◘ Talpa TV

 

Om wie gaat het hier?
Talpa TV, de televisietak van omroepbedrijf Talpa Network van mediamagnaat John de Mol. Talpa TV omvat de tv-zenders SBS6, Veronica, Net5 en SBS9. Ook het video-on-demand platform KIJK valt onder Talpa TV. Talpa Network heeft ook een radio-tak. Maar die heeft zijn eigen voorwaarden.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
Maart 2018.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alle zaken en diensten die Talpa TV inkoopt. Dat kan van alles zijn, variërend van materialen die nodig zijn om programma’s te maken tot het werk van redacteuren. Dat de voorwaarden zo breed zijn, betekent ook dat er dingen in staan die niet van toepassing zijn op jou als maker. Zoals passages over het transport van producten, de montage ervan en overdracht van garantietermijnen.

 

Waarop hebben deze voorwaarden voor mij als maker wél betrekking?
Voor makers als jijzelf kun je stellen dat de voorwaarden gelden voor alles wat je maakt voor programma’s die Talpa TV maakt.

 

Wat mag Talpa TV allemaal met mijn werk doen?
Het werk uitzenden of publiceren, voor zolang als Talpa TV dat wil. Waar ook ter wereld en zo vaak als het omroepbedrijf dat wil. Zodra je iets maakt voor Talpa TV draag je namelijk je intellectuele eigendomsrechten over aan het omroepbedrijf. En je doet ook afstand van je persoonlijkheidsrechten, voor zover dat mag van de wet.

 

Persoonlijkheidsrechten? Wat zijn dat ook alweer?
Onder persoonlijkheidsrechten valt onder andere het recht je te verzetten tegen openbaarmaking van je werk zonder naamsvermelding. De redacties die onder Talpa TV werken mogen dus jouw werk gebruiken zonder dat jij als maker wordt genoemd. Door afstand te doen van je persoonlijkheidsrechten kun je daar niet meer tegen protesteren. Dat geldt ook voor openbaarmaking onder een andere naam.

 

Ik las eens dat je intellectuele eigendomsrechten alleen kunt overdragen met een speciale akte…
Als dat van toepassing is, geef je door deze voorwaarden te ondertekenen aan dat je mee zult werken aan het opstellen van zo’n akte.

 

Mag Talpa TV de rechten op mijn werk ook aan iemand anders verkopen? Zoals een andere omroep in het buitenland?
Er staat in de voorwaarden in ieder geval niet vermeld dat het niét mag. En aangezien Talpa TV je intellectuele eigendomsrechten opeist, mag het omroepbedrijf doen met je werk wat het wil. Dus ook doorverkopen aan anderen.

 

Ik wil mijn voor Talpa TV geleverde werk graag nog een keer aan iemand anders verkopen. Mag dat?
Nee. Omdat je het intellectuele eigendom op je werk aan Talpa TV hebt overgedragen is het omroepbedrijf de enige die je werk openbaar mag maen.

 

Oeps. Er is iemand boos op me omdat ik beelden die hij heeft gemaakt in een productie voor Talpa TV heb gebruikt, zonder dat ik daarvoor toestemming had. Wat nu?
Dat is dan jouw probleem. Door de voorwaarden te tekenen, vrijwaar je Talpa TV van eventuele claims van derden. Je garandeert het omroepbedrijf dat jij de rechten hebt op werk dat je levert.

 

Talpa TV wil dat ik nog een aantal dingen aan mijn werk wijzig…
In de prijs die je met Talpa TV afspreekt zitten ook eventuele correcties verwerkt. Het omroepbedrijf betaalt je voor je werk én eventuele ‘aanvullende handelingen’ die nodig zijn om ‘optimaal gebruik te kunnen maken van je diensten’.

 

Dus ik krijg daar geen extra geld voor?
Niet als het gaat om dingen die Talpa TV redelijkerwijs nodig heeft om je werk te kunnen gebruiken. Als het gaat om meerwerk (stel: je hebt een reportage gemaakt en de redactie wil toch ineens een hele andere invalshoek dan afgesproken en daarvoor moet je weer nieuwe mensen interviewen), dan zou je meer geld moeten vragen.

 

Over geld gesproken… betaalt Talpa TV een beetje vlug?
De betalingstermijn is 30 dagen. Als het omroepbedrijf te laat betaalt, dan is het jou volgens deze voorwaarden wettelijke rente verschuldigd. Als Talpa TV dus te laat is met betalen, mag je rente in rekening brengen.

 

Hé? Dat heb ik nou nog nooit ergens gezien.
De meeste mediabedrijven zeggen daar ook niets over in hun voorwaarden. Want ze zouden je eens een stok geven om mee te slaan als de betaling te laat is.

 

Ik heb een hele grote klus voor Talpa TV. Kan ik een deel daarvan vooruit laten betalen?
Dat kan volgens deze voorwaarden. Daarbij geldt wel dat als jij uiteindelijk niet levert, Talpa TV het recht heeft het vooruit betaalde geld weer bij je te innen.

 

Ik heb kosten gemaakt voor mijn werk voor Talpa TV. Kan ik die declareren?
Daarover staat niets in deze voorwaarden. Dus je zou denken dat dat gewoon kan.

 

Vanwege drukte ga ik mijn deadline missen. Maar iets later leveren is vast niet erg, toch?
Talpa TV houdt van harde deadlines (om een indruk te geven: het omroepbedrijf noemt leveringstermijnen ‘fatale termijnen’). Daar heb je je dus aan te houden. Dreig je een deadline toch te missen, dan dien je dat vooraf schriftelijk mede te delen. Al geeft je dat geen recht op uitstel.

 

Mag ik in zo’n geval ook iemand anders inschakelen om het werk van me over te nemen?
Dat mag alleen als Talpa TV daar schriftelijk mee akkoord gaat.

 

Wat staat er in deze voorwaarden over schijnzelfstandigheid?
Verrassend weinig, wat waarschijnlijk komt doordat de voorwaarden ook gelden voor grote bedrijven die producten leveren aan Talpa TV. Wat er wel in staat is dat eventueel personeel van jouw bedrijf (daar val jij ook onder) absoluut niet in dienst is bij het omroepbedrijf. En dat Talpa TV dus geen loonbelasting of premies voor volksverzekeringen verschuldigd is.

 

Ik ben er heel trots op dat ik voor Talpa TV werk. Mag ik dat melden op mijn eigen website?
Nou… nee! Talpa TV wil niet dat jij het omroepbedrijf als referentie gebruikt. Je mag zelfs het logo van Talpa TV niet op je website zetten. Een beetje vreemd is dat wel.

 

Zijn er nog meer dingen die ik niet mag doen?
Talpa TV vindt geheimhouding heel belangrijk. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verplicht je jezelf vertrouwelijke informatie van het omroepbedrijf geheim te houden. Die geheimhouding geldt ook nog nadat je samenwerking met Talpa TV voorbij is.

 

En wat als ik mijn mond toch voorbij praat?
Dan heeft Talpa TV het recht eventuele ontstane schade op je te verhalen. De geheimhoudingsverklaring gaat overigens wel verder dan alleen ‘je mond voorbij praten’.

 

Hoe bedoel je?
Door de voorwaarden te tekenen, verplicht je jezelf ook data die te maken heeft met je werk te beschermen. Dat laatste geldt ook voor privacygevoelige informatie, zoals persoonsgegevens. Doe je dat niet en komt er gedonder van, dan is eventuele schade voor jouw rekening.

 

Wat gebeurt er als de fout niet bij mij ligt en Talpa TV degene is die bij mij schade veroorzaakt?
Dan heb je mogelijk recht op schadevergoeding. Die kan volgens deze voorwaarden nooit hoger liggen dan 100.000 euro. Dus ook als jij door schuld van Talpa TV komt te overlijden tijdens je werk door schuld van het omroepbedrijf, dan krijgen je nabestaanden maximaal 100.000 euro schadevergoeding.

 

In de leveringsvoorwaarden die ik zelf heb opgesteld staan dingen die botsen met passages uit deze voorwaarden. Welke voorwaarden zijn geldig?
Talpa TV stelt in zijn inkoopvoorwaarden dat alleen de inkoopvoorwaarden van Talpa TV gelden (mooie zin, hé?). Tenzij je iets anders afspreekt. Afwijkende afspraken kun je vastleggen in een opdrachtovereenkomst. Als afspraken in de opdrachtovereenkomst afwijken van wat er in de inkoopvoorwaarden staat, dan gelden de afspraken in de opdrachtovereenkomst.

 

Aha. Dat wekt de indruk dat er over deze voorwaarden onderhandeld kan worden…
Dat heb je goed gezien. Let wel op dat je gemaakte afspraken schriftelijk vastlegt. Want alleen dan zijn ze geldig.

 

Mag Talpa TV deze voorwaarden zomaar aanpassen?
Ja, dat mag. Maar wijzigingen gelden wel pas 30 dagen nadat de nieuwe voorwaarden aan jou zijn gepresenteerd.

 

En wat als ik niet akkoord ga met die wijzigingen?
Dan moet je dat binnen die 30 dagen aan Talpa TV laten weten. Per aangetekende brief. Talpa TV heeft vervolgens het recht de samenwerking met jou per direct stop te zetten.

 

Staan er nog andere dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Talpa TV eist van je dat je jezelf aan de wet houdt. En dat als je dat niet doet, dan zijn de gevolgen daarvan niet aan Talpa TV toe te rekenen. Dat is zo logisch dat een mediabedrijf dat eigenlijk niet in zijn voorwaarden zou hoeven te vermelden.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Talpa Radio heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -