◘ VPRO

 

Om wie gaat het hier?
VPRO, de omroep achter programma’s als 2Doc, 3LAB, Andere Tijden, Argos, Buitenhof, OVT, Radio Doc, Tegenlicht en nog  veel meer. Voor een volledige lijst met radio- en tv-programma’s klik je hier.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
De VPRO werkt met twee documenten: algemene voorwaarden die gelden voor alle omroepen die onder de NPO vallen en een opdrachtovereenkomst. De algemene voorwaarden stammen uit 2016, de opdrachtovereenkomst is afkomstig uit 2019.

 

Wat gebeurt er als er in de opdrachtovereenkomst iets anders staat dan in de algemene voorwaarden?
De opdrachtovereenkomst is leidend. Als de twee documenten elkaar tegenspreken, dan geldt dat wat er in  de opdrachtovereenkomst staat.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor alles wat je maakt in opdracht van de VPRO. Of dat nu een radio- of televisiereportage is, of een foto of tekst. De voorwaarden gelden ook voor ruw materiaal en restmateriaal.

 

Wat bedoel je met ruw materiaal? En wat is restmateriaal?
Je ruwe materiaal is alles wat je gemaakt hebt. Lever je een reportage, dan is alles wat je gefilmd hebt ruw materiaal. Je restmateriaal is alles wat je niet hebt gebruikt tijdens je montage. Alles wat overblijft dus eigenlijk.

 

Wat mag de VPRO allemaal met mijn werk doen?
Het publiceren of uitzenden. Tot in het einde der tijden. Overal ter wereld. En zo vaak als de omroep dat wil. De omroep mag je werk ook opnemen in on-demanddiensten. Als er nieuwe technieken worden bedacht waarmee de VPRO je werk de wereld in kan slingeren, dan mag de omroep je werk ook op die manier publiceren of uitzenden.

 

Aha! En als de VPRO mijn werk vaker dan één keer gebruikt, krijg ik dan extra geld?
Nee. In het honorarium dat je ontvangt zijn ook eventuele vergoedingen voor hergebruik opgenomen.

 

Mmm. Balen. Gelukkig kan ik mijn werk vaker verkopen.
Dat mag dus niet. Althans, jij niet. De VPRO mag je werk wél aan andere partijen verkopen!

 

Krijg ik in zo’n geval dan wél extra ge…
Nee!

 

Kan dat wel? Er zit toch auteursrecht op mijn werk?
Door de opdrachtovereenkomst te ondertekenen draag jij je intellectuele eigendomsrechten (waaronder je auteursrecht) en je naburige rechten over aan de VPRO. Sterker nog: als jij voor jouw klus anderen inhuurt moet je ervoor zorgen dat zij hun rechten óók overdragen aan de VPRO.

 

Nou, mooi is dat. 
Er is wel een kanttekening. Wanneer je volgens de Wet Auteurscontractenrecht of de Wet Naburige Rechten aanspraak maakt op aanvullende vergoedingen, dan houd je dat recht. En hoor je dus een extra vergoeding te krijgen.

 

De VPRO heeft mijn werk aangepast. Mag dat?
Ja. De VPRO mag het werk dat jij levert aanpassen. De kans is echter groot dat de omroep gewoon aan jou vraagt om eventuele aanpassingen te doen als ze je werk op een andere manier gebruiken. Volgens freelancers die daarmee te maken krijgen kun je in zo’n geval vaak wel een extra vergoeding uitonderhandelen.

 

Mag ik van de VPRO ook voor andere klanten werken?
Ja. Daar gaat de omroep uitdrukkelijk mee akkoord.

 

Hoe zit het met schijnzelfstandigheid? Is de VPRO daar bang voor?
Nogal. Alleen al in de opdrachtovereenkomst staat drie keer beschreven dat je niet in dienst bent bij de omroep. De VPRO wil daarnaast dat je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat je een btw-nummer hebt. In de opdrachtovereenkomst staat ook dat jij je opdracht zelfstandig uitvoert.

 

Ah, dus ik mag zelf bepalen wat ik doe?
Klopt. Maar je dient wel met de VPRO te overleggen als de omroep dat wil. Da’s ook wel logisch. Als je een schilder inhuurt werkt hij ook zelfstandig, maar zal hij toch even met je overleggen welke kleur de muur in de keuken moet hebben.

 

Wat als de Belastingdienst toch vindt dat ik in loondienst ben bij de VPRO? Val ik dan ineens toch onder een cao?
Nee. De VPRO benadrukt dat zelfs twee keer in zijn opdrachtovereenkomst. In exact dezelfde tekst, vlak onder elkaar. Lekker copy-pasten jongens!

 

Haha. Wat suf.
Ja hé? Maar het volgende is minder suf. Want als de Belastingdienst beoordeelt dat jij eigenlijk in loondienst bent, moet de VPRO naheffingen betalen voor loonbelastingen en premies voor de volksverzekeringen. En die verhaalt de omroep op jou. Dat geldt ook voor eventuele rentes die de Belastingdienst heft. Als de VPRO die naheffingen op jou verhaalt, moet jij het verschuldigde bedrag on-mid-de-lijk aan de omroep overmaken.

 

Ik moet kosten maken voor mijn klus voor de VPRO. Kan ik die declareren?
Ja, dat mag. Je moet de kosten die je gaat maken vooraf wel met je opdrachtgever overleggen en bonnetjes meesturen met je declaratie. Dat geldt ook voor eventuele reiskosten die je gaat maken.

 

Hoe lang doet de VPRO erover om mijn factuur te betalen?
De omroep belooft je 30 dagen na ontvangst van je factuur te betalen. Dat is een beetje de standaard in omroepland.

 

Als ik een klus heb aangenomen maar het daar toch te druk voor heb, mag ik hem dan aan iemand anders doorspelen?
Dat staat niet specifiek vermeld in de opdrachtovereenkomst. Dus je kunt het vragen. De meeste mediabedrijven doen daar niet zo moeilijk over. Al blijf jij er doorgaans wel voor verantwoordelijk dat de klus op een goede manier geklaard wordt.

 

Ik zou een paar weken op de redactie van een VPRO-programma gaan werken, maar ben na de eerste dagen ziek geworden. Krijg ik nu wel betaald?
Ja, maar alleen voor de dagen die je daadwerkelijk hebt gewerkt.

 

Ik heb een klus voor langere tijd aangenomen bij de VPRO, maar ik heb eigenlijk geen zin meer. Kan ik er nog onderuit?
Jep, maar je hebt wel een opzegtermijn van twee maanden. Dus je kunt niet van de ene op de andere dag stoppen. De VPRO heeft overigens dezelfde opzegtermijn. Dus de omroep kan je niet plots de deur uit vegen. Behalve in uitzonderlijke situaties.

 

Uitzonderlijke situaties? Zoals?
Wanneer de netmanager een programma besluit te schrappen kan de VPRO de samenwerking met jou direct stopzetten. Zonder dat de omroep je een schadevergoeding schuldig is. Dat geldt ook bij een conflict tussen jou en de VPRO.

 

Wat gebeurt er als een klus om een andere reden stopt, buiten mijn schuld om?
Dan moet de VPRO je een vervangende opdracht aanbieden. Als die opdracht meer werk is dan je oorspronkelijke klus, hoor je extra geld te krijgen. Je kunt dan maximaal 25 procent van je oorspronkelijke honorarium erbij krijgen.

 

Een krant wil me interviewen over een programma van de VPRO waar ik aan heb meegewerkt. Moet ik dat interview eerst nog aan de VPRO voorleggen?
Ja. Je mag niets vertellen over de programma’s waar je aan mee hebt gewerkt als je dat niet eerst met de VPRO overlegt.

 

Als ondernemer heb ik natuurlijk leveringsvoorwaarden. Wat gebeurt er als mijn leveringsvoorwaarden en de opdrachtovereenkomst van de VPRO elkaar tegenspreken?
Dan geldt de opdrachtovereenkomst van de VPRO. De omroep wijst alle andere voorwaarden van de hand. Die van jou dus ook.

 

Staan er nog meer dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Als je voor de VPRO werkt moet je je houden aan de Mediawet. Daarin staat onder andere dat je geen reclame mag maken in je werk. Als je de opdrachtbevestiging tekent ga je er ook mee akkoord dat je bij de omroep nooit meer kan verdienen dan een minister.

 

Staan er verder nog dingen in die ik moet weten?
Niet echt. Behalve dat de VPRO het woord ‘publicatie’ schrijft als ‘publikatie’. Maar het is wat flauw om daar over te gaan zeuren.

 

Valt er over te onderhandelen over de voorwaarden van de VPRO?
Ja hoor. Al moet je wel alle afspraken die je maakt vastleggen. Anders gelden ze niet.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
De VPRO heeft zijn opdrachtovereenkomst nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -