◘ TMG

 

Om wie gaat het hier?
Om de Telegraaf Media Groep NV (TMG), uitgever van De Telegraaf. Maar ook van Autovisie, Das Kapital, De Gooi- en Eemlander, Dumpert, Haarlems Dagblad, Leidsch Dagblad, Metro, Noordhollands Dagblad, Privé, Stadsblad De Echo en Vrouw. En van een hele berg websites zoals BlogSociety.nl, Gaspedaal.nl, Groupdeal.nl, Huizenzoeker.nl, Jaap.nl, Relatieplanet.nl (wist je niet, hè!) en Speurders.nl. TMG is sinds half 2017 onderdeel van Mediahuis.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
De voorwaarden die ik in handen heb zijn van 1 januari 2017.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Iedere bijdrage die je als maker aan TMG levert. Van tekst en beeld tot geluidsmateriaal en alles wat je maar kunt bedenken.

 

En wat mag TMG daar dan mee doen?
Al-les. TMG eigent zich een ‘zo groot mogelijke vrijheid’ toe wat gebruik en hergebruik van je werk betreft. De uitgeverij zegt in zijn voorwaarden dat het opeisen van die ‘zo groot mogelijke vrijheid’ nodig is omdat de uitgeefwereld zo snel verandert en ze snel moeten kunnen schakelen.

 

Dat lijkt wel een…
…smoesje? Ja.

 

Wat betekent dat concreet?
Dat TMG je werk mag blijven hergebruiken tot 70 jaar na je dood (want zo lang duurt het auteursrecht). De uitgeverij mag het overal ter wereld uitbrengen. TMG mag je werk aanpassen en opnieuw vermarkten. En dat mag op alle manieren die je je kunt bedenken. Het hergebruik beperkt zich ook niet tot producten van TMG. De uitgeverij kan je werk ook opnieuw gebruiken in reclame- en promotiemateriaal. Collectief en generiek hergebruik vallen ook onder de voorwaarden.

 

Collectief én generiek hergebruik. Toe maar. Maar, ehm… wat is dat?
Kort door de bocht: collectief hergebruik is het hergebruik van de hele krant, generiek hergebruik gaat over losse artikelen of foto’s. Als de uitgeverij bijvoorbeeld werk van meerdere auteurs wil bundelen, dan mag dat. En wanneer TMG je werk in een ander vormpje wil gieten, zoals een interactief of audiovisueel dingetje, dan mag dat. Knipselkranten, databanken of cd-roms (haha, wie gebruikt die nog!) vallen hier ook onder.

 

Verkoopt TMG mijn werk ook aan andere partijen? Ik hoorde dat uitgeverijen dat soms doen.
Ja. De uitgeverij mag anderen ook het recht geven jouw werk opnieuw uit te geven.

 

Krijg ik voor dit alles ook extra geld?
In de meeste gevallen niet. Maar als TMG een volledig nieuwe uitgeefvorm bedenkt die niét in de plaats komt voor iets dat al bestaat, dan moet je een aanvullende vergoeding krijgen. Maar wel alleen als die nieuwe uitgeefvorm TMG substantieel meer inkomsten oplevert.

 

Mmm. Er blijft op deze manier niet zo veel over van mijn auteursrecht.
Volgens TMG wel. De uitgeverij schrijft in zijn voorwaarden dat het auteursrecht bij jou blijft.

 

Mag ik de bijdragen die ik aan TMG lever dan wél zelf nog ergens anders publiceren?
Ja. Maar wel pas ná de exclusiviteitsperiode die in de voorwaarden staat. Bij hele actuele verhalen is die zeven dagen. Bij verhalen die minder actueel zijn geldt een exclusiviteitstermijn van drie maanden. Pas na die periode mag je er zelf iets mee doen. Behalve als je columnist bent. Columnisten mogen hun bijdragen niet ook nog ergens anders publiceren.

 

Mmm. De redactie heeft nu echt al héél lang een bijdrage van me op de plank liggen. Kan ik TMG dwingen die te publiceren?
Dat kan niet. TMG is niet verplicht je geleverde werk te publiceren. Als het je te lang duurt, mag je je werk overigens wel terugtrekken. Zodra je aangeeft dat te willen doen krijgt TMG nog ‘een redelijke termijn’ om je werk alsnog te publiceren. Daarna mag je er weer de boer mee op.

 

Wat gebeurt er als iemand werk dat ik voor TMG maakte ergens anders publiceert zonder mijn toestemming?
Dat mag niet. En het jagen op auteursrechtenschenders kan je een aardige boterham opleveren. Maar niet als het gebeurt bij een bijdrage die je voor TMG maakte. Als je akkoord gaat met de overeenkomst geef je TMG het recht om vanuit jouw naam achter dit soort jatwerk aan te gaan. Het geld dat dat oplevert verdwijnt bij de uitgeverij in zijn zak.

 

De redactie heeft dingen in mijn tekst veranderd. Mag dat zomaar?
Ja, de redactie mag je werk ‘kopij-klaar’ maken. Ook eindredactie valt daaronder. Wijzigingen waarmee de strekking van je werk verandert mogen niet zomaar. De redactie moet daarover met jou overleggen.

 

Heb ik dat: kan ik voor een mooie klus ineens een week naar Marbella, moet ik nog een regioverhaal voor het Leidsch Dagblad maken. Mag ik dat stukje door iemand anders laten maken?
Je mag je eigen vervanging regelen, behalve als je columnist bent. Laat je je werk door een ander oplossen, dan blijf je wel zélf verantwoordelijk voor de goede afloop van de opdracht. TMG mag trouwens ook eisen dat je vervanging regelt, bijvoorbeeld wanneer je ineens niet bij een afgesproken redactiedienst kunt komen opdraven.

 

Een klus die ik heb aangenomen is ineens veel meer werk dan gedacht. Krijg ik nu extra geld?
Ja. Maar alleen als je dat schriftelijk afspreekt met de uitgeverij. Als het gaat om extra werk dat je had kunnen voorzien krijg je niets extra’s.

 

Wanneer krijg ik eigenlijk betaald van TMG?
Veertig dagen nadat je factuur binnen is. Die factuur moet van TMG ook op een bepaald moment binnen zijn: uiterlijk vijftien dagen na het aflopen van de maand waarin je het werk hebt verricht.

 

En wat als ik te laat factureer?
Als je je factuur niet binnen drie maanden na de maand waarin je gewerkt hebt stuurt, krijg je niet meer betaald. TMG is overigens ook een tijdje terug begonnen met selfbilling.

 

Selfbilling? Wat is dat?
Bij selfbilling maakt de uitgeverij de factuur voor jou. Dat scheelt de administratie van TMG veel tijd. Jij blijft er wel zélf verantwoordelijk voor dat wat er op de factuur staat klopt.

 

Ik heb kosten gemaakt voor mijn werk voor TMG. Krijg ik die vergoed?
In principe zitten alle kosten die je maakt verwerkt in je vergoeding. Behalve als je daar andere afspraken over hebt gemaakt.

 

Mag ik eigenlijk voor andere media werken?
In principe wel, maar TMG wil niet dat je voor directe concurrenten over dezelfde onderwerpen schrijft. Ontdek je dat een minister betrokken is bij een drugsdeal en schrijf je daarover voor De Telegraaf, dan mag je geen verhalen over datzelfde onderwerp aan bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad verkopen. Voor columnisten is er een uitzondering: zij mogen wel op andere plaatsen over dezelfde onderwerpen publiceren. Zolang columns maar niet één op één hetzelfde zijn.

 

Ik hoor soms verhalen over uitgevers die hun voorwaarden eenzijdig aanpassen. Doet TMG dat ook?
Ja, en daar komt de uitgeverij ook voor uit in zijn voorwaarden. Daarin staat dat TMG het recht heeft zijn voorwaarden te veranderen én dat de nieuwe voorwaarden automatisch gelden voor alle opdrachten en overeenkomsten. Nieuw én bestaand. TMG stelt je (als het goed is) schriftelijk op de hoogte van eventuele wijzigingen.

 

Da’s dus eigenlijk achteraf de spelregels bepalen of bijstellen?
Jep. Vooral ook omdat nieuwe voorwaarden automatisch óók gelden voor werk dat je eerder aan TMG hebt geleverd. Ook als je dat werk jaren geleden onder hele andere voorwaarden aan ze hebt verkocht.

 

Staan er verder nog dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
De voorwaarden bevatten een flinke passage over de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). In die wet staan regels voor het hier laten werken van mensen die van buiten de Europese Unie afkomstig zijn. Door de voorwaarden te ondertekenen bevestig je aan TMG dat je je aan die wet houdt. Heel relevant is die passage niet. Want zoveel freelance journalisten met personeel in dienst zijn er niet. En de kans dat dat personeel van buiten de EU komt is nog veel kleiner.

 

En verder?
TMG houdt zich het recht toe de samenwerking met je op te schorten als je wordt ‘ontbonden of geliquideerd’…. Lig je in je kist, dan mag de uitgeverij de samenwerking stopzetten.

 

Bedoelen ze dat niet in de economische zin van het woord?
Vast wel. Maar zo staat het er niet. En nu ik toch eindredacteurtje aan het spelen ben: bij punt 18.3 ontbreekt er een woordje. In de zinsnede ‘De termijn hoeft niet acht te worden genomen…’ mist het woordje ‘in’.

 

Ik ben het niet eens met sommige dingen in deze voorwaarden. Valt daar over te onderhandelen?
In theorie wel. TMG laat daar in zijn voorwaarden ruimte voor. Maar meld wel nadrukkelijk dat afwijkende afspraken alleen gelden als ze schriftelijk zijn vastgelegd én door TMG en door jou zijn aanvaard.

 

Ik heb zelf ook leveringsvoorwaarden en daar staan hele andere dingen.
Heel goed dat je die hebt. Maar wat TMG betreft doen ze er niet toe. De uitgeverij wijst algemene voorwaarden van freelancers nadrukkelijk af.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
TMG heeft de voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen waardering € -