◘ Vrij Nederland

 

Om wie gaat het hier?
Vrij Nederland, in 1940 begonnen als verzetskrant en door de jaren heen veranderd in een weekblad, en inmiddels in een maandblad. Vrij Nederland wordt uitgegeven door WPG Media.

 

Huh? Maar de voorwaarden van WPG Media worden toch al elders op deze website besproken?
Dat klopt (je vindt de analyse van die voorwaarden hier), maar Vrij Nederland hanteert zijn eigen voorwaarden. Een idee van hoofdredacteur Ward Wijndelts, die Freelancevoorwaarden.nl vroeg de voorwaarden te beoordelen op eerlijkheid.

 

Aha! Van wanneer zijn deze voorwaarden?
Ze gelden vanaf 1 januari 2020.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Voor ‘werkzaamheden ten behoeve van journalistieke producties’. Voor artikelen dus, maar ook voor foto’s en video’s en al het andere journalistieke producten die je voor Vrij Nederland maakt.

 

Lekker breed. Wat mag Vrij Nederland daar allemaal mee doen?
Publiceren. Zowel in de papieren edities van Vrij Nederland als online. De hoofdredactie mag je werk ook op alle andere denkbare manieren openbaar maken. Je werk kan dus ook in een speciale uitgave van Vrij Nederland verschijnen. Het mag ook opgenomen worden in een archief, verspreid worden via knipseldiensten en knipselkranten én ingezet worden om reclame te maken voor Vrij Nederland.

 

Krijg ik extra geld als Vrij Nederland mijn werk opnieuw gebruikt?
Nee. Door de voorwaarden te ondertekenen geef je Vrij Nederland een zogeheten ‘licentie’ op je werk. Eventueel hergebruik door Vrij Nederland is onderdeel van die licentie.

 

Vrij Nederland valt onder uitgeverij WPG Media. Mag die uitgeverij werk dat ik voor Vrij Nederland heb gemaakt ook in andere titels gebruiken?
Nee. In deze voorwaarden staat specifiek vermeld dat jouw werk alléén voor Vrij Nederland bedoeld is.

 

Dus Vrij Nederland verkoopt mijn werk ook niet door aan derde partijen, die het vervolgens opnieuw uit kunnen geven?
Dat mag dan weer wel. Vrij Nederland geeft die derde partij dan een ‘sublicentie’ op je werk.

 

Kassa! Of niet?
Jazeker! Niet alleen voor Vrij Nederland, maar ook voor jou! De hoofdredactie belooft jou een vergoeding te betalen als het een sublicentie op je werk verkoopt. Hoe hoog die vergoeding is, is niet bekend.

 

Hoelang mag Vrij Nederland mijn werk opnieuw blijven uitgeven?
Voor de rest van de duur van het auteursrecht. Dat betekent dat Vrij Nederland tot 70 jaar na je dood je werk opnieuw mag blijven uitgeven.

 

Mag ik in de tussentijd zelf nog iets met mijn werk doen? 
Dat mag. Maar wel pas nadat de exclusiviteitstermijn is verstreken. Die exclusiviteitstermijn duurt zes maanden. Dat wil zeggen dat Vrij Nederland een half jaar lang de enige is die je werk mag publiceren. Een half jaar nadat je werk voor het eerst door Vrij Nederland is gepubliceerd mag je het aan iemand anders verkopen. Of zelf ergens publiceren.

 

Mooi balen: ik wil een artikel dat ik heb geschreven ergens anders verkopen maar het blijft maar op de plank liggen bij Vrij Nederland…
Ook daar is aan gedacht. Als Vrij Nederland na een jaar nog niets met je werk heeft gedaan mag jij het elders publiceren. En als je het netjes vraagt misschien wel eerder.

 

Eerder? Hoezo?
Vrij Nederland schrijft in zijn voorwaarden dat je als freelancer toestemming kunt vragen om je werk binnen de exclusiviteitstermijn te gebruiken. De hoofdredactie belooft dat verzoek alleen te weigeren als dat redelijk is. Als je het dus één of twee maanden na publicatie op je eigen website wil zetten omdat je er trots op bent, is de kans vrij groot dat dat mag.

 

Mag Vrij Nederland wijzigingen aanbrengen in mijn werk?
Jep. De redactie mag je werk inkorten, vertalen en wijzigen. Als die wijzigingen de aard van je werk aantasten (lees: de redactie verprutst je tekst heel erg), dan heb je het recht je daar tegen te verzetten.

 

Hoelang doet Vrij Nederland er eigenlijk over om facturen te betalen?
Daarover staat niets in de voorwaarden. Wat er wel in staat is dat Vrij Nederland wil dat je iedere maand een factuur stuurt voor geleverd werk.

 

Als ik ziek ben, krijg ik dan doorbetaald?
Natuurlijk niet! Je bent freelancer! Daar heb je zelf voor gekozen!

 

Als ik kosten maak voor een klus, krijg ik die dan vergoed van Vrij Nederland?
Wel als je ze vooraf overlegt met de hoofdredactie. Maar je moet wel kunnen bewijzen dat je de kosten hebt gemaakt. Goed je bonnetjes en facturen bewaren dus. En ze ook aan Vrij Nederland doorsturen.

 

Mag ik van Vrij Nederland ook voor andere journalistieke media werken?
Ja, dat mag.

 

Iemand dreigt me voor de rechter te slepen omdat hij vindt dat ik zijn rechten heb geschonden met mijn werk voor Vrij Nederland. Wat nu?
Door de voorwaarden te tekenen geef je Vrij Nederland een vrijwaring van dit soort zaken. In andere woorden: als die rechtszaak er komt is dat iets tussen jou en de persoon die boos op je is. Behálve als de rechtenschending de schuld is van Vrij Nederland. In dat geval is het een zaak tussen Vrij Nederland en de kwade kop in kwestie.

 

Wat staat er in deze voorwaarden over schijnzelfstandigheid?
Een beetje het standaard riedeltje: dat jij zelf bepaalt hoe je je werk doet, maar dat je je wel houdt aan de afspraken die je met Vrij Nederland maakt én dat je belangrijke zaken rondom je klus afstemt met de hoofdredactie. De voorwaarden benadrukken dat je niet in dienst bent.

 

Wat gebeurt er als de Belastingdienst toch vindt dat ik eigenlijk in loondienst ben?
Dan past Vrij Nederland je vergoeding aan. In de praktijk betekent dat dat je vergoeding omlaag gaat, omdat de loonbelasting en premies voor volksverzekeringen worden ingehouden op je honorarium. Als de Belastingdienst een naheffing stuurt, dan verhaalt Vrij Nederland die op jou. Voor zover dat mag van de wet.

 

Wat betekent dat laatste? Wat mag Vrij Nederland allemaal op mij verhalen?
De achterstallige loonbelasting en premies voor de volksverzekeringen, inclusief eventuele boetes die de Belastingdienst oplegt. De premies voor werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet mag Vrij Nederland niet op jou verhalen.

 

Ik heb teveel werk aangenomen. Mag ik een klus voor Vrij Nederland door iemand anders laten uitvoeren?
Daarover staat niets in de voorwaarden. Je kunt proberen erover te overleggen.

 

Om eerlijk te zijn heb ik het structureel te druk om nog voor Vrij Nederland te werken. Kan ik er per direct mee stoppen?
Niet per direct. Je hebt een opzegtermijn van één maand. Die opzegtermijn werkt twee kanten op: als Vrij Nederland de samenwerking met jou stop wil zetten, moet de hoofdredactie dat ook minimaal één maand van tevoren doen.

 

Staan er nog meer dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Ja. Vrij Nederland wil dat jij je tijdens je werk houdt aan de journalistieke principes. Dat spreekt voor zich, maar Vrij Nederland benoemt het nog maar een keer in zijn voorwaarden. Wat ook voor zich spreekt is dat je een geheimhoudingsplicht hebt. Je mag niet met gevoelige informatie over Vrij Nederland naar de concurrent stappen.

 

Kan Vrij Nederland deze voorwaarden nog aanpassen?
Een uitgeverij (of in dit geval een tijdschrift) heeft dat recht altijd. Maar Vrij Nederland belooft zijn voorwaarden niet zomaar eenzijdig aan te passen als de voorwaarden daarmee slechter worden voor freelancers.

 

Ik hanteer mijn eigen leveringsvoorwaarden, maar daarin staan andere dingen dan in de voorwaarden van Vrij Nederland. Wat nu?
Vrij Nederland wijst jouw leveringsvoorwaarden niet expliciet van de hand. Maar wanneer je de voorwaarden van Vrij Nederland tekent, vervallen alle eerdere afspraken die je gemaakt hebt. Je zou kunnen redeneren dat jouw leveringsvoorwaarden ook niet meer gelden. Dat alle eerdere afspraken vervallen betekent overigens ook dat de voorwaarden van WPG Media niet meer gelden als je de voorwaarden van Vrij Nederland tekent.

 

Valt er over deze voorwaarden te onderhandelen?
Ja, dat wordt expliciet benoemd. Afwijkende afspraken gelden alleen als je ze schriftelijk vastlegt.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Vrij Nederland heeft zijn voorwaarden helaas nergens online staan. Maar als je een beetje rondvraagt onder freelancers is er vast wel iemand die ze je wil sturen.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

 

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen donatie € -