◘ TU Delft

 

Om wie gaat het hier?
De Technische Universiteit Delft (TU Delft). De alma mater van voormalig Philips-topman Frits Philips, de eerste in Nederland geboren astronaut Lodewijk van den Berg, Nobelprijswinnaar Simon van der Meer en een heleboel andere slimme mensen.

 

Wat doet een universiteit in dit overzicht? 
Universiteiten geven regelmatig hun eigen media uit en huren daar ook freelancers voor in. De TU Delft maakt bijvoorbeeld het wetenschappelijke blad Delft Integraal en Delta, een nieuwssite en tweewekelijks tijdschrift. Deze voorwaarden gelden voor werk dat je voor die titels verricht, maar ook voor eventuele andere opdrachten, zoals het geven van schrijfworkshops.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
Oktober 2018.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
In het kort: voor alle klussen die je op freelancebasis voor de TU Delft verricht.

 

Als ik een artikel schrijf voor een uitgave van TU Delft, wat mag de universiteit daar dan mee doen?
Heb je het artikel specifiek voor de TU Delft geschreven, dan eist de universiteit het intellectuele eigendomsrecht op je werk op. Dat betekent dat het werk niet meer van jou is, maar van de TU Delft. De universiteit mag in dat geval alles met je werk doen wat ze wil. Lever je werk dat je niet specifiek voor de TU Delft hebt gemaakt, dan wil de universiteit een licentie op het werk. Het werk blijft dan wel van jou, maar de TU Delft mag je werk óók blijven gebruiken.

 

Wacht eens even: auteursrecht kun je toch alleen maar overdragen als je daar een speciale akte voor ondertekent? 
In principe wel. Maar als je akkoord gaat met de voorwaarden van de TU Delft (en dat doe je eigenlijk automatisch, zoals je helemaal onderaan deze analyse zult zien), geef je de universiteit het recht zo’n akte op te stellen én namens jou te ondertekenen.

 

Wat gebeurt er als ik vind dat het auteursrecht op mijn werk van mij is en de TU Delft vindt van niet?
Dan gaat de universiteit ervan uit dat ze gelijk heeft. Denk jij dat het toch anders zit, dan moet jij dat bewijzen.

 

Hoe lang mag de TU Delft mijn werk blijven gebruiken?
Zolang als de universiteit wil (en zo vaak als de universiteit wil). De universiteit mag je werk overigens ook aanpassen.

 

En wat als ik het niet eens ben met die aanpassingen?
Dan heb je pech. Als je voor de TU Delft werkt, doe je namelijk afstand van je persoonlijkheidsrechten. Die geven je onder andere het recht je te verzetten tegen aanpassing van je werk. Omdat je afstand van die rechten doet, heeft de universiteit dus vrij baan (tot bepaalde hoogte). Sterker nog: de TU Delft mag je stuk ook zonder naam of onder een andere auteursnaam publiceren.

 

Mag ik mijn werk ook nog ergens anders publiceren? 
Nee. De TU Delft verbiedt je dat.

 

Verkoopt de TU Delft mijn werk ook door aan andere partijen?
De universiteit mag je werk niet doorverkopen zonder jou om toestemming te vragen. Die toestemming mag je niet weigeren op onredelijke gronden. Als de situatie zich voordoet dat de universiteit je werk wil doorverkopen, ga je daar dus over onderhandelen.

 

Ik heb een klus gedaan voor de TU Delft, maar de universiteit vindt mijn werk niet goed genoeg. Wat nu?
Dan heeft de universiteit het recht je niet te betalen voor het werk. Dat klinkt misschien hard, maar als jij een broodje kaas bestelt bij de lokale broodjeszaak en het broodje dat je krijgt is verlept, dan betaal je daar ook niet voor.

 

Vergelijk je mijn journalistieke kindjes nu met een verlept broodje kaas?
Eh, sorry…

 

Hoelang mag de TU Delft erover doen om mijn werk goed of af te keuren?
Maximaal 30 dagen. Als de universiteit je werk niet goed genoeg vindt, maar dat pas na die periode laat weten, mag je ervan uitgaan dat de TU Delft je werk heeft geaccepteerd.

 

Ik heb mijn deadline gemist. Wat nu?
Dan krijg je in de meeste gevallen extra tijd. Maar als je de nieuwe deadline mist ben je aansprakelijk voor eventuele schade die de universiteit loopt. Dat kan je afhankelijk van de omvang van je opdracht best wel wat knaken kosten.

 

Oh-oh. Hoeveel?
Bij een opdracht met een afgesproken tot 50.000 euro, kan de universiteit maximaal 150.000 euro schade op je verhalen. Bij grotere opdrachten loopt de maximale schadevergoeding op. En als een derde partij schade lijdt doordat jij je deadline mist, kan de schadevergoeding hoger uitvallen. Dat geldt ook voor het geval je iemands intellectueel eigendomsrecht hebt geschonden.

 

Wat bedoel je met dat laatste?
Wanneer iemand je van plagiaat beschuldigd en een schadeclaim indient, is het aan jou om die claim weg te poetsen (of te betalen). Je vrijwaart de TU Delft

 

De laptop die ik van de TU Delft heb geleend is ontploft en nu is mijn kantoor afgebrand. Kan ik de schade verhalen?
Nee, dat kan niet. Als je spullen van de universiteit in bruikleen hebt en er gaat iets mis waardoor je schade oploopt, dan is die schade helemaal voor jou. En ook als de laptop niet in jouw kantoor ontploft maar bij je ouders thuis, mag jij de schade vergoeden.

 

Hoelang doet de TU Delft erover om mijn factuur te betalen?
30 dagen. De universiteit wil graag dat je je facturen indient via een online portal.

 

De redactie waar ik voor werk had plots nog allerlei extra wensen. Kan ik die ook factureren?
Ja, dat valt onder meerwerk. Dergelijke kosten dien je wel op een aparte factuur te zetten.

 

De klus die ik voor de TU Delft doe is heel omvangrijk. Is het mogelijk om een deel van mijn vergoeding vooruit te laten betalen?
Dat kan.

 

Vergoedt de TU Delft ook kosten die ik maak voor mijn klus?
In principe is de prijs die je afspreekt ‘all-in’, met uitzondering van de btw. Al mag je die alleen heffen als je niet in een van btw vrijgesteld beroep werkt (en laat journalistiek nou vrijgesteld zijn…). Eventuele kosten die je moet maken, waaronder reiskosten, zitten dus bij je prijs inbegrepen. Houd daar goed rekening mee als je gaat onderhandelen.

 

Mag ik van de TU Delft vanuit huis werken? 
Nee! In principe voer je een klus voor de TU Delft uit bij de universiteit. Zo staat het althans in de voorwaarden. In de praktijk zal het waarschijnlijk wel anders gaan, zeker als je ingehuurd wordt voor een los artikel (maar ik hoor het graag als ik ernaast zit).

 

De Belastingdienst is van mening dat ik helemaal geen zelfstandig ondernemer ben en verkapt in loondienst ben (geweest) bij de TU Delft. Wat nu?
Dan moeten er achterstallige premies voor volksverzekeringen en loonbelastingen worden betaald. De TU Delft schuift deze aan jou door. Als de Belastingdienst deze belastingen en premies bij de TU Delft komt innen, ben je verplicht de universiteit de kosten te vergoeden.

 

Mag dat zomaar?
Deels. Sinds de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) in 2016 is het de bedoeling dat een opdrachtnemer (jij dus) en opdrachtgever (de TU Delft in dit geval) zulke naheffingen en boetes delen. De TU Delft mag naheffingen en boetes op loonbelasting en werknemersverzekeringen op je verhalen. Maar niet die op werkgeversverzekeringen.

 

Ik heb een klus aangenomen bij de TU Delft waar ik eigenlijk geen tijd voor heb. Mag ik hem uitbesteden aan iemand anders?
Dat mag alleen in overleg met de TU Delft. Je mag dus niet stiekem een bevriende freelancer in jouw naam een artikel laten schrijven. En wanneer de universiteit het prima vindt dat je iemand anders inschakelt, blijf jij er wel voor verantwoordelijk dat de klus tot een goed einde wordt gebracht.

 

Voor mijn klus bij de TU Delft heb ik een laptop in bruikleen gekregen. Wat moet ik daarmee doen nu mijn klus is afgelopen?
Alle materialen die je in bruikleen van de universiteit krijgt, moet je direct teruggeven wanneer je klus erop zit. Je moet er ook voor zorgen dat het materiaal in goede staat terugkomt. Heb je een kras in het scherm van de laptop gemaakt, dan moet je de schade vergoeden. En als je nog uitstaande facturen bij de TU Delft hebt, mag de universiteit die schade daarmee verrekenen.

 

Oké. Probleempje: de laptop die ik in bruikleen had is gejat…
Dan moet je de schade vergoeden. De TU Delft eist overigens van je dat je materiaal dat je leent verzekert tegen brand en diefstal.

 

Ik ben er trots op dat ik voor de TU Delft heb mogen werken. Mag ik het logo van de universiteit op mijn website bij mijn klanten zetten?
Alleen als je daar eerst toestemming voor vraagt aan de universiteit.

 

Ik ben benaderd door een wat schimmige man in een lange regenjas. Hij vroeg of ik hem wat informatie kon doorspelen over een bijzonder, maar vertrouwelijk onderzoek dat de TU Delft doet. 
Als je tijdens je klus voor TU Delft betrouwbare informatie over de universiteit hoort of ziet, ben je verplicht die voor jezelf te houden. Daarnaast dien je ook de privacy-wetgeving te volgen. Speel je betrouwbare of gevoelige informatie toch door aan iemand anders, dan kan de TU Delft je een boete opleggen. Hoe hoog die boete is, is niet bekend.

 

Staan er nog meer dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
De voorwaarden bevatten een flinke passage over het verwerken van persoonsgegevens. In het kort komt het erop neer dat de universiteit wil dat je je aan de AVG (Algemene verordening persoonsgegevens) houdt. Daarin staat onder andere dat je eventuele persoonsgegevens die je onder ogen krijgt niet verspreid en dat je ervoor zorgt dat je maatregelen treft om die gegevens te beveiligen. Meer over de AVG lees je hier.

 

Verder nog iets wat ik moet weten?
Ja. Je mag geen schenkingen aannemen van derden. En de TU Delft eist van je dat je een goede aansprakelijkheidsverzekering voor jezelf afsluit. Dat kom je wel vaker tegen in dit soort voorwaarden, maar de TU Delft wil ook dat je gewaarmerkte afschriften van polissen kunt laten zien als de universiteit daarom vraagt. En dat je laat zien dat je de premie voor je verzekering hebt betaalt.

 

Maarre… ik heb nooit voorwaarden hoeven ondertekenen.
En tóch gelden de voorwaarden van de TU Delft dan! De universiteit stelt in haar voorwaarden namelijk dat je automatisch akkoord gaat met de voorwaarden als je een klus accepteert. Daarnaast schrijft de universiteit ook dat eventuele leveringsvoorwaarden die jij hanteert niet gelden.

 

Valt er dan op zijn minst wel over deze voorwaarden te onderhandelen?
Ja hoor, dat kan. Maar aanpassingen op de voorwaarden gelden alleen als je ze schriftelijk laat vastleggen.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
De TU Delft heeft haar voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -