◘ Universiteit Leiden

 

Om wie gaat het hier?
De Universiteit Leiden. De alma mater van prinses Beatrix, dj Armin van Buuren, astronoom Christiaan Huygens, astronoom Gerard Kuiper, Rembrandt (de schilder, wie anders?), regisseur Paul Verhoeven en een hele hoop andere knappe koppen.

 

Wat doet een universiteit in dit overzicht? Dat is toch geen omroep, uitgeverij of productiehuis?
Klopt. Maar veel universiteiten geven ook eigen media uit. Zo heeft de Universiteit Leiden bijvoorbeeld een eigen alumni-magazine (Leidraad) en een eigen universiteitsblad (Mare). Deze voorwaarden gelden daarvoor, maar ook voor andere opdrachten die je voor de universiteit verricht Zoals bijvoorbeeld een gastcollege.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
2022.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alle opdrachten die je als freelancer verricht voor de Universiteit Leiden. Dat kan het schrijven van een artikel zijn, maar ook het geven van een gastcollege of workshop, of het doen van onderzoek.

 

Als ik een artikel schrijf voor een uitgave van de Universiteit Leiden, wat mag de universiteit daar dan allemaal mee doen?
Alles wat jij maakt wordt eigendom van de universiteit. Door akkoord te gaan met de voorwaarden draag je al je intellectuele eigendomsrechten over aan de Universiteit Leiden. Dat geldt niet alleen voor artikelen, maar ook voor data, uitvindingen, technologie en lesstof. Dat betekent in principe dat de universiteit alles met je werk mag doen wat ze wil.

 

Ook verkopen aan derden, zoals veel uitgeverijen en omroepen dat doen?
In principe wel. Maar over het doorverkopen van werk van freelancers wordt niet specifiek iets gezegd in de voorwaarden.

 

Dan staat er zeker ook niet in of ik extra geld krijg als mijn werk opnieuw wordt gebruikt of aan iemand anders wordt doorverkocht?
Daar staat inderdaad niets over in de voorwaarden. Maar aangezien de Universiteit Leiden het intellectueel eigendomsrecht op je werk opeist is de kans dat je extra geld krijgt bij hergebruik heel klein.

 

Oei, er is iemand boos op me naar aanleiding van werk dat ik voor de Universiteit Leiden heb gemaakt. Hij dreigt zelfs met een schadeclaim. Wat nu?
Je bent zelf verantwoordelijk voor je werk. Als je daarmee iemand schaadt ben jij degene die de schadevergoeding betaalt. Als de Universiteit Leiden ook nog schade lijdt, komt die ook voor jouw rekening. Door de voorwaarden te tekenen vrijwaar jij de universiteit van alle aanspraken van derden.

 

Geldt dat ook als de schade niet door mij maar door de Universiteit Leiden is veroorzaakt?
Nee. In het geval van ‘toerekenende tekortkomingen’ van de universiteit zijn eventuele schades voor rekening van de Universiteit Leiden.

 

Hoelang doet de Universiteit Leiden erover facturen te betalen?
Binnen dertig dagen na ontvangst van je factuur krijg je betaalt. Als je je factuur tenminste op tijd stuurt.

 

Wat bedoel je met ‘op tijd’?
De Universiteit Leiden wil dat je iedere maand een factuur stuurt voor verricht werk. Die factuur moet uiterlijk op de tiende dag van de volgende maand binnen zijn.

 

Wat gebeurt er als mijn factuur later binnenkomt?
Dat staat niet in de voorwaarden. Maar waarschijnlijk wordt je factuur in dat geval gewoon later betaald.

 

Vergoed de Universiteit Leiden reiskosten?
Ja, mits ze gemaakt zijn in het kader van je opdracht.

 

Mag ik andere kosten declareren?
Daarover staat niets in de voorwaarden. Even vragen aan degene die je inhuurt, dus.

 

Hoe zit het met schijnzelfstandigheid?
De Universiteit Leiden huurt je in op opdrachtbasis en wil liever niet dat de Belastingdienst op een later moment met naheffingen komt omdat jij verkapt in dienst bent. Daarom staat in de voorwaarden nadrukkelijk benoemd dat je niet in loondienst komt bij de universiteit. Je mag je werkzaamheden dus ook zelfstandig invullen.

 

Hoe zelfstandig?
Je bepaalt zelf hoe je je werk doet, maar de Universiteit Leiden mag wel aanwijzigingen en instructies geven. Vergelijk het met het inhuren van een timmerman. Jij mag als opdrachtgever wel zeggen hoe de schutting eruit moet zien, maar de timmerman bepaalt zelf welk hout en welke spijkers hij gebruikt.

 

De Belastingdienst vindt dat ik eigenlijk in loondienst ben bij de universiteit en komt met allerlei naheffingen!
Dan zijn die voor jou rekening. Althans, in het geval van naheffingen en boetes voor niet afgedragen loonbelastingen en premies voor werknemersverzekeringen. Als de Belastingdienst ook premies voor werkgeversverzekeringen komt innen, dan zijn die voor de universiteit.

 

Mag ik van de Universiteit Leiden voor andere opdrachtgevers werken?
Ja.

 

Balen, ik ben ziek en kan mijn klus voor de Universiteit Leiden niet op tijd afronden. Mag ik iemand anders inschakelen die het van me overneemt?
Dat mag, maar alleen in overleg met de universiteit.

 

Wat gebeurt er als ik mijn klus niet volgens afspraak afrond?
Dan hoeft de Universiteit Leiden je niet te betalen. O, en je tikt een boete af van 15 procent van de overeengekomen vergoeding. Heb je een deel van je klus wel al opgeleverd (stel: je zou vijf artikelen leveren en je hebt er drie gemaakt), dan krijg je het alleen voor het opgeleverde werk betaald.

 

En wat gebeurt er als de universiteit zich niet aan de afspraken houdt? Helemaal niets zeker?
Jawel. Als de Universiteit Leiden zich niet aan de gemaakte afspraken houdt blijf jij recht houden op je honorarium. Daarnaast betaalt de universiteit in zo’n geval aan jóu een boete van 15 procent van je oorspronkelijk afgesproken vergoeding.

 

Ik heb geen zin meer om voor de Universiteit Leiden te werken en wil ermee stoppen. Heb ik een opzegtermijn?
Ja, van een maand. De universiteit heeft diezelfde opzegtermijn. Als je ermee stopt, moet je wel de opdrachten die je al hebt aangenomen afronden. Da’s ook wel zo netjes. Stop je en heb je spullen van de Universiteit Leiden in bruikleen, dan moet je die onmiddellijk teruggeven.

 

Staan er nog andere dingen in deze voorwaarden waar ik rekening mee moet houden?
Ja. Anders stond deze vraag hier niet. De belangrijkste is dat je een geheimhoudingsplicht hebt. Alles wat je tijdens je klus hoort over de universiteit – of het nu gaat om toekomstplannen of interne strubbelingen – heb je voor je te houden. Ook nadat je klus erop zit. De Universiteit Leiden en haar werknemers hebben overigens ook zo’n geheimhoudingsplicht tegenover jou.

 

Ik hanteer leveringsvoorwaarden. Daar staan dingen in die afwijken van de voorwaarden van de Universiteit Leiden. Welke zijn geldig?
Het antwoord op die vraag is wat ingewikkeld. Als jij een offerte levert wordt deze namelijk als bijlage bij de voorwaarden van de Universiteit Leiden gevoegd. Dat geldt waarschijnlijk ook voor je leveringsvoorwaarden (want die stuur je meestal met je offerte mee). In de voorwaarden van de Universiteit Leiden staat dat de voorwaarden van de universiteit voorrang hebben op alle bijlagen. Maar alleen als dat wat er in de bijlagen staat kan leiden tot schijnzelfstandigheid.

 

Mmm. Dus in principe zijn mijn voorwaarden ook geldig, als ik maar niet op slinkse wijze probeer in loondienst te gaan bij de universiteit?
Cynisch, doch correct. Als jouw leveringsvoorwaarden botsen met de voorwaarden van de Universiteit Leiden, dan gelden de voorwaarden die als eerst aan de ander zijn voorgelegd. Maar waarschijnlijk ga je in zo’n geval gewoon met elkaar onderhandelen.

 

Onderhandelen? Kan dat dan?
Ja hoor, dat kan. Dat wordt in deze voorwaarden ook benoemd. Afwijkende afspraken zijn alleen geldig als je ze schriftelijk vastlegt.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
De Universiteit Leiden heeft haar voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -