◘ WPG Media

 

Om wie gaat het hier?
WPG Media (ook bekend als de Weekbladpers), uitgever van Happinez, Psychologie Magazine en Yoga Magazine. WPG Media geeft ook Vrij Nederland uit, maar die titel heeft zijn eigen inkoopvoorwaarden.

 

Van wanneer zijn deze voorwaarden?
21 november 2016.

 

Waar gelden deze voorwaarden voor?
Al het materiaal dat je aanlevert, inclusief eventueel video- en filmmateriaal. Dat laatste wordt nadrukkelijk genoemd in de voorwaarden. De voorwaarden gelden voor producties die je in opdracht van WPG Media maakt, maar ook voor producties die je op eigen houtje aanbiedt en die de uitgeverij accepteert.

 

Wat mag WPG Media met mijn werk doen?
De uitgeverij mag je werk op alle mogelijke manieren gebruiken en hergebruiken in haar uitgaven. Dat geldt niet alleen voor de titel waar je de bijdrage in eerste instantie voor gemaakt hebt, maar ook voor andere titels van WPG Media. Hergebruik mag plaatsvinden in print, maar ook binnen andere uitgeefvormen zoals internet, knipselkranten, elektronische databanken en in elektronische archieven. Die archieven mogen ook van derden zijn, en mogen toegankelijk zijn voor publiek. WPG Media mag je werk ook hergebruiken bij exploitatievormen die nu nog niet bestaan.

 

Krijg ik daar dan extra geld voor?
Bij normaal hergebruik niet. Maar wanneer je werk in een buitenlandse editie van een WPG Media-titel verschijnt wel. WPG Media verkoopt in zo’n geval een sublicentie op je werk aan de uitgever van die buitenlandse editie. Dat ze daarvoor betalen is erg netjes van ze, want veel andere uitgeverijen doen dat niet.

 

Hoe lang mag WPG Media mijn werk blijven hergebruiken?
WPG Media eigent zich het auteursrecht op je werk niet toe (dat wordt ook nadrukkelijk genoemd). De uitgeverij vraagt een licentie die geldt zolang het auteursrecht geldt. Dat betekent dat WPG Media je werk tot 70 jaar na je overlijden opnieuw mag uitgeven.

 

Mag ik er in de tussentijd zelf nog wat mee?
Ja, dat mag. Maar wel na een bepaalde tijd. Die tijd wordt de exclusiviteitsperiode genoemd. Bij weekbladen is die periode drie maanden, bij maandbladen zes maanden en bij tijdschriften die minder dan elf keer per jaar verschijnen mag je na elf maanden de boer op met je werk. Er wordt gerekend vanaf de datum waarop je werk is gepubliceerd. Ligt het werk langer dan een jaar op de plank, dan telt de datum van je factuur.

 

Mag ik het werk in de tussentijd écht niet elders publiceren? 
In overleg met WPG Media zijn er nog wat meer mogelijkheden. Wanneer je je werk eerder ergens anders wilt publiceren of wilt inzetten voor promotionele doeleinden, kun je daarover overleggen met de uitgeverij. Die zal je verzoek alleen weigeren als daar gegronde redenen voor zijn.

 

WPG Media heeft mijn artikel of foto wél geaccepteerd, maar niet gepubliceerd. Ik ben trots op mijn werk en wil dat anderen het kunnen zien. Kan ik ze alsnog dwingen tot publicatie?
Nee.

 

Ik heb het druk. Mag ik mijn klus door iemand anders laten uitvoeren?
Dat mag, maar alleen in overleg met de uitgeverij. Je blijft wel eindverantwoordelijk voor de goede afronding van de opdracht. Als je besluit een collega-freelancer in te huren om de klus voor je te klaren en deze verprutst het, dan is dat jouw probleem.

 

Hoe zit het eigenlijk met schijnzelfstandigheid bij WPG Media?
Door akkoord te gaan met de voorwaarden geef je aan dat je zelfstandige bent en dat je dus niét in loondienst bent. Je kunt nadien dus geen beroep meer doen op werknemersrechten zoals doorbetaling bij ziekte, vakantiedagen, pensioen en alle andere voordelen die werknemers in loondienst hebben.

 

Leuk en aardig, maar de Belastingdienst vindt dat ik in verkapte loondienst ben geweest. Wat nu?
Dan past WPG Media je honorarium aan de nieuwe situatie aan. Eventuele schade die de uitgeverij heeft geleden zal WPG Media op je verhalen, voor zover de wet dat toestaat. Kort door de bocht gaat het dan om de loonbelasting en de premies voor de volksverzekeringen die de uitgeverij voor je moet betalen. Eventuele boetes die de Belastingdienst aan WPG Media oplegt voor het verkapte dienstverband komen niét voor jouw rekening.

 

Over schade gesproken: er is iemand boos op me om een artikel dat ik voor WPG Media heb geschreven. En hij dreigt met een schadeclaim.
Ugh, vervelend. Vooral voor jou trouwens. Want wanneer je de voorwaarden van WPG Media tekent, vrijwaar je de uitgeverij van eventuele schadeclaims.

 

Mag ik voor andere klanten werken?
Ja.

 

Kan ik kosten die ik voor mijn klus maak declareren?
Ja, in de voorwaarden staat dat je onderling afspraken kunt maken over de onkostenvergoeding voor je bijdrage. In de praktijk zal dat betekenen dat je met WPG Media overlegt over kosten die je verwacht te maken.

 

Staan er nog andere dingen in deze voorwaarden die ik moet weten?
Er staan wat interessante passages in over collectief hergebruik. WPG Media wil graag het recht om namens jou te onderhandelen over collectieve regelingen. Wanneer instanties je werk opnemen in een reader of wanneer ze kopietjes maken van je werk, hoor je daar geld voor te krijgen. Dat geld wordt doorgaans via een collectieve regeling geïnd en uitgekeerd via Stichting Lira (voor tekst) en Pictoright (voor beeld). WPG Media doet hier niets wat veel andere uitgeverijen niet doen, maar benoemd deze gang van zaken wel. Dat is wel netjes van ze.

 

Mag WPG Media deze voorwaarden zomaar aanpassen?
Ja, en dat doen eigenlijk alle uitgeverijen. Het grote verschil tussen WPG Media en de rest is dat WPG Media zegt voorwaarden niet zomaar aan te passen als dat een wezenlijke verslechtering voor de freelancer betekent. Of je daar écht wat aan hebt, moet blijken uit de praktijk. Maar het is op zijn minst een sympathieke passage in de voorwaarden.

 

Als ondernemend freelancer hanteer ik mijn eigen voorwaarden.
Daar heeft WPG Media geen boodschap aan. In de voorwaarden sluit de uitgeverij eventuele voorwaarden die jij hanteert nadrukkelijk uit.

 

Valt er nog te onderhandelen over deze voorwaarden?
Daarover staat niets in de voorwaarden. Maar je kunt het natuurlijk altijd proberen.

 

Leuk en aardig, maar van wat je hier schrijft klopt geen bal.
Als ik een foutje heb gemaakt (ik ben ook maar een mens), dan hoor ik het graag. Stuur me een mailtje en ik ga ernaar kijken.

 

Ik wil graag zelf de voorwaarden lezen. Kan dat?
Ja hoor. Je kunt ze downloaden van de website van WPG Media. Klik hier en scroll omlaag naar het kopje ‘Download de Publicatievoorwaarden’.

 

Deze voorwaarden zijn verouderd. Kan ik je de nieuwe sturen?
Graag. Je mag ze aan me mailen.

 

Steun Freelancevoorwaarden.nl!

Deze site maakt inzichtelijk hoe uitgevers en omroepen met het werk en de rechten van freelancers omgaan.

 

Heb je iets gehad aan deze publicatie? Ondersteun Freelancevoorwaarden.nl dan met een donatie! Dat kan al vanaf 5 euro.

 

Met je donatie help je freelancers baas blijven over hun eigen werk. Dat is goed voor de hele journalistiek!

Mijn gekozen waardering € -