopvoorwaarden van een mediapartij.

 

Mijn vaste klus voor Talpa Radio gaat stoppen. Kan het omroepbedrijf me van de ene op de andere dag op straat zetten?
Je zou denken van wel, hé? Aangezien je freelancer bent… Maar nee, dat kan niet. Als Talpa Radio je klus buiten jouw schuld om beëindigt, geldt een opzegtermijn van twee maanden.

 

Ik heb zelf ook leveringsvoorwaarden en die botsen met de algemene inkoopvoorwaarden van Talpa Radio. Wat nu?
Niet zoveel. Talpa Radio wijst jouw voorwaarden namelijk nadrukkelijk van de hand. En wanneer je akkoord gaat met een overeenkomst van Talpa Radio (in andere woorden: wanneer je een klus aanvaardt) ga je daar automatisch mee akkoord.

 

Aha. En daar valt zeker ook niet over te onderhandelen…
Jawel. Daar laten deze inkoopvoorwaarden wel ruimte toe. Leg afspraken die je maakt wel altijd schriftelijk vast. Zodat John de Mol of een van zijn minions niet kan veinzen dat de afspraak helemaal niet gemaakt is. Laat Talpa Radio de op papier vastgelegde afspraken ook even ondertekenen voor de zekerheid.

 

Mag Talpa Radio zijn voorwaarden zomaar veranderen?
Dat mag. En ook zonder jou daarvan op de hoogte te stellen. Door het omroepbedrijf gewijzigde voorwaarden gaan in op de dag dat ze op de website van Talpa Radio (hier dus) zijn gepubliceerd. De gewijzigde voorwaarden gelden vanaf dat moment ook voor opdrachten die al lopen.

 

Dus in principe moet ik als ik voor Talpa Radio werk iedere dag de website refreshen om te zien of de voorwaarden niet zijn gewijzigd? 
Iedere dag is wat overdreven, maar als je zaken als algemene voorwaarden belangrijk vindt is het wel slim regelmatig even te kijken. Het zou netter zijn van Talpa Radio als het omroepbedrijf gewijzigde voorwaarden even aan al zijn freelancers mailt.

 

Staan er nog verder nog dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Talpa Radio wil graag dat jij informatie over het omroepbedrijf die je oppikt tijdens je werk als vertrouwelijk behandelt. Sterker nog: dat ben je verplicht. Je mag zonder schriftelijke toestemming van Talpa Radio ook in de media niet vertellen dat je aan een opdracht voor het omroepbedrijf werkt.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Talpa Radio heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -